Het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk

Publicatiedatum:
15 februari 2018
2018Z02668

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk

Mona Keijzer
Gericht


2018Z02668
Vragen van de leden Van den Berg en Van der Molen (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk (ingezonden 15 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Brievenbus mag weg in Tichelwurk»?1

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat bewoners van het buurtschap voortaan naar Wyns moeten, dat alleen ‘s zomers via het pontje over de Dokkumer Ee bereikbaar is?

Vraag 3
Klopt het dat vanuit Tichelwurk de dichtstbijzijnde brievenbus ‘s winters in Stiens is en deze zes kilometer verderop ligt? Hoe kan het dat die afstand zo groot is?

Vraag 4
Ziet u mogelijkheden om in gesprek te gaan met PostNL om te bekijken of de brievenbus kan worden teruggeplaatst of dat een brievenbus op een andere plek kan worden geplaatst zodat de afstand tot de brievenbus redelijk wordt?

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een straal trekt met een passer, zonder rekening te houden met een redelijke bereikbaarheid?

Vraag 6
Biedt de Postwet mogelijkheden voor de ACM om met redelijkheid te kijken naar de afstand tot brievenbussen? Zo niet, vindt u dat dit anders zou moeten?

1 http://www.lc.nl/friesland/Brievenbus-mag-weg-in-Tichelwurk-22906533.html

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen