Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Beckerman over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van OordAntwoord op vragen van de leden Van Raan en Beckerman over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord

Keywords:
Zaaknummer: 2017D27818

Indiener

()


Gericht

Sandra Beckerman (SP)


Access ( 125 )

Publicatiedatum
4 Oktober 2017Gerelateerd

Het bericht ‘Baggerbedrijf Van Oord betrokken bij mensenrechtenschendingen in Angola’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Recente berichtgeving omtrent het Marginal da Corimba-project in Angola

Het bericht dat duizenden families in Angola verjaagd zijn voor project van Nederlandse bedrijven

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl