Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Ronnes over het bericht 'Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’'

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Toorenburg en Ronnes (beide

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over vluchtelingenkinderen op straat door verkeerde registratie

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) de over vluchtelingenkin

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Markuszower over de aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held doodstak

Antwoorden Kamervragen van de leden Fritsma en Markuszower (beiden PVV) over de aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Lege tank niet beboet’

Antwoorden Kamervragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en v

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht ‘Top politieschool moet weg wegens gebrek aan chemie’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Den Boer (D66) over het bericht ‘Top politieschool moet weg wegens gebrek aan

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Koppen rollen door crisis Politieacademie'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht ‘Koppen rollen door crisis Politieacademie’

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

2019Z12980 Vragen van de leden Verhoeven en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Becker over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het antwoord op de vragen van de leden Yeşilgöz

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap, Remco Dijkstra en Nijkerken-de Haan over het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’

Antwoorden Kamervragen van de leden Laan-Geselschap, Remco Dijkstra en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Becker over het bericht ‘Staatsvijand nummer één deradicaliseert maar niet’

Antwoorden Kamervragen van de leden Laan-Geselschap en Becker (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Antwoord op vragen van het lid Wilders over de beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

2019Z12211 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister

Het bericht dat Nederland met kinderlevens speelt

2019Z12812 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over

Het bericht ‘Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent’

2019Z12795 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Onderwereld

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

2019Z12600 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht

De baby en peuter van een Nederlandse vader die zich zonder ouders in een kamp in Noord-Syrië bevinden

2019Z12598 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veili

De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie

2019Z12434 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de ge

Het bericht ‘Politiechef Fatima stelt dat ‘klokkenluiders’ intern tegen muur lopen’

2019Z12443 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politiechef Fatima

Het bericht ‘Inlichtingendiensten: stop je intimiderende bezoekjes’

2019Z12308 Vragen van de leden van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkri

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Vuurwerk afgestoken bij ArenA ondanks verbod'

In antwoord op uw brief van 14 mei 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) inzake het bericht ‘Vuurwerk afgestoken bij ArenA ondanks verbod’, worde

Het bericht dat Middelburg stelende asielzoekers beu is

2019Z12203 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Middelburg

De toepassing van de nieuwe werkinstructie voor de beoordeling van lhbti’s en bekeerlingen

2019Z12207 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Groothuizen (D66) aan de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid

Het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in azc’

2019Z12208 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te veel bep

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

2019Z12211 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beantwoording van vragen over he

De statushouder die een 68 jarige vrouw doodmartelde

2019Z12082 Vragen van de leden Fritsma, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid e

Het terughalen van Nederlandse kinderen uit Syrië

2019Z12065 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veili

Het bericht ‘Justitie blundert met persoonlijke brief aan vermoorde Hümeyra’

2019Z12080 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Justitie blundert met

Het bericht ‘Mediterranean will be 'sea of blood' without rescue boats, UN warns’

2019Z12084 Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veilighei

Het uitblijven van een wetsvoorstel rond het vaststellen van staatloosheid

2019Z12079 Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het uitblijven van

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht ‘Vrijwillige brandweer onder druk: ‘Geluk als we met zes man uitrukken’’

Hierbij bied ik uw Kamer de antwoorden aan op de schriftelijke vragen, gesteld door het lid Den Boer (D66), over het bericht ‘Vrijwillige brandweer onder druk: ‘Geluk

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Kuiken over het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op: · De schriftelijke vragen van de leden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA) over het bericht ‘Alsof he

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Becker over het bericht ‘Amby wil ‘jihadbruid’ Aïcha niet in de buurt’ en het Limburg programma Avondgasten ‘Jihadbruid’ Aïcha uit Maastricht

In antwoord op uw brief van 10 mei 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Laan-Geselschap en Becker (beiden VVD) over het bericht ‘Amby wil ‘jihadbruid’ Aï

Het bericht ‘Buitenlanders ontlopen parkeerboete landen willen adressen niet geven’

2019Z11906 Vragen van het lid Remco Dijkstra en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat

Het bericht ‘Dissidenten uit Hongkong krijgen voor het eerst asiel in Duitsland’

2019Z11912 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris va

De problemen inzake het asielbeleid

2019Z11922 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de problemen inzake het asie

De mogelijke betrokkenheid van de Minister in de strafzaak tegen het lid Wilders

2019Z11934 Vragen van de leden Groothuizen (D66), Van Nispen (SP), Kuiken (PvdA), Buitenweg (GroenLinks) en Krol (50PLUS) aan d

Het bericht dat criminelen en amateurvoetbalclubs infiltreren

2019Z11930 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat criminelen amateurv

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het uitbreiden van burgeropsporing en het aanleveren van complete dossiers aan de politie en het openbaar ministerie door mensen

In antwoord op uw brief van 19 april 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over het uitbreiden van burgeropsporing en het aanleveren van com

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de berichten rond Rinus Otte

In antwoord op uw brief van 17 april 2019, deel ik u mee, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, dat de schriftelijke Kamervragen van het lid Markuszower (PVV) over de berich

Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Remco Dijkstra over het bericht ‘Automobilisten hebben lak aan rode kruizen A16’

In antwoord op uw brief van 19 maart 2019 deel ik u mee, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat de schriftelijke vragen van de leden Dijkstra en Van Wijngaarden

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg, Van Nispen, Buitenweg, Groothuizen, Kuiken en Van Wijngaarden over het bericht Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast

In antwoord op uw brief van 16 april 2019 deel ik u mee, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken (PvdA), Toorenburg (CDA), Van

De berichten ‘Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden’ en ‘CIDI: Stop haatdemonstraties Iraans regime in Nederland’

2019Z11581 Vragen van de leden Drost, Voordewind en Segers (allen ChristenUnie) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koni

De verkoop van nazipropaganda via internet

2019Z11584 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van nazipropaganda via i

Het bericht dat buitenlanders parkeerboetes ontlopen

2019Z11589 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat buitenlanders parke

Het bericht ‘Te weinig tijd, te veel moeite, te veel geld: IND stuurde criminelen niet weg’

2019Z11587 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te weinig tijd, te ve

Het bericht 'Politieacademie past fitheidstest aan na klachten'

2019Z09759 ingezonden (16 mei 2019) Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Pol

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Groothuizen over het artikel ‘Nieuwe procedure voor benoemingen topstructuur OM’

2019Z05303 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Nieuwe

Het bericht '1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang'

2019Z11428 Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht '1600 kinderen verdwenen

Het bericht dat bedrijven zelf feitenonderzoek kunnen doen naar fraude en corruptie

2019Z11430 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht

Onevenredige consequenties van het strafblad

2019Z11436 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over onevenredige consequenties van

1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

2019Z11429 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over 1600 kinderen die verdwenen

Het bericht 'Politie jaagt nabestaanden onnodig op kosten na een overlijden: Bedragen lopen op tot zeshonderd euro'.

2019Z11235 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Politie jaagt nabestaa

Het bericht 'Betoging Pegida in Eindhoven opnieuw verboden'

2019Z11260 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Ju

De erkenning van gevangenisstraffen uit andere EU-landen

2019Z11064 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de erkenning van gevangenisstraff

Het bericht ‘Nederlanderschap afpakken van Syriëganger blijkt ondanks wet lastig’

2019Z11060 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederlanders

De humanitaire noodsituatie waarin vluchtelingen in Libië verkeren

2019Z10944 Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) aan de m

De dood van een Nederlands echtpaar in de Caribische zee

2019Z10948 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de dood van een Nederlands echtpaar

De Rapportage vreemdelingenketen 2018

2019Z10939 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Rapportage vreemdelingenkete

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het onderzoek ‘Naar een efficiëntere noodhulp’ van Politie en Wetenschap

In antwoord op uw brief van 30 april 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over het onderzoek ‘Naar een efficiëntere noodhulp’ van Politie en

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat er actie nodig is om brandweerposten open te houden

Hierbij bied ik uw Kamer de antwoorden aan op de schriftelijke vragen, gesteld door het lid Van Raak (SP), over het bericht dat er actie nodig is om brandweerposten open

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Laan-Geselschap over inzake het bericht ‘Belgische politie gaat bolides van roekeloze autopatsers direct in beslag nemen’

In antwoord op uw brief van 19 april 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Dijkstra en Laan-Geselschap (beiden VVD) inzake het bericht ‘Belgische politie gaat

Het bericht ‘WhatsApp Rushes to Fix Security Flaw Exposed in Hacking of Lawyer’s Phone’.

2019Z10777 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het be

Het bericht ‘Onduidelijkheid over blokkeermoslims’

2019Z10740 Vragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen naar een brand

Antwoorden Kamervragen van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over het bericht

Tbs voor verkrachters

2019Z10629 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers voor Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming

Antwoord op vragen van de leden Drost en Segers over het bericht ‘Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

In antwoord op uw brief van 26 maart 2019 deel ik u mee, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de schriftelijke vragen van de leden Drost en Seger

De brandbrief van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) aan Tweede Kamer over inzake de tijdelijke werkwijze Dublinoverdrachten

2019Z10520 Vragen van de leden Segers en Voordewind (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de br

Antwoorden op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de falende aanpak van hondengevechten

In antwoord op uw brief van 22 maart 2019 deel ik u mee, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de schriftelijke vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over de

Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Laçin over het bericht dat er een kwart miljoen verkeersboetes zijn uitgeschreven voor 1 kilometer te hard rijden

  In antwoord op uw brief van 29 maart 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van Raak en Lacin (beiden SP) over

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Lodders en Laan-Geselschap over het bericht 'Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard: 'Dit riekt naar spekken staatskas'

In antwoord op uw brief van 3 april 2019 deel ik u mee, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën, dat de schriftelijke vragen van de leden

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht dat de politie in Limburg negen islamitische nachtmaaltijden organiseert

In antwoord op uw brief van 25 april 2019, deel ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mee dat de schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) ove

Het bericht ‘Syriëstrijder opgepakt in Kapelle’

2019Z10378 Vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Syriëstrijder

Het bericht ‘Hungary depriving asylum seekers of food- Council of Europe’

2019Z10380 Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenw

Het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’

2019Z10364 Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, en van Financiën over he

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van Helvert over het statement gemaakt door de (werkgroep Legal Affairs en Human Rights van de) Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Antwoorden kamervragen van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Dam en Van Helvert (CDA) over het statement van de werkgroep Legal A

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de inzet van private beveiligers bij de arrestantenzorg in Oost-Nederland

  Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de inzet van private beveiligers bij de arrestantenzorg in Oost-Nederland.

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap over het bericht ‘Onze veiligheid in eigen hand houden’

In antwoord op uw brief van 11 april 2019 deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mee dat de schriftelijke vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap (be

Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden, Nijkerken-de Haan en Laan-Geselschap over ‘Politie Limburg wil DNA-onderzoeken onderbrengen bij een commercieel forensisch instituut’

In antwoord op uw brief van 11 april 2019, deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Wijngaarden, Nijkerken-de Haan en Laan-Geselschap (allen VVD) over ‘Politie Limb

Het bericht ‘IND schendt godsdienstvrijheid Chinese christenen’

2019Z09856 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND schendt godsdienstvrijheid Chinese christ

Antwoord op vragen van de leden Wilders en De Graaf over het bericht 'Onrust in Maastrichtse wijk om komst 'jihadbruid' Aïcha''

AH 2639 2019Z09086   Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 mei 2019)

De Nederlandse drugsaanpak

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan d

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) niets doet met een aantal doodsbedreigingen vanuit het buitenland op een Nederlandse politicus

In antwoord op uw brief van 10 april 2019 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van de lid Markuszower (PVV) over het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) niets doet met een aantal doodsb

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de Deventer moordzaak

In antwoord op uw brief van 27 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA), over de Deventer moordzaak, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van dez

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over het bericht ‘Rechts-radicalen trainen in Frankrijk voor ‘nieuwe burgeroorlog’’

Antwoorden kamervragen van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Azarkan (DENK) over het bericht ‘Rechtsradicalen

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van den Berg over het bericht 'Heel zuur dat er door de politie niets aan gedaan wordt’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) over het bericht 'Heel zuur dat er door de politie niets aan gedaan wor

Het online bestellen van wapens en drugs

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan d

De speciale asielbus in Ter Apel

Vragen van de leden Van Aalst en Frits

De aanbesteding van het CJIB

Vragen van de leden Groothuizen (D66)

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Toezegging van minister voor volwaardig politiebureau in Noordwijk’

In antwoord op uw brief van 4 april 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht 'Toezegging van minister voor volwaardig politiebureau in Noordwijk' w

Vluchtelingenkinderen op straat door verkeerde registratie

2019Z09126ingezonden (8 mei 2019) Vragen van het li

Het bericht 'Eritreeër verdacht van verkrachting in Oisterwijk: ‘Het is opgelost, we gaan trouwen’'

2019Z09046 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zake

De gebrekkige aanpak van mensenhandel en arbeidsuitbuiting

2019Z09002 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veilighe

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Krol over drugsdumpingen in de natuur

Antwoorden Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Krol (50PLUS) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over drugsdumpingen in de natuur. (ingezonden 8 februari 20

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over verdwenen Vietnamese kinderen

2019Z06716 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen Vietnamese kinderen (ingezonden 4 april 2019) &n

Het programma Medialogica

2019Z08937 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het programma Medialogica (ingezonden 1 mei

Het bericht ‘Vrijwillige brandweer onder druk: 'Geluk als we met zes man uitrukken'’

2019Z08943 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrijwillige brandweer onder druk: 'Geluk als we met zes

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

2019Z08940 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over intimidatie van toezichthoude

Het uitzetten van Yezidi’s

2019Z08941 Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het uitzetten van Yezidi’s (ingezonden 1 mei 2019)

Antwoord op vragen van de leden Azmani en Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Azmani en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) over het bericht dat COC wil dat Nederland Amerikaanse

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Buitenweg over het bericht ‘COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bergkamp (D66) en Buitenweg (GroenLinks) aan over het bericht ‘COC wil dat Nederland Amerikaanse

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul, Kuiken en Ploumen over de toegang weigeren van een haatprediker tot Nederland

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van den Hul, Kuiken en Ploumen (allen PvdA) over de toegang weigeren van een haatprediker tot Nederlan

Het onderzoek 'Naar een efficiëntere noodhulp' van Politie en Wetenschap

2019Z08894 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het onderzoek 'Naar een efficiëntere noodhulp' van Politie en Wetenschap (i

Het bericht 'Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen eigen regels zeggen advocaten'

2019Z08893 Vragen van de leden Van Dam en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'Ne

De aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held doodstak

2019Z08849 Vragen van het de leden Fritsma en Markuszower (beiden PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en V

Het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen naar een brand

2019Z08860 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een onafhankelijke

Het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’

2019Z08858 Vragen van de leden Kuiken, Ploumen, Van den Hul (allen PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk en Karabul

Het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’

2019Z08861 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederlan

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Van Aalst over de asielbus tussen Ter Apel en Emmen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Fritsma en Van Aalst (beiden PVV) over het bericht De asielbus tussen Ter Apel en Emmen.

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het staken van reddingsacties op de Middellandse Zee

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen di

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Kuiken over het bericht ‘Dochtertje van Nederlandse Syriëganger overleden in vluchtelingenkamp’.

Bijgaand treft u de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie en V

Het bericht ‘Amper beleid bij forse groei buurtpreventie door burgers’

2019Z08756 Vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over foute verkeersboetes op de A29

In antwoord op uw brief van 6 maart 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Dijkstra (VVD) inzake foute verkeersboetes op de A29, worden beantwoord zoals aangegeven

De toegang weigeren van een haatprediker tot Nederland

2019Z08470 Vragen van de leden Van den Hul, Kuiken en Ploumen (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid o

Het bericht ‘Meer migranten claimen slachtoffer van mensenhandel te zijn’

2019Z08482 Vragen van de leden Becker en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Ve

Het bericht dat er actie nodig is om brandweerposten open te houden

2019Z08479 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er actie nodig is o

Het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’

2019Z08318 Vragen van de leden Groothuizen, Sjoerdsma (beiden D66), Kuiken (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssec

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over uitspraken van de Raad van State inzake jihadisten

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de het lid De Graaff (PVV) aan de staatssecret

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het mogelijk strafrechtelijke karakter van het sluiten van drugspanden door de burgemeester

In antwoord op uw brief van 25 maart 2019 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake het mogelijk strafrechtelijke karakter van het sluiten van drug

Het uitbreiden van burgeropsporing en het aanleveren van complete dossiers aan politie en het openbaar ministerie door mensen

2019Z08251 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het uitbreiden van burgeropsporin

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

2019Z08240 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft

Het bericht 'Heel zuur dat er door de politie niets aan gedaan wordt'

2019Z08248 Vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht

Uitspraken van de Raad van State inzake jihadisten

2019Z08110 Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over uitspraken

Het bericht ‘Belgische politie gaat bolides van roekeloze autopatsers direct in beslag nemen’

2019Z08111 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Laan–Geselschap (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Belgisc

Antwoord op vragen van de leden Becker en Tielen over het bericht ‘Ook asielzoeker krijgt hulp bij eerwraak’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Becker en Tielen (beiden

Antwoord op vragen van het lid Ojik over oplichters die in het bezit zijn van gegevens van Kinderpardonaanvragers

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Ojik (GroenLinks) over oplichters die in het bezit zijn van gegevens

De berichten rond Rinus Otte

2019Z07924 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten rond Rinus Otte (i

Leeftijd-onderscheid bij verzekeringen

2019Z07916 Vragen van het lid Van Brenk, Geleijnse en Krol (allen 50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over leeft

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘OM Eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent‘

In antwoord op uw brief van 7 maart 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'OM Eist 45 ma

Het bericht ‘Verscherpte aanpak klanten van jeugdprostitutie door politie en OM’

2019Z07608 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van de leden Kuik (CDA) en Segers (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie e

De aanbesteding van het CJIB

2019Z07616 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veili

Het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'

2019Z07604 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zak

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

In antwoord op uw vragen van 4 april 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd', worden b

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een visumplicht voor Albanezen

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Jasper van Dijk (SP) over een visumplicht voor Albanezen. Deze vragen werd

Het bericht ‘Politie Limburg wil DNA-onderzoeken onderbrengen bij een commercieel forensisch instituut’

2019Z07462 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Laan-Geselschap, Van Wijngaarden en Nijkerken-De Haan (allen

Het bericht ‘Rechts-radicalen trainen in Frankrijk voor ‘nieuwe burgeroorlog’’

2019Z07284 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rechts-radicalen trainen in Frankrijk voor

Het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) niets doet met een aantal doodsbedreigingen vanuit het buitenland op een Nederlandse politicus

2019Z07275 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) niets doet met

Hoe de Pauselijke Geheimhoudingsplicht seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk mogelijk in de hand werkt

2019Z07107 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over hoe de Pauselijke Geheimhoudingsp

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zou willen om vaker met criminelen deals en afspraken te maken in grote strafzaken

In antwoord op uw brief van 22 februari 2019, deel ik u mee, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Politiegeweld in zicht: zijn nieuwe geweldsmiddelen nodig?’ en het onderzoeksrapport van Olga Timmer ‘Een onderzoek naar hoe de politie Amsterdam omgaat in GGZ-instellingen met verwarde personen die

In antwoord op uw brief van 21 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht ‘Politiegeweld in zicht: zijn nieuwe geweldsmiddel

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Groothuizen over het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie'

In antwoord op uw brief van 15 maart 2019 deel ik u mee dat de (nadere) vragen van het lid Van Dam (CDA) en lid Groothuizen (D66) over ‘het nieuwe bekostigingssysteem van het Openba

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het opleggen van strafbeschikkingen

In antwoord op uw brief van 27 maart 2019 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66) over het opleggen van strafbeschikkingen worden beantwoord zoals aan

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘IND voorkomt principiële uitspraak over staatlozen in Nederland’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Groothuizen (D66) over het bericht ‘IND voorkomt principiële uitspraak over staatlozen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht 'Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht 'Kabinet komt afspraken hervestiging

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Moorlag over de verzending van drugs via brievenpost

2019Z03210 Vragen van de leden Kuiken en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris v

Oplichters die in het bezet zijn van gegevens van Kinderpardon-aanvragers

2019Z06851 Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over oplichters die in het bezit zijn van gegevens

Het staken van reddingsacties op de Middellandse Zee

2019Z06865 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het staken van reddingsacties op de Middellandse Zee.

Het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’

2019Z06856 Vragen van de leden Sienot en Groothuizen (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid over het ar

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asie

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een onderzoek van FNV naar onveiligheid en geweld in asielzoekerscentra

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Jasper van Dijk (SP) over een onderzoek van FNV naar onveiligheid en geweld in asielzoeker

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over onveiligheid in asielzoekerscentra

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kuiken (PvdA) over onveiligheid in asielzoekerscentra. Deze vragen werden ingezond

Antwoord op vragen van de leden Van Dam, Den Boer, Van der Graaf en Laan-Geselschap over leren van geweld

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Dam (CDA), Den Boer (D66), Van der Graaf (ChristenUnie) en Laan-Geselsch

Het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

2019Z06727 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd' (ingez

Het bericht 'Toezegging van minister voor volwaardig politiebureau in Noordwijk'

2019Z06726 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Toezegging van minister voor volwaardig politieburea

Verdwenen Vietnamese kinderen

2019Z06716 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen Vietnamese kinderen (ingezonden 4 ap

Het bericht ‘Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard: ‘Dit riekt naar spekken staatskas’’

2019Z06599 Vragen van de leden Remco Dijkstra, Lodders en Laan-Geselschap (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het niet goed aansluiten van strafmaxima bij delicten omtrent het nalaten van hulpverlening bij levensgevaar

In antwoord op uw brief van 20 februari, nr. 98784, deel ik u mede dat de vragen van het lid Van Nispen van uw Kamer over het niet goed aansluiten van strafmaxima bij delicten omtrent

Een visumplicht voor Albanezen

2019Z06464 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een visumplicht voor Albanezen (ingezonden 2 april 2019)

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over etnisch profileren door de politie

In antwoord op uw brief van 1 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over het bericht ‘Staande gehouden, maar waarom?’, worden be

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

2019Z06267 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het

Het bericht ‘De voorzitter van moskeekoepel CMO houdt er alweer mee op’

2019Z06127 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over

Het bericht ‘Europa stopt met oppikken van vluchtelingen op Middellandse Zee’

2019Z06130 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Europa stopt met oppikken van vluchtel

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Laan-Geselschap en Nijkerken-de Haan over het bericht 'Tienduizenden boetes trajectcontrole A2-tunnel bij Maastricht zijn onterecht'

In antwoord op uw brief van 13 februari 2019 deel ik u mee, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat de vragen van de leden Remco Dijkstra, Laan-Geselschap en Nij

De Deventer moordzaak

2019Z06002 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Deventer moordzaak (ingezonden 27 maart 2019) 1

Het opleggen van strafbeschikkingen

2019Z06001 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het opleggen van strafbeschikkingen (ingezonden 27 maart

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

2019Z05827 Vragen van de leden Drost en Segers (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen di

Het mogelijk strafrechtelijke karakter van het sluiten van drugspanden door de burgemeester

2019Z05743 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het mogelijk strafrechtelijke karakter van het sluiten van

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het vergoeden van schade na fouten door het Openbaar Ministerie

In antwoord op uw brief van 7 maart 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake het vergoeden van schade na fouten door het Openbaar Ministerie, w

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

2019Z05549 Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer (allen PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over d

Het bericht dat meisjes met een migratie-achtergrond al in de basisschoolleeftijd worden ontvoerd en uitgehuwelijkt

2019Z05556 Vragen van de leden Becker, Rudmer Heerema, en Van Wijngaarden (allen VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Basis- en

Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’

2019Z05557 Vragen van het lid Toorenburg (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘W

De betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de vergelijkingen tussen rechtsstelsels en het World Justice Project

2019Z05563 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de vergelijkingen t

Het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’

2019Z05480 Vragen van de leden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Alsof het journaal in het Fran

Leren van geweld

2019Z05465 Vragen van de leden Van Dam (CDA), Den Boer (D66), Van der Graaf (ChristenUnie) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veili

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders over het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat een door Nederland uitgezette asielzoeker uit Bahrein zonder eerlijk proces is veroordeeld tot levenslang

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Ojik (GroenLinks) over het bericht da

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over het bericht ‘Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (Christe

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Ba

De gevolgen van overbelasting van het Nederlands Forensisch Instituut voor strafrechtelijk onderzoeken in ernstige zedenzaken

2019Z04941 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van overbelasting van het Nederlands Forensi

Het artikel ‘Nieuwe procedure voor benoemingen topstructuur OM’

2019Z05303 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Nieuwe procedure voor benoem

Het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie'

2019Z05227 Vragen van de leden Van Dam (CDA) Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem va

Het bericht ‘IND voorkomt principiële uitspraak over staatlozen in Nederland’

2019Z05228 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND voorkomt principiële uitspraak ov

Meer banen in Oost-Groningen

Vragen van de leden Kuiken, Moorlag en

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over de controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire.

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Bromet over de concrete aanpak van bedreigingen van boeren

In antwoord op uw brief van 1 februari 2019, deel ik u mee, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat de schri

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over een uitleg van de Bibob-toets

In antwoord op uw brief van 27 februari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) inzake een uitleg van de Bibob-toets, worden beantwoord zoals aangegev

Het bericht dat woedende Urker jongeren het huis van Soufyan (18) binnendringen en ‘Geertje Wilders!’ roepen

2019Z04937 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat woedende Urker jongeren het huis van Soufyan

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Toorenburg (CDA) over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap over het kraken van het Fort bij Velsen in de gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap het antwoord op de vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap (allen VVD) van uw Kamer inza

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar is een misdaad’

In antwoord op uw brief van 6 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke Kamervragen van het lid Van Dam (CDA) inzake het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar i

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Laan-Geselschap over het bericht ‘Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan’

In antwoord op uw brief van 15 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het leden Van Dam (CDA) en Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Nederlandse politie ve

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht ‘Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen di

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over de Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2018

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) over de Rapportage Vreemdelingenketen janu

De coreper-vergaderingen

2019Z04571 Vragen van de leden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koni

Het bericht ‘Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang’

2019Z04572 Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Uitgezet

Het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’.

2019Z04318 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht

Foute verkeersboetes op de A29

2019Z04271 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over foute verkeersboetes op de A29. (ingezonden 6 maart 2019)

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over het artikel ‘Lijst van haatincidenten tegen moskeeën’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Azarkan over het artikel ‘Lijst met haatincidenten tegen moskeeën’. Deze vragen werden ingezon

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Krol over het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'

In antwoord op uw brief van 5 februari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van Dam (CDA) en Krol (50PLUS) over het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in d

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over Dublinoverdrachten naar Griekenland

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over Dublinoverdrachten n

Etnisch profileren door de politie

2019Z03985 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over etnisch profileren door de politie (ingezonden 1 maart

Een onderzoek van FNV naar onveiligheid en geweld in asielzoekerscentra

2019Z03979 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een onderzoek van FNV naar onveiligheid en gew

Het bericht 'Twee Amsterdammers aangehouden na reeks plofkraken'

2019Z03980 Vragen van het leden Van Dam (CDA) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Twee Amsterdammers aangeh

Het kweken van wiet als medicijn

2019Z03981 Vragen van de leden Van Nispen (SP), Bergkamp (D66) en Buitenweg (GroenLinks) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veilighei

Het bericht 'Sea-Watch 3 op last van Nederland aan ketting gelegd'

2019Z03929 Vragen van de leden Kröger en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en V

Onveiligheid in asielzoekerscentra

2019Z03931 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over onveiligheid in asielzoekerscentra. (ingezonden 28 februa

Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

2019Z03935 Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de ministers van Justiti

Een uitleg van de Bibob-toets

2019Z03892 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een uitleg van de Bibob-toets. (Ingezonden 27 februari

Reclassering voor veroordeelde bedrijven

2019Z03887 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over reclassering voor veroordeelde bedrijven. (Ingezon

Het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen zak staken

2019Z03774 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen

Het bericht ‘ADO supporters bekladden Amsterdam’

2019Z03785 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius, Rudmer Heerema en Laan-Geselschap (allen VVD) aan de ministers van Onderwij

Het bericht ‘Albanese moordenaar ontloopt uitlevering’

2019Z03769 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Albanese moorde

Over zich ADO-supporters noemende personen die onder ander het monument De Dokwerker in Amsterdam hebben beklad

2019Z03771 Vragen van de leden Kuiken, Kerstens en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Konin

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over nieuw onderzoek in de zaak-Poch

In antwoord op uw brief van 7 februari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Sjoerdsma (D66) inzake nieuw onderzoek in de zaak-Poch, worden beantwoord zoals aange

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Wilders over de kinderen die bij het kinderpardon zijn afgewezen en nu een herbeoordeling krijgen zoals vermeld in de brief van 29 januari 2019

2019Z01846 Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de kinderen die bij het kinderpardon z

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het bericht dat de IND nauwelijks asielaanvragen van oorlogsvluchtelingen behandelt

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht 'Advocaten: oorlogsvluchtelingen kom

Het bericht ‘Incidenten verwarde mensen heftiger’

2019Z03669 Vragen van de leden De Lange en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezond

Het Landelijk Meldpunt Misstanden bij de Nationale Politie.

2019Z03542 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het Landelijk Meldpunt Misstanden bij de Nationale Politie.

Een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis

2019Z03546 Vragen van de leden Groothuizen, Den Boer en Sjoerdsma (allen D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken en de

Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

2019Z03545 Vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wi

Het bericht dat er woede is over de woekerhandel in kaartjes voor een voetbalwedstrijd

2019Z03529 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs

Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

2019Z03531 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrouwelijke IS

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over het bericht dat vliegmaatschappijen privédata van passagiers gaan delen met de overheid

In antwoord op uw brief van 13 februari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat vlieg

De Week zonder vlees

2019Z03360 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019)

De uitzending van Radar over drugsdumpingen

2019Z03345 Vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastru

Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

2019Z03370 Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de ministers van Justiti

De inspanningen van de Nederlandse Overheid om misstanden bij sektes tegen te gaan en het voortbestaan van Sektesignaal

2019Z03366 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de inspanningen van de Nederlandse Overheid om misstanden b

Het gevaar van sektes in Nederland

2019Z03365 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het gevaar van sektes in Nederland (ingezonden 20 februari 2019)

Het niet goed aansluiten van strafmaxima bij delicten omtrent het nalaten van hulpverlening bij levensgevaar

2019Z03349 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het niet goed aansluiten van strafmaxima bij delicten omtre

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en lid Groothuizen over ‘het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie’

In antwoord op uw brief van 8 januari 2019 deel ik u mee dat de vragen van het lid Van Dam (CDA) en lid Groothuizen (D66) over ‘het nieuwe bekostigingssysteem van het Openb

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over het rapport ‘Vulnerable and abandoned’ van Oxfam Novib

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen di

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

In antwoord op uw brief van 18 januari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Doe altijd

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema over het bericht ‘Politie zoekt getuigen van levensgevaarlijke rit over wielerparcours’

In antwoord op uw brief van 17 januari 2019 deel ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat mee dat de schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer H

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal'

In antwoord op uw brief van 31 januari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Dief gaa

Antwoorden op vragen inzake het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

2019Z03026 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over antwoorden op vragen inzake het bericht

De controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire

2019Z03020 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire (ingezonden

De financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak

2019Z03021 Vragen van de leden Van Weerdenburg, De Roon en Markuszower (allen PVV) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, va

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over de aanpak van criminele asielzoekers

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Fritsma (PVV) over de aanpak van criminele asielzoekers. Deze vragen werden i

Het bericht dat vliegmaatschappijen privédata van passagiers gaan delen met de overheid

2019Z02796 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat vliegmaatschappijen privédata van passagier

De praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door het OM

2019Z02658 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

In antwoord op uw brieven van 25 januari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) (vraagnummer 2019Z01297) en de vragen ter aanvulling hierop

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan'

In antwoord op uw brieven van 25 januari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) (vraagnummer 2019Z01297) en de vragen ter aanvulling hierop

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over uitzettingen naar Soedan

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Jasper van Dijk (SP) over uitzettingen naar Soedan. Deze vragen werden ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Voordewind over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Voordewind (CU) inzake het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van een Europees onderzoeksbevel

In antwoord op uw brief van 18 december 2018, deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), over praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het uitzetten van gewortelde kinderen in afwachting van een Kinderpardon

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Ojik (GroenLinks) over het uitzetten van gewortelde kinderen in afwachting van een Kin

Drugsdumpingen in de natuur

2019Z02475 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Krol (50PLUS) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over drugsdumpingen in de

Nieuw onderzoek in de zaak-Poch

2019Z02375 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over nieuw onderzoek in de zaak-Poch (ingezonden 7 februari 2019

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Het is politie-eigen'

Antwoorden Kamer vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Het is politie-eigen'

Het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar is een misdaad’

2019Z02158 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar is een

Het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'

2019Z02032 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Krol (50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten'

In antwoord op uw brief van 11 januari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht ‘Boeven vrij op straat door lange reistijd agenten

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht ‘Het rommelt in de straffabrieken van het OM’

In antwoord op uw brieven van 5 december 2018 en 7 december 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake het bericht ‘Het rommelt in de straffa

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door het OM

2018Z23258 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen over gouden paspoorten en visa

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen va

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Leijten (SP) over het bericht dat het “

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over de aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held doodstak en over criminele Dublinclaimanten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Fritsma (PVV) over de aanpak van een Algerijn die bijna een Groningse held doodstak en ove

De concrete aanpak van bedreigingen van boeren

2019Z01842 Vragen van de leden Buitenweg en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

De kinderen die bij het kinderpardon zijn afgewezen en nu een herbeoordeling krijgen zoals vermeld in de brief van 29 januari 2019

2019Z01846 Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de kinderen die bij het kinderpardon z

Het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal'

2019Z01737 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal'

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma over de gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) over de gevolgen van recente ontwikkelingen in de v

Het fenomeen breast ironing

2019Z01622 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het fenomeen breast ironing (ingezonden 30 janu

Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'

2019Z01488 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Taskforce

Het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon emigreren naar Kenia en zich daar jarenlang kon vergrijpen aan minderjarige meisjes

2019Z01489 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over de training van politieagenten op het gebied van geweld tegen vrouwen

In antwoord op uw brief van 21 december 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over het Oxfam rapport over vluchtelingenopvangkampen in Griekenland

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beide PVDA), ov

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Kerstens over een misbruikdrama in de atletiekwereld

Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de berichten betreffende het misbruikschandaal in de atletiekwereld

In antwoord op uw brief van 9 januari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten betreff

Antwoord op vragen van het lid Krol over een onafhankelijk onderzoek naar de bijna-ramp rond het vreugdevuur Scheveningen

In antwoord op uw brief van 9 januari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Krol (50Plus), over een onafhankelijk onderzoek naar de bijna-ramp rond het vreugdevuu

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat drie passagiers zijn opgepakt in vliegtuig na protest tegen de uitzetting van vluchteling

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Ojik (GroenLinks) over het bericht dat drie pas

Het bericht over legitimatieplicht voor verzenders van postpakketten

2019Z01406 Vragen van de leden Kuiken en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en

Het artikel ‘Lijst van haatincidenten tegen moskeeën’

2019Z01411 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Lijst van haatincidenten tegen moskeeën’.

Het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

2019Z01297 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) mi

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

2019Z01298 Vragen van het lid Diertens (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht ‘Meldingen seksueel ove

Het bericht 'Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan'

2019Z01307 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan

Uitzettingen naar Soedan

2019Z01313 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over uitzetti

De aanpak van criminele asielzoekers

2019Z01301 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aanpak van criminele asielzoekers. (ingezonden 25

Dublinoverdrachten naar Griekenland.

2019Z01300 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over Dublinoverdrachten naar Griekenland. (ingezonden 25 janua

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de afwezigheid van de IND in rechtszaken

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kuiken (PvdA) over de afwezigheid van de IND in rechtszaken.

Antwoord op vragen van het lid Voordewind over promotieonderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Voordewind (ChristenUnie) over promotieonderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asiel

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Groothuizen (D66) over het bericht ‘IND ontbreekt van in de rechts

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over het bericht 'Asielzoeker uit Bahrein na gedwongen vertrek uit Nederland meteen gearresteerd'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht 'Asielzoeker uit Bahrein

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Karabulut over een naar Bahrein uitgezette man

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Jasper van Dijk en Karabulut (beiden SP)

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat een asielzoeker uit Bahrein na zijn uitzetting direct is gearresteerd

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Ojik (GroenLinks) over het bericht dat een asielzoeker uit Bahrein na zijn uitzetting

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over het bericht dat migranten van Sea Watch welkom zijn in Nederland

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door h

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Politie registreert bewust de afkomst van agenten' en het interview met de nieuwe portefeuillehouder diversiteit

In antwoord op uw brief van 12 december 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht 'Politie registreert bewust de afkomst van agenten' en

Het bericht 'Huizen zijn er wel, statushouders niet'

Vragen van de leden Groothuizen en Paternotte (beide

Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

2019Z00758 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over nieuwe bevindingen in de zaak Poch

In antwoord op uw brief van 28 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over nieuwe bevindingen in de zaak Poch, worden beantwoord zoals aa

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Moorlag over het bericht dat criminelen misbruik maken van pakketbezorgers PostNL

In antwoord op uw brief van 30 november 2018 deel ik u mee, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de st

Demonstranten die vrouwen intimideren voor abortusklinieken

Vragen van de leden Ploumen, Kuiken (beiden PvdA) en Ellemeet (Groen

Het bericht ‘Is Interpol being manipulated by authoritarian regimes'

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en

Het bericht ‘Pon-affaire op herhaling’

Vragen van de leden Groothuizen en Den Boer (D66) aan de Minister van

Het bericht 'Het is politie-eigen'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veilig

Het gebrek aan onderzoekscapaciteit naar mogelijke politiefraude

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Ministers van Justitie

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden

In antwoord op uw brief van 12 december 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het RST op Curaçao

Antwoorden op Kamervragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de bewapening van boa’s bij Oud en Nieuw

In antwoord op uw brief van 6 december 2018, deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de bewapening van boa's bij Oud en Nieuw, worden beantwoord zoal

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het personeelstekort bij de IND

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Dijk (SP) over het personeelstekort bij de IND.

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring

Vragen van de leden Bergkamp (D66), Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Van

Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de Min

Een naar Bahrein uitgezette man

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Karab

Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Groothuizen over overlast en geweld door bepaalde groepen asielzoekers in asielzoekerscentra

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Voordewind (ChristenUnie) en Groothuizen (D66) over overlast en geweld door bepaalde groe

Antwoord op vragen van de leden Segers en Kuik over de uitzending ‘Voodoo maffia’

In antwoord op uw brief van 3 december 2018 deel ik u mee, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat de schriftelijke vragen van het lid Seger

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Toorenburg (CDA) over het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'. D

Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

2019Z00068 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Fikse straffen bij

Het bericht dat migranten van Sea Watch welkom zijn in Nederland

2019Z00067 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat migranten van Sea Watch welkom zijn in

Het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan

2019Z00073 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport van Amnesty International Nederla

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

2018Z24780 Vragen van de leden Groothuizen, Diertens en Bouali (allen D66) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Het bericht ‘Burgemeesters verbolgen over einde aan lintje voor brandweervrijwilligers’

2018Z24784 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Burgemeesters verbolgen over ei

De EU-missie EUCAP in Niger

2018Z24665 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de EU-missie EUCAP in Niger (ingezonden 21 dec

De Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2018

2018Z24657 Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Rapportage Vreem

Promotieonderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht

2018Z24666 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over promotieonderzoek naar de rechterlijke toetsi

Het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd?’

2018Z24656 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66) en Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Jus

Het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

2018Z24643 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bi

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Wilders over criminele asielzoekers in Leersum

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over criminele asielzoekers in Leersum. Deze

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Den Boer en Van Toorenburg over het bericht dat een Rus waarschijnlijk de nieuwe baas van Interpol wordt

In antwoord op uw brief van 21 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma, Den Boer (beiden D66) en Van Toorenburg (CDA) over het bericht dat een

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap en Van den Bosch over het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’

In antwoord op uw brief van 16 november 2018 deel ik u mee, mede namens de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, dat de schriftelijke vragen van de leden Laan-Gesels

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Aartsen over het bericht dat John van den Heuvel wegens dreiging niet meer in de studio van RTL kan verschijnen

Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Sneller (D66) en A

Het bericht 'IND huurt onderbetaalde krachten in'

2018Z24324 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en s

De afwezigheid van de IND in rechtszaken

2018Z24326 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de afwezigheid van de IND in rechtszaken

Het personeelstekort bij de IND

2018Z24306 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het personeelstekort bij de IND (ingezonden 19

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

In antwoord op uw brief van 1 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Oosten (VVD) over het bericht ‘loverboys maken jonge meisjes binnen een dag pr

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het bericht ‘Rookgordijnen rond Bilal L.’

Hierbij zend ik uw Kamer, mede namens de minister van SZW, de antwoorden op de Kamervragen van het lid De Graaf (PVV) over het bericht ‘Rookgordijnen rond Bilal L.’

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Oosten over het bericht ‘Jongeren veroordeeld voor geweld tegen homo’s Dordrecht’

In antwoord op uw brief van 9 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Van Oosten (beiden VVD) inzake het bericht ‘Jongeren veroo

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Oosten over het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’

In antwoord op uw brief van 9 november 2018 deel ik u – mede namens de minister voor Rechtsbescherming - mee dat de schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Oosten (b

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat de IND de eigen regels ove

Het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’

2018Z23981 Vragen van de leden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘De Nederlandsc

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over problemen met veiligelanders

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Jasper van Dijk (SP) over problemen met veiligelanders. Deze vragen werden in

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘BOA wacht lang op politiehulp’

In antwoord op uw brief van 21 november 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘BOA wacht lang op politiehulp’ (ingezonde

Antwoord op vragen van de leden Bouali en Groothuizen over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bouali en Groothuizen (beiden D66) over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit o

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Remco Dijkstra over het bericht ‘Overlast door bruiloftsstoet: de feiten’

In antwoord op uw brief van 1 november 2018 deel ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mee dat de schriftelijke vragen van de leden Laan-Geselschap en Remco

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

2018Z23878 Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het

Praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van een Europees onderzoeksbevel

2018Z23871 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering va

Grensoverschrijdende oefening in verband met een kernongeval

2018Z23713 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over aangifte van een geweldsmisdrijf op het Leidseplein in Amsterdam

In antwoord op uw brief van 29 oktober 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over aangifte van een geweldsmisdrijf op het

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand’

In antwoord op uw brief van 8 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) inzake het bericht ‘Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijde

Deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden (ingezonden 12 december 2018).

Het bericht 'Politie registreert bewust de afkomst van agenten' en het interview met de nieuwe portefeuillehouder diversiteit

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie registreert bewust de afkomst van agenten» en

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Verhoeven over het bericht ‘EU zet bij grenscontrole dubieuze leugendetectie in’

Vragen van het lid Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘EU zet bij grensco

Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Helder over het bericht ‘Crimineel liever niet te snel storen’

In reactie op uw brief van 14 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Markuszower en Helder (beiden PVV) over het bericht ‘Crimineel liever niet te sne

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over gevangen gezette vluchtelingenreddingswerkers in Griekenland

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kuiken (PvdA) over gevangen gezette vluch

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling over het bericht ‘112 onbereikbaar door accudieven’

In antwoord op uw brief van 25 oktober 2018 deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mee dat de schriftelijke vragen van de leden Laan-Gesels

De praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door het OM

2018Z23258 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Aanpak illegaal vuurwerk in gevaar’

Antwoorden Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat er een schaderegeling komt voor ondernemers die te maken hebben met diefstal door asielzoekers uit veilige landen

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat er een

Criminele asielzoekers in Leerssum

2018Z23175 Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over criminele asielzoekers in Leerssum.

Het artikel 'Behoefte aan echte reflectie'

2018Z23180 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Behoefte aan echte reflectie' (ingezonden 6 december

De bewapening van boa's bij Oud en Nieuw

2018Z23167 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de bewapening van boa's bij Oud en Nieuw (ingezonden 6 december 2

Het bericht ‘Het rommelt in de straffabrieken van het OM’

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Het rommelt in de straffabrieken van het OM» (ingezonden 5 december 2018).

Het expertisecentrum CBRN-explosieven binnen de Landelijke Eenheid van de Politie

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het expertisecentrum CBRN-explosieven binnen de Landelijke Eenheid van de Pol

De uitzending ‘Voodoo maffia’

2018Z22776 Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) en Kuik (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de uitzending ‘Voodoo maffia’. (ingezon

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen di

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de registratie van incidenten met vuurwapens

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over de registratie van incide

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Laan-Geselschap over het bericht ‘Ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs’

Vraag 4 In hoeverre kan de politie bij een drugstest aantonen hoeveel drugs er zijn gebruikt? Is de hoeveelheid drugs van invloed op de

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het niet gebruiken van de digitale meldplicht rondom voetbalwedstrijden

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het niet gebruiken van de digitale

Antwoord op vragen van het lid Wilders over het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen van het lid Wil

Nieuwe bevindingen in de zaak-Poch

2018Z22371 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over nieuwe bevindingen in de zaak-Poch (ingezonden 28 november

Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'

2018Z22372 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoeker

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘Wel vragen, geen zorgen over breken politiehandboeien’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Wel vragen,

Het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen

2018Z22067 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de IND de eigen regels overtre

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Buitenweg (GL) over het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis. (2018Z19563) (Ingezonden

Het bericht dat een Rus waarschijnlijk de nieuwe baas van Interpol wordt

2018Z21690 Vragen van de leden Sjoerdsma, Den Boer (beiden D66) en Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een

Het bericht ‘BOA wacht lang op politiehulp’

2018Z21689 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘BOA wacht lang op politiehulp’ (ingezond

Het bericht dat John van den Heuvel wegens dreiging niet meer in de studio van RTL kan verschijnen

2018Z21687 Vragen van de leden Sneller (D66) en Aartsen (VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ove

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht van Vluchtelingenwerk dat asielcentra vol zitten door het personeelstekort bij de IND

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht van Vluchtelingenwerk dat a

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de verdeling van extra politiecapaciteit binnen de politie-eenheid Midden-Nederland

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de verdeling van extra politieca

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de onduidelijkheid over de verdeling van het geld voor de strafrechtketen

2018Z20653 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de onduidelijkheid over de verdeling

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de hervestiging van zieke vluchtelingen

Antwoorden Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de hervestiging van

Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Voordewind over het bericht dat Nederland bewust geen vluchtelingen met medische problemen selecteert voor hervestiging

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (Christe

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar beïnvloeding van WODC-onderzoeken

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de reactie van de klokkenluider op het onderzoek

Het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

2018Z21037 Vragen van de leden Bouali en Groothuizen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verdwijnen van Vietnamese m

Het bericht ‘Crimineel liever niet te snel storen’

2018Z21023 Vragen van de leden Markuszower en Helder (beiden PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Crimineel liever niet te sne

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘drugsdumpingen in Zuid-Nederland’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de ministers van Justitie en Veilighe

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over de toename van synthetische drugscriminaliteit

a Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de toename van synthetische drugscriminalit

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over het groeiende drugsafvalprobleem

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over het groeiende drugsafvalp

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat het rapport Integraal Appel over de wietteelt in Tilburg is gebaseerd op drijfzand

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid mede namens de minister voor Medische Zorg op de vragen van het lid Bergkamp (

Overlast en geweld door bepaalde groepen asielzoekers in asielzoekerscentra

2018Z20906 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over overlast en geweld door

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Bouali over het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Groothuizen en Bouali

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over verdwenen minderjarige asielzoekers

Antwoorden Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen minderjarige asie

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de capaciteit ten behoeve van het oplossen van cold cases

Antwoorden Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de capaciteit ten behoeve van het o

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de organisatie van cold case teams

Antwoorden Kamervragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de orga

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht een voortvluchtige Amerikaanse verdachte

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over een voortvluchtige Amerikaanse v

Het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

2018Z20756 Vragen van de leden Beertema, De Roon, Bosma en Fritsma (allen PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Buitenlandse Zaken

Problemen met veiligelanders

2018Z20757 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over problemen met veiligelanders (ingezonden 12 november 2018)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

2018Z20755 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

Het bericht 'Criminele asielzoekers van de straat houden'

2018Z20648 Vragen van de leden Van Toorenburg en Kuik (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Criminele asielzo

De onduidelijkheid over de verdeling van het geld voor de strafrechtketen

2018Z20653 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de onduidelijkheid over de verdeling van het geld voor de s

Het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’

2018Z20640 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rode Kruis: “Stop m

Het bericht ‘Jongeren veroordeeld voor geweld tegen homo’s Dordrecht’

2018Z20642 Vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Jongeren veroorde

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Wilders over ‘De enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over ‘De enorme toename van criminaliteit in Kampen doo

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’

Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Enorme toename van criminalit

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk: volle asielcentra door personeelstekort IND’

2018Z20448 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vluchtelingenwerk: volle asielcentra d

Het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland

2018Z20451 Vragen van de leden Leijten en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het witwassen van miljard

Het bericht ‘Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand’

2018Z20447 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens

Het bericht ‘EU zet bij grenscontrole dubieuze leugendetectie in’

2018Z20327 Vragen van het lid Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘EU zet

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over gevaarlijke vluchtroutes in Griekenland

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over gevaarlijke vluchtroutes in Griekenland

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het rapport ‘Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar’ van de Politieacademie

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Spo

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht ‘honderden oude moord- en zedenzaken kunnen worden opgelost’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Oosten (VVD) over het bericht ‘honderden oude m

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht 'Seksofficier werkt nu

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Buitenweg en Groothuizen inzake het bericht ‘Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Nispen (SP), Buitenweg (GroenLinks) en Groothuizen

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Politiebureau Leidschenveen-Ypenburg sluit voor onbepaalde tijd’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht ‘Politiebureau Leids

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Groothuizen over het artikel dat zestig moordzaken zouden zijn besmet door NFI-ruzie

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Oosten (VVD) en Groothuizen (D66) over het artikel

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap over het bericht ‘NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd’

Antwoorden Kamervragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid e

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'Gemeenten volgen 160 radicale moslims'

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegen

De reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar beïnvloeding van WODC-onderzoeken

2018Z19939 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar beïn

Het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

2018Z19688 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over agressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Vragen van het lid Van Kooten-Ari

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de beperkte openbaarheid van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beperkte openbaarheid van het Centraal Archi

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Buitenweg over seksueel misbruik door tantramasseurs

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de v

De verdeling van extra politiecapaciteit binnen de politie-eenheid Midden-Nederland

2018Z19274 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verdeling van extra politiecapaciteit binnen de politie-eenhei

Aangifte van een geweldsmisdrijf op het Leidseplein in Amsterdam

2018Z19280 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over aangifte van een geweldsmisdrijf op het

Antwoord op vragen van het lid Krol over het bericht ‘Vader van omgekomen Dascha start petitie voor camerabeelden’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Krol (50PLUS) over het bericht ‘Vader van omgekomen

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Groothuizen over het onderzoek van de commissie Fokkens naar mogelijke integriteitsschendingen binnen de top van het openbaar ministerie

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66) over het onderzoek

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

2018Z19165 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen

Het niet gebruiken van de digitale meldplicht rondom voetbalwedstrijden

2018Z19098 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het niet gebruiken van de digitale meldplicht rondom voetba

Drugsdumpingen in Zuid-Nederland

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Ministers van Justitie

Het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’

Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Staatssecretaris van Justitie

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland

Antwoorden van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën op de vragen van het lid Groothuizen (D66) over omkoping do

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infras

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de politieperskaart

Antwoorden van de de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over de politieperskaart.

Antwoord op vragen van het lid Baudet over de asielindustrie

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Baudet (FvD) over de asielindustrie (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Baudet over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Baudet (FvD) over in AZC’s gescheiden Christenen

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over een mogelijk incorrect politie voorschrift en de schijnbare willekeur bij het handhaven van een omgangsregeling

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over een

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over Albanese migranten die bij de gemeente Moerdijk in vrachtwagen klimmen

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie ven Veiligheid, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van

Het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’

2018Z18907 Vragen van de leden Groothuizen en Bouali (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Zorgen om verdwi

Verdwenen minderjarige asielzoekers

2018Z18893 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen minderjarige asielzoekers (ingezonden 19 oktobe

De aftakeling van vakantieparken

2018Z18757 Vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr

Het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’

a 2018Z18748 Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en

De toename van synthetische drugscriminaliteit

2018Z18753 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de toename van synthetische drugscriminaliteit .(ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op schriftelijke vragen

Het groeiende drugsafvalprobleem

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks

Lessen uit het Belgisch voetbalschandaal

2018Z18610 Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over

Het bericht 'Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor'

2018Z18618 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor' (ingezon

Het bericht dat er een schaderegeling komt voor ondernemers die te maken hebben met diefstal door asielzoekers uit veilige landen

2018Z18505 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er een schaderegeling komt voor

Gevaarlijke vluchtroutes in Griekenland

2018Z18504 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over gevaarlijke vluchtroutes in Griekenland (ingez

Antwoord op vragen van de leden Helder en Markuszower over het bericht ‘Wonen naast een tbs-kliniek: Hoe een verkrachting het dorpje Oostrum opschudde’

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Helder en Markuszower (be

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de wijze waarop een aangifte van een verkrachting is behandeld door de politie

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen het lid Kuiken (PvdA) over de wijze waarop een aangifte van een v

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Zedenzaak van Brech bleef te vaak onopgemerkt'

Antwoorden Kamervragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Zedenzaak van Brech bleef te vaak onopgeme

Antwoord op vragen van het lid Krol over malafide slotenmakers

Antwoorden Kamervragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over malafide slotenmakers

De beperkte openbaarheid van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justiti

Het bericht ‘Gemeenten volgen 160 radicale moslims’

2018Z18177 Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'Libya keeps coast guards rejected by the EU'

236 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Libya keeps coast guards rejected by the EU» (ingezonden 27 september 2018). Antwoo

De registratie van incidenten met vuurwapens

2018Z17959 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de registratie van incidenten met vuurwapens (ingezonden

De organisatie van cold case teams

2018Z17957 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de organisatie van cold case teams (ingezonden 9 oktober

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het gebruik van handgranaten door criminelen als dreigmiddel

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Groothuizen (D66) over het gebruik van handgranaten d

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat het OM te vaak boetes uitdeelt

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het OM te vaak bo

Het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’

2018Z17862 Vragen van de leden Pieter Heerma en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over

De hervestiging van zieke vluchtelingen

2018Z17778 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de hervestiging van zieke vluchtelingen (ingez

Het bericht ‘Ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs’

Vragen van de leden RemcoDijkstra en Laan-Geselschap (beiden VVD)

Het bericht ‘Aanpak illegaal vuurwerk in gevaar'

2018Z17348 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het berich

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het bericht 'Opvang op Griekse eilanden kraakt'

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken op de vragen van de leden Kuiken en

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Kopje onder in Nijmegen? Dan heb je pech'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht 'Kopje onder in Nijmegen? Dan h

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over uitgezette kinderen die met een toeristenvisum Nederland weer binnen zijn gekomen

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over uitgezette kinderen die met een toeristenvi

Internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken)

2018Z17140 Vragen van de leden Van de Molen en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minis

Omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland

2018Z17139 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over omkoping door Nederlandse bedrijven in het

Agressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer

2018Z16998 Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over agressie

Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles

2018Z17008 Vragen van de leden Van Nispen (SP), Buitenweg (GroenLinks) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het sluiten van

In AZC’s gescheiden Christenen en Moslims

2018Z17002 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims (ingezonden 27

Het bericht ‘Libya keeps coast guards rejected by the EU’

2018Z17009 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Libya keeps coast guards rejected by th

De politieperskaart

2018Z16885 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de politieperskaart. (ingezonden 26 september 2018)

Het bericht ‘honderden oude moord- en zedenzaken kunnen worden opgelost’

2018Z16879 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘honderden oude moord- en zedenzaken kunnen

Mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo

2018Z16887 Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van he

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Politiebureau verdwijnt uit het straatbeeld: bijna 200 bureaus gesloten'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Politiebureau verdwijnt uit het straatb

Loverboypraktijken in jeugdinstellingen

2018Z16717 Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de ministers voor Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘banken ontdekken driehonderd mogelijke terrorismebetalingen’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën op de vragen van het lid Van der Linde (VVD) ove

Antwoord op vragen van het lid Arno Rutte over het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Arno Rutte (VVD) over het artikel ‘New d

Het artikel dat zestig moordzaken zouden zijn besmet door NFI-ruzie

2018Z16618 Vragen van de leden Van Oosten (VVD) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artik

De capaciteit ten behoeve van het oplossen van cold cases

2018Z16621 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de capaciteit ten behoeve van het oplossen van cold cases (ingezo

Het bericht ‘Politiebureau Leidschenveen-Ypenburg sluit voor onbepaalde tijd’

2018Z16631 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politiebureau Leidschenveen-Ypenburg sluit voor

Het bericht dat het COA te kampen heeft met overcapaciteit aan AZC's in Nederland

2018Z16188 Vragen van de leden Groothuizen en Paternotte (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het COA te

Illegale praktijken rondom recycling van kunstgras

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van In

Antwoord op vragen van de leden Van Ojik, Kuiken, Voordewind en Jasper van Dijk over uitzettingen naar Afghanistan

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) aan de s

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over de verdeling van de extra politiecapaciteit

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Den Boer (D66) over de verdeling van de extra politie

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht over nauwelijks gebruikte ebtl’s

Vraag 1 Kent u het bericht de Extra Toezicht en Begeleidingslocaties (EBTL's) in Amsterdam en Hoogeveen nauwelijks gebruikt worden?

Het gebruik van handgranaten door criminelen als dreigmiddel

2018Z15533 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het gebruik van handgranaten door criminelen als dreigmid

Antwoord op vragen van het lid Asscher over het bericht dat Russische trollen ook actief zijn in Nederland

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken op de sc

Het bericht dat het OM te vaak boetes uitdeelt

2018Z15421 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het OM te vaak boetes uitdeelt (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de afname van het aantal duikteams bij de brandweer

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de afname van het aantal duikteams

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht ‘Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Den Boer (D66) over het bericht

Het bericht 'Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde'

2018Z15294 Vragen van de leden Arno Rutte en Bente Becker (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het bericht ‘ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken’

2018Z15286 Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘ING sluit een megaschikki

Het rapport ‘Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar’ van de Politieacademie

2018Z15296 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het rapport ‘Waar een klein land gr

Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'

2018Z15287 Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'ING treft

De negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en Lili

2018Z15299 Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de negati

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de voorbereiding van voorstellen ter modernisering van het nationaliteitsrecht

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de voorbereiding van voo

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Arno Rutte over cold case teams

Antwoorden kamervragen van de leden Van Oosten en Rutten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over cold case team

Antwoord op vragen van de leden Markuszower en De Graaf over het bericht ‘Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Markuszower en De Graaf (beiden PVV) over het bericht

Antwoord op vragen van lid Leijten over het bericht dat visa en paspoorten te koop zijn voor superrijken

Schriftelijke vragen van lid Leijten (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat visa en paspoorten te koop zij

Een mogelijk incorrect politie voorschrift en de schijnbare willekeur bij het handhaven van een omgangsregeling

2018Z14960 Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over een mogelijk

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het boek ‘Dagboek van een getuige’

De berichten ‘Politie wil vooraanstaande functionarissen bestraffen om plichtsverzuim’, ‘Agenten willen meer transparantie over sanctiebeleid’ en ‘Politiekorps onder druk na bonnenrel’

2018Z14778 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Politie wil vooraanstaande functionarissen b

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de korpsleiding agenten verbiedt actie te voeren voor een betere cao

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de korpsleiding agenten verbiedt ac

Antwoorden op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Te weinig nieuwe wapenstokken voor politie.’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht ‘Te weinig nieuwe wap

Antwoord op vragen van de leden Van Dam, Arno Rutte en Bisschop over het bericht ‘Leren van geweld’

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Dam (CDA), Arno Rutte (VVD) en Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over

Het bericht ‘Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd’

2018Z14694 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalve

Antwoord op vragen van het lid Segers over het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’

Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Just

Het bericht 'Politie werkt in asbestpand, rapport werd ‘stilgehouden’'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veilighei

Uitzettingen naar Afghanistan

Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Voordewind (

De wijze waarop een aangifte van een verkrachting is behandeld door de politie

Vragen het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligh

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op vragen van het lid Sjoerdsma over terugkeer van Nederlandse vrouwen en mind

Het opheffen van de visumplicht voor Kosovo

Vragen van de leden Maeijer en Fritsma (beiden PVV) aan de Minis

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Anticorruptieteam nodig'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligh

De verdeling van de extra politiecapaciteit

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de

Cold case teams

Vragen van de leden Van Oosten en ArnoR

Het bericht ‘Leren van geweld’

2018Z13914 Vragen van de leden Van Dam (CDA), Arno Rutte (VVD) en Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Ler

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht dat er opnieuw politie-uniformen zijn gestolen

AH 2722 2018Z08378 Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 juli 2018)

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd'

AH 2720 2018Z08420 Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 juli 2018)

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Extra budget is al op’

AH 2680 2018Z09657 Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontva

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over het asielbeleid voor LHBTI’s

AH 2685 2018Z12433 Antwoord van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 juli 2018) Vra

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Chavez-Vilchez

AH 2684 2018Z09662 Antwoord van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 juli 2018)

De bronbescherming van journalisten

2018Z13740 Vragen van de leden Groothuizen en Sneller (beiden D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de bronbescherming van journalisten. (i

Het onderzoek naar de onveilige situatie van sekswerkers

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

2018Z13735 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen i

Het bericht 'Politie: witwassen via boot is kinderspel'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veil

Het lot van Nederlandse IS-kinderen

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beid

Antwoord op vragen van het lid De Roon over het MH17 strafproces te voeren in de zittingslocatie Schiphol

Antwoorden Kamervragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beslissing om het MH17 strafproce

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de st

Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over een geliquideerde man in Almere

Antwoorden Kamervragen van het lid Karabulut en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Dit zijn de schepen en organisaties die migranten oppikken’

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Dit zijn de schepen en organ

Antwoord op vragen van de leden Fritsma, Maeijer en Wilders over de mededeling dat Nederland een deel van de migranten van het schip 'Lifeline' gaat opvangen

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Dit zijn de schepen en organ

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over ontbrekende DNA-profielen van veroordeelde criminelen

2018Z11383 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over ontbrekende dna profielen van veroordeelde

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over matchfixing in het tennis

Antwoorden Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over matchfixi

De voorbereiding van voorstellen ter modernisering van het nationaliteitsrecht

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent kan flui

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het lot van Nederlandse IS-kinderen

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het lot

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het terugsturen van vrouwen en kinderen naar IS-gebied

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het te

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders over een verbod op Denk

Vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Het asielbeleid voor LHBTI’s

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Het MH17 strafproces te voeren in de zittingslocatie Schiphol

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de beslissing om het MH17

De bescherming van kroongetuigen en hun familie

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Voordewind over het bericht 'IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig'

Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veil

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht: 'Honderden appende vrachtwagenchauffeurs betrapt vanuit touringcar'

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en

Antwoord op vragen van het lid Arno Rutte over het bericht 'Niemand zo vaak ziek thuis als agent in Haagse regio'

Vragen van het lid ArnoRutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Niemand zo

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over het bericht 'Noodkreet Vluchtelingenwerk over retourtickets migranten'

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en V

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de bescherming van kroongetuigen en hun familie

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de bescherming van kroonge

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het bericht dat jihadist Victor Droste zich op Nederlandse bodem zou bevinden

Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat jihadist Vi

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Van Nispen over de oproep om voor meer beveiliging voor de familie van kroongetuigen te zorgen

Vragen van de leden Buitenweg (GroenLinks) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid ove

Het bericht ‘Dit zijn de schepen en organisaties die migranten oppikken’

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Dit

Een vonnis waarbij een taakstraf wordt opgelegd na (poging tot) mishandeling van een agent.

Vragen van de leden Van Oosten en ArnoRutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Gedetineerde ontsnapt tijdens vervoer naar andere gevangenis in Grave’

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Gedetineerde

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Arno Rutte over het bericht ‘Zorgen Staatsbosbeheer om veiligheid boswachters’

Vragen van de leden Weverling en ArnoRutte (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwa

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Gevaarlijk pedohandboek ongestoord verspreid via internet'

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Gevaarlijk

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over het bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalen

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Am

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat het bedrijf van familie van een in opspraak geraakte OM-topman

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het bedrijf

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht "Omstreden dienstreis voedt vertrouwenscrisis bij OM"

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Omstreden dien

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over integriteitsschendingen binnen het openbaar ministerie

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over integriteitsschendingen

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over verstoorde verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over verstoorde verhoudingen

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over verstoorde verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over verstoorde verhoudingen

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en De Lange over veiligheidshuizen en het delen van informatie tussen de ketenpartners

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de v

Het tegengaan van winkeldiefstal

Vragen van de leden Wörsdörfer en Van Oosten (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken e

Antwoord op vragen van de leden Van Tongeren en Buitenweg over het horen van slachtoffers / getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

Vragen van de leden Van Tongeren en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Justitie en Veilighei

Dna profielen van veroordeelde criminelen

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over ontbrekende dna profiele

Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika

Vragen van de leden Markuszower en De Graaf (beiden PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het

De oproep om voor meer beveiliging voor de familie van kroongetuigen te zorgen

Vragen van de leden Buitenweg (GroenLinks) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid ov

De schietincidenten in Delft

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de

De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangiftebereidheid v

Het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’

Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Meisje

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over asielzoekers in Weert

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ´Start nu met het opleiden van de politie van de toekomst’

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Start nu met

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Wijkagent als gatenvuller’

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Wijkagent als

Het bericht ‘Wapens niet meer onklaar gemaakt’

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Wapens niet me

Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Groothuizen over de pushbacks van vluchtelingen door Griekenland

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Groothuizen (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en

Integriteitsschendingen binnen het openbaar ministerie

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over integriteitsschendingen

Het bericht dat het bedrijf van familie van een in opspraak geraakte OM-topman

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het bedrijf

Matchfixing in het tennis

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over m

Het bericht 'OM ziet opvallende stijging aantal corruptiezaken binnen politie en douane' en het Jaarbericht OM 2017.

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «OM ziet opva

Het terugsturen van vrouwen en kinderen naar IS-gebied

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het terug

Het bericht 'Anticorruptieteam nodig'

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «VN: Amerika overt

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waters

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de lange wachttijd bij gezinshereniging

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de lange wacht

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de poli

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Wiersma over meer arbeidsslaven in Europa dan sekswerkers

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de vragen van de leden Van Oosten e

De terugkeer van het alcoholslot

Vragen van de leden Gijs vanDijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen over het bericht dat particulieren steeds vaker een privédetective inhuren

Vragen van het lid Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de samenwerking tussen Italië en Libië

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de samenwerk

Het bericht ‘IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig

Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veil

Een verbod op Denk

Vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van den Berg over het bericht ‘Verouderde strafwet BES hindert veroordeling seksuele delicten’

Vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over he

Het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent kan fluit

Het stilleggen van een strafzaak omdat de voortgang door toedoen van het openbaar ministerie te traag verliep

Vragen van de leden Van Oosten en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het

Het bericht ‘Niemand zo vaak ziek thuis als agent in Haagse regio’

Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Niemand zo

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de uitzetting van de in de Hoornse zedenzaak voor verkrachting veroordeelde Mohamed M.

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid over de uitzetting van

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Hoornse Zedenzaak: Somalische verkrachter nog in Nederland’

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «H

Antwoord op vragen van de leden Helder en Fritsma over de berichten "Aanrander nog hier" en "Doodsbang voor het monster uit Hoorn."

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de Minister van Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van

Een geliquideerde man in Almere

Vragen van het lid Karabulut en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Het bericht ‘Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen’

Vragen van de leden Van Oosten en ArnoRutte (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor

Het bericht ‘Veiligheidsregio verzweeg fout jodiumpillen in Limburg’

Vragen van de leden Van Eijs en Den Boer (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staats

Het bericht 'Noodkreet Vluchtelingenwerk over retourtickets migranten'

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Ve

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de verkoop van verboden nepvuurwapens

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van verboden ne

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over d

De gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Chavez-Vilchez

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van de u

Het bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalen

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Amst

Het bericht ‘Extreem links vaak vrijuit’

Vragen van de leden Helder en Markuszower (beiden PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het be

Het bericht 'Extra budget is al op'

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Extra

Het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’

Vragen van de leden Hiddema en Baudet (beiden FvD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechts

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het afkopen van strafrecht

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het schikkingsbelei

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Dam over de uitzending van Zembla “Zakendoen met justitie”

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de uit

Het bericht ´Omstreden dienstreis voedt vertrouwenscrisis bij OM’

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het

Het horen van slachtoffers / getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

Vragen van de leden Van Tongeren en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers

Het bericht dat jihadist Victor Droste zich op Nederlandse bodem zou bevinden

Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat jihadist Victor Droste zich op Nederlandse bodem zou bevinden (ingezonden 23 mei 2018). Vraag

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht 'Hiaat in IND-regels voor pardonners'

Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Hiaat in IND-regels voor pardonners» (

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over de veroordeling van uitreiziger/jihadist Marouane Boulahyani

Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de veroordeling v

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Wilders over de daling van het aantal uitzettingen

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligh

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Groothuizen, Jasper van Dijk, Van Ojik en Kuiken over het rapport van Amnesty over de situatie van migranten in Libië

Hierbij bieden wij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Voordewind (ChristenUnie), Groothuizen (

Asielzoekers in Weert

2018Z09103 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over asielzoekers in Weert (ingezonden 18 mei 2018). Vraag 1 Kent u het interview

Verstoorde verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie

2018Z08990 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over verstoorde verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie (ingezonden 17 mei 2018). Vraag

Antwoord op vragen van de leden Helder en Graus over het bericht 'Heibel om afschieten honden op Bonaire'

2094 Vragen van de leden Helder en Graus (PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Heibel om afschieten honden op

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen over het bericht “U-bocht in zaak Poch”

Antwoorden Vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘U-bocht in zaak Poch&rsquo

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over de continuïteit van onderwijs van asielkinderen door de sluiting van het AZC Goes

Antwoorden vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de c

De samenwerking tussen Italië en Libië

2018Z08674 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de samenwerking tussen Italië en Libië (ingezonden 15

Het bericht ‘Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat’

2018Z08683 Vragen van de leden Koopmans en Weverling (beiden VVD) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over

Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

2018Z08681 Vragen van de leden Becker en Koopmans (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van B

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over het bericht dat asielzoekers weigeren om toiletten schoon te maken in een asielzoekerscentrum

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Fritsma (PVV) over het bericht dat asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de politie tips niet kan gebruiken

Beantwoording Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie tips n

Antwoord op vragen van Helder en Beertema over het bericht op de website van de politie inzake 'Politie-iftar 2018' en het bericht op de Instagram-account van de jeugd-agent Apeldoorn

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Helder en Beertema (beiden PVV) over het bericht op de

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Van Raak over het bericht dat Meld Misdaad Anoniem gegevens doorverkoopt

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Nispen en Van Raak (beiden SP) over het bericht d

Antwoord op vragen van de leden Ellemeet en Voortman over het bericht 'Vluchtroutes voor mindervaliden op festivals te smal: ‘ik lig zo omver’'

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van de leden Ellemeet en Voortman (GroenLinks) over het bericht 'Vluchtroutes voo

Verwarde personen

2018Z08552 Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over verwarde personen (ingezonden 14 mei 2018). Vraag 1 Kunt u aangeven op basis van welke

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin over de bevindingen van de onderzoekscommissie Gezondheidsklachten Ter Apel

2034 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over de bevindingen van de onderzoek

De steekpartij in Den Haag

2018Z08467 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de steekpartij in Den Haag (ingezonden 9 mei 2

Het bericht 'Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd'

2018Z08420 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agenten bezorgd over privacy: uniformen nog steeds thuis bezorgd» (ingezonden 8 mei

Het bericht dat er opnieuw politie-uniformen zijn gestolen

2018Z08378 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat er opnieuw politie-uniformen zijn gestolen (ingezonden 7 mei 2018). Vraag

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Ziengs over de douane controle Eurostar

1993 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Ziengs (VVD) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over de douane controle EuroStar (ingezonde

Het bericht ‘Drie mishandelaars Praag veroordeeld en Tsjechië uitgezet’

2018Z08127 Vragen van de leden Van Dam, Van Toorenburg en Van Helvert (allen CDA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Drie mishandelaars

De uitzetting van de in de Hoornze zedenzaak voor verkrachting veroordeelde Mohamed M.

2018Z08132 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid over de uitzetting van de in de Hoornze zedenzaak voor verkrachting veroordeelde Mohamed M (ingezon

Het bericht ‘Wijkagent als gatenvuller’

2018Z08076 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Wijkagent als gatenvuller» (ingezonden 30 april 2018). Vraag 1 Hebt u kenn

Het bericht ‘Honderden appende vrachtwagenchauffeurs betrapt vanuit touringcar’

2018Z08077 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: «Honderden appende vrachtwagenchauffe

Het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren

2018Z08086 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie vorig jaar 46 klachten heeft gekregen over etnisch profileren (inge

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over de verkoop van euthanasieproducten via een website

Antwoorden Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verkoop van euthanasieproducten via een website (in

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam (ingezonden 16 april 2018, nr. 2018Z07023 )

Het overwegen van strafverzwarende omstandigheden bij geweld met een racistisch, antisemitisch of homofoob oogmerk

2018Z07807 Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het overwegen van strafverzwarende omstandigheden bij geweld met een

Antwoord op vragen van de leden Fritsma en Kops over het bericht dat Amsterdam krakende asielzoekers laat zitten

Antwoorden Vragen van de leden Fritsma en Kops (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Am

Antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh”

Vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt (allen CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee v

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het boek 'Dagboek van een getuige' en het bericht 'Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning'

Antwoorden Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en het bericht ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt g

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten'

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten' (ingezonden 6 april 2018, nr. 2018Z

Het afnemen van bloed van een overleden potentieel verdachte

2018Z07732 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het afnemen van bloed van een overleden potentieel verdachte (ingezonden 24 april 2018). Vraag

Het bericht ´Start nu met het opleiden van de politie van de toekomst’

2018Z07727 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Start nu met het opleiden van de politie van de toekomst» (ingezonden 24 april 2018).

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht dat de korpschef meer agenten naar het buitenland wil sturen

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Den Boer (D66) over het bericht dat de korpschef meer agenten naar het buitenland wil sturen. (ingezonden 29 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’(ingezonden 23 maart 2018, nr. 2018Z05

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Kuik over sugardating

1903 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cult

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen

1904 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen (ingezonden 20 maart 2018). Antwoord van Minister Grapperhaus

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Weggepest en toch vervolgd'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Weggepest en toch vervolgd’ (ingezonden 30 maart 2018, nr. 2018Z05862 )

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

2018Z04857 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rifactivist (ingezonden 16 maa

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over een hoge transactie of schikking

Antwoorden Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een hoge transactie of schikking (ingezonden 26 februari 2018, nr. 2018Z03408)

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de beveiliging van mevrouw El-Rhazoui

1817 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beveiliging van mevrouw El-Rhazoui (ingezonden 12 maart 2018). Antwoord

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat schietbanen van de politie onveilig zijn

1807 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat schietbanen van de politie onveilig zijn (ingezonden 1 maart 2018). Antwoord van

Het bericht dat de politie tips niet kan gebruiken

2018Z07028 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie tips niet kan gebruiken (ingezonden 16 april 2018). Vraag 1

Het rapport van Amnesty over de situatie van migranten in Libië

2018Z07020 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Groothuizen (D66), Jasper van Dijk (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Het bericht ‘Hiaat in IND-regels voor pardonners’

2018Z07035 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Hiaat in IND-regels voor pardonners» (ingezonden 16 april 2018). Vraag

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (ingezonden 22 maart 20

De verkoop van verboden nepvuurwapens

2018Z06939 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van verboden nepvuurwapens (ingezonden 13 april 2018) 1 Is inmiddels duidelijk

Het investeren van afgepakt crimineel geld in wijken

2018Z06931 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het investeren van afgepakt crimineel geld in wijken (ingezonden 13 ap

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over de veiligheid van vrouwen op het internet

2018Z02298 Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de veiligheid van vrouwen op het internet (ingezonden 9 februari 2018)

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Arno Rutte over het bericht 'Joods restaurant weer belaagd'

2018Z03944 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Joods restaurant weer belaagd’ (ingezonden 7 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Azarkan over een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het ziekenhuis in werd geslagen en geschopt

2018Z03793 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de gro

Antwoord op vragen van de leden Markuszower en De Graaf over het bericht 'Joods restaurant weer belaagd'

In antwoord op uw brieven van 6 en 7 maart 2018 bericht ik uw Kamer dat de vragen van de leden Markuszower en De Graaf (beiden PVV) en van de leden Yesilgöz-Zegerius en Arno Rutte (beiden VVD) over

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht 'Brandweer smijt met miljoenen'

Antwoorden Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Brandweer smijt met miljoenen’(ingezonden 22 maart 2018, nr. 2018Z05229)

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

2018Z06866 Vragen van de leden Helder en Graus (PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Heibel om afschieten honden o

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over gestolen politie-uniformen

Antwoorden Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over gestolen politie-uniformen (ingezonden 13 maart 2018, nr. 2018Z04412) Vraag

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Den Boer over het bericht ‘Mister Cloud’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Van Dam (CDA) en Den Boer (D66) over de uitzending over het bericht ‘Mister Cloud’ (ingezonden 27 februari 2018

Het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’

2018Z06482 Vragen van het lid Paternotte en Belhaj (beiden D66) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Defensie over het beric

De veroordeling van uitreiziger/jihadist Marouane Boulahyani

2018Z06393 Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de veroordeling van uitreiziger/jihadist Marouane Boulahyani (ingezonden 6 april 2018). Vr

Het bericht dat Amsterdam krakende asielzoekers laat zitten

2018Z06384 Vragen van de leden Fritsma en Kops (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Den Boer (D66) over de uitzending over het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’ (

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'

Antwoorden vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Kerncijfers Asiel en Migratie’(ingezonden 16 maart 2018, nr. 2018Z04835)

Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’

2018Z06287 Vragen van de leden Van Brenk en Krol (beiden 50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ (ingezond

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een politie-advocaat en de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een polit

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over veiligheid over verhoogde leges voor RANOV-vergunninghouders

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) over veiligheid over verhoogde leges voor RANOV-vergunninghouders (ingezonden 22 febru

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Blussen? Dat doen we straks met een robot!’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid van Dam (CDA) over het bericht ‘Blussen? Dat doen we straks met een robot!’ (ingezonden op 13 maart 2018, nr. 20

Het bericht ‘Gevaarlijk 'pedohandboek' al jaren op internet te vinden’

2018Z05947 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA), Buitenweg (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gevaarlijk 'pedohandboek

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen over het bericht dat motorclubs zich naar België verplaatsen

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) over het bericht dat motorclubs naar België verplaatsen (ingezonden 2 maart 2

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Verhoeven over het sociale mediagebruik van de politie

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (D66) over het sociale mediagebruik van de politie (ingezonden 2 februari 2018, nr. 2018Z0177

Het bericht 'Gevaarlijk pedohandboek ongestoord verspreid via internet'

2018Z05871 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Gevaarlijk pedohandboek ongestoord verspreid via internet» (ingezonden 30 maart

Het bericht ‘Weggepest en toch vervolgd’

2018Z05862 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Weggepest en toch vervolgd» (ingezonden 30 maart 2018). Vraag 1 Ken

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil

Antwoorden vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil. (ingezonden 22 februari 2018, nr

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over tien jaar generaal pardon

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over tien jaar generaal pardon (ingezonden 22 februari 2018, nr. 2018Z03232)

Het bericht dat de EU meebetaalt aan dodelijke grensbewaking in Turkije

2018Z05702 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Karabulut (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de EU meebeta

De bevindingen van de onderzoekscommissie Gezondheidsklachten Ter Apel

2018Z05700 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over de bevindingen van de ond

Het bericht ‘De rechtspraak moet een slag maken naar etnische diversiteit’

2018Z05760 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «De rechtspraak moet een slag maken naar etnische diversiteit» (ingezonden 29 maart 2

Het bericht dat de korpschef meer agenten naar het buitenland wil sturen

2018Z05755 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de korpschef meer agenten naar het buitenland wil sturen (ingezonden 29 maart 20

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van den Berg over het bericht 'Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’

1597 Vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorg

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Tielen over de Nieuwsuurreportage 'Honderden Roma-kinderen in Nederland uitgebuit'

1594 Vragen van de leden Van Oosten en Tielen (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Nieuwsuurreportage «Honderden Roma-k

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht 'Honderden Roma-kinderen in Nederland uitgebuit'

1591 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Honderden Roma-kinderen i

Antwoord op vragen van de leden Kuik en Van der Graaf over het bericht 'Honderden Roma-kinderen in Nederland uitgebuit'

1589 Vragen van de leden Kuik (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Honderden Roma-kinderen in Nederland uitgebuit» (i

Antwoord op vragen van het lid Arno Rutte over het bericht 'Agent na geweld steeds vaker in de kou'

1556 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent na geweld steeds vaker in de kou» (ingezonden 22 februari 2018). Antwoord

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het uitzetten van mensen met een dubbele nationaliteit

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan over het uitzetten van mensen met een dubbele nationaliteit (ingezonden 7 februari

Het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’

2018Z05265 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politiechef wil meer agenten in buitenland» (ingezonden 23 maart 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Winkeldiefstal daalt helemaal niet’

2018Z05271 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Winkeldiefstal daalt helemaal niet» (ingezonden 22 maart 2018). Vraag 1 Kent u

Het bericht ‘Brandweer smijt met miljoenen’

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Brandweer smijt met miljoenen» (ingezonden 22 maart 2018). Vraag 1Bent u bekend met het b

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Beantwoording van de vragen van het Lid Asscher over de eerste 100 dagen van het kabinet Rutte III Tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 februari jl. heeft uw Kamer de minister-presi

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat illegalen in Nederland te lang worden opgesloten in detentiecentra

1510 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat illegalen in Nederland te lang worden opgesloten in detentiecentra (inge

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht “Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen”

Antwoorden Kamervragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’

Onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen

2018Z05026 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen (ingezonden 20 maart 2018). Vraag 1 Kent u het beri

Antwoord op vragen van de leden Kuzu, Azarkan en Öztürk over het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de leden Kuzu, Azarkan en Öztürk (allen DENK) over het bericht dat een TurksN

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘crimineel hoeft niet te betalen voor opruimen eigen drugsafval’

1479 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Crimineel hoeft niet te betalen voor opruimen eigen drugsafval» (ingezonden 30 ja

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Arno Rutte over het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan’ en het bijbehorende position paper

1468 Vragen van de leden Tielen en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Cybersecurity hoogleraren vreze

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Arno Rutte over het bericht ‘Nederland is niet up-to-date’

1469 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Nederland is niet up-to-date» (ingezonden 2 februari 2018).

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Markuszower over de aankondiging van de extreem-linkse organisaties Anakbayan-Europe en Revolutionaire Eenheid, die de palestijnse veroordeelde terroriste/meervoudig moordenares Rasmea Odeh op hun uitnodiging ee

1470 Vragen van de leden De Graaf en Markuszower (beiden PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aankondiging van de extreemlinkse o

Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

2018Z04857 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist (ingezonden 16 ma

Het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'

2018Z04835 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Kerncijfers Asiel en Migratie» (ingezonden 16 maart 2018). Vraag 1 Ku

Het bericht ‘U-bocht in zaak Poch’

2018Z04617 Vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht «U-bocht in zaak Poch» (ingezon

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Verhoeven over het bericht ‘Flixbus wil met camera’s drugssmokkel bestrijden’

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Flixbus wil met c

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘het OM neemt minder in beslag van crimineel’

1439 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «OM neemt minder in beslag van crimineel» (ingezonden 8 februari 2018). Antwoord van Minis

Antwoord op vragen van het lid Arno Rutte over de berichten 'Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen' en 'Foute agenten te vaak doodgezwegen'

1427 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de berichten «Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen» en «Foute agenten te vaak dood

Het bericht 'Blussen? Dat doen we straks met een robot'

2018Z04429 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van van Justitie en Veiligheid over het bericht «Blussen? Dat doen we straks met een robot» (ingezonden 13 maart 2018). Vraag 1

Onnodige regeldruk voor vrijwillige verkeersregelaars

2018Z04416 Vragen van de leden Bruins Slot en Van Dam (beiden CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onnodige regeldruk

Gestolen politie-uniformen

2018Z04412 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over gestolen politie-uniformen (ingezonden 13 maart 2018). Vraag 1 Kent u het bericht «Uniform

Antwoord op vragen van het lid Fritsma over het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'

Antwoorden Kamervragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie' (ingezonden 22 februari 2018, nr. 2018Z03239)

De uitzending van Zembla “Zakendoen met justitie”

2018Z04047 Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de uitzending van Zembla «Zakendoen met justitie». (ingezonden 8 maart 2018)

Het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie

2018Z04048 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het schikkingsbeleid van het Openbaar Ministerie (ingezonden 8 maart 2018). Vraag 1

Het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen

2018Z04041 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen (ingezonden 8 maart 2018). Vraag 1

Het verstrekken van het onderzoeksdossier aan nabestaanden bij twijfel over de doodsoorzaak

2018Z03941 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het verstrekken van het onderzoeksdossier aan nabestaanden bij twijfel ove

Incassofraude bij banken

2018Z03955 Vragen van de leden Groothuizen en Paternotte (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over incassofraude bij banken (ingezonden 7 maart 2018). Vraag

Een mogelijke aanval van taxichauffeurs op het hoofdkantoor van Uber

2018Z03954 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Justitie en Veiligheid over een mogelijke aanval van taxic

Het bericht ‘Joods restaurant weer belaagd’

2018Z03944 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Joods restaurant weer belaagd» (ingezonden 7 maart 2018

Onlineoplichting via datingsites

2018Z03948 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over onlineoplichting via datingsites (ingezonden 7 maart 2018). Vraag 1 Kent u het onderzoek v

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over locatiebepalingen bij 112 meldingen

1347 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over locatiebepalingen bij 112 meldingen (ingezonden 26 januari 2018). Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Verhoeven over het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

1346 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Verhoeven (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Experts: overheid moet in

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de YouTube-film ‘Vacature Politievlieger’

Antwoorden vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de YouTube-film ‘Vacature Politievlieger’ (ingezonden 19 januari 2018, 2018Z00713).

Het bericht ‘Joods restaurant weer belaagd’

2018Z03795 Vragen van de leden Markuszower en De Graaf (beiden PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Joods restaurant weer belaagd» (ingezonden 6 maart 2018). V

Een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het ziekenhuis in werd geslagen en geschopt

2018Z03793 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het z

Antwoord op vragen van de leden Azarkan en Öztürk over het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen van de leden Azarkan en Öztürk (beiden DENK) over het bericht dat de voorzitt

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de veranderde situatie in Turkije en vluchtelingen in Turkije

Antwoorden KamerVragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de veranderde situatie in Turkije en vluchtelingen in Turkije. (ingezonden 8 februa

De positie van kwetsbare verdachten in het strafproces

2018Z03699 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de positie van kwetsbare verdachten in het strafproces (ingezonden 5

Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht dat een groeiende groep Syriërs terug wil naar huis

Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een groeiende groep Syriërs terug wil naar huis lid Azmani 2018Z01125 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Jus

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Groeiende groep vluchtelingen uit Syrië wil terug naar huis’

Antwoorden Kamervragen over het bericht Groeiende groep vluchtelingen uit Syrië wil terug naar huis 2018Z01303 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Ju

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat een vierjarige alleen wordt uitgezet naar Liberia

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een vierjarige alleen wordt uitgezet naar Liberia (ingezonden 22 februari 2018, 201

Het bericht dat motorclubs naar België verplaatsen

2018Z03652 Vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat motorclubs naar België verplaatsen (ingezonden 2 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'Marine (19) wil officier van justitie worden, maar waar blijft haar paspoort?'

1317 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Marine (19) wil officier van justitie worden, maar waar blijft haar paspoort?» (in

Het bericht dat schietbanen van de politie onveilig zijn

2018Z03566 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat schietbanen van de politie onveilig zijn (ingezonden 1 maart 2018). Vraag 1

Erfpacht

2018Z03461 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en Veiligheid en van Financiën over erfpacht (ingezonden 27 februari 2018)

Het bericht ´Mister Cloud’

2018Z03468 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ´Mister Cloud’(ingezonden 27 februari 2018). 1 Bent u b

Een hoge transactie of schikking

2018Z03408 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een hoge transactie of schikking (ingezonden 26 februari 2018). Vraag 1 Kent u het

De hoge onkostenvergoeding die het OM bij een schikking betaalde aan een witwasverdachte

2018Z03407 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de hoge onkostenvergoeding die het OM bij een schikking betaalde aan een witwasverdachte (ingezonden

het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’

2018Z03409 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’(ingezonden 26 febru

De aankondiging van de extreem-linkse organisaties Anakbayan-Europe en Revolutionaire Eenheid, die de palestijnse veroordeelde terroriste/meervoudig moordenares Rasmea Odeh op hun uitnodiging een spreekbeurt laten houden in Amsterdam

2018Z03330 Vragen van de leden De Graaf en Markuszower (beiden PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aankondiging van de extreemlinkse o

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Van Helvert over het bericht ‘Pedofielen delen massaal Nederlandse kinderfoto’s op openbare Russische site’

Antwoorden van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken op de vragen van de leden Van Toorenburg en Van Helvert (CDA) over het bericht ‘Pedofielen delen massaal Nederla

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het niet verlenen van asiel aan LHBTI’s afkomstig uit Cuba

Antwoorden Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het niet verlenen van asiel aan LHBTI’s afkomstig uit Cuba (ingezonden 9 februari 201

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de Amsterdamse politie niet toekomt aan het opsporen van grote drugsbazen

1249 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de Amsterdamse politie niet toekomt aan het opsporen van grote drugsbazen (ingezonden 13 febr

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de beantwoorde vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over de stijging van het aantal aangiften voor seksueel misbruik

1254 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de beantwoorde schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over de stijgin

Het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil

2018Z03241 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil (ingezonden 22 februari 2018).

Het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'

2018Z03239 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Kerncijfers Asiel en Migratie» (ingezonden 22 februari 2018). Vraag 1

Tien jaar generaal pardon

2018Z03232 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over tien jaar generaal pardon (ingezonden 22 februari 2018). Vraag 1 Kent u het b

Het bericht dat een vierjarige alleen wordt uitgezet naar Liberia

2018Z03237 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een vierjarige alleen wordt uitgezet naar Liberia (ingezonden 22 februar

Het bericht ‘Agent na geweld steeds vaker in de kou’

2018Z03214 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent na geweld steeds vaker in de kou» (ingezonden 22 februari 2018). Vraag 1

Het bericht dat illegalen in Nederland te lang worden opgesloten in detentiecentra

2018Z03219 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat illegalen in Nederland te lang worden opgesloten in detentiecentra (inge

Veiligheid over verhoogde leges voor RANOV-vergunninghouders

2018Z03217 Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over veiligheid over verhoogde leges voor RANOV-vergunninghouders (ingezonden 22 februari 20

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de slechte omgang van de politie met zieken

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de slechte omgang van de politie met zieken (ingezonden 8 januari 2018) Vraag 1 Waarom ho

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Politie heeft Utrechtse verdachten plofkraak Friesland in het vizier’

1232 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie heeft Utrechtse verdachten plofkraak Friesland in het vizier» alsmede over antwoorden

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders over het bericht 'De beerput van Bilal L.'

1203 Vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «De beerput van Bilal L

Het boek ‘Dagboek van een getuige’ en het bericht ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’

2018Z02560 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het boek «Dagboek van een getuige» en het bericht «Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Kuiken over de recente geweldsgolf in Breda en de roep om extra rechercheurs

Antwoorden Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de recente geweldsgolf in Breda en de roep om extra rechercheurs (ingezonden 12 janu

Het bericht ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’

2018Z02189 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de veranderde situatie in Turkije en vluchtelingen in Turkije (ingezonden 8 februari

Het bericht 'OM neemt minder in beslag van crimineel'

2018Z02201 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «OM neemt minder in beslag van crimineel» (ingezonden 8 februari 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’

2018Z02188 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden» (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Van Tongeren over door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten

Antwoorden Vragen van de leden Buitenweg en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten (in

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat aardbevingsdemonstranten politiebezoek kregen voorafgaand aan een geplande protestactie

Antwoorden Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat aardbevingsdemonstranten politi

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Arno Rutte over het bericht 'Lage straf door trage rechtsgang'

Vragen van de leden Van Oosten en Arno Rutte (VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht 'Lage straf door trage rechtsgang'. (ingezonden 28 decemb

Het uitzetten van mensen met een dubbele nationaliteit

2018Z02080 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het uitzetten van mensen met een dubbele nationaliteit (ingezonden 7 februari 2018)

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de werkwijze van slotenmakers

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over de werkwijze van slotenmakers (ingezonden 17 januari 2018, nr. 2018Z00493)

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het artikel 'CDA wil wijkagent inkopen'

Antwoorden Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘CDA wil wijkagent inkopen’ (ingezonden 10 januari 2018, 2018Z00119).

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het onderzoek 'Veiligheidsrisico’s jaarwisseling'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Den Boer (D66) over het onderzoek “Veiligheidsrisico’s jaarwisseling” (ingezonden 18 december 2017,

Het bericht dat ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’

2018Z01839 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’ (inge

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Bergkamp over het bericht ‘Wel hier geboren, maar géén nationaliteit: 112 Amsterdamse kinderen zijn 'staatloos'

Antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op schriftelijke vragen van de leden Groothuizen en Bergkamp (beiden D66) over het bericht ‘Wel hier geboren, maar géén nationali

Het sociale mediagebruik van de politie

2018Z01772 Vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het sociale mediagebruik van de politie (ingezonden 2 februari 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Nederland is niet up-to-date’

2018Z01766 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Nederland is niet up-to-date» (ingezonden 2 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Burgemeesters willen rol als crimefighter’

Antwoorden Kamervragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Burgemeesters willen rol als crimefighter' (ingezonden 18 januari 2018 ,nr. 2018Z00599

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’

Antwoord van de minister van Justitie en Veiligheid op de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda kr

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan

Antwoorden vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan. (ingezonden 11 januari 201

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Jasper van Dijk, Groothuizen en Kuiken over de uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan

Antwoorden vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitzettingen van afge

De berichten 'Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen' 1) en 'Foute agenten te vaak doodgezwegen'

2018Z01654 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de berichten 'Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen' en 'Foute agenten te vaak d

Het bericht ‘Flixbus wil met camera’s drugssmokkel bestrijden’

2018Z01646 Vragen van het leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Flixbus wil met camera’s drugssmokkel bestrijden’ (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'The impenetrable program transforming how courts treat DNA evidence'

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'The impenetrable program transforming how courts treat DNA evidence' (ingezonden 20 december 2017

Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Arissen, De Roon, Ten Broeke, Van Helvert, Ploumen, Sjoerdsma, Van der Staaij, Van Ojik en Voordewind over het bericht dat moordaanslagen op Turkse burgers in Europa in voorbereiding zouden zijn

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Karabulut (SP), Arissen (PvdD), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Van

Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

2018Z01393 Vragen van de leden Kuzu, Azarkan en Öztürk (allen DENK) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een Turks-N

Het bericht ‘Marine (19) wil officier van justitie worden, maar waar blijft haar paspoort?’

2018Z01395 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Marine (19) wil officier van justitie worden, maar waar blijft haar paspoort?

Het bericht ‘crimineel hoeft niet te betalen voor opruimen eigen drugsafval’

2018Z01387 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Crimineel hoeft niet te betalen voor opruimen eigen drugsafval» (ingezonden 30 ja

Het bericht ´Geruïneerd door het faillissement van iemand anders.’

2018Z01389 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Geruïneerd door het faillissement van iemand anders.» (ingezonden 30 januari 2018).

Het bericht 'EU rift over rule of law deepens'

2018Z01397 Vragen van de leden Leijten en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'EU rift over rule of law deepens'. (ingezo

Antwoord op vragen van het lid Arno Rutte over het bericht “Blunders Hoornse zedenzaak”

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Rutte (VVD) over het bericht 'Blunders Hoornse zedenzaak' (ingezonden 23 november 2017, nr. 2017Z16149)

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de 'Hoornse zedenzaak'

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de "Hoornse zedenzaak" (ingezonden 29 november 2017, nr. 2017Z16603) Vra

Het gevaar van rechts-extremisme

2018Z01233 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid over het gevaar van rechts-extremisme (ingezo

Locatiebepalingen bij 112 meldingen

2018Z01232 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over locatiebepalingen bij 112 meldingen (ingezonden 26 januari 2018) 1 Is het waar dat

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de aangifte tegen het brein achter de moord op Meesters

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de aangifte tegen het brein achter de moord op Meesters (ingezonden 20 december 2017, 2017Z18504)

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Gebiedsverbod haatimam blijft’

Antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over het bericht ‘Gebiedsverbod haatimam blijft’, ingezonden 24 nov

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat politievrijwilligers zich ondergewaardeerd voelen

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat politievrijwilligers zich ondergewaardeerd voelen (ingezonden 6 december 2017).

De YouTube-film ‘Vacature Politievlieger’

2018Z00713 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de YouTube-film ‘Vacature Politievlieger’(ingezonden 19 januari 2018) 1 Bent u b

Het bericht ‘Moordonderzoeken West-Brabant stilgelegd door onderbezetting’

2018Z00710 Vragen van de leden Groothuizen en Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Moordonderzoeken West-Brabant stilgelegd door onderbezetting’(ingezon

Het bericht 'Burgemeesters willen rol als crimefighter'

2018Z00599 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Burgemeesters willen rol als crimefighter» (ingezonden 18 januari 2018). Vr

De beantwoorde schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over de stijging van het aantal aangiften voor seksueel misbruik

2018Z00497 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de beantwoorde schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over de

De werkwijze van slotenmakers

2018Z00493 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de werkwijze van slotenmakers (ingezonden 17 januari 2018). Vraag 1 Kent u de uitzending v

Door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten

2018Z00503 Vragen van de leden Buitenweg en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten (in

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen over de vrijspraak van Julio Poch

Antwoorden van de ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken op de vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) over de vrijspraak van Julio Poch (ingezonden 1 decembe

Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke en Van Oosten over vrijspraak van de heer Poch in Argentinië

Vragen van de leden Ten Broeke en Van Oosten (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over vrijspraak van de heer Poch in Argentinië (ingezonden 1 december 2

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de zaak Julio Poch

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de zaak Julio Poch (ingezonden 1 december 2017, nr. 2017Z16888) Vraag 1 Ke

Het bericht dat Turks-Nederlandse gezinnen worden bedreigd met dreigbrieven met een hakenkruis en bloedspetters op hun voordeur

2018Z00312 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Turks-Nederlandse gezinnen worden bedreigd met dreigbrieven met een hakenkruis en bloe