De antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam

Publicatiedatum:
11 December 2017
2017Z17580

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z17580 Vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam (ingezonden 11 december 2017)1
Bent u bekend met de antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam? 1)

2
Was de, volgens getuigen ‘allahu akbar’ roepende, verdachte in beeld bij de diensten en werd hij gevolgd?

3
Heeft de verdachte daadwerkelijk ‘allahu akbar’ geroepen? Zo ja, deelt u de mening dat het dan een islamitische terreuractie betreft?

4
Welke nationaliteit(en) heeft de verdachte? Is hij een (asiel-)migrant en wat is zijn woonplaats en verblijfsstatus?

5
Gaat u er voor zorgdragen dat de verdachte vervolgd wordt voor terrorisme, zodat de verdachte een zware straf opgelegd kan krijgen? Zo nee, waarom niet?

6
Bent u bereid de dader na het uitzitten van zijn nog op te leggen straf te denaturaliseren, uit te zetten en ervoor zorg te dragen dat hij Nederland nooit meer in komt? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u bereid administratieve detentie in te voeren voor personen die op grond van hun gedragingen in verband kunnen worden gebracht met mogelijke terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan? Zo nee, waarom niet?
1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1403016/ruiten-joods-restaurant-amsterdam-ingeslagen

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen