Antwoord op vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk over het dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkers

2019Z1077 Vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkge

Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Smeulders over "het bericht 'Rouwbegeleiding op het werk vaak onvoldoende'”

Vragen van de leden Stoffer (SGP) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Rouwbeg

Het bericht ‘ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsongeschiktheidspensioen’

2019Z13094 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘ABP o

Het aantrekken van personeel door startups

2019Z13088 Vragen van de leden Wörsdörfer, Veldman en Wiersma (allen VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Kl

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk over menstruatie-armoede in Nederland

2019Z10637 Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Volksg

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten (BUIG-budget)

2019Z10389 Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over de onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten

Antwoord op vragen van het lid Renkema over het Vertrouwensexperiment bijstand Tilburg

2019Z10222 Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Vertrouwensexperiment bijstand Tilbu

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Van Kent over het bericht ‘Bedrijven maken al plannen om de payrollwet te omzeilen’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘

Antwoord op vragen van het lid Renkema over een aangenomen resolutie door de VN-Mensenrechtenraad

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Renkema (GL) over ‘een aangenomen resolutie door de VN-Mensenrechtenraad’. de Staatssecretaris van Sociale Z

Het bericht ‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’

2019Z11928 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Van Kent over het bericht ‘Reactie Expertise Centrum Asbest & Vezels op de commotie rondom de risico’s van blootstelling aan asbest'

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) over het bericht ‘Re

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

2019Z11692 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over gepensioneer

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over uitbuiting van arbeidsmigranten

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over uitbuiting van arbeidsmigranten (ingezonden 8

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over achterblijvende lonen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid het lid Van Dijk (SP) over achterblijvende lonen. de Minister van Sociale Zaken

Het bericht dat gemeenten de stekker uit sociaal werkbedrijf Soweco trekken

2019Z10952 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het berich

Het afbreken van het overleg over een nieuwe inburgeringswet in de week dat het aantal statushouders in bijstand onverminderd groot blijkt

2019Z10935 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afbreken van het overl

Antwoord op vragen van de leden Nijkerken-de Haan, Koerhuis en Lodders over het bericht ‘Leidse steuntrekker mag kamer verhuren aan student om bij te verdienen’

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatsecretaris van Financiën, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Nijkerken-d

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een onvoldoende voor het UWV

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een onvoldoende voor het

Antwoord op vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap over het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen’

2019Z06595 Vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid ove

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over leegloop en braindrain door arbeidsmigratie binnen de EU

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van 6 mei 2019 van het lid Van Dijk (SP) over "leegloop en braindrain door arbeidsmigratie".

Antwoord op vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries over een bericht op facebook

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries (beiden VVD) over "een bericht op facebook” (ingezonden 4 april 2019).

Het dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkers

2019Z10778 Vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en

Het bericht 'Stop verplichte zoekperiode voor bijstand'

2019Z10770 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht

Pensioenen

2019Z10385 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenen (ingezonden 23 mei 2019)  

Verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zieke kinderen

2019Z10386 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zie

De onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten (BUIG-budget)

2019Z10389 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundeld

Het Vertrouwensexperiment bijstand Tilburg

Vragen van het lid Renkema (GroenLinks

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Breed moratorium schulden 'dode letter'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht 'Breed moratorium schulden ‘dode letter’'(2019Z06268, ingezonden 29 maart 2019).

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht 'Na twee jaar subsidiebaan weer kwijt: hoe schrijnend is dat?'

    Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht 'Na twee jaar subsidiebaan weer kwijt: hoe schrijnend is dat?'.

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over jonge maaltijdkoeriers die op grote schaal ’s avonds werken

2019Z07728   Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jonge maaltijdkoeriers die op grote schaal &r

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over elke week een maaltijdbezorger gewond naar het ziekenhuis

2019Z07281   Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister en staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over elke week een maaltijdbezorger ge

Antwoord op vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap over het bericht 'Haatpreek wint terrein'

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) over het bericht "Haatpreek wint terrein"

Antwoord op vragen van de leden Peters en Slootweg over schuldenlast

2019Z06864 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ove

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Groen licht voor islamitisch meisjesinternaat in Blerick’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over het bericht "Groen licht voor islamitisch meisjesinternaat in Blerick".

Achterblijvende lonen

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over ‘de arbeidsomstandigheden bij online supermarkt Picnic’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over ‘de arbeidsomstandigheden bij online supermarkt Picnic’. D

Antwoord op vragen van leden Gijs van Dijk en Kerstens over de schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) over de schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn.  

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Kinderdagverblijf Montessori Bilthoven op slot: onveilig, vies en ongezond'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over het bericht ‘Kinderdagverblijf Montessori Bilthoven op slot: onveilig, vies en ongezond’ (2019Z07274,

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het bericht ‘Patstelling aan cao-tafels’

2019Z08474 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het be

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’  

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht dat de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Nederland is gestart over de IORP 2 richtlijn

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de Europese Commissie een inbreukprocedu

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat Shell van plan is stakers te korten op hun salaris

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het bericht "Shell kort stakers op salaris".  

Beschut werk

2019Z09129 Vragen van het lid Jasper van Dij

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht "problemen met onbegrensde arbeidsmigratie”

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht "problemen met onbegrensde arbeidsmigratie” (ingezonden 10 april 2019)".

Leegloop en braindrain door arbeidsmigratie binnen de EU

2019Z09049 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over leegloop en braind

Het bericht ‘Dure blunder van het UWV’

2019Z09004 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Dure blunder van het UWV’. (ingezonden 3

De kosten van pensioenen en de mogelijkheden van het in rekening brengen van te hoge kosten bij individuele rekeningen

2019Z09006 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kosten van pensioenen en de mogelijkheden van het in rekening

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de oplopende vaste lasten

2019Z05474 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Wetenschap over de oplopende vaste lasten. (ingezonden 20 maart 2019)  

De berichten ‘Rotterdam loopt teruggeëist bijstandsgeld mis’, ‘Man mag 35.000 euro te veel uitgekeerde bijstand houden’ en ‘Stoïcijnse reacties op CRvB-uitspraak vorderingen’

2019Z08974 Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘Rotterdam loopt terugge&eu

Het bericht ‘Groen licht voor islamitisch meisjesinternaat in Blerick’

2019Z08855 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het b

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’.

Antwoord op vragen van de leden Bruins en Kwint over de fusie van Partou en KidsFoundation

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Kwint (SP) over ‘de fusie

Een aangenomen resolutie door de VN-Mensenrechtenraad

2019Z08767 Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aangenomen resol

Het bericht dat de politie in Limburg negen islamitische nachtmaaltijden organiseert

2019Z08649 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Ju

Het bericht 'Rouwbegeleiding op het werk vaak onvoldoende'

2019Z08639 Vragen van de leden Stoffer (SGP) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Wer

Een tankstationhouder die af wil van zijn “wurgcontract”

2019Z08644 Vragen van de leden Van Kent en Laçin (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een tan

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Peters over een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Peters (CDA) over ‘een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan ve

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht 'Sociale dienst Achterhoek checkt zelfs ondergoed'

nHierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht ’Sociale dienst Achterhoek checkt zelfs ondergoed'.

Het bericht ‘Patstelling aan cao-tafels’

2019Z08474 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Patstellin

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over arbeidsmigranten in Gelderse schuren en stallen

Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "arbeidsmigranten in Gelde

Antwoord op vragen van het lid Bruins over kindgebonden budget voor co-ouders

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over "kindgebonden budget voor co-ouders”.

Het bericht dat de EC een inbreukprocedure tegen Nederland is gestart over de IORP 2 richtlijn

2019Z08232 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de EC een inbreukprocedu

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over kinderen in armoede naar nul

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ‘kinderen in armoede naar nul’

Antwoord op vragen van het lid Peters over een groot tekort aan personeel in de kinderopvang en de gevolgen hiervan voor kleine ondernemers

2019Z05998 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een groot tekort aan personeel in de kinderopvan

Het bericht dat er op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg door de GGD voorlichting wordt gegeven over de ramadan

2019Z07929 Vragen van de leden Becker en Veldman (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris

Een onvoldoende voor het UWV

2019Z07913 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een onvo

Het bericht 'Na twee jaar subsidiebaan weer kwijt: hoe schrijnend is dat?'

2019Z07921 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Na tw

Het bericht dat er op een basisschool in Tilburg ramadanvoorlichting wordt gegeven aan kinderen door de GGD

2019Z07793 Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het be

Antwoord op vragen van de leden Smeulders en Snels over het Eerlijk Pensioenlabel

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Smeulders

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over jongeren moeten volwassenloon krijgen

2019Z05839 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jongeren moeten volwassenloon krijgen (ingezonden 26

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een rechterlijke uitspraak over ‘onredelijk hoge boetes’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een rechterlijke uitspraak over ‘onredelijk hoge boetes’.

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Middendorp over het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan d

Jonge maaltijdkoeriers die op grote schaal ’s avonds werken

2019Z07728 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jonge maaltijd

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

2019Z07602 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ov

De arbeidsomstandigheden bij online supermarkt Picnic

2019Z07605 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Antwoord op vragen van het lid Peters over het opheffen van de subsidieregeling «Kansen voor alle kinderen» en de besteding van de hierdoor vrijgekomen middelen aan projecten voor de bestrijding van armoede onder kinderen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Peters (CDA) over het opheffen van de subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” en de besteding van de hierdoor vr

Het bericht dat Shell van plan is stakers te korten op hun salaris

2019Z07456 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Problemen met onbegrensde arbeidsmigratie

2019Z07273 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over problemen met onbegrensde arbeidsmigratie (ingezonden

Elke week een maaltijdbezorger gewond naar het ziekenhuis

2019Z07281 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister en staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over elke week een maaltijdbezorger g

Het bericht 'Kinderdagverblijf Montessori Bilthoven op slot: onveilig, vies en ongezond'

2019Z07274 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kinderdagverblijf Montessori

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de brief van de minister ‘vernieuwing pensioenstelsel’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de brief ‘vernieuwing pensioenstelsel’.

Uitbuiting van arbeidsmigranten

2019Z06992 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van arbeidsmigranten (ingezonden 8 april

Schuldenlast

2019Z06864 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schuldenlast .(ingezonden 5

Het bericht ‘Staatsvijand nummer één deradicaliseert maar niet’

2019Z06854 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Becker (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ove

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het onderzoek ‘Overstappen op de arbeidsmarkt’ Een onderzoek naar van Werk Naar Werk-beleid en - trajecten

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het onderzoek “Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar van Werk Naar Werk-beleid en

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert

2019Z04288 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerp

Een bericht op facebook

2019Z06738 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een bericht

Het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’

2019Z06737 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor mee

Het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen’

2019Z06595 Vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid ove

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over de berichten ‘FNV daagt onlinebezorger Picnic voor de rechter’ en ‘Picnic bijt van zich af in conflict met FNV’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) over berichten ‘FNV daagt onlinebezorger Picnic voor de rechter’ en ‘Picnic bijt van zich af in confl

Het bericht ’Sociale dienst Achterhoek checkt zelfs ondergoed'

2019Z04445 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ’Sociale dienst Achterhoek checkt

De schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

2019Z06270 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de schrijnende w

Het bericht 'Breed moratorium schulden ‘dode letter’'

2019Z06268 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Breed moratorium schulden ‘do

Het bericht 'Werkgevers: ’Eerder AOW bij zwaar werk’’

2019Z06266 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Werkgevers: ’Eerder AOW bij zwaar werk

Antwoord op vragen van de leden El Yassini en Van den Bosch over het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie’

2019Z01191 Vragen van leden El Yassini en Van den Bosch (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela

Antwoord op vragen van het lid Peters over een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

2019Z03816 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een dreigende uithuiszetting van een gezin met

Het bericht ‘Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen’

2019Z06149 Vragen van de leden Rudmer Heerema en Becker (beiden VVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Sociale Zaken en

Een groot tekort aan personeel in de kinderopvang en de gevolgen hiervan voor kleine ondernemers

2019Z05998 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een groot tekort aan personeel in de kinderopvan

Kinderen in armoede naar nul

2019Z05985 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderen in armoede naar nul (ingezonden

Jongeren moeten volwassenloon krijgen

2019Z05839 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jongeren moeten volwassenloon krijgen (ingezonden 26

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’.

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma ( VVD) over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’.

Het artikel ‘Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken’

2019Z05669 Vragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koni

Het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken'

2019Z05672 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer

Arbeidsmigranten in Gelderse schuren en stallen

2019Z05667 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmigranten in Gelderse schuren en stallen.

Kindgebonden budget voor co-ouders

2019Z05666 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over kindgebonden budge

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de uitvoering van de motie-Stoffer

AH 1988 2019Z03213 Antwoord van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en

Een rechterlijke uitspraak over onredelijk hoge boetes

2019Z05473 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een rechterlijke uitspraak over onredelijk hoge

De oplopende vaste lasten

2019Z05474 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Wetenschap over de oplopende vaste lasten. (ingezonden 20 maart 2019)

Een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen

2019Z05305 Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een app die de invo

Het opheffen van de subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” en de besteding van de hierdoor vrijgekomen middelen aan projecten voor de bestrijding van armoede onder kinderen

2019Z05300 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het opheffen van de subsidieregeling

Het Eerlijk Pensioenlabel

2019Z05236 Vragen van de leden Smeulders en Snels (beiden GroenLinks) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en voor Buitenlan

Antwoord op vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk over koopkrachtcijfers van het Nibud

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS) over "de koopkrachtcijfers van het Nibud".

Het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

2019Z04751 Vragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlands

Het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch AOW uit Nederland ontvangen

2019Z04759 Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het probleem dat in België wonende grensarbei

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ondersteuning bij werk in de Wet werk en in

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over een landelijk meldpunt en on

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Pieter Heerma en Van den Berg over de last onder dwangsom werkgeversportaal UWV

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de Kamervragen van de led

Het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’

2019Z04285 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties

Het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert

2019Z04288 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerp

Het bericht 'Haatpreek wint terrein'

2019Z03891 Vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Vei

Het bericht ‘Leerkracht geschorst na beledigen profeet’

2019Z03877 Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en V

Een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

2019Z03816 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een dreigende uithuiszetting van een

Huren in Hellevoetsluis

2019Z03768 Vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zak

De berichten ‘FNV daagt onlinebezorger Picnic voor de rechter’ en ‘Picnic bijt van zich af in conflict met FNV’

2019Z03775 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de

Het onderzoek ‘Overstappen op de arbeidsmarkt’ Een onderzoek naar van Werk Naar Werk-beleid en - trajecten

2019Z03762 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek ‘Overstappen op de arbeidsmarkt’

Het bericht ‘Universiteit Utrecht is te wit’

2019Z03668 Vragen van de leden Tielen, Becker en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over “de werking van de WW”

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over “de werking van de WW”.

De Week zonder vlees

2019Z03357 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019)

Schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

2019Z03369 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schrijnende werk

De uitvoering van de motie-Stoffer

2019Z03213 Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Stoffer (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Van Nispen over het bericht dat slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting bij nagelsalons geen prioriteit hebben bij de Inspectie SZW

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de antwoorden op de Kamervragen van de leden Aartsen (VVD) en Van Nispen (SP) Kuik en Pieter Heerma (beide

Antwoord op vragen van de leden Kuik en Pieter Heerma over het bericht ‘Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons’

2019Z00524 Vragen van de leden Kuik en Pieter Heerma (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Ju

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over misstanden in nagelsalons

2019Z00526 Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister van Justitie e

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over twee jaar uitstel voor een wet die mensen met schulden moet helpen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over ‘2 jaar uitstel voor de wet die mensen met schulden moet helpen’.

De werking van de WW

2019Z02802 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werking van de WW (ingezonden 13 februari 2019

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over het bericht "IND huurt onderbetaalde krachten in"

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) over het bericht ‘I

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over "armoede en achterblijvende lonen"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "armoede en achterblijvende lonen".

Antwoord op vragen van de leden De Lange en Wiersma over het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Lange en Wiersma (beiden VVD) over het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen.

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Van Weyenberg over zzp’ers zonder schuldhulp

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Raemakers en Van Weyenberg (beiden D66) over ‘zzp’ers zonder schuldhulp’.

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Van Kent over het bericht ‘Werkgever worstelt met transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Wiersma (VVD) en Van Kent (SP) over de berichtgeving in het Financieele Dagblad dat werkgevers ‘worstelen met transitie

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over de berichten 'Robotisering noopt tot snelle omscholing' en 'Werkgevers zitten te springen om praktisch personeel'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) over de berichten ‘Robotisering noopt tot snelle omscholing’ en ‘Werkgevers zitten te springen om pra

Antwoord op vragen van de leden Van Kent, Smeulders, Renkema en Gijs van Dijk over het bericht dat de distributiecentra van Picnic niet veilig zijn

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Kent (SP), Smeulders, Renkema (beiden GroenLi

Landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

2019Z02384 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over

De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV

2019Z02027 Vragen van de leden Van der Molen, Pieter Heerma en Van den Berg (allen CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volk

Koopkrachtcijfers van het Nibud

2019Z01945 Vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhei

Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

2019Z01949 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ondersteuning bij werk in de Wet werk

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het bericht 'Werkgevers pompen Polen rond om kosten te besparen'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Pieter Heerma (CDA) over het bericht “Werkgevers pompen Polen rond om kosten te besparen”.

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over uitzendbureaus die aanzetten tot fraude met de werkloosheidsuitkering (WW-fraude)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht “Uitzendbureaus pompen Polen rond om kosten te besparen”.

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over ICT-problemen bij UWV

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "ICT-problemen bij UWV" (ingezonden 6 november 2018).

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Minister Koolmees: 'Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel'’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over het bericht ‘‘Minister Koolmees: 'Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel'".

Spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren

2019Z01619 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en

De berichten ‘Robotisering noopt tot snelle omscholing’ en ‘Werkgevers zitten te springen om praktisch personeel’

2019Z01408 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘Robotisering noopt tot snelle omsch

Het bestaan van zogenaamde “spookburgers”

2019Z01414 Vragen van de leden Peters en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volksgezondheid, Welz

Het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’

2019Z01308 Vragen van de leden Groothuizen, Bergkamp en Paternotte (allen D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en

Het bericht ‘Werkgever worstelt met transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte’

2019Z01305 Vragen van de leden Wiersma (VVD) en Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werkgever worstelt met

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

2019Z01188 Vragen van het lid De Lange en Wiersma (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zzp’ers ge

Twee jaar uitstel voor een wet die mensen met schulden moet helpen

2019Z01194 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over twee jaar uitstel voor een wet die mense

Zzp’ers zonder schuldhulp

2019Z01178 Vragen van de leden Raemakers en Van Weyenberg (beiden D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zzp’ers zonder

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de behandeling van postnatale depressie (postpartum depressie) door UWV

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over “de behandeling van postnatale depressie (postpartum depressie) door UWV”.

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen

AH 1247 2018Z23270 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over uitbuiting van Roemenen in Nederland

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) over

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over "het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over "het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op".

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht "856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het bericht "856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op".

Antwoord op vragen van de leden Renkema en Smeulders over het bericht dat jonge gehandicapten geregeld geen uitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben

2019Z00120 Vragen van de leden Renkema en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over fouten bij keuring van zieke jongeren

2019Z00519 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fouten bij keuring van zieke jongeren (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid van Dijk (SP) over "het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt ".

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het rapport 'Financiële problemen 2018'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid De Lange (VVD) over het rapport ‘Financiële problemen 2018’ van het NIBUD (2018Z24664, ingezonden 21 december 2018).

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens over onvoldoende bescherming voor leden van cliëntenraden vanuit de Participatiewet

AH 1215 2018Z22375 Antwoord van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 januari 2019)

Armoede en achterblijvende lonen

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Sta

Misstanden in nagelsalons

Vragen van de leden Kuiken en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de M

Fouten bij keuring van zieke jongeren

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Za

Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken

Uitzendbureaus die aanzetten tot fraude met de werkloosheidsuitkering (WW-fraude)

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Social

De vertraging van de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Vragen van de leden Peters en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecre

Het rapport 'Financiële problemen 2018'

2018Z24664 Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Financiële problemen 2018' (inge

Antwoord op vragen van de leden Becker en Jasper van Dijk over antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht "Jongerenreis naar radicale prediker"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP) over "de antwoorden op eerdere vragen over het bericht ‘Jongerenreis naar radical

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht 'Zelfstandigen bouwen wel degelijk pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig'

Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over "Zelfstandigen bouwen wel degelijk pensioen op, m

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over het gebruik van SyRI in Capelle aan den IJssel

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over het gebruik van SyRI in Capell

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Aartsen over het onderzoek van TNO waaruit blijkt dat asbesthoudende vensterbanken veilig zijn te verwijderen in de laagste risicoklasse

2018Z22127 Vragen van de leden Ziengs en Aartsen (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderz

Het bericht dat sociale werkvoorziening ATEA te Breda verdwijnt en dat dit tot veel onrust leidt

2018Z24315 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat sociale werkvoorziening

Het bericht dat de distributiecentra van Picnic niet veilig zijn

2018Z24280 Vragen van de leden Van Kent (SP), Smeulders, Renkema (beiden GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Sociale

Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’

2018Z24276 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwe

Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’

2018Z24277 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst

Antwoord op vragen van het lid Becker over "Examens in inburgering uitgelekt"

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over "Examens in inburgering uitgelekt".

Antwoord op vragen van het lid Becker over "Examens in inburgering uitgelekt"

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over "Examens in inburgering uitgelekt".

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de Kamervragen van het lid De Graaf

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Basis – en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Hul en Van Dijk (PvdA) over een onderzoek

Antwoord op vragen van het lid Pieter Heerma over het minder in dienst nemen door de Rijksoverheid van oudere werknemers

Bijlage 1: 2018Z23046 Vragen van het lid Pieter Heerma (CDA) aan de ministers van Sociale Zaken

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

Vragen van de leden Beckerman en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over huiseigenaren d

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het bericht 'Heya! Kilo’s knallen!'

Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris de antwoorden op de Kamervragen van het lid van de leden Van Weyenberg (D66) en Pieter Heerma (CDA) aan de minister en staatssecretar

Uitbuiting van Roemenen in Nederland

2018Z23262 Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van Roemenen

de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen

2018Z23270 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen

Onderzoek van Sociaal Werk Nederland waaruit blijkt dat meer ouders peuters thuishouden

2018Z23257 Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecret

Antwoord op vragen van de leden Pieter Heerma en Van Dam over het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Buitenlandse Zaken, antwoorden op de Kamervragen van de leden Heerma en Van Dam (beiden CDA) o

Het minder in dienst nemen door de Rijksoverheid van oudere werknemers

Vragen van het lid Pieter Heerma (CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het minder in dienst nemen door de

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het opsporen van uitkeringsfraude van mensen met vermogen in het buitenland

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het opsporen van uitkeringsfraude van mensen met vermogen in het buitenland (ingezonden op 24 o

Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht ‘Amper controle zwendel’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid De Jong (PVV) over het bericht ‘Amper controle zwendel’ (ingezonden op 22 oktober 2018).

Het bericht ‘Minister Koolmees: 'Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel'’

2018Z22775 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het b

Jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&SDe behandeling van postnatale depressie (postpartum depressie) door UWV

2018Z22493 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de behandeling van postnatale depressie (postpart

Onvoldoende bescherming voor leden van cliëntenraden vanuit de Participatiewet

2018Z22375 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onvoldoende besc

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk over het mislukken van een pensioenakkoord

Hierbij zend ik u mede namens de minister-president de antwoorden op de (vervolg) Kamervragen van het de leden Asscher en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over "het mislukken van een pensi

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk over het stuklopen van het pensioenakkoord

Hierbij zend ik u mede namens de minister-president de antwoorden op de Kamervragen van het lid Asscher en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over het stuklopen van het pensioenakkoord.

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de brief van de Minister inzake “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over "geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel".

De brief van de Minister inzake “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”

2018Z22068 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van de Minister inzake “geen akk

Het stuklopen van het pensioenakkoord

2018Z21919 Vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister-president en minister van Sociale Za

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de brief van de president van De Nederlandsche Bank

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50Plus) over de brief van de president van De Nederlandsche Bank inzake de rekenr

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Sneller over het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden van Weyenberg, Bergkamp en Sneller (allen D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Ond

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over Ryanair die basis Eindhoven sluit

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over "Ryanair die basis Eindhoven sluit".

Antwoord op vragen van het lid Peters over de toegang tot schuldsanering

Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de Kamervragen van het lid Peters (CDA) over de toegang tot schuldsanering (2018Z16900, ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over Turkse weekendscholen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de gecombineerde Kamervragen van de leden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD), van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) en het lid J

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over Turkse weekendscholen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de gecombineerde Kamervragen van de leden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD), van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) en het lid J

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over Turkse weekendscholen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de gecombineerde Kamervragen van de leden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD), van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) en het lid J

Antwoord op vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht 'Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD) over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weeken

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen”

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen”, mede name

Fraude met inburgeringsexamens

2018Z21033 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fraude met inburgeringsexamens. (ingezonden 14 novem

Antwoord op vragen van de leden Renkema en Jasper van Dijk over "vingerscan-affaire in Spijkenisse"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Renkema (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) over "vingerscan-affaire in Spijkenisse" (ingezonden 19 oktober 2018).

Antwoord op vragen van het lid Pieter Heerma over onderdekse arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Pieter Heerma (CDA) over onderdekse arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen”.

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over toename van werkende armen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Dijk PvdA over "de toename van werkende armen".

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het artikel 'De keerzijde van 100.000 zzp’ers in de bouw: ‘Meer dan tien procent is fake, arm en kwetsbaar’'

In antwoord op uw brief van 13 september 2018, en de in dit verband verzonden uitstelbrief van 1 oktober 2018, zend ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Financiën de ant

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel 'De keerzijde van 100.000 zzp’ers in de bouw: ‘Meer dan tien procent is fake, arm en kwetsbaar’'

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het artikel 'De keerzijde van 100.000 z

De uitzending ‘Kwetsbare werknemers als verdienmodel?’ van de Monitor

2018Z20330 Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending ‘Kwetsbare werknemers als

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en El Yassini over het bericht ‘Sociale partners belemmeren duurzame inzetbaarheid scholing en training van flexwerkers in de bouw’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) en El Yassini (VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wete

ICT-problemen bij UWV

2018Z20131 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ICT-problemen bij UWV (ingezonden 6 november 201

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over uitstel van het verschijnen van het onderzoek naar de blootstelling aan asbestvezels bij werkzaamheden met straalgrit

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over uitstel van het verschijnen van het onderzoek naar de blootstelling a

De manier waarop pensioenfondsen de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille berekenen en hierover intern en extern rapporteren

2018Z19936 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat over de manier

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over "de oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over "de oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht".

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de verwachte prijsstijging voor kinderopvang

2018Z17015 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verwachte prijsstijging voor k

Armoede in Nederland en weken alleen gekookte rijst

2018Z19153 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over armoede in Nederland en weken alleen gekookte ri

Het opsporen van uitkeringsfraude van mensen met vermogen in het buitenland

2018Z19101 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het opsporen van uitkeringsfraude van mensen met

Het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’

2018Z19050 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 l

Het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

2018Z19052 Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit

Ryanair die basis Eindhoven sluit

2018Z19044 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Ryanair die basis Eindhoven sluit (ingez

Het bericht ‘Amper controle zwendel’

Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de St

Het bericht 'Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen'

2018Z18905 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ove

Het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

2018Z18898 Vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Sneller (allen D66) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur e

Het bericht 'Examens in inburgering uitgelekt'

2018Z18903 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Examens in inburgering uitgelekt” (

De ‘vingerscan-affaire in Spijkenisse’

2018Z18892 Vragen van de leden Renkema (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ‘vinge

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht ‘Onzekerheid heerst voor gehandicapte werknemers’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht “onderzekerheid heerst voor gehandicapte werknemers".

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over het bericht dat de nieuwe ontslagwet slecht is voor werknemers

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Kent en Van Dijk (beiden SP) over het bericht “Inspectie vindt de nieuwe ontslagwet slecht uitpakken voor werkneme

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de tweede nota van wijziging bij wet 34 934

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over "de tweede Nota van Wijziging bij wet 34934".

Misstanden in het Europese wegtransport

2018Z18500 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenhe

Het bericht ‘Jongerenreis naar radicale prediker’

2018Z18493 Vragen van de leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antwoorden op eerdere vragen

De tweede Nota van Wijziging bij wet 34934

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS)

Het bericht 'Heya! Kilo’s knallen!'

2018Z18173 Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Pieter Heerma (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent over onderbetaling journalisten door payrolling

Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA), Smeulders (GroenLinks) en V

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening (2018Z16227, ingezonden 18 september 2018).

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het recht op onbereikbaarheid

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid G. van Dijk (PvdA) over ‘het recht op onbereikbaarheid’ (2018Z15420).

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over pensioenvlucht naar België

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over “pensioenvlucht naar België”.

De brief van de president van De Nederlandsche Bank

a2018Z17775 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van de president van De Nederlandsche B

Antwoord op vragen van de leden Becker en Arno Rutte over het bericht 'Jongerenreis naar radicale prediker' en antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat jongeren via moskee-organisatie Milli Görüs in Nederland op "trainingskamp'

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de gecombineerde Kamervragen van de leden Becker en Rutte (beiden VVD) en Jasper van Dijk (SP)

Antwoord op vragen van de leden Becker en Arno Rutte over het bericht 'Jongerenreis naar radicale prediker' en antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat jongeren via moskee-organisatie Milli Görüs in Nederland op "trainingskamp'

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de gecombineerde Kamervragen van de leden Becker en Rutte (beiden VVD) en Jasper van Dijk (SP)

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over hoge bonussen bij pensioenuitvoerders

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over “hoge bonussen bij pensioenuitvoerders”.

De oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht

2018Z17266 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van Belgische mini

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Salafisten op sleutelposities'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over "Salafisten op sleutelposities".

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het bericht 'Bom onder poldermodel leggen was geen vooropgezet plan’ en ‘FNV vreest tweede ‘Jumbo-debacle’ bij marktleider Albert Heijn.’, en ‘Meer cao’s zonder handtekening FNV?

2018Z14145 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Bom onder poldermodel leggen was geen vooropgezet plan

Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

2018Z17145 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zake

De verwachte prijsstijging voor kinderopvang

2018Z17015 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verwachte prijsstijging voor ki

De berichten ‘26-488 bijstandsklanten maar niemand wil of kan trucker worden’, ‘Bestuurslid Ondernemend Venlo: ‘Venlose werklozen willen niet werken’ en ‘Omscholen? Deze beroepen springen om personeel’

2018Z17014 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘26-488 bijstandsklanten maar niemand wil

De toegang tot schuldsanering

2018Z16900 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toegang tot schuldsanering. (ingezonden 26

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over verplichte diensten op zaterdagmiddag bij VDL Nedcar die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over "verplichte diensten op zaterdagmiddag bij VDL Nedcar die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet".

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de volmacht en de Participatiewet

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) over “volmacht en de Participatiewet” (ingezonden op 28 augustus 2018).

Toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan

De daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand in de voorschoolse educatie in Amsterdam en Rotterdam

2018Z16189 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Sociale Zaken e

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het bericht ‘Schreeuwende tekorten, maar scholing van flexwerkers is voor bedrijven geen prioriteit.’

1) Kent u het bericht ‘Schreeuwende tekorten, maar scholing van flexwerkers is voor bedrijven geen prioriteit.’ [1]?

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de gevolgen van arbeidsmigratie

AH 3172 2018Z14318 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het loonbod van 7% voor de CAO-Rijk (2018-2020) en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het loonbod van 7% voor de CAO-Rijk (2018-2020) en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon.

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over de verhuizing van een pensioenfonds van AON naar België en het feit dat de dekkingsgraad enkel door de verhuizing met 11% stijgt vanwege het verschil in toezicht

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beide CDA) over de verhuizing van een pensioenfonds van AON naar België en het feit dat de dekking

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht dat consultant Aon in België goedkeuring heeft gekregen voor een eigen regelkader voor pensioenfondsen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50Plus) over de verhuizing van een pensioenfonds van AON naar België en het feit dat de dekkingsgraad enkel

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een vacaturesite die mogelijk discriminatie in de hand werkt

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden op de Kamervragen van het lid J. van Dijk (SP) over een vacaturesite die mogelijk discrimin

Het bericht ‘Sociale partners belemmeren duurzame inzetbaarheid scholing en training van flexwerkers in de bouw’

2018Z15429 Vragen van de leden Wiersma en El Yassini (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetensch

Het recht op onbereikbaarheid

2018Z15420 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het recht op onbereikbaarheid (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over "de problemen met het recht op dubbele kinderbijslag voor ouders met kinderen met autisme"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Raemakers (D66) over "de problemen met het recht op dubbele kinderbijslag voor ouders met kinderen met autisme ".

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bespioneren van uitkeringsgerechtigden

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "het bespioneren van uitkeringsgerechtigden" (ingezonden op 3 juli 2018).

Antwoord op vragen van het lid Renkema over "uitkeringsfraude"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Renkema (GL) over "uitkeringsfraude". (ingezonden op 29 juni 2018)

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het lage-inkomensvoordeel

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het lage-inkomensvoordeel.

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Pieter Heerma over het lage-inkomensvoordeel

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Omtzigt en Heerma (beiden CDA) over het lage-inkomensvoordeel.

Antwoord op vragen van de leden Van Brenk en Krol over de berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

2018Z14144 Vragen van de leden Van Brenk en Krol (beiden 50PLUS) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over "Maaltijdbezorger Deliveroo ronselt minderjarigen"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over "Maaltijdbezorger Deliveroo ronselt minderjarigen".

Het bericht dat jongeren via moskee-organisatie Milli Görüs in Nederland op ‘trainingskamp’ gaan naar een omstreden Turkse imam die de gewapende jihad steunt

HERDRUK*) 2018Z14777 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat jongeren via moskee-or

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd'

2018Z13566 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om

Antwoord op vragen van de leden De Jong en Wilders over het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het leden De Jong en Wilders (beiden PVV) over het bericht “Pensioenfondsen dicht bij korten”.

Het bericht ‘Salafisten op sleutelposities'

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (be

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. (ingezonden 7 juni 2018) 1

Het bericht 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland’

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de

Het bericht ‘Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland’

Vragen van de leden Becker en RudmerHeerema (beiden VVD) aan de Ministe

Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

Vragen van de leden ArnoRutte en Becker (beiden VVD) aan de Minister

De gevolgen van arbeidsmigratie

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Sociale Zak

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over de berichten 'Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV' en 'Werkloze is te anoniem'

AH 2687 2018Z08554 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 6 juli 2018) Zie ook Aanhangse

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het rapport 'Vluchtelingen en Werk. Een nieuwe tussenbalans' van de Sociaal Economische Raad

AH 2688 2018Z10461 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 6 juli 2018)

Het bespioneren van uitkeringsgerechtigden

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over “de pakketsorteerders die via een schijnconstructie worden ingehuurd bij PostNL”

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) over “de pakketsor

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht "15 arbeidsmigranten in één eengezinswoning”

AH 2645 2018Z08838 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over beleggingen van het pensioenfonds ABP

AH 2618 2018Z08685 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (ontvang

Het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van S

Het niet beschikbaar zijn van het loonkostenvoordeel voor mensen met een militair invaliditeitspensioen

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet b

Uitkeringsfraude

Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over u

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat een in Rotterdam werkzame imam in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling

1 Heeft u kennisgenomen van de door De Telegraaf gepubliceerde video waarop te zien is hoe de in Rotterdam werkzame imam Haroen K. kinderen mishandelt en op basis waarvan

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB over de toepassing van het woonlandbeginsel

Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van de

Het bericht ‘Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs’

Vragen van de leden Becker en Tielen (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over de inwerkingtreding van de handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 juli aanstaande

Vragen van de leden Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhe

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Van den Berg over kinderrechten in Caribisch Nederland

Vragen van de leden Diertens (D66) en Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en We

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over "een lagere WIA-uitkering door dagloonbesluit".

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de ongevallenverzekering voor Deliveroo bezorgers

Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Z

Maaltijdbezorger Deliveroo ronselt minderjarigen

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenhe

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Kent over het ontduiken van het minimumloon door Sandd

Vragen van de leden Alkaya en Van Kent (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat e

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg over het lage-inkomensvoordeel

Vragen van de leden Omtzigt, PieterHeerma en Slootweg (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en d

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Raemakers over het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na stage

Vragen van de leden Van Weyenberg en Raemakers (beiden D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenh

Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkge

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over ‘de afbraak van de sociale werkplaats’

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over «De

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat het aantal jonggehandicapten zonder uitkering snel stijgt

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Het bericht dat president Erdogan de Turkse Nederlanders per brief oproept om op zijn partij te stemmen

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van

Het artikel ‘Trillende handen aan het bed’ (uitbuiting in de thuiszorg)

Vragen van de leden Kerstens en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en

Antwoord op vragen van de leden Bruins en Raemakers over het bericht ‘Financiële administratie voor velen een worsteling’

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Raemakers (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Wer

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een recordaa

Het online platform Temper dat zich wel degelijk als werkgever gedraagt

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het online platfo

Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Öztürk over een vorm van slavernij bij PostNL

Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en d

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over stress veroorzakende klantbeoordelingssystemen

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over asbestverwijdering door middel van “Minicontainment”

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over asb

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over ‘het levenlanglerenkrediet voor Wajongers’

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Het uitsluiten van vrachtwagenchauffeurs van gelijk loon voor gelijk werk en de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen

Vragen van de leden Gijs vanDijk (PvdA) en Jasper vanDijk (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgel

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over ”de aanvulling op de WW-uitkering voor mensen die vierwekelijks worden uitbetaald”

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanvulling op

De pakketsorteerders die via een schijnconstructie worden ingehuurd bij PostNL

Vragen van de leden Van Kent (SP) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgel

De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over minder snell

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van artsen

Vragen van de leden Van den Hul en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wete

Het niet uitvoeren van een motie over meervoudig gehandicapte kinderen

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet uit

Een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een recordaa

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over "werken zonder loon in de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard"

Vragen van de leden Gijs vanDijk (PvdA) en Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken e

Het rapport ‘Vluchtelingen en Werk. Een nieuwe tussenbalans’ van de Sociaal Economische Raad’

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport

Het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’

Vragen van de leden Raemakers, Diertens en PiaDijkstra (allen D66) aan de Staatssecretarissen van Sociale Za

Het bericht ‘Private uitvoerders sociale zekerheid eisen ‘drastisch aangepaste rol’ UWV’

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Priv

Het bericht ‘Aantal mensen in de bijstand daalt verder’ en de Divosa Benchmark Werk &Inkomen jaarrapportage 2017

Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over

Het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel i

Een lagere WIA uitkering door dagloonbesluit

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenh

Antwoord op vragen van het lid Becker over het bericht 'Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten'

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Minis

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Verhoeven over het bericht ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’

Vragen van de leden Raemakers en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatsecretarissen van Sociale Zaken en Werkge

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over slachtoffers

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de hoogte van de beltarieven bij UWV

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van de b

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over achterblijvende lonen in Europa

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhe

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht ‘Opleiden 55-plusser is plicht’

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht

Het bericht ‘Zelfstandige ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht’

Vragen van de leden De Lange en Wiersma (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen

De inwerkingtreding van de handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 juli aanstaande

Vragen van de leden Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhei

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht ’45 jaar werk is genoeg!’

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beri

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over "de gevolgen van arbeidsmigratie"

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de

Het levenlanglerenkrediet voor Wajongers

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het levenlanglerenkrediet voor Wajon

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk, Van den Hul en Dijksma over pensioenfondsen die beleggen in Aurobindo, het omstreden geneesmiddelenbedrijf, dat mensenrechten en milieuregels aan zijn laars lapt

Vragen van de leden Gijs vanDijk, Van den Hul en Dijksma (allen PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over pensioenf

Antwoord op vragen van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren

Vragen van de leden Van Kent (SP), Özdil (GroenLinks) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jong

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het doorspelen van medische gegevens van personeel door Jumbo-supermarkten

Bestand niet beschikbaar https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z07543&did=2018D29300

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het bericht ‘Waarom de strijd tegen het UWV je kapot kan maken - en hoe het anders kan’

2141 Vragen van Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over het bericht «Waarom de strijd tegen het UWV je kapo

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het bericht ‘Poolse vrouwen geïntimideerd op Nederlandse werkvloer’

2139 Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Poolse vrouwen geïntimideerd op Nederlandse werkvloer

Antwoord op vragen de leden De Graaf, Fritsma en De Jong over “Statushouder Werkloos”

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen die zijn gesteld door de leden De Graaf, Fritsma en De Jong (allen PVV), mede namens de staatssecretaris van J&V, over “Statusho

Het bericht dat 15 arbeidsmigranten in één eengezinswoning verblijven

2018Z08838 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat 15 arbeidsmigranten in één eengezinswoning verblijven (ingezonden 16

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Nijkerken-de Haan over het bericht “VNO wil UWV-lijsten openbaar"

2076 Vragen van de leden Wiersma en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beri

Het bericht ‘Ouders draaien op voor hogere kosten in de kinderopvang’ en het rapport ‘’War for talent’ ontspruit op de kinderopvang’

2018Z08558 Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ouders draaien op voor hogere kosten in de kinderopvang

Schuldenaars onder schrikbewind

2018Z08553 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming over schuldenaars onder

Het bericht “Riet Zaal gecompenseerd, volgens pensioenfonds PMT alleen vanwege verkeerde communicatie”

2018Z08590 Vragen van de leden Krol en Van Rooijen (beiden 50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Riet Zaal gecompenseerd, volgens pensioenfonds PMT

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

2018Z08673 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV» en «Werkloze is te anoniem

De ongevallenverzekering voor Deliveroo bezorgers

2018Z08559 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over de ongevallenverzekering voor

Werken zonder loon in de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

2018Z08423 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werken zonder loon in de vijf gemeenten in de H

Asbestverwijdering door middel van “Minicontainment”

2018Z08375 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over asbestverwijdering door middel van «Minicontainment» (ingezonden 7 mei 2018)

Het bericht ‘Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten’

2018Z08074 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten» (ingez

Achterblijvende lonen in Europa

2018Z08073 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over achterblijvende lonen in Europa (ingezonden 30 april 2018).

Het bericht ‘Werkgevers wordt Loonkosten Voordeel onthouden omdat Doelgroep jongeren stage bij ze hebben gelopen’

2018Z08081 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Werkgevers wordt Loonkosten Voordeel onthouden omdat Doelgroep jongeren stage b

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Nederturken klaarstomen voor carrière’

2018Z04707 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Nederturken klaarstom

Antwoord op vragen van het lid Becker over het bericht dat Turkije een jihadpreek dicteert in Nederland

2018Z03224 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Turkije een jihadpreek dicteert in Ne

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Özdil over Jihadpreken in Nederlandse moskeeën

2018Z03223 Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jihadpreken in Nederl

Antwoord op vragen van het lid Becker over de beïnvloeding van Nederlanders in Nederland door Turkse lobbyorganisatie gelieerd aan AK-partij

2018Z04736 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over de beïnvloeding van Neder

Het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren

2018Z07912 Vragen van de leden Van Kent (SP), Özdil (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral

Het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na stage

2018Z07904 Vragen van de leden Van Weyenberg en Raemakers (beiden D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na stage (ingezonden

Stress veroorzakende klantbeoordelingssystemen

2018Z07913 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over stress veroorzakende klantbeoordelingssystemen (ingezonden 2

Antwoord op vragen van de leden Bisschop, Bruins, Ziengs, Van Aalst, Baudet en Von Martels over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

1921 Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over visueel gehandicapten die opeens een veel hogere bijdrage voor vervoer naar werk moeten betalen

2018Z04717 1 Kent u het bericht ‘Zicht op zelfstandige toekomst in gevaar door hoge eigen bijdrage’ 1), waaruit blijkt dat de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer v

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht ‘Gehandicapten slachtoffer van ruziënde politiek en bedrijfsleven’

2018Z06094 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gehandicapten slachtoffer van ruziënde po

Antwoord op vragen van het lid Nijkerken-de Haan over “Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019”

1900 Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het document «Aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019» (

De hoogte van de beltarieven bij UWV

2018Z07542 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van de beltarieven bij UWV (ingezonden 20 april 2018). Vraag 1 De

De aanvulling op de WW-uitkering voor mensen die vierwekelijks worden uitbetaald

2018Z07534 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanvulling op de WW-uitkering voor mensen die vierwekelijks worden uitbetaald (ingezonden

Het doorspelen van medische gegevens van personeel door Jumbo-supermarkten

2018Z07543 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het doorspelen van medische gegevens van personeel door Jumbo-supermarkten (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Dijksma en Gijs van Dijk over het bericht ‘Zieke werknemers zorgaanbieder Carinova moeten werk inhalen’

1838 Vragen van de leden Dijksma en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zieke werknemers zorgaanbieder Carinova moeten werk

Antwoord op vragen van de leden Peters en Wiersma over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV

1804 Vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV (ingezonden 9 maart 2018).

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Özdil over het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn’

2018Z04287 Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn

Opleiden 55-plusser is plicht

2018Z06935 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Opleiden 55-plusser is plicht’. (ingezonden 13 april 2018)

Het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

2018Z06865 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Arabische inmenging in moskee Rotte

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over jongeren in de Participatiewet

2018Z04188 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jongeren in de Participatiewet (ingezonden 9 maart 2018)

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

2018Z04859 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. (ingezonden 16 maart 2018)

Het bericht ‘Waarom de strijd tegen het UWV je kapot kan maken - en hoe het anders kan’

2018Z06491 Vragen van Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Waarom de strijd tegen het UWV

De gevolgen van arbeidsmigratie

2018Z06487 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van arbeidsmigratie (ingezonden 9 april 2018) 1 Kent u

‘De afbraak van de sociale werkplaats’

2018Z06488 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ‘De afbraak van de sociale werkplaats’ (ingezonden 9 april 2018) 1

Antwoorden op vragen van het lid Peters over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Peters (CDA) over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermog

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de compensatieregeling voor zwangere ZZP’ers

2018Z04286 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de compensatieregeling voor zwangere ZZP’ers (ingezonden 12 maart 2018)

Het bericht 'Meer arbeidsslaven in Europa dan sekswerkers’

2018Z06390 Vragen van de leden Van Oosten en Wiersma (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Meer arbeidsslaven i

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het bericht 'Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd'

2018Z03329 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Gem

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting

2018Z06276 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over slachtoffers van arbeidsuitbuiting (ingezonden 5 april 2018) 1 Ke

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het bericht 'Vertrouwenspersonen #metoo-slachtoffers gedwarsboomd door werkgevers'

2018Z04043 Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Ond

Het bericht ‘Poolse vrouwen geïntimideerd op Nederlandse werkvloer’

2018Z06095 Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Poolse vrouwen geïntimideerd op Nederland

Het bericht ‘Gehandicapten slachtoffer van ruziënde politiek en bedrijfsleven’

2018Z06094 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gehandicapten slachtoffer van ruziënde politiek en bedri

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht

2018Z03951 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht (ingezonden 7 maart 2018)

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over kloksystemen op basis van vingerafdrukken

1618 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kloksystemen

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte SZW)

1562 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018). Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zak

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bericht ‘Kingdom of the Netherlands: Concluding Statement of the 2018 Article IV Consultation’ van het IMF

2018Z03794 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Kingdom of the Netherlands: Concluding Statement of the 2018 Article IV

Het bericht ‘VNO wil UWV-lijsten openbaar’

2018Z05274 Vragen van de leden Wiersma en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «VNO wil UWV-lijsten open

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Ex-moslims regelmatig bedreigd in Nederland' (Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2018) en 'Duits parlement wil antisemitische asielzoekers uitzetten'

1535 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten «Ex-moslims regelmatig bedre

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders over Diyanet

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders (allen PVV) over Diyanet.

De aanhoudende problemen rondom de afschaffing van de ANW-compensatie bij het ABP, zoals de fouten in de pensioencommunicatie, de beperking tot 5 jaar van de coulanceregeling en de zorgplicht van een pensioenfonds

Vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanhoudende problemen r

Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van

Antwoord op vragen van het lid Becker over "Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK"

antwoorden op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over "Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK". 1 Bent u bekend met het bericht ‘Gr

Het document ‘Aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019’

2018Z04936 Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het document «Aantallen beschut werkplekken per gemeenten 2018 en 2019» (

De onafhankelijkheid van bedrijfsartsen

2018Z04859 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen (ingezonden 16 maart 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Nederturken klaarstomen voor carrière’De beïnvloeding van Nederlanders in Nederland door Turkse lobbyorganisatie gelieerd aan AK-partij

2018Z04707 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Nederturken klaarstomen voor carrière» (ingezonden 15 maa

De beïnvloeding van Nederlanders in Nederland door Turkse lobbyorganisatie gelieerd aan AK-partij

2018Z04736 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over de beïnvloeding van Nederlanders in Nederland door Turkse lobbyorganisatie gelieerd aan AK-pa

Het bericht ‘Kindcentra krijgt 'extra punten' in Den Bosch’

2018Z04724 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelege

Visueel gehandicapten die opeens een veel hogere bijdrage voor vervoer naar werk moeten betalen

2018Z04717 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over visueel gehandicapten die opeens een veel hogere bijdrage voor vervoer naar werk

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over “schijnconstructies en het ontduiken van de CAO bij sociale werkvoorzieningen”

1455 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schijnconstructies en het ontduiken van de CAO bij Sociale Werkvoorzieningen (ingezo

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg over het niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen

1420 Vragen van de leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg (allen CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over het niet-opgevolgde advies

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over “langdurige werkloosheid werklozen van 55-67 jaar"

1411 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid over de Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55–67 nog steeds ernst

Misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn

2018Z04281 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn (ingezonden 12

Het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn’

2018Z04287 Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Callgirl voor Albert Heijn» (ing

Antwoord op vragen van het lid Grashoff over "de hervorming van een goed pensioenstelsel"

2018Z03797 Vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hervorming van een goed pensioenstelsel. (ingezonden 6 maart 2018)

De compensatieregeling voor zwangere ZZP'ers

2018Z04286 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de compensatieregeling voor zwangere ZZP’ers (ingezonden 12 maart 2018). Vraag

Jongeren in de Participatiewet

2018Z04188 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over jongeren in de Participatiewet (ingezonden 9 maart 2018). Vraag 1 Kunt u

Onterecht betaalde uitkeringen door het UWV

2018Z04184 Vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV (ingezonden 9 maart 2018).

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over compensatieregeling zwangere ZZP’ers

2018Z01840 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over compensatieregeling zwangere ZZP’ers (ingezonden 5 februari 2018)

Het bericht ‘Vertrouwenspersonen #metoo-slachtoffers gedwarsboomd door werkgevers’

2018Z04043 Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs,

Claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht

2018Z03951 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht (ingezonden 7 maart 2018).

De hervorming van een goed pensioenstelsel

2018Z03797 Vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hervorming van een goed pensioenstelsel (ingezonden 6 maart 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Kingdom of the Netherlands: Concluding Statement of the 2018 Article IV Consultation’ van het IMF

2018Z03794 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Kingdom of the Netherlands: Concluding Statement of the 2018 Articl

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Özütok over “de oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX”

2018Z01296 Vragen van de leden Kröger en Özütok (beiden GroenLinks) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van een t

Het bericht 'Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet'

2018Z03526 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Wiersma (beiden VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Rotterdams

Het bericht 'Miljardairsfamilie Van der Vorm koopt huizen voor Syriërs

2018Z03465 Vragen van de leden De Graaf, Kops en Fritsma (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de vergoeding aan gehandicapte studenten fors verschilt per gemeente

1282 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de vergoeding aan gehandicapte studenten fors verschilt per gemeente (ingezonden 9

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

2018Z03415 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van b

Pensioenopbouw van zwangere huisartsen

2018Z03333 Vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over pensioenopbouw van zwang

het bericht «Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd»

2018Z03329 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Becker en Nijkerken-de Haan over het bericht ‘Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand’

2018Z01527 Vragen van de leden Becker en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gemeenten negeren wet

Jihadpreken in Nederlandse moskeeën

2018Z03223 Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jihadpreken in Nederlandse moskeeën (ingezonden 22 februari 2

Het bericht dat Turkije een jihadpreek dicteert in Nederland

2018Z03224 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Turkije een jihadpreek dicteert in Nederland (ingezonden 22 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over de toenemende langdurige armoede in Nederland

2018Z00806 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toenemende langdurige armoede in Nederland. (ingezonden 22 januari 2018)

Het bericht dat de burgemeesters van de grote steden een verbod willen op knalvuurwerk en vuurpijlen

2018Z03111 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de burgemeesters van

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over onderdelen in de Arbeidstijdenrichtlijn die niet in overeenstemming zijn met het verslag van de Europese Commissie

1230 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onderdelen in de Arbeidstijdenrichtlijn die niet in overeenstemming zijn met het verslag va

Toegang WSNP voor private schuldhulpverleners

2018Z03102 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over toegang WSNP voor private schuldhulpverleners (ingezonden 21 februari 2018). Vraa

Het bericht “De Volkswagens zijn nog altijd veel te vies”

2018Z03104 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «De Volkswagens zijn nog altijd veel te vies» (ingezonden 21 februar

Antwoord op vragen van het lid Becker over het bericht 'Gros van de vluchtelingen in de bijstand'

1228 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Gros van de vluchtelingen in de bijstand» (ingezonden 30 november 2017). Antw

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Özdil over het onderzoek 'Mind the gap: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen'

2018Z02452 Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek 'Mind the gap: barrières en mogelijkheden voor de ar

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over de berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen’ en ‘Zo zou de nieuwe zzp-wet eruit moeten zien volgens kenners’

Antwoorden van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op schriftelijke vragen van het lid Wiersma (VVD) over de berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere

Dat de fiscus zelden antwoord geeft op zzp vragen

2018Z02938 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over dat de fiscus zelden antwoord

Het aanvullend pensioenfonds van Europarlementariers

2018Z02934 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister-President en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het aanvullend pensioenfonds van Europarlementariërs (ingezonden 20

Antwoord op vragen van het lid Özütok over belabberde kolfruimtes

1209 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over belabberde kolfruimtes (ingezonden 19 januari 2018). Antwoord van Staatssecre

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding

1208 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen mak

Antwoord op vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Koopmans over "het artikel ‘gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandfraudeurs’"

Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Koopmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming over het artikel «gemeente Tilbu

Antwoord op vragen van de leden De Jong, Fritsma, De Graaf, en Wildersover het bericht "Te weinig geld voor bijstandsuitkeringen vluchtelingen”.

1187 Vragen van de leden De Jong, Fritsma, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht

Het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen'

2018Z02669 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen» (i

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat arbeidsbeperkten geen werk vinden

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat arbeidsbeperkten geen werk vinden 2018Z00073 1 Wat is uw reactie op het bericht dat 80 procent van d

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht 'Privaat geld ingezet voor integratie vluchtelingen'

2018Z01779 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Privaat geld ingezet voor integratie vluchtelingen’. (ingezonden 2 febr

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over "discriminatie door uitzendbureaus"

2018Z01775 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over discriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 2 februari 2018)

De berichten ‘Scholingsplan dure grap’, ‘Opleidingsfondsen nodig voor een leven lang leren’ en ‘O&O-organisaties krijgen werknemers in de schoolbanken’

2018Z01837 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Scholingsplan dure grap», «Opleidingsfondsen nodig voor een leven lang leren

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Van Kent over Sweatshop Schiphol

Antwoorden op vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sweatshop Schiphol. (2017Z18946)

Compensatieregeling zwangere ZZP’ers

2018Z01840 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over compensatieregeling zwangere ZZP’ers (ingezonden 5 februari 2018). Vr

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Een nieuwe zeer grote moskee in Noord - en nauwelijks protest’

2017Z17216 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Een nieuwe zeer grote moske

Discriminatie door uitzendbureaus

2018Z01775 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over discriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 2 februari 2018).

Het bericht 'Privaat geld ingezet voor integratie vluchtelingen’

2018Z01779 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Privaat geld ingezet voor integratie vluchtelingen» (ingezonden 2 febru

Kloksystemen op basis van vingerafdrukken

2018Z01774 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kloksystemen

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over ontslag uit het verantwoordingsorgaan

2018Z00177 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslag uit het verantwoordingsorgaan. (ingezonden 11 januari 2018)

Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

2018Z01649 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 1 februari 2018) 1

Het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’

2018Z01652 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’ (ingezo

Het bericht ‘Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand’

2018Z01527 Vragen van de leden Becker en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Gemeenten negeren wettelijk

De berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen’ en ‘Zo zou de nieuwe zzp-wet eruit moeten zien volgens kenners’

2018Z01298 Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen» en «

De berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen’ en ‘Zo zou de nieuwe zzp-wet eruit moeten zien volgens kenners’

2018Z01299 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Buurtbus in de problemen door tekort aan vrijwilligers' (ingezonden 29 ja

De berichten ‘Ex-moslims regelmatig bedreigd in Nederland’ (Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2018) en ‘Duits parlement wil antisemitische asielzoekers uitzetten’ (NOS 18 januari 2018)?

2018Z01227 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Ex-moslims regelmatig be

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de werkdruk bij buschauffeurs

2017Z18254 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werkdruk bij buschauffeurs (ingezonden 18 december 2017)

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over het bericht ‘Nog altijd kindhuwelijken in Nederland’

2017Z17375 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Nog altijd kindhuwelijken in Nederland’ (ingez

Het niet-opgevolgde advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om het ICT project Wet tegemoetkomingen loondomein gedeeltelijk uit te stellen

2018Z00808 Vragen van de leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg (allen CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over het nietopgevolgde ad

De toenemende langdurige armoede in Nederland

2018Z00806 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toenemende langdurige armoede in Nederland. (ingezonden 22 januari 2018)

Belabberde kolfruimtes

2018Z00717 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over belabberde kolfruimtes (ingezonden 19 januari 2018) 1 Bent u beke

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het artikel “Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid"

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het artikel “Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid" Vraag 1 Bent u bekend met h

De risico’s voor de volksgezondheid van gespoten purschuim

2018Z00607 Vragen van de leden Beckerman en Van Kent (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de risico’s voor de

Het bericht 'Kinderopvang kampt met personeelstekort'

2018Z00395 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kinderopvang kampt met personeelstekort' (ingezonden 16 januari 2018)

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over het rekruteren van arbeidsgehandicapten voor sekswerk

2017Z15200 Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rekruteren van arbeidsgehandicapten voor sekswerk.

Onderdelen in de Arbeidstijdenrichtlijn die niet in overeenstemming zijn met het verslag van de Europese Commissie

2018Z00235 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onderdelen in de Arbeidstijdenrichtlijn die niet in overeenstemming zijn met het versl

Ontslag uit het verantwoordingsorgaan

2018Z00177 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslag uit het verantwoordingsorgaan (ingezonden 11 januari 2018). Vraag 1

Het bericht dat arbeidsbeperkten geen werk vinden

2018Z00073 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat arbeidsbeperkten geen werk vinden (ingezonden 9 januari 2018).

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat Uber een taxibedrijf is

2018Z00065 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat

De plotselinge versobering van het nabestaandenpensioen

2018Z00050 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de plotselinge versobering van het nabestaandenpensioen

Het bericht 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen'

2018Z00021 Vragen van de leden De Jong, Fritsma, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het be

De Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55-67 nog steeds ernstig is

2017Z18951 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid over de Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55–67 nog steeds

Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen

2017Z18843 Vragen van de leden Van Weyenberg en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over het verplichtgestelde pensioenfonds v

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bericht “Meer jonge moslims leven naar strikte islamitische regels. Dreigt segregatie?”

2017Z15869 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Meer jonge moslims leven naar strikte islamitische regels. Dreigt segrega

Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over de handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitkeringen

2017Z15114 Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitker

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over "het Manifest Schuldvrij! en incassobureaus die te snel naar de rechter stappen"

2017Z13963 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie over het Manifest Schuldvrij! en incassobu

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht "Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’

2017Z16449 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’(ingezonden 28 november 2017)

Het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'

2017Z18349 Vragen van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini (allen VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht '

Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Öztürk over het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen

2017Z15867 Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles

Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’

2017Z17581 Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’ (ingezonden 11 d

De werkdruk bij buschauffeurs

2017Z18254 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werkdruk bij buschauffeurs (ingezonden 18 december 2017).

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de bezuiniging op mensen met een handicap

2017Z15540 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de bezuiniging op mensen met een handicap (ingezonden 16 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het minimumloon te laten werken

2017Z15677 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het m

Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)

2017Z18193 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en El Yassini over het bericht 'MeerGGZ maakt bezwaar tegen cao ggz

2017Z15320 Vragen van de leden Wiersma en El Yassini (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘MeerGGZ maakt bezwaar tegen cao ggz’(ingezonden 14 nov

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Kent en Lacin over werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken

2017Z15009 Vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Kent en Laçin (allen SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over werklozen die bij de NS

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland

2017Z15534 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het

Het bericht ‘Incasso-oplichting blijft ongemoeid’

2017Z17718 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Inca

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Gijs van Dijk over de "carve out van gepensioneerden".

2017Z15535 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een carve out van gepensioneerden (ingezonden 16 november 2017)

Het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’

2017Z17581 Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’ (ingezonden 11 d

Antwoord op vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Wiersma over het bericht ‘Polen blijven weg: tuinbouwsector zit omhoog’

2017Z16142 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Wiersma (beiden VVD) aan de staatssecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Polen blijven weg: tuinbouwsec

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren

2017Z15201 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren.

Het bericht ‘Nog altijd kindhuwelijken in Nederland’

2017Z17375 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Nog altijd kindhuwelijken in Nederland’ (ingezo

Antwoord op vragen van het lid Özütok over ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol

2017Z15416 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol (ingezonden 15 novembe

Antwoord op vragen van het lid Voortman over het bericht "Het ging taalschool om het geld"

2017Z13382 Antwoord van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 7 december 2017) Vraag 1 Kent u het bericht ‘Het ging taalschool om het geld'? 1

Het bericht ‘Een nieuwe zeer grote moskee in Noord - en nauwelijks protest’

2017Z17216 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Een nieuwe zeer grote moskee

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat een ambtenaar van de gemeente Utrecht statushouders wierf voor zijn eigen taalschool

2017Z13446 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een ambtenaar van de gemeente Utrecht statushouders wierf voor zijn eig

Antwoord op vragen van het lid Peters over het bericht «Bijstandsproef is nep experiment»

AH 575 2017Z15014 Antwoord van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 4 december 2017) De schriftelijke vragen van het lid Peters (CDA), vraagnummer 2017Z15014, zijn be

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Özdil over het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achteruit gaan bij ziekte

2017Z15318 Vragen van de leden Van Kent (SP) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achte

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de rechterlijke uitspraak dat een schuldeiser een rekening niet volledig mag plukken

2017Z13093 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie over de rechterlijke uitspraak dat een sch

Het bericht 'Gros van de vluchtelingen in de bijstand'

2017Z16748 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Gros van de vluchtelingen in de bijstand' (ingezonden 30 november 2017)

Het artikel ‘Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid’

2017Z16454 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid’. (ingezonden 28 november 2017)

Het bericht ‘Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’

2017Z16449 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’(ingezonden 28 november 2017)

Het bericht ‘Polen blijven weg: tuinbouwsector zit omhoog’

2017Z16142 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Wiersma (beiden VVD) aan de staatssecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Polen blijven weg: tuinbouwsec

Het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen

2017Z15867 Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles

Het bericht “Meer jonge moslims leven naar strikte islamitische regels. Dreigt segregatie?”

2017Z15869 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Meer jonge moslims leven naar strikte islamitische regels. Dreigt segrega

Het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het minimumloon te laten werken

2017Z15677 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten ond

Een carve out voor gepensioneerden

2017Z15535 Vragen van de leden Lodders (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een carve out voor gepensioneerden (ingezonden 16 november 2017).

De bezuiniging op mensen met een handicap

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de bezuiniging op mensen met een handicap (ingezonden 16 november 2017).

De misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland

2017Z15534 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het W

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de uitzending van EenVandaag dat het opnieuw klachten regent over supermarktketen Aldi

Antwoord van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Van Kent (SP) over de uitzending van EenVandaag dat het opnieuw klachten regent over supermarktketen Ald

De ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de «toiletrestricties» voor beveiligers op Schiphol (ingezonden 15 november 2017).

De lange wachttijden voor uitslagen van de inburgeringsexamens bij DUO

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de lange wachttijden voor uitslagen van de inburgeringsexamens bij DUO (ingezonden 15 november 2017

Het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achteruit gaan bij ziekte

2017Z15318 Vragen van de leden Van Kent (SP) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achte

Antwoord op vragen van het lid Tanamal over het niet zorgvuldig omgaan met het medisch beroepsgeheim door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

2016Z01723 Vragen van het lid Tanamal (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet zorgvuldig omgaan met het medisch beroepsgeheim door het Uitvoeringsinstituut werkne

het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren

Vragen van het lid Jaspervan Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren (ing

Het rekruteren van arbeidsgehandicapten voor sekswerk

Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rekruteren van arbeidsgehandicapten voor sekswerk (ingezonden 1

Het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren

Vragen van het lid Jaspervan Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren (ing

Het bericht dat een in Rotterdam werkzame imam in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling

2017Z15131 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een in Rotterdam werkzame imam in Engela

De handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitkeringen

2017Z15114 Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de handelwijze en onpartijdigheid van het UWV bij het beoordelen van de aanvragen van uitker

Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over het bericht 'Werkgevers kunnen niet zomaar om FNV heen'

2017Z04990 Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werkgevers kunnen niet zomaar om FNV heen’ (ingezonden 13 april 2017)

Het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’

2017Z15014 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’. (ingezonden 9 november 2017)

Werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken

2017Z15009 Vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Kent en Lacin (allen SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over werklozen die bij de NS

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over "de overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee"

1 Bent u bekend met het bericht ‘Haagse kerk verandert in moskee’? 1) Antwoord 1: Ja 2 Deelt u de mening dat de vervan

Het bericht dat senioren in Apeldoorn overdonderd zijn door de komst van Turkse leeftijdsgenoten

Vragen van de leden Kops, De Graaf en Agema (allen PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Spor

Het bericht ‘Nederland weer een stukje meer Turks: Enschede krijgt joekel van een azaantoetermoskee’

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Nederland weer een stukje meer Turks: Enschede krijgt joekel van een azaantoetermoskee»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen