Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt

2017Z16750 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt (ingezonden 30 novemb

De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

2017Z16751 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informati

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van Raan en Kröger over de Jonge Klimaatagenda

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Beckerman (SP), Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) (ingezonden op 27 oktober 2017) over de Jonge Klimaatagenda.

Het sluiten van Siemens Hengelo

2017Z16595 Vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het sluiten van Siemens Hengelo (ingezonden 29 november 2017).

Het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

2017Z16607 Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu (ingezond

Het bericht dat zij het besluit over de toekomst van de postmarkt nog weer een jaar wil uitstellen

2017Z16605 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat zij het besluit over de toekomst van de postmarkt nog weer een

De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

2017Z16608 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub (ingezonden 29 novemb

Het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom. (ingezonden 29 nove

Het blokkeren van de laagdrempelige procedure bij de Spreekuurrechter voor aardbevingsschadezaken

2017Z16596 Vragen van de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Economische Zaken en Klimaat over het blokkeren van de laagdrempelige procedure bi

Mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope

2017Z16447 Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Helvert (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mogel

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van Tongeren over het rapport van de Kinderombudsman over aandacht voor kinderen en jongeren in aardbevingsgebied

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Westerveld en Van Tongeren (beiden GroenLinks) over het rapport van de Kinderombudsman over aandacht voor kinderen en jongeren in het aar

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid van Raan (PvdD, ingezonden op 2 november 2017, 2017Z14589) over de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

Het opkopen van emissierechten

2017Z16209 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het opkopen van emissierechten (ingezonden 24 november 2017). Vraag 1

Het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan’ en het bijbehorende position paper

2017Z16141 Vragen van de leden Tielen en Arno Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren

Het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn

2017Z15948 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn. (

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over afhandeling klachten en benutting slimme meters

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) over de afhandeling van klachten en de benutting van de slimme meter (ingezonden op 17 oktober 2017, kenmerk 201

Het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag

2017Z15766 Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag (ingezonden 20 november

Het verhogen van de CO2 reductiedoelstelling naar 55%

2017Z15662 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het verhogen van de CO2-reductiedoelstelling naar 55% (ingezonden 17 november 2017).

Het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden

2017Z15657 Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden (ingezonden 1

De hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

2017Z15531 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen (ingezonden 16 november 2017).

Onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

2017Z15536 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogel

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over onderhoud van huurhuizen in Groningen

1 Bent u bekend met het bericht 'Verloedering huurhuizen dreigt'?1 Antwoord Ja. 2 Wat vindt u ervan dat woning

De artikelen ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade’ en ‘Ziek worden we van gedrag van de NAM’

2017Z15413 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de artikelen «Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade» en

Reorganisatie en bezuinigingen bij DowDuPont

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Weverling (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over reorganisatie en bezuinigingen bij DowDuPont (ingezonden 14 november 2017).

Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

2017Z15328 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP (ingezond

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over het mogelijke baanverlies bij Tata Steel

1 Bent u bekend met het bericht in het Algemeen Dagblad “Directie Tata Steel bezorgd om fusie”? Antwoord Ja.

De uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters

2017Z15012 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters (ingezonden 9 novemb

Hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan maken

2017Z14831 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan make

Het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”

2017Z14833 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht “Stoot Nederla

Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van D66 over het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen (ingezonden 9 oktober 2017, kenmerk 2017Z13450).

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen (ingezonden 9 oktober 2017, kenmer

De gaslobby

Vragen van de leden Beckerman en Leijten (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de gaslobby (ingezonden 6 novem

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Omtzigt over ernstige verontreiniging door lekkages NAM in Rossum

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Mulder en Omtzigt (beiden CDA) over ernstige verontreiniging door lekkages van NAM in Rossum (ingezonden op 19 september 20

Twijfels over veiligheid gasmeters

2017Z14685 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over twijfels over veiligheid gasmeters (ingezonden 3 november 2017). Vr

Het bericht dat de belastingaanslag van Unilever steeds kleiner wordt

2017Z14683 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de belastingaanslag van Unilever steeds kleiner wordt (ingezonden 3 november 2017).

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report

2017Z14682 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht

Het feit dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe recordhoogtes heeft bereikt en het nieuws dat de klimaatmaatregelen van de regering slechts de helft van de klimaatdoelen binnen bereik brengen

2017Z14589 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe re

De gevolgen van schade door aardbevingen op de gezondheid

2017Z14588 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van schade door aardbevingen op de gezondhe

Het rapport van de Kinderombudsman over aandacht voor kinderen en jongeren in aardbevingsgebied

2017Z14519 Vragen van de leden Westerveld en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het rapport van de Kinderombudsman over aandacht voor kinderen e

Nederland als belastingparadijs voor Amerikaanse bedrijven

2017Z14389 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de staatssecretaris van Financiën over Nederland als belastingparadijs voor Amerikaanse bedrijven. (ingezonden 30 oktober 2017)

Het gemak waarmee men als belastingconsulent aangemerkt kan worden

2017Z14359 Vragen het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het gemak waarmee men als belastingconsulent aangemerkt kan worden. (ingezonden 27 oktober 2017)

De Jonge Klimaatagenda

2017Z14358 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Jonge Klimaatagenda(ingezonden 27 oktober 2017)

Kamp
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over schade door zoutwinning en gaswinning bij Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie

1 Bent u bekend met de vele schadegevallen in Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie? Antwoord Ja, ik ben er van op de hoogte dat er in de afgelopen jaren

Het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt.

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt. (ingezonden 5 oktober 2017). Vraag 1

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen