Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert en Bruins over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s


Gekoppelde kamervragen

De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s (14 December 2017)
Publicatiedatum:
19 Januari 2018
2018D01570

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele Link

Eppo Bruins CU
Gericht


Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert en Bruins over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

Vanwege de hoeveelheid tabellen/grafieken in het antwoord wordt deze getoond in een frame

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen