Het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten

Publicatiedatum:
7 februari 2018
2018Z02079

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

Download kamerstuk
Officiele link

Peter Kwint SP
Indiener

Mahir Alkaya SP
Indiener

Eric Wiebes VVD
Gericht


2018Z02079 Vragen van de leden Alkaya en Kwint (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten (ingezonden 7 februari 2018)

1
Kent u het artikel “Gemeentes paaien expats met subsidie op privaat onderwijs”? 1)

2
Deelt u de mening dat de banen die buitenlandse investeerders in Nederland creëren zo veel mogelijk vervuld zouden moeten worden door Nederlandse werkzoekenden?

3
Deelt u de mening dat als buitenlandse investeringen vooral banen creëren voor expats terwijl de prijzen van woningen stijgen en er al een groot aantal woningzoekenden is, deze investeringen niet ten bate komen van de Nederlandse bevolking?

4
Deelt u de mening dat het onverantwoord is dat de rijksoverheid en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen 5 miljoen euro subsidie verlenen aan een internationale school om het vestigingsklimaat te verbeteren voor buitenlandse bedrijven, terwijl basisscholen de klassen maar niet kleiner krijgen?

5
Deelt u de mening dat subsidies als deze en de belastingvoordelen die expats genieten die met deze regeling naar Nederland worden gelokt beter kunnen worden besteed aan hogere salarissen in het onderwijs en het verlagen van de werkdruk door klassen kleiner te maken?

6
Waaruit wordt de 2,5 miljoen euro subsidie van de rijksoverheid aan de Amity Education Group betaald?

7
Wat is de relatie tussen het aantrekken van buitenlandse investeringen en goede faciliteiten voor expats? Waarom worden investeerders op deze manier tegemoet gekomen?

8
Hoeveel procent van de banen bij bedrijven die het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) de afgelopen vijf jaar heeft aangetrokken is ingevuld door Nederlanders en hoeveel procent door expats? Bent u bereid het NFIA dit structureel te laten monitoren indien u van deze verhouding thans geen overzicht kunt geven?

1) https://www.ftm.nl/artikelen/amstelveen-amity-international-school

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen