Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat honderd miljoen euro aan subsidie is toegewezen voor een grote mest(co)vergistingsinstallatie in RillandAntwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat honderd miljoen euro aan subsidie is toegewezen voor een grote mest(co)vergistingsinstallatie in Rilland

Keywords:
Zaaknummer: 2017D28242

Indiener

()


Gericht

46

Access ( 156 )

Publicatiedatum
6 Oktober 2017Gerelateerd

De onzin van subsidieslurpende mestfabrieken

Het bericht ‘Mest barst van chemicaliën en dat is slecht nieuws voor de weidevogels’

De schijnoplossing van mestfabrieken voor het mestprobleem

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

Lacunes in de beoordeling van Wageningen Environmental Research over het onderzoek naar landbouwgif in koeienmest bij veebedrijven in weidevogelgebieden in Gelderland

Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

De weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage)

Kroondomein het Loo

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl