De overname chipbedrijf NXP door Qualcomm

Publicatiedatum:
31 Januari 2018
2018Z01525

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2018Z01525 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de overname chipbedrijf NXP door Qualcomm (ingezonden 31 januari 2018)

1
Kent u het bericht ‘Mededinging Brussel akkoord met overname chipbedrijf NXP door Qualcomm’? 1)

2
Kunt u aangeven of bij het chipbedrijf NXP sprake is van een vitale infrastructuur en kunt u hierbij aangeven waarom hier wel of geen sprake van is?

3
Mocht bij chipbedrijf NXP sprake zijn van vitale infrastructuur, kunt u dan ingrijpen? Zo ja, overweegt u dat?

4
Op welke elementen is deze overname getoetst door de toezichthouders? Zijn dat alleen economische elementen geweest, of ook elementen zoals de bescherming van vitale infrastructuur?

5
Waarom zijn er negen betrokken toezichthouders wereldwijd betrokken bij deze overname?

6
Wat is de reden dat (een toezichthouder in) China zich moet uitspreken over deze deal?

7
Waar is de termijn van acht jaar op gebaseerd waarbij Qualcomm tegen vergelijkbare voorwaarden als nu licenties moet afgeven?


1) NRC Next, 19 januari 2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/mededinging-brusselakkoord-met-overname-chipbedrijf-nxp-door-qualcomm-a1588941

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen