Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Lodders over het bericht ‘Kans op onnodig betalen van leges steeds groter’


Gegevens

Publicatiedatum: 9 februari 2018
Nummer: 2018D04613
Soort: Reactie op kamervraag

Informatie


Indiener(s): Kajsa Ollongren
Gericht: Antoinette Laan-Geselschap Helma Lodders
commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Download link: Klik hier voor het document

Gekoppelde kamervragen


«Kans op onnodig betalen van leges steeds groter» (17 januari 2018)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen