Antwoord op vragen van de leden Leijten en Lodders over het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3460 Vragen van de led

Bpm-fraude bij importauto’s

2019Z15201 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over bpm-fraude bij importauto’s.

Verboden staatssteun aan Nike

2019Z15167 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de staatssecretaris van Financiën over verboden staatssteun aan Nike. (ingezonden 16 juli 2019)

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Wörsdörfer over het bericht 'Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'

2019Z12075 Vragen van de leden Van der Linde en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zak

Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

2019Z15128 Vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister-pre

De verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken

2019Z15127 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met on

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Hermans over de monitoring van de afschaffing BPM-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden, op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Lodd

Het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat

2019Z15023 Vragen van de leden Leijten (SP) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Kam

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de samenwerking tussen scheepsbouwer Damen en de Nederlandse staat

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Defensie de antwoorden op

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Lodders over de heffingskorting van Nederlanders in het buitenland

2019Z12307 Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de heffingskort

Het bericht dat de schaderegeling voor het derivatendrama handjeklap zou zijn met de banken

2019Z14921 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat de schaderegeling voor het deriva

Meer dan 100.000 ouders die de komende maanden meer dan 1000 euro kindgebonden budget krijgen nabetaald en mogelijk geen enkele band meer hebben met hun kind(eren)

2019Z14852 Vragen van de leden Omtzigt en Peters (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat ING betaalgegevens gebruikt voor persoonlijke reclame

2019Z11931 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht dat ING beta

De Asian Infrastructure Investment Bank

2019Z14777 Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks) en Snels (GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Omtzigt over de teveel betaalde belasting en ZVW-premie door oud-gevangenispersoneel dat met SBF-verlof is gegaan

Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Rechtsbescherming over teveel betaalde belasti

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de btw-plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

2019Z12436 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de btw-plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitsp

De problemen bij Yarden

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Sienot over het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’

Antwoorden van de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat op de vragen van de leden Schonis en Sienot (beiden D66) over het artikel ‘Energie voor elek

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Omtzigt over de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing

Antwoorden op de vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van de Hoge Raad ov

Het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen

2019Z14270 Vragen van de leden Ploumen en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over het sluiten van bankrekenin

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Nijboer over de belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis

2019Z08645 Vragen van de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over de belastbaarheid van de premiebijdrage aan

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

2019Z12599 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de CAF 11-zaak

Antwoorden op vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de CAF 11-zaak, gesteld op 1 juli 2019. Daarnaast zijn op verzoek van lid L

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over afschaffing van het 500 euro biljet

AH 3259 2019Z09224 Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 2 juli 2019) Vraag 1

De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

2019Z14046 Vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Financiën over

De CAF 11-zaak

2019Z13874 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de CAF 11-zaak, waarin na ongeveer 10 k

Het klimaatbeleid en de kosten daarvan

2019Z13873 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over het klimaat

Bodemwende

2019Z13871 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o

Het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’

2019Z13734 Vragen van de leden Stoffer (SGP), Ouwehand (PvdD), Voordewind (ChristenUnie) en Bouali (D66) aan de ministers van B

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

2019Z13730 Vragen van de leden Karabulut en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Financiën en voor Buitenlandse Handel en O

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het depositogarantiestelsel

2019Z11431 Antwoorden op vragen van het lid Alkaya (SP) van 6 juni 2019 aan de Minister van Financiën over het depositogarantiestelsel.

De libra

2019Z13434 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de Libra (ingezonden 26 juni 2019)

De inspanningen van de Belastingdienst om bij te dragen aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het afpakken van misdaadgeld

2019Z13242 Vragen van de leden Leijten en Van Nispen (beiden SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecreta

De uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing

2019Z12979 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van de H

Het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

2019Z12599 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘

Digitaal Facebookgeld

2019Z12595 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over digitaal Facebookgeld (ingezonden 19 juni 2019)

De btw plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

2019Z12436 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de btw-plicht voor toezichthouders in h

Het onterecht stoppen van huurtoeslag aan statushouders

2019Z12312 Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

De heffingskorting van Nederlanders in het buitenland

2019Z12307 Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de heffingskort

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht 'Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla'

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan s

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de gevolgen van de arresten van het Europese Hof over doorstroom-bv’s van februari 2019

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Snels (GroenLinks) over de gevolgen van de arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid Snels over de arresten van het Hof van Justitie

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Snels (GroenLinks) over de gevolgen van de arresten van het Hof van Justiti

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het lid Stoffer (SGP) over de ontb

Antwoord op vragen van de leden Bruins en Dik-Faber over de berichten ‘NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren’ en ‘Woningcorporaties worden al streng genoeg gecontroleerd’

Geachte voorzitter, In antwoord op uw brief van 30 april 2019, nr. 2019Z08908 deel ik u, mede namens mijn ambtsgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee d

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over een mogelijk op handen zijnde fusie tussen ING en Commerzbank

2019Z11596 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over een mogelijk op handen zijnde fusie tussen ING en Commerz

Het bericht dat ING betaalgegevens gebruikt voor persoonlijke reclame

2019Z11931 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht dat ING betaalgegevens gebruikt vo

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over een ouder die tot de Raad van State moest doorprocederen om de kinderopvangtoeslag van 2013 en 2014 te krijgen, en nog lopende zaken van ouders

Beantwoording Kamervragen 2019Z08903 (ingezonden 30 april 2019) Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over een

Antwoord op vragen van het lid Lodders over artikel 13a in het ‘Besluit ter voorkoming van dubbele belasting’ (2001) en andere belastingverdragen

2019Z09756 Vragen van het lid Lodders (VVD) over artikel 13a in het ‘Besluit ter voorkoming van dubbele belasting’ (2001) en andere belastingverdragen

Berichtgeving dat de Belastingtelefoon vanaf 27 mei tot sowieso 3 juni (en misschien wel langer) slecht tot niet bereikbaar was

2019Z11590 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over berichtgeving dat de

Een mogelijk op handen zijnde fusie tussen ING en Commerzbank

2019Z11596 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over een mogelijk op handen zijnde fusie tussen ING en

De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'

2019Z11575 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministe

Het depositogarantiestelsel

2019Z11431 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het depositogarantiestelsel (ingezonden 6 juni 20

Een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf

2019Z11239 Vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Econ

Hoe de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken alternatieve financiers belemmert

2019Z11241 Vragen van de leden Sneller, Groothuizen en Sjoerdsma (allen D66) aan de ministers van Financiën en voor Rechtsbesc

Teveel betaalde belasting en Zvw-premie door oud-gevangenispersoneel, dat met SBF-verlof gegaan is

2019Z10950 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Rech

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen witwassen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) over betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen w

De middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

2019Z10632 Vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën o

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over onbetrouwbare geldautomaten en stortingen

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de beantwoording van de Kamervragen van het lid Alkaya (SP) over onbetrouwbare betaalautomaten en stortingen, ingediend op 24 april 2

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Snels over het bericht ‘Open letter on climate-related financial risks’

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u aan, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de vragen van de leden Van der Lee en Snels (beiden GroenLinks

Het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla’

2019Z10121 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goed

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht dat de bezwaarschriften box 3 inkomstenbelasting 2018 wordt aangewezen als massaal bezwaar

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Lodders (VVD) over het aanwijzen van bezwaarschriften over box 3 in de inkomstenbelasting over 2018 als massaal

Het bericht dat het kabinet €2 miljard per jaar kan besparen op diabeteszorg (voor type 2) door betere, meer duurzame en goedkopere diabeteszorg

2019Z09863 Vragen van de leden Ellemeet en Snels (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Medische Zorg en van Financi

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het nog steeds tekortschieten van het tuchtrecht voor banken

Geachte voorzitter,   Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen met het kenmerk 2019Z07797 die op 16 april 2019 zijn gesteld door het lid Alkaya (SP) over h

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van directeur-grootaandeelhouders (dga’s)

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van directeur-grootaandeelhouders (dg

Antwoord op vragen van de leden Rog, Omtzigt, Bisschop en Stoffer over extra belastingdruk voor scholen die het lerarentekort proberen op te vangen middels een RTC

AH 2608 2019Z06736   Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën), mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Beantwoording Kamervragen Van Raan over de kosten van stimulering van fossiele brandstoffen (2019Z05239)

Afschaffing van het 500 euro biljet

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Spaargeld in de zak van de bank: ‘Ik voel mij zwaar belazerd door ABN AMRO’’

  Geachte Voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht ‘Spaargeld in de zak van de bank: ‘Ik voel mij zwaar be

De doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto’s

2019Z09134 herdrukVragen van de leden Omtzigt (CDA), Brui

De arresten van het Hof van Justitie

Vragen van het lid Snels (GroenLinks)

De gevolgen van de arresten van het Europese Hof over doorstroom-bv’s van februari 2019

2019Z08977 Vragen aan het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over de gevolgen van de arresten van het Europese Hof over doorstroom-bv’

De monitoring van de afschaffing van de BPM-teruggaveregeling op het doelgroepenvervoer

2019Z08938 Vragen van de leden Lodders en Hermans (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de

Een ouder die tot de Raad van State moest doorprocederen om de kinderopvangtoeslag van 2013 en 2014 te krijgen, en nog lopende zaken van ouders

2019Z08903   Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over een ouder die tot de Raad van State moest doorprocederen

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over het bericht dat de beantwoording van Kamervragen is afgestemd met het BKR

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP) over het bericht dat de beantwoording van Kamervrag

Antwoord op vragen van de leden Sneller, Ronnes en Van der Linde over het bericht dat het Ministerie van Financiën de beantwoording van Kamervragen over het handelen van het Bureau Kredietregistratie (BKR) met dat bureau heeft afgestemd

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van de leden Sneller (D66), Ronnes (CDA) en Van der Linde (VVD) over het bericht dat het ministerie van

Het bericht ‘Open letter on climate-related financial risks’

2019Z08768 Vragen van de leden Van der Lee en Snels (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en va

Betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen witwassen

2019Z08765 Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over betere samenwerking tussen b

De oproep van burgemeesters meer te investeren in de handhavingscapaciteit van de Belastingdienst voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

2019Z08653 Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecreta

De belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis

2019Z08645 Vragen van de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over de belastbaarheid

Het bericht dat de bezwaarschriften box 3 inkomstenbelasting 2018 wordt aangewezen als massaal bezwaar

2019Z08643 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de bezwaarschriften box

Het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’

2019Z08471 Vragen van de leden Sienot en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financi

Onbetrouwbare geldautomaten en stortingen

2019Z08473 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over onbetrouwbare geldautomaten en stortingen. (ingez

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de behandeling van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde rulingbeleid

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de behandeling van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde ru

Het bericht 'Spaargeld in de zak van de bank: 'Ik voel mij zwaar belazerd door ABN AMRO''

2019Z08106 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht 'Spaargeld in de zak van de bank: 'Ik voel mij zwaar belazer

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat de Minister van Financiën en de premier in het Catshuis overleggen met de top van de bancaire sector

Geachte voorzitter, Bijgaand stuur ik uw Kamer antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Alkaya (SP) over het Catshuisoverleg met vertegenwoordi

Het bericht 'Eurozone budget likely to play stabilizing role: Moscovici'

2019Z07918 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht 'Eurozone budget likely to p

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Snels over de totstandkoming van de bizar lage raming van de kosten voor verlaagde bijtelling in het ontwerp-Klimaatakkoord

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Snels (G

Het nog steeds tekortschieten van het tuchtrecht voor banken

2019Z07797 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het nog steeds tekortschieten van het tuchtrecht voor banke

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Van der Linde (VVD) over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspr

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Sneller over het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de beantwoording van de vragen van de leden Paternotte (D66) en Sneller

Het bericht ‘Italy raises deficit target, risking fresh conflift with the EU’

2019Z07612 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Ita

Het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van Directeurgroot-aandeelhouders (DGA’s).

2019Z07600 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het Scandinavisc

Het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van maximumsnelheden

2019Z07603 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van de leden Schonis en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Infrastructuur en Wat

De totstandkoming van de bizar lage raming van de kosten voor verlaagde bijtelling in het ontwerp-Klimaatakkoord

2019Z07478 herdruk ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Fi

De behandeling van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde rulingbeleid

2019Z07287 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over de behandeling van informeel-kapitaal-structuren in het vernieuwde

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het blijven zitten met restschulden na overlijden

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen met kenmerk 2019Z03824, over het blijven zitten met restschulden na overlijden, die op 26 februari

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over misbruik van crowdfundkanalen

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over mis

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

2019Z06999 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VV) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het Revne

Het verkopen van bespaarde CO2 rechten door autofabrikant Tesla aan Fiat-Chrysler

2019Z07001 Vragen van de leden Lodders, Ziengs (beiden VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Omtzigt over het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn g

Het bericht dat de Minister van Financiën en de premier in het Catshuis overleggen met de top van de bancaire sector

2019Z06605 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat de minister van Financiën en de premier in het Catshuis ov

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken

Geachte voorzitter, Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Sneller (D66) en Van der Linde (VVD) over het bericht dat

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Slootweg over Nederlandstalige informatie over de staatsschuld

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de Kamervragen die de leden Van der Molen en Slootweg (beide CDA) 13 maart 2019 hebben gesteld over Nederlandstali

Antwoord op vragen van de leden Bruins, Snels en Nijboer over ING als huisbankier van de Staat

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de Kamervragen die de leden Bruins (ChristenUnie), Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) op 14 februari 2019 he

Antwoord op vragen van de leden Snels, Sneller, Bruins en Nijboer over de ING-witwasaffaire

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Snels (GroenLinks), Sneller (D66), Bruins (ChristenUnie) en Nijboer (PvdA) over de ING-witw

Antwoord op vragen van het lid Snels over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

2019Z04564 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen(ingezonden 8 maart 2019)

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) ove

Een zwartboek waaruit blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed afhandelen

2019Z05835 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën over een zwartboek waaruit blijkt d

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Snels over het recente onderzoek ‘Taxing Aviation Fuels in the EU’

Geachte voorzitter, Mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat stuur ik u hierbij de antwoorden op Kamervragen van de leden Kröger en Snels (beiden GroenLi

Het bericht ‘Verplicht sparen voor onderhoud appartement’

2019Z05745 Vragen van de leden Lodders en Koerhuis (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrij

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries over het bericht 'EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de leden Lodder

De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

2019Z05671 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwasprakti

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over fraude met bankrekeningnummers

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de Kamervragen die het lid Nijboer (PvdA) op 22 februari jl. aan mij heeft gesteld over fraude met bankrekenin

Het bericht dat de topman van ING mogelijk alsnog vervolgd wordt

2019Z05558 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat de topman van ING mogelijk alsnog vervolgd wordt. (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de

Het CAF-11 project en andere CAF-projecten waarbij ouders jarenlang geen kinderopvangtoeslag kregen toegewezen omdat ze door de belastingdienst aan het lijntje gehouden werden

2019Z05311 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het CAF-11 project en andere CAF-projecten waarbij ouders jarenlang g

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u aan de beantwoording van bovenvermelde vragen met kenmerk 2019Z03130 van het lid Alkaya van de Socialistische Partij (SP).

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de schriftelijke toelichting van de Europese Commissie op het SGP-besluit Italië van december 2018

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Omtzigt (CD

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Van Weyenberg en Slootweg over de uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Lodders (VVD), Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

2019Z05239 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Financiën ove

Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

2019Z05226 Vragen van de leden Van Dam en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over uitstaande belastingschuld

2019Z02943 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over uitstaande belastingschuld (ingezonden 14 februari

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) over het herstarten van het recht op toeslagen (Ingezonden 5 maar

Nederlandstalige informatie over de staatsschuld

2019Z04931 Vragen van de leden Van der Molen en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over medewerkers van ABN AMRO die de bonuswet omzeilen

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Nijboer (PvdA) over medewerkers van ABN AMRO die de bonus

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het opiniestuk van eurocommissaris Moscovici in de Financial Times

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Finan

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Koerhuis over een item in het programma Kanniewaarzijn

Geachte Voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de vragen van de leden Van der Linde en

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht 'Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan dat niet anders?'

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Bruins (CU) over ‘Hoge winst voor banken, extreem lage

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, het CAF 11-project en de brieven van de Kinderombudsman

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de beantwoording van de vragen van het lid Omtzigt (CDA) toekomen over de kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, he

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de fiscale behandeling van woningen als belegg

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over de advertentie in Arts en Auto: ‘Schenking eigen woning’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) naar aanleiding van een advertentie over

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Omtzigt over de teveel betaalde belasting over de SBF-verlofuitkering door oud-gevangenispersoneel

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de vragen van de leden Van Nispen en Omtzigt over de teveel betaal

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht ‘Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) over het bericht ‘Italy’s recession strains EU to

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Kuiken over het plegen van identiteitsfraude

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) over het plegen van identiteitsfraude (ingezonden 1 februar

Het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen

2019Z04108 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toes

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdienst

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) over de extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdien

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Overheid stimuleert roken: ondernemers kunnen sigaretten aftrekken van belasting’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op Kamervragen van het lid Van Gerven (SP) ov

Het blijven zitten met restschulden na overlijden

2019Z03824 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het blijven zitten met restschulden na overlijden. (Ingezonden 26 februari

Antwoord op vragen van het lid Snels over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

2019Z02026 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

De kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, het CAF 11-project en de brieven van de Kinderombudsman

2019Z03791 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kinderopvangtoeslag, die bij veel gezinnen is stopgezet, het CAF

Het opiniestuk van eurocommissaris Moscovici in de Financial Times

2019Z03784 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het opiniestuk van eurocommissaris Moscovici in de Financial Times.

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Ronnes over het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) over het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek z

Fraude met bankrekeningnummers

2019Z03673 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over fraude met bankrekeningnummers. (ingezonden 22 februari 2019) 1

De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

2019Z03674 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject. (ingezonde

Het bericht “EBRD overweegt opnieuw miljoenenlening MHP”

2019Z03662 Vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën over het be

Misbruik van crowdfundkanalen

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z03530

De Week zonder vlees

2019Z03359 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Financiën over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019) 1

De stijgende energierekening

2019Z03371 Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Econ

Het bericht ‘Belastingdienst eist tienduizenden euro’s van matrozen’

2019Z03373 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst eist tienduizenden euro’s van matroz

Het bericht ‘Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos’

2019Z03367 Vragen van de leden Yesilgoz-Zegerius (VVD), Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie) en Agnes Mulder (CDA) aan de Minister en Staatssecretaris

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over de overschrijdingen van begroting voor de kosten van elektrische voertuigen

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) over de ove

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het effectieve belastingtarief op multinationals

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op Kamervragen van het lid Leijten (SP) over het effectieve belastingtarief op multinationals (ingezonden 24 januari

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over privacyregels die gelden voor de Belastingdienst

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Nijboer (PvdA) over privacyregels bij de Belastingdienst. Hoogachtend

Het bericht ‘Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan dat niet anders?’

2019Z03125 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan d

De uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden

2019Z03124 Vragen van de leden Lodders (VVD), Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de uitwerking FATCA voor

De één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht

2019Z03130 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht.

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk

Geachte voorzitter, Hierbij deel ik u mee dat de gestelde vragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht 'Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkd

Antwoord op vragen van het lid Krol over de Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister-preside

Het bericht ‘Klokkenluiders kunnen bij misstanden aanbestedingen nergens terecht’

2019Z03018 Vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën en de m

Uitstaande belastingschuld

2019Z02943 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over uitstaande belastingschuld (ingezonden 14 februari

ING als huisbankier van de Staat

2019Z02939 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over ING als huisbankier van de Sta

De ING-witwasaffaire

2019Z02937 Vragen van de leden Snels (GroenLinks), Sneller (D66), Bruins (ChristenUnie) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de ING-witw

Het recente onderzoek ‘Taxing Aviation Fuels in the EU’

2019Z02663 Vragen van de leden Kröger en Snels (beiden GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën ov

Het bericht ‘Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up’

2019Z02654 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Italy’s recession strains EU to make the budget numb

De advertentie in Arts en Auto: ‘Schenking eigen woning’

Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de St

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over het rendement in box 3

AH 1482 2018Z24808   Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 8 februari 2019)

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het mogelijk faillissement van SecurCash

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Alkaya (SP) over het mogelijke faillissement van Securcash, met het kenmerk 2019Z00126.

De overschrijdingen van begroting voor de kosten van elektrische voertuigen

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de Staatssec

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de uitspraak van de premier dat de Europese Commissie niet voldoende optreedt tegen Italië

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over de uitspraak van d

De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

2019Z02216 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Van der Linde (VVD), Bruins (ChristenUnie), Stoffer (SGP), Tony van Dijck (PVV), Leijten (SP), Baudet (FvD)

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

2019Z02026 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over Nederland als fiscaal

ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

2019Z02022 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen. (ingezonden 5 februari 2019)

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Nijboer over bancaire investeringen in fossiele energie

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Sneller (D66), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) over het

Antwoord op vragen van de leden Sneller, Alkaya, Snels en Bruins over het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Sneller (D66), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) over het

Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten

2019Z01951 Vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat sommige kleine Europese landen in

De constatering dat het nog altijd eenvoudig is om identiteitsfraude te plegen

2019Z01844 Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over de constatering dat het nog

Een item in het programma Kanniewaarzijn

2019Z01852 Vragen van de leden Van der Linde en Koerhuis (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over e

De financieringsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

2019Z01849 Vragen van de leden Van der Linde en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?'

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speur

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op Kamervragen van de leden Sneller en Van Wey

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het te grabbel gooien van onze bankgegevens door Brussel

Geachte voorzitter, Bijgaand stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Alkaya (SP) over het te grabbel gooien van onze bankgegevens door Brussel, die mij zijn toe

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat de topman van ABN-Amro niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Alkaya (SP) over het bericht dat de topman van ABN AMRO n

Antwoorden op vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen en Geleijnse over berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp'er

Geachte voorzitter Bijgaand treft u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen

Antwoord op vragen van de leden Peters en Omtzigt over de vertraging van de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Geachte Voorzitter, Hierbij sturen wij u de antwoorden op vragen van de leden Peters en Omtzigt (beiden CDA) over de vertraging van de inwerkingtreding van de Wet vereenv

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder over de kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de schriftelijke vr

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘The illusion of UK bank capital strength’

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht ‘The illusion of UK bank capital strength’. Deze vragen

Een schikking met KPMG

2019Z01303 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken e

Het effectieve belastingtarief op multinationals

2019Z01172 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het effectieve belastingtarief op multinationals (ingezonden 24 januar

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de Nederlandse lijst van laagbelastende landen

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op Kamervragen van het lid Leijten (SP) over de Nederlandse lijst van laagbelastende landen (ingezonden 2 januari 201

De stijging van de woonlasten

Vragen van de leden Van den Bosch en Lodders

De extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdienst

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financ

Het bericht dat de topman van ABN-Amro niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop

2019Z00528 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat de topman van ABN-Amro niet wil dat de overheid treuzelt met de

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het artikel 'Macron laat teugels Frankrijk vieren’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën inzake het artikel 'M

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van Toorenburg, Groothuizen en Van Ojik over het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd?’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66) en Van Ojik (GroenLink

De berichten 'Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing ‘all’italiana’' en 'Italian populists dodge first big banking test'

2019Z00326 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over de berichten 'Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing

Privacyregels die gelden voor de Belastingdienst

2019Z00328 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over privacyregels die gelden voor de Belastingdienst. (ingezonden 14

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de bankierseed

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de Kamervragen van het lid Alkaya (SP) over de bankierseed (met kenmerk 2018Z22686) die zijn ingezonden op 30 no

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht dat de Belastingdienst gebruik gaat maken van externe inhuur voor bezwaarbehandeling bij de inkomensheffing

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over het bericht dat de Belastingdienst gebruik gaat maken van externe

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de aangifte omzetbelasting (btw)

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over de aangifte omzetbelasting (btw) (ingezonden 20 november 2018).

Het mogelijk faillissement van SecurCash

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Min

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Omtzigt over het bericht “ING top niet getoetst op witwaszaak”

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) over het bericht “ING top niet getoetst op witwaszaak

De Nederlandse lijst van laagbelastende landen

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de St

Het rendement in Box 3

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodder

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over de merkwaardige bewering van de Belastingdienst bij de Hoge Raad dat hoofdfondsen en onroerende zaken een stabiele beleggingsvorm vormen met weinig risico’s

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Financiën de antwoorden op de vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) over “de merkwaardige

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de activiteiten van lobbyplatform Eurofi en de deelname van Nederlandse toezichthouders en overheid aan die activiteiten

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de beantwoording van vragen van het lid Leijten (SP) die zijn gesteld op 4 december 2018. Hoogachtend, de mini

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Karabulut over brievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op vragen van de Leden Leijten en Karabulut (SP) over brievenbusfirm

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over voortdurende misstanden bij ABN Amro

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Alkaya (SP) over misstanden bij ABN AMRO. Deze vragen wer

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Alkaya over Astro TV

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de ant

Stimuleringsmaatregelen voor zonnecel-dakpannen

2018Z24309 Vragen van de leden Moorlag (PvdA) en Yeşilgöz-Zegerius (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Fi

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het Frans-Duitse voorstel over de architectuur van een eurozonebegroting

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP), ingezonden op 22 november, over het Frans-Duitse voorstel over de

ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

2018Z24103 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over ABN Amro-medewerkers die de bonuswet omzeilen. (ingezonden 18 december 2018)

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde over het bericht 'Stresstest voor banken moet veel effectiever'

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden De Vries en Van der Linde (beiden VVD) over de effectivi

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beantwoording van bovenvermelde vragen van het lid Van Nispen (SP).

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beantwoording van de Kamervragen die de leden Leijten en Van Nispen (beiden

Het te grabbel gooien van onze bankgegevens door Brussel

2018Z23869 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het te grabbel gooien van onze bankgegevens door Brussel (Ingezonden 14 decembe

Berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp’er

2018Z23870 Vragen van de leden Van Brenk, Van Rooijen en Geleijnse (allen 50PLUS) aan de Ministers van Financiën en van Economische zaken en Klimaat en de

Het bericht ‘Macron laat teugels Frankrijk vieren’

Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Macron laat teugels Frankrijk vieren» (ingezonden 13 december 2018).

Het bericht ‘The illusion of UK bank capital strength’

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «The illusion of UK bank capital strength» (ingezonden 13 december 2018).

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht dat de belastinginspecteur besloten heeft om de RVU-boete voor de gouden handdrukken van bijna 200 miljoen aan de belastingdienst kwijt te schelden

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de Staatssecretaris van Defensie, de antwoorden op de vragen van het lid Omtzigt over het bericht dat de belastinginsp

Antwoord op vragen van het lid Snels over de impact van belastingverdragen

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Snels (GroenLinks) over de impact van belastingverdragen (ingezonden 21 november 2018)

Het bericht ‘ING-top niet getoetst op witwaszaak’

Vragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht «ING-top niet getoetst op witwaszaak» (ingezonden 12 december 2018).

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Alkaya (SP) over de beleggingen van banken in palmoliebedrijven (2018Z19407).

De kosten van crowdfunding bij Dream or Donate

2018Z23423 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de kosten v

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht ‘DNB maakt zich zorgen over afnemend gebruik contant geld’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de Kamervragen die het lid Van Rooijen (50PLUS) op 30 oktober jl. heeft gesteld over het bericht ‘DNB maakt

Het bericht dat de belastinginspecteur besloten heeft om de RVU-boete voor de gouden handdrukken van bijna 200 miljoen aan de belastingdienst kwijt te schelden

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Defensie over het bericht dat de belastinginspecte

De merkwaardige bewering van de Belastingdienst bij de Hoge Raad dat hoofdfondsen en onroerende zaken een stabiele beleggingsvorm vormen met weinig risico’s

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris en de Minister van Financiën over de merkwaardige bewering van de Belastingdienst bij de Hoge Raad dat hoo

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de ontslagen medewerkers van de Belastingdienst vanwege fraude

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Leijten over de 15 medewerkers die zijn ontslagen wegens het niet na

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over dreigende acties bij Tennet

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over dreigende acties bij Tenn

Het bericht dat de Belastingdienst gebruik gaat maken van externe inhuur voor bezwaarbehandeling bij de inkomensheffing

2018Z22894 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Belastingdienst gebruik gaat maken van

De activiteiten van lobbyplatform Eurofi en de deelname van Nederlandse toezichthouders en overheid aan die activiteiten

2018Z22895 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de activiteiten van lobbyplatform Eurofi en de deelname van Nederlandse to

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over fraude met de dividendbelasting

2018Z18998 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over fraude met de dividendbelasting. (i

Antwoord op vragen van de leden Snels en Nijboer over de grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis

2018Z18896 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de grootste b

Het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

2018Z22771 Vragen van de leden Sneller (D66), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over het bericht dat

De bankierseed

2018Z22686 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over de bankierseed. (ingezonden 30 november 2018) 1 Kent

Het bericht ‘Zelfstandigen bouwen wel degelijk pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig’

2018Z22688 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht

Bancaire investeringen in fossiele energie

2018Z22373 Vragen van de leden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Ronnes over het bericht ‘Rabobank en ABN AMRO missen derivatendeadline’

Geachte voorzitter Bijgaand treft u de antwoorden aan op vragen van de leden Van der Linde (VVD) en Ronnes (CDA) met kenmerk 2018Z19560 over het bericht Rabobank en ABN A

Antwoord op vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijk relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u aan de beantwoording van bovenvermelde vragen met kenmerk 2018Z18409 van het lid Bruins van de ChristenUnie. Hoogachtend,

Het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?'

2018Z22254 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?'

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de Wet Bronbelasting 2020

2018Z19275 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de Wet Bronbelasting 2020 (ingezonden 29 oktober 2018) B

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Nijboer over het bericht dat Nederlandse grootbanken miljarden uitleenden aan bedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de vragen die zijn gesteld door de leden Van den

Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’

2018Z22060 Vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zake

De positie die hij ingenomen heeft ten opzichte van het Duits/Franse voorstel voor een Eurozonebudget

2018Z21915 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de positie die hij ingenomen heeft ten opzichte van het Duits/Franse voorstel

Het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’

2018Z21912 Vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van Financiën over het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klo

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van Dam over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming, de beantwoording van bovenvermelde vragen

Voortdurende misstanden bij ABN Amro

2018Z21679 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over voortdurende misstanden bij ABN Amro (ingezonden 21 november 2018)

De impact van belastingverdragen

2018Z21682 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over de impact van belastingverdragen (ingezonden 21 november 2018)

De ontslagen medewerkers van de Belastingdienst vanwege fraude

2018Z21673 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de ontslagen medewerkers van de Belastingdienst vanwege fraude (ingezo

De aangifte omzetbelasting (btw)

2018Z21542 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de aangifte omzetbelasting (btw). (ingezonden 20 november 2018)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (cv)

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het anonimiseren van vermogen via e

Brievenbusfirma’s van internationale wapenbedrijven in Nederland

2018Z21417 Vragen van de leden Leijten en Karabulut (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken over brieven

Het bericht 'Stresstest voor banken moet veel effectiever'

2018Z21422 Vragen van het lid Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de minister van Financiën over het bericht 'Stresstest voor banken moet veel

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’

2018Z19159 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Middendorp over het bericht ‘Beveiliging data fiscus ondermaats’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de schriftelijke vr

Antwoord op vragen van de leden Bruins, Nijboer en Snels over de ING als huisbankier van de staat

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) over de ING a

De investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saudi-Arabië leveren

2018Z21166 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over de investeringen v

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Nijboer over het contact met en advies van de Europese Commissie aangaande de vraag of woningbouwcorporaties onder de werking van de antibelastingontwijkingsrichtlijn ATAD1 vallen

Geachte voorzitter, Op 12 november zijn door de leden Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) vragen aan mij gesteld over de correspondentie met de Europese Commissie met betrekki

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Ronnes over financiële problemen NS op het Britse spoor

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Amhaouch en Ronnes

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk

Geachte voorzitter, Op 2 oktober zijn door het lid Van Raak (SP) vragen aan mij gesteld over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk (2018Z173

Het contact met en advies van de Europese Commissie aangaande de vraag of woningbouwcorporaties onder de werking van de antibelastingontwijkingsrichtlijn ATAD1 vallen

2018Z20754 Vragen van de leden Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het contact met en advies van de Europese Commissie

Het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland

2018Z20647 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over het eenvoudig uitgeven van zwart geld in

Parkeerplaatsen bij het belastingkantoor in Maastricht

2018Z20645 Vragen van de leden Ronnes en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financi

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over witwaspraktijken van Europese banken

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de beantwoording van bovenvermelde Kamervragen met kenmerk 2018Z16907 van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan. Hooga

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen over het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport de antwoorden op de vragen over het bericht van Oxfam dat farmaceutische bedrij

Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Leijten over het bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport de antwoorden op de vragen over het bericht van Oxfam dat farmaceutische bedrij

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Ploumen over het bericht dat Nederland farmaceuten helpt om belasting te ontwijken

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport de antwoorden op de vragen over het bericht van Oxfam dat farmaceutische bedrij

Het bericht ‘Rookgordijnen rond Bilal L.’

2018Z20129 Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Rook

Het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’

2018Z20134 Vragen van de leden Ronnes en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes land

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Yesilgöz-Zegerius over het verhuren van dakruimte voor zonnepanelen

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van EZK, de antwoorden aan op vragen van de leden Van der Linde en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD), met kenm

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Omtzigt over het bericht ‘bij crisis helpt Italië banken’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de leden De Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën over het

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Yesilgöz-Zegerius over het feit dat zonnepanelen meegenomen worden in de onroerendezaakbelasting

Vragen van de leden Lodders en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het feit dat zonnepanelen meegenomen worden in de o

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over energiecoöperaties

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden Pvd

Het bericht ‘Rabobank en ABN AMRO missen derivatendeadline’

Vragen van de leden Van der Linde (VVD) en Ronnes (CDA) aan de Minist

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht 'Begrotingscomité laakt te grote Europese toegeeflijkheid tegenover Italië'

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht 'Begrotingscomité laakt te grote Europese toegeeflijkheid tegenover Italië' (ingezonden 15 ok

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over Italië en de Euro

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister-president en de minister van Financiën over Italië en de Euro.
 1. Heeft u kennis geno

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Omtzigt over het bericht 'Fiscus blijft falen'

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Lodders en Omtzigt over het bericht ‘Fiscus blijft falen’ van 4 oktober 2018 met als ke

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht 'Italy’s government agrees sharply higher public spending plan'

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid De Vries (VVD) aan de minister van Financiën inzake het artikel 'Italy's

Het bericht ‘Bij crisis helpt Italië banken’

2018Z19413 Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘bij crisis helpt Italië banken’.

De kosten van het rijden van een auto, lease of in eigendom, elektrisch of benzine

2018Z19431 Vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de kosten van

Het bericht ‘DNB maakt zich zorgen over afnemend gebruik contant geld’

2018Z19409 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Financiën over het bericht ‘DNB maakt zich zorgen over afnemend gebruik contant gel

De beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

2018Z19407 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over de beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder

Het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (CV)

2018Z19276 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (cv)

De Wet Bronbelasting 2020

2018Z19275 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de Wet Bronbelasting 2020 (ingezonden 29 oktober 2018) 1

Italië en de Euro

2018Z19277 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister-president en de minister van Financien over Italië en de euro (ingezonden 29 oktober 2018)

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs, Sneller en Nijboer over financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de antwoorden aan op vragen van de leden Van Eijs en Sn

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Nijkerken-de Haan over berichten uit het land dat belastinginspecteurs amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen aan een belastinginspectie onderwerpen

Geachte voorzitter Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Lodders en Nijkerken – de Haan (beiden VVD) inzake berichten uit het land dat belastinspec

Het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’

2018Z19159 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze w

Het bericht ‘Beveiliging data fiscus ondermaats’

Vragen van de leden Lodders en Middendorp (beiden VVD) aan de Staat

De wachttijden voor ondernemers om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

2018Z19049 Vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over de

Fraude met de dividendbelasting

Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de

Antwoord op vragen van de leden Azarkan en Öztürk over flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Economisch Zaken en Klimaat, de antwoorden op de Kamervragen, met kenmerk 2018Z16897, over fli

De grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis

2018Z18896 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de grootste belastingfraude in de

Het bericht ‘Onterecht geld opstrijken; Ouders kunnen zich inschrijven voor studie en, zonder ooit op te dagen, kinderopvangtoeslag ontvangen. Waterdichte controle is er niet’

2018Z18894 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan, Tielen en Lodders (allen VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de opmerkingen van president van De Nederlandsche Bank

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Van der Linde (VVD) over de opmerking van de president van de Nederlandsche Bank (2018Z161

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de beantwoording van bovenstaande vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (kenmerk 2018Z16229). Hoogachtend, de

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra over het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’

Geachte Voorzitter, Mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, stuur ik u hierbij de antwoorden op Kamervragen van de leden Lodders en Dijkstra (beiden VVD

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde over het bericht 'Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels'

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) ov

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Ronnes over het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt zijn voor consumenten

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) over het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt

Bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel

2018Z18171 Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over bedrijfsovernames en de

De ING als huisbankier van de staat

2018Z18168 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) aan de minister van Financiën over de ING als huisbankier van

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht ‘Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag’

Geachte voorzitter, Uw Kamer heeft in Kamervragen en debatten op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het project ‘CAF 11 Hawaii’ (hierna: CAF 11) van Belast

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'bescherm de rechten van belastingbetalers beter'

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Lodders over het bericht ‘bescherm de rechten van belastingbetalers b

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet, Omtzigt en Bisschop over de uitvoering van de motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

2018Z17780 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Omtzigt (beiden CDA) en Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staa

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over het bericht dat de Italiaanse bank UniCredito mogelijk ABN AMRO wil overnemen

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) over het bericht dat de It

Antwoord op vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het bericht dat bijna een kwart miljoen senioren het risico lopen zorg- of huurtoeslag te missen

Geachte Voorzitter, Op 14 september hebben de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS), de leden Van Weyenberg en Raemakers (beiden D66) en de leden Lodders en Herm

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

2018Z17780 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Omtzigt (beiden CDA) en Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staa

De Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk

2018Z17352 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Financiën over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk (inge

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Amhaouch over de halfjaarcijfers van NS

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Ronnes en Amhaouch

Antwoord op vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’

Geachte voorzitter Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS) over het artikel “Verhoog de BTW op drinkwater ni

Het bericht ‘Italy’s government agrees sharply higher public spending plan’

2018Z17261 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Italy’s government agrees sharply higher public spend

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de beantwoording van bovenvermelde Kamervragen met kenmerk 2018Z15884 van het lid Nijboer (PvdA) aan. Hoogachtend,

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Omtzigt over het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa’

Geachte voorzitter Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden De Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) over het artikel “Griekenland wil af van de pensioenafspra

Antwoord op vragen van het lid Peters over het niet kunnen treffen van een persoonlijke betalingsregeling voor gedupeerde ouders in verband met de door de eigenaar van kinderopvang 'de Parel' gepleegde fraude met kinderopvangtoeslag

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen van het lid Peters (CDA) aan mij en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het niet kunnen

Het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken

2018Z17011 Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid Welzijn

Witwaspraktijken van Europese banken

2018Z16907 Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de minister voor Financiën over witwaspraktijken van Europese banken (ingezonden 26 sept

Flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

2018Z16897 Vragen van de leden Azarkan en Öztürk (beiden DENK) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over flitskredieten die

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over de voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) met kenmerk 2018Z14410 over de voortgangsrapportage rentederi

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de stijging van de huizenprijzen

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de zakenbankiers van Goldman Sachs die de Volksbank adviseren over haar sociale identiteit

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Nijboer over de zakenbankiers van Goldman Sachs die de Vo

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de besluitvorming rondom het beloningsbeleid bij bedrijven met een Stichting Administratiekantoor

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen die zijn gesteld door het lid Nijboer (PvdA) over de besluitvorming rondom het beloningsbeleid bij bedrijven met een S

Het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt zijn voor consumenten

2018Z16626 Vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt zijn

De voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit

2018Z16642 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Asscher (PvdA), Geurts en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Lan

Het bericht ‘Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels’

2018Z16515 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Ernstige zorgen over Brussels

Het bericht dat Nederland farmaceuten helpt om belasting te ontwijken

2018Z16331 Vragen van de leden Nijboer en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat

Het bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

2018Z16327 Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat

De opmerkingen van president van De Nederlandsche Bank

2018Z16187 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over de opmerkingen van president van De Nederlandsche Bank. (ingezonden 17

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de onvolledige antwoorden op de vragen over de erf-en schenkbelasting en de herhaalde weigering om gevraagde stukken aan de Kamer te sturen

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onvolledige antwoorden op de vragen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Kuiken over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beantwoording van de Kamervragen die de leden Nijboer en Kuiken (beiden Pvd

Antwoord op vragen van het lid van der Linde over het bericht ‘ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beantwoording van de Kamervragen die het lid van der Linde (VVD) op 5 septe

Het feit dat zonnepanelen meegenomen worden in de onroerendezaakbelasting

2018Z15633 Vragen van de leden Lodders en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het feit dat zonnepanelen me

De onvolledige antwoorden op de vragen over de erf-en schenkbelasting en de herhaalde weigering om gevraagde stukken aan de Kamer te sturen

2018Z15427 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onvolledige antwoorden op de vragen over de erf-en schenkbelasting

Nader antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daarvan en het inzagerecht van de burger in gegevens en telefoonnotities bij de BelastingTelefoon

Geachte voorzitter, Op 30 augustus jl. heb ik uw Kamer antwoorden op vragen gestuurd van het lid Omtzigt over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daa

Het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’

2018Z15156 Vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de staatssecretaris van Financiën over

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daarvan en het inzagerecht van de burger in gegevens en telefoonnotities bij de BelastingTelefoon

Geachte voorzitter, Het lid Omtzigt (CDA) heeft mij op 6 augustus jl. vragen gesteld over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daarvan en het inzagerec

Antwoord op vragen van het lid Leijten over vaststellingsovereenkomsten tussen de belastingdienst en multinationals

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over “vasts

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Omtzigt over het bericht ‘Geen reactie op uitstelverzoek door storing bij fiscus’

2018Z14567 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Geen reactie op uitstelverzoek door

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over de belastingtelefoon en alternatieve manieren van communiceren met de Belastingdienst

2018Z14187 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de belastingtelefoon en alterna

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Omtzigt over het bericht ‘Belastingtelefoon slecht bereikbaar’

2018Z14429 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingtelefoon slecht

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Van Weyenberg over het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Vragen van de leden Van Eijs en Van Weyenberg (beiden D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten be

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over taxichauffeurs die geen verzekering kunnen afsluiten

AH 3003 2018Z13564 Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 28 august

De stijging van de huizenprijzen

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS)

Het bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij studieschuld

2018Z14932 Vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de invloed van accountantskantoren Deloitte, KPMG, EY en PwC op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijking

Antwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Leijten over de invloed van accountantskantoren Deloitte, KPMG, EY en PwC op Europees niveau

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de koersval van de Turkse lira

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over de koersval van de Turkse lira. Ook treft u hierbij de antwoord

Antwoord op vragen van het lid Bruins over de risico’s van de sterk dalende koers van de Turkse lira.

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over de koersval van de Turkse lira. Ook treft u hierbij de antwoord

Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was

2018Z14774 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Raak over het bericht dat een bende cocaïnesmokkelaars is geïnfiltreerd bij de Belastingdienst

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Justitie en Veiligheid de antwoorden op de vragen van de leden Leijten en Van Raak (beiden SP) over het

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Gerven (SP) over het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’

De risico’s van de sterk dalende koers van de Turkse lira

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën

De koersval van de Turkse lira

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minis

Het bericht ‘Geen reactie op uitstelverzoek door storing bij fiscus’

Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de Staatsse

Vaststellingsovereenkomsten tussen de belastingdienst en multinationals

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën o

Het bericht ‘bescherm de rechten van belastingbetalers beter’

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Fin

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de a

Het bericht ‘Centrale Bank van Curaçao plaatst Ennia onder curatele’

Vragen van de leden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) aan de Staats

Het bericht ‘Banken ontdekken driehonderd mogelijke terrorismebetalingen’

2018Z13906 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘banken ontdekken driehonderd mogelijke terrori

Het bericht ‘Belastingtelefoon slecht bereikbaar’

2018Z13815 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingtelefoon slecht b

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Rechtsbescherming belastingbetalers verdient verbetering'

AH 2682 2018Z09730 Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 6 juli 2018) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergade

Taxichauffeurs die geen verzekering kunnen afsluiten

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘Expat Americans given one-year reprieve on US repatriation tax’

AH 2609 2018Z10585 Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 29 juni 2018) Tijdens

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het kennismakingsgesprek met Shell

AH 2608 2018Z12311 Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 29 juni 2018)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het opkopen van staatsobligaties door de ECB

AH 2600 2018Z10738 Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 29 juni 2018)

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Paternotte over het bericht in het FD ‘Fintechs nog langer buitenspel door discussie tussen toezichthouders’

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van der heer Van der Linde (VVD) en de heer Paternotte (D66) over het bericht in het FD ‘Fintechs nog

Het tekortschietende toezicht op Hypotheekverstrekkers

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht dat

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de dekking van de verminderde gasopbrengsten

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over dekking van de verminderde gasopbrengst

Het gesprek met Shell

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het gesprek met Shell (ingezon

Het bericht op de website van de belastingdienst getiteld ‘Wat betekent de vergoeding voor aardbevingsschade voor mijn toeslagen?’

Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Bruins, Van Weyenberg en Lodders over rulings over de dividendbelasting

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie), Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de Staats

Een nieuw datalek bij Mossack Fonseca

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA), Snels (GroenLinks), Van Weyenberg (D66), Omtzig

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen'

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Ve

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de fiscale behandeling van compensatie van schade door aardbevingen

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van com

Het bericht ‘Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU’ en het onderliggende jaaroverzicht van de FIU

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Recordbedrag aan ve

De inzet privéjets voor buitenlandse bezoeken

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de inzet van privéjets voor buitenlandse

Rulings over de dividendbelasting

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie), Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de Staatss

De netto opbrengst van pachtgronden

Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën

Het bericht ‘Tips & tricks bij een vaststellingsovereenkomst met fiscus’

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Tips & tricks b

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «ABN Amro wil klantdata

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘ABN Amro stuurt buitenlanders terecht weg’

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ABN Amro stuurt «b

Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Vragen van de leden Van Eijs en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het be

Het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (CV)

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het anonimiseren van vermogen via

Het bericht ‘Chinese betaaldienst Alipay komt twintig Europese landen veroveren’

Vragen van de leden Van der Linde en Becker (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en voor Buitenland

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de fiscale behandeling van de financiering van startups

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van de f

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het budgetrecht van de Kamer ten aanzien van een nieuwe deal met Shell en Exxon

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over h

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Duizenden indextrackers afgesloten voor Nederlanders’

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het artikel «Duizenden indextra

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over het bericht dat Rabobank haar zorgplicht voor bouwbedrijf Midreth schond

Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat Raboban

De problemen bij de schenk- en erfbelasting die al lang bekend waren bij de Belastingdienst, maar pas in november 2017 aan de Kamer werden meegedeeld

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de problemen bij de schenk- en e

Het budgetrecht van de Kamer ten aanzien van een nieuwe deal met Shell en Exxon

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over he

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het opkopen van staatsobligaties door de

Het bericht ‘Expat Americans given one-year reprieve on US repatriation tax’

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Expat Americans gi

Het bericht dat een bende cocaïnesmokkelaars is geïnfiltreerd bij de Belastingdienst

Vragen van het leden Leijten en Van Raak (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het CBS-rapport Groene Groei

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken e

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Belastingdienst

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de Algemene verordening gege

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over grenswerkers die klem zitt

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadeverzekering

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht d

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Betalen om op te zeggen’

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht “CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing”

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over het bericht «CM en SuperRebel lancer

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Ronnes over de berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden aan op de vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA)

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat consumenten bot vangen bij Tuchtrecht Banken

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over het bericht ‘Kleine ondernemers in actie voor lagere pinkosten’

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van

Dekking van de verminderde gasopbrengsten

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over dekking van de verminderde gasopbreng

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatss

Antwoord op vragen van het lid Snels over het afschaffen van de dividendbelasting

Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het afschaffen

Het bericht 'Rechtsbescherming belastingbetalers verdient verbetering'

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Rechtsbescherming

Het bericht ‘Fintechs nog langer buitenspel door discussie tussen toezichthouders’

Vragen van de leden Van der Linde (VVD) en Paternotte (D66) aan de Minister van Financiën over het

Het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’

2018Z08987 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties» (ingezonden 17 mei 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Ouwehand over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert

2018Z06485 Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) aan de Ministers van Financiën en voor

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak

2091 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak (ingezonden 29 maart 2018).

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de deelname van de ECB aan de groep van 30

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de deelname van de ECB aan de groep van

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Belastingdienst

2018Z08686 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Belastingdienst

De lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

2018Z08679 Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Financiën over de lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het feit dat een markt voor topbestuurders fictie is

2082 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het feit dat een markt voor topbestuurders fictie is (ingezonden 18 april 2018).

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over hogere beloningen aan de top van Van Lanschot

2081 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over hogere beloningen aan de top van Van Lanschot (ingezonden 17 april 2018). Antw

Het artikel ‘Duizenden indextrackers afgesloten voor Nederlanders’

2018Z08557 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het artikel «Duizenden indextrackers afgesloten voor Nederlanders» (ingezonden 14 mei 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Snels over het afschaffen van de dividendbelasting

2018Z05007 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het afschaffen van de dividendbelasting (ingezonden 2

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘Afkoop pensioen dure grap voor ondernemer in het buitenland’

2018Z07251 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Afkoop pensioen dure grap voor onder

De de uitgaven en de resultaten van de investeringsagenda en de gevolgen voor de plannen uit het regeerakkoord

2018Z08461 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitgaven en de resultaten van de Investeringsagenda van de Belastingdienst en de gevolgen voor de

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over foute overboekingen bij ING

2018Z05230 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over foute overboekingen bij ING (ingezonden 22 maart 2018)

Het CBS-rapport Groene Groei

2018Z08377 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat over het CBS-rapport Groene Groei (ingezonden 7 mei 2018). V

Het bericht ‘ABN Amro stuurt ‘buitenlanders’ terecht weg’

2018Z08376 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ABN Amro stuurt «buitenlanders» terecht weg» (ingezonden 7 mei 2018). Vraag 1

De fiscale behandeling van compensatie van schade door aardbevingen

2018Z08362 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van compensatie van schade door aardbevingen. (ingezonden 4 mei 2018) Vraag 1

Het bericht dat consumenten bot vangen bij Tuchtrecht Banken

2018Z08370 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat consumenten bot vangen bij Tuchtrecht Banken (ingezonden 4 mei 2018). Vraag 1 Kent u het

De Tweede Kamer aangaande de agenda van de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 te Sofia

2018Z08357 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de informatievoorziening van de Tweede Kamer aangaande de agenda van de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 201

Het ETS in het kader van het rapport Groene groei van het CBS

2018Z08273 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het ETS in het kader van het rapport Groene groei v

Het bericht ‘Huizenkoper bij bank duizenden euro’s duurder uit dan bij onafhankelijk adviseur’

2018Z08125 Vragen van de leden Van der Linde en Koerhuis (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Huizenkoper bij ban

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komen

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het ANBO-onderzoek over de problemen waar ouderen tegenaan lopen door aflossingsvrije hypotheken?

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Zelfs solide DNB belegt nu riskanter’

2018Z06400 Antwoorden op vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Zelfs solide DNB belegt nu riskanter’ (ing

Het bericht ‘CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing'

2018Z07905 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over het bericht «CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing» (ingezonden 26 april 2018). Vraag 1 Kent u het ber

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het onderzoek van het CPB “Eenverdieners onder druk”

2018Z03215 Vragen van het lid Bruins (CU) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het onderzoek van het CPB “Eenv

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer over het btw-nummer van zzp’ers

2018Z04938 Vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het btw-nummer van ZZP-ers (ingediend op 19

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over de bizar hoge voorbeeldrendementen bij beleggingsverzekeringen en het risico op een nieuwe (pensioen)woekerpolisaffaire

Vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) aan de Minister van Financiën over de bizar hoge voorbeeldrendementen bij beleggingsverzekeringen en het risico op een nieuwe (pensioen)woekerp

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de woekerrente op rood staan bij banken

2018Z04729 Vraag 1 Wat vindt u ervan dat grootbanken tussen de 11 en 14 procent rente vragen voor het rood staan op particuliere betaalrekeningen? 1) 2) 3) 4)

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de bankenbuffers

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over de bankenbuffers (ingezonden 4 april 2018) Vraag 1 Kent u het artikel 'Nieuwe crisis ligt op de loe

De deelname van Europese Centrale bank aan geheimzinnige financieel-economische ‘groep van 30’

2018Z07728 Vragen van lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de deelname van Europese Centrale bank aan geheimzinnige financieel-economische «groep van 30» (ingezonden 24 ap

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het tobben van de Europese bankensector

1859 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het tobben van de Europese bankensector (ingezonden 29 maart 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Paternotte over incassofraude bij banken

1860 Vragen van de leden Groothuizen en Paternotte (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over incassofraude bij banken (ingezonden 7 maart 2018).

Hogere beloningen aan de top van Van Lanschot

2018Z07143 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over hogere beloningen aan de top van Van Lanschot (ingezonden 17 april 2018). Vraag 1 Kent u het ber

Het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen

2018Z07144 Vragen van de leden Pia Dijkstra en Sneller (beiden D66) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Financiën over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen

Grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst

2018Z07032 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst (ingezonden 16 apr

Antwoord op vragen van het lid Snels over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

2018Z04612 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen (ingezonden 14 maart 2018)

Het bericht ‘Grenswerkers klem tussen Nederlandse en Duitse belastingdienst’

2018Z06682 Vragen van de leden Lodders en Middendorp (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Grenswerker

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’

2018Z05267 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’ en de uitspraak van de rechtbank daar

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over dat de fiscus zelden antwoord geeft op zzp vragen

2018Z02938 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over dat de fiscus zelden

Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

2018Z06486 Vragen van de leden Peters en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over een gezin waarvan de vrouw werkt, de ma

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over onvoorziene fiscale gevolgen van de bevingsschade

2018Z03651 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over onvoorziene fiscale gevolgen van de bevingsschade (ingezo

Het bericht ‘Zelfs solide DNB belegt nu riskanter’

2018Z06400 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Zelfs solide DNB belegt nu riskanter» (ingezonden 6 april 2018). Vraag 1 Klopt h

Antwoord op vragen van het lid Hennis-Plasschaert over de benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) over de benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office

Het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol

2018Z06286 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol (ingez

Het bericht dat Rabobank haar zorgplicht voor bouwbedrijf Midreth schond

2018Z06270 Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat Rabobank haar zorgplicht voor bouwbedrijf Midreth schond (ingezonden 5 apr

De bizar hoge voorbeeldrendementen bij beleggingsverzekeringen en het risico op een nieuwe (pensioen)woekerpolisaffaire

2018Z06268 Vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) aan de minister van Financiën over de bizar hoge voorbeeldrendementen bij beleggingsverzekeringen en het risico op een nieuwe

De bankenbuffers

2018Z06093 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over de bankenbuffers (ingezonden 4 april 2018) 1 Kent u het artikel 'Nieuwe crisis ligt op de loer: alarm

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht 'Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen compliance programma'

2018Z02551 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen compliance programma’

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de omvang en de beloning van de directie van NWB Bank

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank. (ingezonden 16 maart 2018) Vraag

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog'

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog' (ingezonden 16 februari 2018, vraagnummer 20

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR (ingezonden 22 februari 2018, vraagnummer 2018Z03229)

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht ‘Bestuur ASR krijgt fikse verhoging van salaris’

Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Bestuur ASR krijgt fikse verhoging van salaris’ (ingezonden 16 februari 2018, vraagnummer 2018Z02762)

Het niet delen van interne stukken (telefoonnoties van de belastingtelefoon) met de rechter en over het recht van de burger om de telefoonnotities van de belastingtelefoon te kunnen ontvangen

2018Z05870 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het niet delen van interne stukken (telefoonnoties van de belastingtelefoon) met de rechter en over h

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht dat Schiphol Deliveroo inzet voor bezorging aan de gate

1616 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over dat Schiphol Deliveroo inzet voor bezorging aan d

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de dalende belastingdruk op multinationals

1607 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de dalende belastingdruk op multinationals (ingezonden 15 maart 2018). Antwoord van Staatssecretaris S

Het tobben van de Europese bankensector

2018Z05698 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het tobben van de Europese bankensector (ingezonden 29 maart 2018). Vraag 1 Bent u op de hoogte van het f

Het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak

2018Z05689Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak (ingezonden 29 maart 2018

Het ontbreken van incidenten in het jaarverslag van ABN Amro

2018Z05765 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Financiën over het ontbreken van incidenten in het jaarverslag van ABN Amro (ingezonden 29 maart 2018). Vraag 1 Ben

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot, Omtzigt en Rudmer Heerema over de btw-vrijstelling voor denksporten

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u – mede namens de minister van Medische Zorg en Sport - de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Bruins Slot, Omtzigt (beiden CDA)

Het bericht dat de BelastingTelefoon voor het zesde jaar op rij onder de maat presteert

2018Z05574 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de BelastingTelefoon voor het zesde jaar op rij onder de maat presteert (ingezon

Het bericht ‘GBNED: Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen’

2018Z05572 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «GBNED: Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen» (ingezonden 28 maart 2018). Vra

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Antwoord op vragen de leden Ronnes en Nijboer over het bericht ‘Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang’

2018Z03463 Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang’ (ingezonden 27 februari 2018).

Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’

2018Z05267 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit» (ingezonden 22 ma

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Financiën)

2018Z01940 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over het afschaffen van de dividendbelasting, het MKB en de ongewogen kapitaalbuffer (ingezonden 6 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht 'Aandelenbeurzen niet gelukkig met nieuwe handelsregels'

1543 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Aandelenbeurzen niet gelukkig met nieuwe handelsregels» (ingezonden 7 februari 2018). An

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de werkwijze van de Belastingdienst bij belastingafspraken met multinationals

2018Z04849 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de werkwijze van de Belastingdienst bij belastingafspraken met multinationals (ingezonden 16 maart 2018)

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

Antwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Lodders over berichtgeving in Trouw van 7 maart 2018 over opmerkingen van de Europese Commissie over het fiscale beleid van Nederl

Forse aanblijfbonussen van bankiers bij beursgang NIBC

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over forse aanblijfbonussen van bankiers bij beursgang NIBC (ingezonden 22 maart 2018). Vraag 1 Wat vindt u van de exorbi

Foute overboekingen bij ING

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over foute overboekingen bij ING (ingezonden 22 maart 2018). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Drie miljoen dubbe

Antwoord op vragen van het lid Sienot over een fiscale regeling voor (elektrische) fietsen

Antwoorden op vragen van het lid Sienot (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën over het stimuleren van het fietsgebruik onder werknem

Het afschaffen van de dividendbelasting

2018Z05007 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het afschaffen van de dividendbelasting (ingezonden 20 maart 2018). Vraag 1 K

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 20 maart 2018) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Lodders over pensioenopbouw van zwangere huisartsen

1505 Vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over pensioenopbouw van zwangere huisarts

Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over de uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari 2018 over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime

2018Z03523 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari 2018 over de verenigb

Het btw-nummer van ZZP-ers

2018Z04938 Vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het btw-nummer van ZZP-ers (ingezonden 19 ma

Het bericht ‘Eindhoven wil eigen vliegtaks invoeren’

2018Z04944 Vragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra en Van den Bosch (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Eindh

De werkwijze van de Belastingdienst bij belastingafspraken met multinationals

2018Z04849 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de werkwijze van de Belastingdienst bij belastingafspraken met multinationals (ingezonden 16 maart 2018).

De beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank

2018Z04840 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank (ingezonden 16 maart 2018). Vraag 1 Klop

De overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen

2018Z04844 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

2018Z04836 Vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de Minister van Financiën over de benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse «Parliamentary Budget Office» (ingezonden 16 maart 201

De dalende belastingdruk op multinationals

2018Z04728 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de dalende belastingdruk op multinationals (ingezonden 15 maart 2018). Vraag 1 Kent u het bericht

De woekerrente op rood staan bij banken

2018Z04729 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de woekerrente op rood staan bij banken (ingezonden 15 maart 2018). Vraag 1 Wat vindt u ervan dat groot

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken’

1447 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken» (ingezonden 22 februari 2018). Antwoord van S

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

2018Z04612 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen (ingezonden 14 maart 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Lodders over moeilijk inbare belastingvorderingen en het afboeken van belastingvorderingen

1434 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over moeilijk inbare belastingvorderingen en het afboeken van belastingvorderingen (ingezonden 1 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het verdwijnen van hulp bij de belastingaangifte

1435 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het verdwijnen van hulp bij de belastingaangifte (ingezonden 9 februari 2018). Antwoord van Staatssecretaris Snel

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat hoogleraren en fiscalisten pleiten voor openheid belastingafspraken met multinationals

1419 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat hoogleraren en fiscalisten pleiten voor openheid belastingafspraken met multinat

Het functioneren van de belastingdienst

2018Z04415 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het functioneren van de Belastingdienst (ingezonden 13 maart 2018). Vraag 1 Bent u beken

De ING als huisbankier van de staat

2018Z04428 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de ING als huisbankier van de staat (ingezonden 13 maart 2018). Vraag 1 Hoe verhoudt de voorgenomen sal

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Kent over partnerschap

1410 Vragen van de leden Leijten en Van Kent (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over partnerschap (ingezonden 19 januari 2018). Antwoord van Staatssecretaris Snel (Fin

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra over het bericht dat de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM)-opbrengst fors hoger is

Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM)-opbrengst fors hoger

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Financiën over het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin» (ingezonden 17 januari 2018). Vra

Het BTW nummer van ZZP ‘ers dat het BSN nummer bevat

2018Z04290 HERDRUK Vragen van de leden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) en Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o

Het bericht ‘EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

2018Z04189 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege «agressieve belastingplanning» (ingezonden 9

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Sienot over het bericht ‘Rotterdam wil af van steenkool in de haven’

2018Z02365 1. Bent u bekend met het bericht ‘Rotterdam wil af van steenkool in de haven’? 1) Ja. 2. Is het u bekend dat de Rotter

Antwoord op vragen van het lid Snels over het verslag van de Ecofinraad van 23 januari 2018

2018Z02766 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 23 januari 2018 (ingezonden 16 februari 2018)

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de aantallen belastingplichtigen met lage inkomens die worden geraakt door de uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de aantallen belastingplichtigen met lage inkomens die worden g

Het bericht ‘Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie’

2018Z04058 Vragen van de leden Van den Bosch en Van der Linde (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Groeiend aanta

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

1351 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 26 februari 2018). Antw

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de consequenties van de hogere belastingheffing voor gepensioneerden in België

1348 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de consequenties van de hogere belastingheffing voor gepensioneerden in België (ingezonden 8 februari 2018). Ant

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de financiering van een kolencentrale in de Dominicaanse Republiek

1352 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentra

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aanhoudende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst

2018Z01643 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de aanhoudende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst (ingezonden 1 februa

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over DDoS-aanvallen op banken

2018Z01773 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over DDoS-aanvallen op banken (ingezonden 2 februari 2018) Vraag 1 Is er economische schade opge

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘Ondernemers in Nederland met Amerikaans paspoort dupe van belastinghervorming Trump’

Antwoord van staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 8 maart 2018) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Ondernemers in Nederland met Amerikaans paspoort dupe van be

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het rapport 'mining taxes' van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)

2018Z01776 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het rapport ‘mining taxes’ van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) (ingezonden 2

Antwoord op vragen van het lid Snels over het bericht 'mining taxes’ van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)

2018Z01937 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport: Mining taxes: Rio Ti

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het versoepelen van de bonuswetgeving voor flitshandelaren

2018Z03697 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het versoepelen van de bonuswetgeving voor flitshandelaren (ingezonden 5 maart 2018) Vraa

Het versoepelen van de bonuswetgeving voor flitshandelaren

2018Z03697 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het versoepelen van de bonuswetgeving voor flitshandelaren (ingezonden 5 maart 2018). Vraag 1 Kent u het

Een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen

2018Z03648 Vragen van de leden Van Weyenberg en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over een financiee

Het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komenHet bericht dat motorclubs naar België verplaatsen

2018Z03647 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de probl

Onvoorziene fiscale gevolgen van de bevingsschade

2018Z03651 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over onvoorziene fiscale gevolgen van de bevingsschade (ingezon

Het bericht ‘verandering fiscale regels dochterbedrijf gaat jaren kosten’

2018Z03559 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over Kamerstuk 34 323, nr. 22 en het bericht «Verandering fiscale regels dochterbedrijf gaat jaren kosten

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de politie-inval bij de Eurogroep-voorzitter

AH 1316 2018Z01648 Mededeling van minister Hoekstra (minister van Financiën) mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 28 februari 2018) V

De uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime

2018Z03523 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari 2018 over de verenigba

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

2018Z03521 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders (ingezonden 28 februari

Het bericht ‘Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang’

2018Z03463 Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang» (ingezonden 27 februari 2018

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over het aanstellen van “ambassadeurs” en toezichthouders

Betreft Kamervragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) over het aanstellen van ambassadeurs en toezichthouders Vraag 1 Kunt u de functieomschrijving geven van d

Antwoord op vragen van het lid Leijten over ‘’Waakhond accountants VS in diskrediet’’

1272 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over «Waakhond accountants VS in diskrediet» (ingezonden 26 januari 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën)

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert en Bruins over de balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

1273 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD) en Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s (ingezonden

Dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

2018Z03414 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 26 februari 2018).

De herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR

2018Z03229 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de herziening van het beloningsstelsel bij de verzekeraar ASR (ingezonden 22 februari 2018). Vraag 1 Ke

Het bericht ‘Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken’

2018Z03233 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken» (ingezonden 22 februari 2018). Vra

Het onderzoek van het CPB 'Eenverdieners onder druk'

2018Z03215 Vragen van het lid Bruins (CU) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het onderzoek van het CPB «Eenverdi

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de forfaitaire heffing in de vermogensrendementsheffing

2018Z00725 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de forfaitaire heffing in de vermogensrendementsheffing (in

Het bericht ‘Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten’

2018Z03110 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten» (ingezonden 21 februari 2018). Vra

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland

1206 Vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en V

Het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

2018Z02856 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» (ingezonden 19 februari 2018). Vra

Het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

2018Z02844 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» (ingezonden 19 februari 2018). Vraag

Antwoord op vragen van het lid Leijten over belasting op een Duitse tegemoetkoming voor betaalde premies voor de zorg

Antwoord van Staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 16 februari 2018). Vraag 1 Kunt u uitleggen waarom de Duitse tegemoetkoming voor de premie Wet langdurige zorg

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht 'Maatregelen tegen witwassen weinig effectief'

Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 16 februari 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 996.

Het bericht ‘Bestuur ASR krijgt fikse verhoging van salaris’

2018Z02762 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Bestuur ASR krijgt fikse verhoging van salaris» (ingezonden 16 februari 2018). Vraag 1

Het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog'

2018Z02768 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het bericht «Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog» (ingezonden 16 februari 2

Het verslag van de Ecofinraad van 23 januari 2018

2018Z02766 Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 23 januari 2018 (ingezonden 16 februari 2018).

Het bericht ‘Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen compliance programma’

2018Z02551 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen compliance programma» (ingezonden

De balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

2018Z02198 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD) en Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s (

De consequenties van de hogere belastingheffing voor gepensioneerden in België

2018Z02190 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de consequenties van de hogere belastingheffing voor gepensioneerden in België (ingezonden 8 februari

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders over het bericht ‘Nieuwe auto’s duizenden euro’s duurder’

Vragen van de leden Dijkstra en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Nieuwe auto’s duizenden euro’s duurder’. Vra

Antwoord op vragen van het lid Snels over het belastingverdrag Nederland Malawi

2018 Z00705 Vragen van bet lid Snels (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bet belastingverdrag tussen Neder

Het bericht dat hoogleraren en fiscalisten pleiten voor openheid belastingafspraken met multinationals

2018Z02085 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het bericht dat hoogleraren en fiscalisten pleiten voor openheid belastingafspraken met multinat

Het bericht ‘Aandelenbeurzen niet gelukkig met nieuwe handelsregels’

2018Z02071 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Aandelenbeurzen niet gelukkig met nieuwe handelsregels’ (ingezonden 7 februari 2018)

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert, Bruins en Sneller over de rechtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds (EMF)

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Sneller (D66) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over de rechtsgrondslag van het voorg

Antwoord op vragen van de leden Snels en Van der Lee over het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen

Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossie

DDoS-aanvallen op banken

2018Z01773 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over DDoS-aanvallen op banken (ingezonden 2 februari 2018). Vraag 1 Is er economische schade opgetreden als g

Het rapport ‘mining taxes’ van SOMO

2018Z01776 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het rapport «mining taxes» van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) (ingezonden 2 fe

Het bericht ‘Ondernemers in Nederland met Amerikaans paspoort dupe van belastinghervorming Trump’

2018Z01658 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Ondernemers in Nederland met Amerikaans paspoort dupe van belastinghervorming Trump’ (inge

Moeilijk inbare belastingvorderingen en het afboeken van belastingvorderingen

2018Z01653 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over moeilijk inbare belastingvorderingen en het afboeken van belastingvorderingen. (ingezonden 1 februari 2018)

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Veldman over het bericht ‘Nieuw innovatiebox-besluit stelt teleur’

2017Z18189 Vragen van de leden Lodders en Veldman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Nieuw innovatiebox-beslu

De aanhoudende DDoS aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst

2018Z01643 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de aanhoudende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst (ingezonden 1 februa

Antwoord op vragen van het lid Leijten over 16 miljard belastingontwijking van Google via Nederland

2018Z00040 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over 16 miljard belastingontwijking van Google via Nederland (Ingezonden 4 januari 2018)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings

2017Z18944 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings (ingezonden 27 december 2017).

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de publicatieplicht van moskeeën en kerken die de ANBI-status hebben en de transparantie van geldstromen uit onvrije landen

2018Z00049 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de publicatieplicht van moskeeën en kerken die de ANBI-status hebben en de transparantie van geldstromen

De uitspraak dat Nederland een ‘fiscaal zwart gat’ is

2018Z01231 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de uitspraak dat Nederland een ‘fiscaal zwart gat’ is (ingezonden 26 januari 2018)

‘’Waakhond accountants VS in diskrediet’’

2018Z01230 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over ‘’Waakhond accountants VS in diskrediet’’. (ingezonden 26 januari 2018) 1 Kent u het ber

Continuïteit van DBFM(O)-projecten na faillissement van de private aanbieder

2018Z00882 Vragen van de leden Sneller en Paternotte (beiden D66) aan de minister van Financiën over continuïteit van DBFM(O)-projecten na faillissement van de private aanbieder (ingezonden 23

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

2018Z00807 Vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over de grote achterstanden bij het Kifid

2017Z18501 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Financiën over grote achterstanden bij het Kifid (ingezonden 20 december 2017) Vraag 1 Bent u bekend m

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert en Bruins over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Hennis-Plasschaert en Bruins over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s Vanwege de hoeveelheid tabellen/grafieken in

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’

2017Z17720 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’. (ingezonden 12 dec

De forfaitaire heffing in de vermogensrendementsheffing

2018Z00725 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de forfaitaire heffing in de vermogensrendementsheffing (in

Dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

2018Z00708 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018)

Partnerschap

2018Z00704 Vragen van de leden Leijten en Van Kent (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën over partnerschap (ingezonden 19 januari 2018) 1 Het u kennisgenomen van de vraag

De stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

2018Z00606 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport (ingezonden 18 januari 2018). Vraag 1 Bent

Het bericht 'Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

2018Z00500 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Financiën over het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin» (ingezonden 17 januari 2018). Vraa

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de plotselinge versobering van het nabestaandenpensioen

2018Z00050 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de plotselinge versobering van het nabestaandenpensioen

Het bericht ‘Nieuwe auto’s duizenden euro’s duurder’

2018Z00121 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Nieuwe auto’s duizenden euro’s duurder’. (ingezonden 10 janu

Het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen

2018Z00120 Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen

De publicatieplicht van moskeeën en kerken die de ANBI-status hebben en de transparantie van geldstromen uit onvrije landen

2018Z00049 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de publicatieplicht van moskeeën en kerken die de ANBI-status hebben en de transparantie van geldstromen u

16 miljard belastingontwijking van Google via Nederland

2018Z00040 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over 16 miljard belastingontwijking van Google via Nederland (ingezonden 4 januari 2018).

Het bericht ‘Maatregelen tegen witwassen weinig effectief’

2018Z00025 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Maatregelen tegen witwassen weinig effectief’ (Ingezonden 3 januari 2018) 1 Ben

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het artikel dat Nederland nog altijd dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking

794 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking (ingezonden 15 december 2017). Antwoord

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Nijboer over de waarschuwing van AFM voor digitale beursgangen (ICO’s)

Vragen van de leden Paternotte (D66) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor digitale beursgangen (ICO’s) (ingezo

De voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings

2017Z18944 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de voorwaarden die worden gesteld bij het afgeven van belastingrulings (ingezonden 27 december 2017).

Het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren

2017Z18643 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolenc

Het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

2017Z18647 Vragen van de leden Kops en Edgar Mulder (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de huurto

Grote achterstanden bij het Kifid

2017Z18501 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Financiën over grote achterstanden bij het Kifid (ingezonden 20 december 2017) 1 Bent

Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’

2017Z18412 Vragen van het lid Edgar Mulder ( PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’ (ingezonden 19 december 2017)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het aansturen op het telefonisch intrekken van bezwaren door de Belastingdienst

Antwoorden op de vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het aansturen op het telefonisch intrekken van bezwaren door de Belastingdienst. (ingezonden 29 novemb

Het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’

2017Z18412 Vragen van het lid Edgar Mulder ( PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’ (ingezonden 19 december 2017)

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat niet alle rulings worden uitgewisseld

2017Z15871 Vragen van de het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat niet alle rulings worden uitgewisseld. (ingezonden 21 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de rulingpraktijk

2017Z16139 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de rulingpraktijk (ingezonden 23 november 2017) Vraag 1 Hoe kan het, dat veel bel

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF’s) door de herziene richtlijn markten in financiële instrumenten (MIFID II)

2017Z15945 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF’s) door de herziene richtlijn markten in financiële instrume

het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

2017Z18188 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking. (ingezonden 15 december 2017)

Het bericht ‘Nieuw innovatiebox-besluit stelt teleur’

2017Z18189 Vragen van de leden Lodders en Veldman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Nieuw innovatieboxbesluit

De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

2017Z17995 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over de balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s (inge

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

2017Z15418 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het verdwijnen van pinautomaten en de verminderende toegankelijkheid tot contant geld

2017Z15678 Vragen van de leden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het verdwijnen van pinautomaten (ingezonden 17 november 2017) Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Slootweg over het verdwijnen van pinautomaten

2017Z15678 Vragen van de leden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het verdwijnen van pinautomaten (ingezonden 17 november 2017) Vraag 1

Het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’

2017Z17720 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’. (ingezonden 12 dece

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat de belastingaanslag van Unilever steeds kleiner wordt

Antwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) over het bericht dat de belastingaanslag van Unilever steeds kleiner wordt (vraagnummer 2017Z14683; ingezonden 3 nove

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Aukje de Vries over het bericht ‘Schadeherstel in derivatendossier loopt zoveelste vertraging op’.

Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Schadeherstel in derivatendossier loopt zoveelste vertraging op’ (ingezonden 5 oktober

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over Nederland als belastingparadijs voor Amerikaanse bedrijven

Antwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Azarkan (DENK) over Nederland als belastingparadijs voor Amerikaanse bedrijven (vraagnummer 2017Z14389, ingezonden 30 oktober 2017)

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht dat de AFM stopt met het onderzoek naar bijzonder beheer bij banken

2017Z15124 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stopt met het onderzoek naar bijzonder beheer bij banken. (in

Antwoord op vragen van het lid Leijten over hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan maken

Antwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) over hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan

Het aansturen op telefonisch intrekken van bezwaren door de Belastingdienst

2017Z16601 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het aansturen op het telefonisch intrekken van bezwaren door de Belastingdienst. (ingezonden 29 november 2017

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat een bankenlobby een EU-voorstel om de schade van een bank-run te beperken bestrijdt

2017Z15874 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat een bankenlobby een EU-voorstel om de schade van een bank-run te beperken bestrijdt (ingezonden 21 no

De rulingpraktijk

2017Z16139 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de rulingpraktijk (ingezonden 23 november 2017) 1 Hoe kan het, dat veel bel

De snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF's) door de herziene richtlijn markten in financiële instrumenten (MIFID II)

2017Z15945 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF's) door de herziene richtlijn markten in financiële instrument

Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het bericht dat er met oud-korpschef Welten een uitzonderlijke belastingdeal is gesloten

2017Z14196 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat er met oud-korpschef Welten een uitzonderlijke belastingdeal is gesloten (ingezonden 25

Het bericht dat niet alle rulings worden uitgewisseld

2017Z15871 Vragen van de het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat niet alle rulings worden uitgewisseld. (ingezonden 21 november 2017)

Het verdwijnen van pinautomaten en de verminderende toegankelijkheid tot contant geld

2017Z15870 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het verdwijnen van pinautomaten en de verminderende toegankelijkheid tot contant geld (ingezonden 21 november 2017)

Het bericht dat een bankenlobby een EU-voorstel om de schade van een bank-run te beperking bestrijdt

2017Z15874 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat een bankenlobby een EU-voorstel om de schade van een bank-run te beperking bestrijdt (ingezonden 21 n

De mislukte Griekse steunprogramma’s

2017Z15872 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over de mislukte Griekse steunprogramma’s (ingezonden 21 november 2017) 1 Kent u het v

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het gemak waarmee men als belastingconsulent aangemerkt kan worden

2017Z14359 Vragen het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het gemak waarmee men als belastingconsulent aangemerkt kan worden. (ingezonden 27 oktober 2017)

De waarschuwing van AFM voor digitale beursgangen (ICO’s)

2017Z15666 Vragen van de leden Paternotte (D66) en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor digitale beursgangen (ICO’s

Het verdwijnen van pinautomaten

2017Z15678 Vragen van de leden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister van Financiën over het verdwijnen van pinautomaten (ingezonden 17 november 2017). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht ‘IMF waarschuwt voor gevolgen van jacht op rendement’

2017Z13875 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht “IMF waarschuwt voor gevolgen van ‘jacht op rendement’”. (ingezonden 18 oktober 2017)

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bedrog van Intertrust

2017Z12166 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Rechtbank kapittelt Intertrust om leugens over miljoenenerfenis’ (ingezonden 15 september 2017).

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat de Belastingdienst trustgroep TMF beschuldigt van hulp bij belastingontduiking

2017Z12848 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van financiën over het bericht dat de Belastingdienst trustgroep TMF beschuldigt van hulp bij belastingontduiking (ingezonden 28 septe

Weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

2017Z15418 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act

Antwoord op vragen van het lid Snels over het schaduwbancaire stelsel

AH 399 2017Z13379 Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 14 november 2017) Vraag 1 Kent u het artikel “Eén schop en iedereen glijdt van de helling” ui

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de dividendbelasting

2017Z15330 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de dividendbelasting (ingezonden 14 november 2017). 1 Waarom levert het afschaffen v

De dividendbelasting

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de dividendbelasting (ingezonden 14 november 2017). Vraag 1 Waarom levert het af

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat Nederlandse banken zijn binnengevallen vanwege mogelijke kartelvorming

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat banken zijn binnengevallen vanwege mogelijke kartelvorming (ingezonden 18 oktober 2017).

Het bericht dat de AFM stopt met het onderzoek naar bijzonder beheer bij banken

2017Z15124 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stopt met het onderzoek naar bijzonder beheer bij banken. (in

Erfpacht in Amsterdam

Vragen van de leden Ronnes en Van den Berg (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over erfpacht in Amsterdam (ingezonden 19 oktober 2017).

Het bericht “DNB verliest rechtszaak om bijdrage aan kosten toezicht”

Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «DNB verliest rechtszaak om bijdrage aan kosten toezicht» (ingezonden 29 september 2017). Vr

Het bericht “NS ziet af van verkoop AH to go en Julia’s op stations”

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht “NS ziet af van verkoop AH to go en Julia’s op stations” in de NRC d.d. 22 september 2017? Klopt dit bericht? Wanneer is hiertoe besloten?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen