Het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgen

Publicatiedatum:
28 December 2017
2017Z18976

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk

Alexander Kops
Indiener

Harm Beertema
Indiener

Sietse Fritsma
Indiener


Nog niet beschikbaar

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen