Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het artikel dat Nederland nog altijd dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking

Publicatiedatum:
27 December 2017
2017D38702

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele Link

Menno Snel D66
Indiener


794 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking (ingezonden 15 december 2017). Antwoord van Staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 27 december 2017).contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen