Antwoord op vragen van het lid Hijink over problemen met de toekenning van de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over problemen met de toekenning van de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg (2019Z08307). 1 Wat vindt u erv

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GL) over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek. (2019Z09984)

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over ondervoeding bij thuiswonende ouderen (2019Z10945). 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Th

Fraude in de zorg

2019Z12963 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fraude in de zorg (ingezonden 21

De VPRO-serie ‘Uitgewoond’

2019Z12809 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de VPRO-serie ‘Ui

De opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam

2019Z12801 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondhe

Het bericht ‘Daklozenopvang in nood: opnamestop bij Leger des Heils’

2019Z12800 Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beric

Wmo indicaties die voor bepaalde tijd gelden

2019Z12589 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingss

Antwoord op vragen van het lid Peters over de bekostiging van Plusopvang vanuit de Jeugdwet

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de bekostiging van Plusopvang vanuit de Jeugdwet (2019Z08907). Vraag 1 Heeft u er kennis van genomen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over een zorgorganisatie die leningen verstrekt

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over een zorgorganisatie die leningen verstrekt (2019Z09403) 1. Bent u bekend met het ber

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de berichten ‘Enschedese zorgbureau Samen Sterk speelde bank voor familie en bekenden’ en ‘Zorggeld lenen aan familie: het mag van de Twentse gemeenten’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de berichten ‘Enschedese zorgbureau Samen Sterk speelde bank voor familie en bekenden’ en ‘Zorggeld

Antwoord op vragen van het lid Peters over de extra inzet van Twentse gemeenten om foute zorgbureaus op te sporen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de extra

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door aanbestedingsprocedures komen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door aan

Antwoord op vragen van het lid Hijink over aanbestedingen in het sociaal domein

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over aanbes

Het mensonterende voorval in Zeist

2019Z12309 Vragen van de leden Agema en Van Aalst (beiden PVV) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructu

Gemeenten die zich niet aan de AMvB reële prijs houden

2019Z12217 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gemeenten die zich nie

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg over het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse Jeugdzorg’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Raemakers (D66) over het b

Het bericht ‘Kinder- en Jeugdartsen: Onbegrijpelijk dat ‘nepnieuws’ over homeopathische vaccinatie niet wordt aangepakt’

2019Z11911 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘

Het bericht 'Menzis eist 6 ton van zorgbureau Care Free Twente'

2019Z11902 Vragen van de leden Van den Berg en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Volksge

Het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse Jeugdzorg’

2019Z11927 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Opnieuw

De uitzending Meldpunt van 7 juni 2019 inzake wachtlijsten

2019Z11900 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de uitzending Meldpu

Antwoord op vragen van het lid Tellegen over het bericht 'De jacht op het 'zelfdodingspoeder' gaat door, maar nu ondergronds'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Tellegen (VVD) over het be

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over de VPROserie ‘Uitgewoond’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Geleijnse (50PLUS) over de

Het bericht ‘Nieuwbouw bij De Boerderij in Reek van de baan, GGZ verplaatst autismezorg naar Huize Padua 'Dit is een ramp voor de bewoners’

2019Z11583 Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport o

Het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorgorganisatie Privazorg’

2019Z11582 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Miljoen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht 'Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het b

Het faillissement van Huize de Berg

2019Z11435 Vragen van het leden Hijink (SP) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het fa

Het bericht dat jeugdzorg niet langer verantwoord is

2019Z11442 vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat jeugdzor

2019Z11423Het tegengaan van het gebruik van lachgas

2019Z11423 Vragen van de leden Dik-Faber en Voordewind (beiden ChristenUnie) aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzij

Het bericht ‘Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden voor goede zorg’

2019Z11426 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

De dyslexie-industrie

2019Z11237 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dyslexie-industrie (in

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over woonvormen voor dementerenden

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Idealistische' zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar eigen bv’s van RTL-Z

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het be

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Kuiken (PvdA) en Nijboer

Antwoord op vragen van het lid Hijink over problemen met de indicatie voor ernstig zieke kinderen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op

Het bericht ‘De jacht op het ‘zelfdodingspoeder’ gaat door, maar nu ondergronds’

2019Z10748 Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘De jacht

Menstruatie-armoede in Nederland

2019Z10637 Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad

2019Z10630 Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Ziengs over de communicatie door het RIVM omtrent het onderzoeksrapport gewasbescherming en gezondheid

Datum 27 mei 2019 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Von Martels (CDA) en Ziengs (VVD) over de communicatie door het RIVM omtrent h

Antwoord op vragen van het lid Hijink over berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft vergokt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over berichten

Antwoord op vragen van het lid Hijink over zorginstellingen die ten onterechte kosten in rekening brengen voor het opbaren van overledenen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over zorginstellingen die ten onterechte kosten

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het feit dat het aantal jeugdzorg klachten in Den Haag is verdubbeld

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het feit

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het samengaan van VBOK en Siriz

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet

De extra inzet van Twentse gemeenten om foute zorgbureaus op te sporen

2019Z10528 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de extra inzet van Twents

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul, Kuiken en Ploumen over ontvoeren en uithuwelijken van meisjes naar het buitenland

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u, mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken alsmede de ministers voor Basis- en Primair Onderwijs

Antwoord op vragen van de leden Becker, Rudmer Heerema en Van Wijngaarden over het bericht dat meisjes met een migratie-achtergrond al in de basisschoolleeftijd worden ontvoerd en uitgehuwelijkt

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u, mede namens de ministers van SZW en BZ en de ministers voor Rechtsbescherming en Basis- en Primair Onderwijs en Media de antwoorden op d

Antwoord op vragen van de leden Agema en Kops over het bericht dat een bejaard Nieuwegeins stel dat al vanwege huisuitzetting uit het leven wilde stappen vrijdag opnieuw op straat staat

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Agema (PVV) en Kops

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar gaat door onder andere naam’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar

Het bericht ‘Dunya Zorggroep weigert dossiers te verstrekken na beslag: ‘Ik ben bang dat er mensen gaan sterven’

2019Z10106 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Dunya Zorggroep weigert dossiers t

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over gevaren van het gebruik van lachgas

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over gevaren van het gebruik van lachgas. (2019Z08982)     1 Bent u bekent met recente berichten ove

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Directeur Victorie vergokte ruim 1,5 miljoen euro zorggeld in Enschedees casino'

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'Directeur Victorie vergokte ruim 1,5 miljoen euro zorggeld in E

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over de zaak Tuitjenhorn

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Hijink (SP) en Van Gerven (SP) over de zaak Tuitjenhorn (2019Z09231). Hoogachtend, de minist

Antwoord op vragen van het lid Hijink over een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse zorg

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse zorg (2019Z08895).

Antwoorden op vragen van het lid Kerstens over het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me (2019Z05829). &

Antwoord op vragen van de leden Diertens, Bergkamp en Raemakers over het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van de Kamer

Bureaucratie in de jeugdzorg

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan

Een zorgorganisatie die leningen verstrekt

Vragen van het lid Westerveld (GroenLi

Woonvormen voor dementerenden

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan

De zaak Tuitjenhorn

2019Z09231Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zaak Tuitjenhorn. (ingezonden 10 mei 2019)

De VPRO-serie ‘Uitgewoond’

Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS)

Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over het lastig vallen van vrouwen bij abortusklinieken door anti-abortusdemonstranten

Geachte voorzitter,   Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat dagbesteding voor gehandicapten onder druk staat (ingezonden 4 april 2019)

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht dat dagbesteding voor gehandicapten onder druk staat (ingezonden 4 april 2

Berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door aanbestedingsprocedures komen

2019Z09053 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over berichten dat foute zo

Het samengaan van VBOK en Siriz

2019Z09048 Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Gevaren van het gebruik van lachgas

2019Z08982 Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gevaren van het gebruik van lachgas. (ingezonden 2 mei

Problemen met de indicatie voor ernstig zieke kinderen

2019Z08897 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over problemen met de indicatie voor

Een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse zorg

2019Z08895 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse zorg (i

Berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft vergokt

2019Z08899 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft v

Zorginstellingen die ten onterechte kosten in rekening brengen voor het opbaren van overledenen

2019Z08896 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorginstellingen die ten onterechte kosten in rekening brengen voor het

Het bericht dat een ALS-patiënt een rekening van €20.000 heeft moeten betalen door een fout van het zorgkantoor

2019Z08863 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een ALS-pa

Het bericht ‘Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid’

2019Z08842 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Klachten over Tuindorp-Oost gegrond: onzorgvuldig, onfatsoenlijk, geen compassie’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat toezichthouders een rem willen op BV-constructies

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Ploumen over een keurmerk voor voedsel

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Moorlag (PvdA) en Ploumen

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de richtlijn nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de ric

Het bericht 'Directeur Victorie vergokte ruim 1,5 miljoen euro zorggeld in Enschedees casino'

2019Z08755 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Directeur Vic

Het bericht ‘RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan’

2019Z08754 Vragen van de leden Raemakers (D66), Van Helvert (CDA) en Sjoerdsma ( D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Hijink over noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed wordt door zorgverzekeraars

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over noodzakel

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg nog altijd niet goed loopt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over hoe de

De jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

2019Z08465 Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de je

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

2019Z08480 Vragen van de leden Dik-Faber en Drost (beiden ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport e

Problemen met de toekenning van de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg

2019Z08307 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over problemen met de toekennin

Antwoord op vragen van het lid Hijink over facturen van het CAK

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over facturen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het bericht dat maagdenvlieshersteloperaties in Nederlandse klinieken worden uitgevoerd

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het ber

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over toegang tot zorg voor dementerende ouderen met een migratieachtergrond

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over toega

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het be

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Antirookclub zet longartsen buiten de deur’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het b

Antwoord op vragen van het lid Renkema over het rapport ‘Psychiaters in GGZ-instellingen: Arbeidsmarktonderzoek NVvP-LAD’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Renkema (GL) over het rapp

Het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg

2019Z08245 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat private equity goed is voor recordaant

Het bericht 'Idealistische' zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar eigen bv’s van RTL-Z

2019Z08247 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Idealistis

Het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt

2019Z08114 Vragen van de leden Raemakers en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Ministers voor Medische Zorg, van Volksgezondheid, Welzijn

Antwoord op vragen van het lid Kuik over eetstoornissen en social media

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over eetstoorni

Het monddood maken van de sociaal domein cliëntenraad in Eindhoven

2019Z07919 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het monddood maken van

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het vergeten van onderwijs bij de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland Noord

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en M

Antwoord op vragen van het lid Peters over het datalek bij Jeugdzorg waardoor dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over het data

Antwoord op vragen van de leden Westerveld, Buitenweg en Van der Staaij over de gesloten jeugdzorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de

Het bericht dat een bejaard Nieuwegeins stel dat al vanwege huisuitzetting uit het leven wilde stappen vrijdag opnieuw op straat staat

2019Z07601 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van de leden Agema en Kops (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Het datalek bij Jeugdzorg waardoor dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt

2019Z07595 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Hijink over misstanden in woonzorginstellingen en gebrek aan toezicht hierop

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Nispen (

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het b

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over een inkomenstoets bij jeugdhulp

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over een i

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Kerstens over het bericht dat 28 Gelderse gemeenten kampen met grote tekorten op de jeugdzorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Kuiken (PvdA) en Kerstens

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over het bericht ‘Private equity mengt zich steeds meer in de zorg’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Geleijnse (50

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de situatie van donorkinderen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de sit

Een keurmerk voor voedsel

2019Z07479 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en V

Het bericht dat toezichthouders een rem willen op BV-constructies

2019Z07459 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Het feit dat het aantal jeugdzorg klachten in Den Haag is verdubbeld

2019Z07263 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat het aantal jeugdzorg klachten in Den

Het bericht ‘Klachten over Tuindorp-Oost gegrond: onzorgvuldig, onfatsoenlijk, geen compassie’

2019Z07271 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Klachten over Tuindorp-Oost gegrond:

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het fai

Antwoord op vragen van het lid Peters over ‘Reclame’ op school die tot dure jeugdhulp leidt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over ‘Reclame’

Het bericht dat maagdenvlieshersteloperaties in Nederlandse klinieken worden uitgevoerd

2019Z06996 Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat maagden

Levensbedreigend ziek zijn en langs op de wachtlijst staan

2019Z06857 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over levensbedreigend ziek zijn en langs op d

Antwoord op vragen van het lid Kuik over het bericht dat sigaretten kopen onder de achttien te makkelijk blijft

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het bericht

Het bericht dat dagbesteding voor gehandicapten onder druk staat

2019Z06717 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat dagbesteding voor gehandicapten onde

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’

2019Z06723 Vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg nog altijd niet goed loopt

2019Z06592 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve

Geen verplichte aanbestedingen in het sociaal domein

2019Z06603 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over geen verplichte aanbestedingen in het sociaal domein

Noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed wordt door zorgverzekeraars

2019Z06591 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed wor

Toegang tot zorg voor dementerende ouderen met een migratieachtergrond

2019Z06457 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toegang tot zorg voor dementerende ouderen met een

Antwoord op vragen van de leden Hermans en De Lange over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Hermans (VVD) en De Lange (VVD) over zorgfraude als verdienmodel voor

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het vastlopen van de onderhandelingen over de cao Jeugdzorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het v

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de ontoegankelijkheid van de zorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de (o

De artikelen ‘Molly Russell’s father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media’ en ‘You have amazing ability, Damian Hinds tells tech chiefs — now use it to do good’

2019Z06373 Vragen van de leden Tielen en Middendorp (beiden VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwij

Het bericht ‘Antirookclub zet longartsen buiten de deur’

2019Z06000 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Antirookclub zet longarts

Het rapport ‘Psychiaters in GGZ-instellingen: Arbeidsmarktonderzoek NVvP-LAD’

2019Z05990 Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport ‘Psychiaters in GGZ-i

Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

2019Z05838 Vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische

Het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

2019Z05829 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Eetstoornissen en social media

2019Z05825 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over eetstoornissen en social media (ingezonden 26 maa

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

2019Z05746 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over de toegankelijkheid van

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

2019Z05748 Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brandbrief van de Raad van T

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over vrouwenbesnijdenis

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de mi

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over foutieve inning eigen bijdrage door het CAK

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over fouti

Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen

2019Z05560 Vragen van de leden Hermans en De Lange (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgfraude als verdienmodel voor

Het lastig vallen van vrouwen bij abortusklinieken door anti-abortusdemonstranten

2019Z05562 Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het lastig vallen van vrouwen bij abortusklinieke

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

2019Z05554 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor

Het gevaar dat het goede werk dat Nierteam aan Huis voor nierpatiënten verricht, mogelijk moet worden stopgezet vanwege lange beoordelingstermijnen bij de Nederlandse Zorgautoriteit

2019Z05469 Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gevaar dat het goede werk dat Nierteam aan Hu

‘Reclame’ op school die tot dure jeugdhulp leidt

2019Z05299 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ‘Reclame’ op school die tot dure jeugdhulp leidt

Antwoord op vragen van de leden Becker en Arno Rutte over het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Becker (VVD) en Rutte Arno

Antwoord op vragen van het lid Hijink over ontbrekende zorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over ontbreken

Antwoord op vragen van het lid Hijink over problemen bij de invoering van het abonnementstarief

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over problemen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de doofpot stopt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het beric

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt (2019Z03666) 1 Heeft u kennisgenome

Een inkomenstoets bij jeugdhulp

2019Z05238 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een inkomenstoets bij jeugdhulp (ingezon

Het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg

2019Z05234 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat private equity goed is voor recor

Het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan d

De gesloten jeugdzorg

2019Z04936 Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over gebrekkige toegang tot ggz

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over gebrekk

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat de paarse krokodil Apeldoornse coöperatie bij hulp in laatste levensfase belemmert

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat jongeren vaak ten onrechte worden opgesloten in isoleercellen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het ber

Antwoord op vragen van het lid Hijink over nieuwe voorbeelden van naheffingen bij het CAK

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over nieuwe vo

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de mantelzorgmakelaar in relatie tot de onafhankelijke cliëntondersteuner

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de man

Het bericht dat sigaretten kopen onder de achttien te makkelijk blijft

2019Z04758 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat sigaretten kopen onder de achttie

Foutieve inning eigen bijdrage door het CAK

2019Z04762 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over foutieve inning eigen bijdrage door het CAK .(in

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Westerveld over het opstappen van jeugdzorginstelling topman vanwege financiële problemen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het ops

Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over de geringe aandacht voor levenseindezorg in medische opleidingen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over de ger

Facturen van het CAK

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Bergkamp en Paternotte over het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Justitie en Veili

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de brand in de serviceflat Oranjeparkflat

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de br

Het bericht dat het ministerie van VWS de grootste stijging aan communicatiemedewerkers van alle ministeries heeft

2019Z04291 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksge

Het vergeten van onderwijs bij de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland Noord

2019Z04274 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vergeten van onderwijs bij de aanbes

De situatie van donorkinderen

2019Z04104 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie van donorkinderen (ingezond

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het beric

De (on)toegankelijkheid van de zorg

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan

Antwoord op het vragen van het lid Raemakers over “vaak geen passende jeugdzorg”

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Raemakers (D66) over “vaak

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Gat in wet GGZ zorg Grensgangers’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het beric

Het vastlopen van de onderhandelingen over de cao Jeugdzorg

2019Z03936 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vastlopen van de onderhandelingen ov

Het bericht dat 28 Gelderse gemeenten kampen met grote tekorten op de jeugdzorg

2019Z03932 Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 28 Gelderse ge

Het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-Cola

2019Z03937 Vragen van de leden Van Kooten-Arissen, Van Raan (beiden PvdD) en Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het overmatig gebruik van cafeïnepillen

2019Z03888 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het overmatig gebruik van cafeïnepill

Het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

2019Z03889 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz ni

Het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland

2019Z03878 Vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Wel

Het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’

2019Z03817 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en We

Nieuwe voorbeelden van naheffingen bij het CAK

2019Z03789 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over nieuwe voorbeelden van naheffingen bij het CAK. (ingezon

Het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de doofpot stopt

2019Z03765 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet (2019Z02366). 1 Heeft u kennisgenom

Misstanden in woonzorginstellingen en gebrek aan toezicht hierop

2019Z03659 Vragen van het de leden Hijink en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over

De geringe aandacht voor levenseindezorg in medische opleidingen

2019Z03660 Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de geringe aandacht voor levenseindezorg in medis

Problemen bij de invoering van het abonnementstarief

2019Z03527 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over problemen bij de invoering van het abonnementstarief

Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Kuiken en Ellemeet over demonstranten die vrouwen intimideren voor abortusklinieken

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de ministe

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het nieuwsbericht ‘Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het ni

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het beric

De Week zonder vlees

2019Z03361 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019)

Het bericht dat de paarse krokodil Apeldoornse coöperatie bij hulp in laatste levensfase belemmert

2019Z03348 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de paarse krokodil Apeldoornse c

De mantelzorgmakelaar in relatie tot de onafhankelijke cliëntondersteuner

2019Z03219 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mantelzorgmakelaar in relatie tot de onafhanke

Antwoord op vragen van de leden Diertens en De Groot over het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het eigen voedselkeuzelogo van Coca-Cola

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over het ei

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Undercover in de wereld van het nieuwe roken’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het b

Het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse jeugdzorginstelling

2019Z03022 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse

Antwoord op vragen van de leden Becker en Arno Rutte over het adverteren voor en het meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Het steeds ouder worden van mensen met een drugsverslaving en het toerusten van zorginstellingen hierop

2019Z02797 Vragen van de leden Bergkamp en Diertens (beiden D66) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het steeds

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de toen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘1,7 Miljard euro aan pgb’s onzeker of foutief’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht '369.334 euro voor een rapport van honderd pagina's dat in een la ligt'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het artikel ‘ €369.344 euro voor een rapport van honderd pagina’s dat in een la ligt’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het artik

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Vrouwenbesnijdenis

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan

Het eigen voedselkeuzelogo van Coca-Cola

2019Z02020 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het eigen voedselkeuzelogo van

Ontbrekende zorg

2019Z02023 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ontbrekende zorg (ingezonden 5 februari 2019)

Kindermishandeling

2019Z02013 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan woonzorghuizen voor mensen met dementie

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Gebrekkige toegang tot ggz

2019Z01732 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gebrekkige toegang tot ggz (ingezonden 31 j

Het bericht ‘Undercover in de wereld van het nieuwe roken’

2019Z01616 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Undercover in de wereld v

Het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging

2019Z01634 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut

Zwijgcontract in de jeugdbescherming

2019Z01632 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zwijgcontract in de

Vaak geen passende jeugdzorg

2019Z01620 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaak geen passende jeugdzorg. (ingezonden 30 januari

Het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan

2019Z01630 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of

Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht dat het AMC honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf kocht

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Rog over uitbreiding regeling Gratis VOG

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Rog

Het bericht ‘Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?’

2019Z01484 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Dimence werkt met Skype-psychiate

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de houding van dit kabinet ten aanzien van medische ethische onderwerpen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de hou

Het bericht ‘Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel’

2019Z01407 Vragen van de leden Kerstens en Ploumen (PvdA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de pro

Het bericht ‘Gat in wet GGZ zorg Grensgangers’

2019Z01168 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gat in wet GGZ zorg Grensgang

Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

2019Z01175 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot

Het bericht ‘1,7 Miljard euro aan pgb’s onzeker of foutief’

2019Z01176 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘1,7 Miljard euro aan pgb’s onzeker

Het opstappen van jeugdzorginstelling topman vanwege financiële problemen

2019Z01189 Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opstappen van jeug

Het bericht ‘Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden’

2019Z01174 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Landelijke tarieven moeten Wmo be

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Von Martels over zorgvervoer en privacyregels

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Slootweg en Von Martels (b

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de presentatie van het RIVM over het Rijksvaccinatieprogramma van de toekomst

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de presen

Het artikel op Zorgvisie ‘30 procent van de cliëntenondersteuners kan niet onafhankelijk werken’

2019Z01040 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg (beiden CDA) aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘30 procent va

De brand in de serviceflat Oranjeparkflat

2019Z00759 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brand in de serviceflat Oranjeparkflat (ingezonde

Het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden

2019Z00756 Vragen van de leden Diertens en De Groot (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbou

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht Moordenaar Romy (14) twee keer eerder verdachte: 'Haar dood kon voorkomen worden'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de verwoestende effecten van GHB-gebruik

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de verwoes

Het bericht ‘Witte hesjes, zorg dat de gezondheidszorg weer zorg wordt’

Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de Minister van Volksgezond

De houding van dit kabinet ten aanzien van medische ethische onderwerpen

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Volksgezond

Een misbruikdrama in de atletiekwereld

2019Z00075 Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Het bericht '369.334 euro voor een rapport van honderd pagina's dat in een la ligt'

2018Z24663 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over he

Uitbreiding regeling Gratis VOG

2018Z24649 Vragen van de leden Bruins Slot en Rog (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over uitbreiding regeling Gratis VOG.

Het bericht dat zorg in kleine woonvormen ouderen niet altijd goed geregeld is

2018Z24651 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorg in kleine woonvormen ouderen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht 'Waarschuwing voor flinke tegenvaller gemeenten'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het b

Het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz’

2018Z24519 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk

De professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat

2018Z24511 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de professionele autonomie van de onafhankelijke

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Buitenweg over straffen en belonen in de jeugdzorg

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u – mede namens de minister voor Rechtsbescherming - de antwoorden op de

Assistentiehonden

2018Z24099 . Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over assistentiehonden (ingezonden 18 december

Antwoord op vragen van het lid Peters over stilzitstraffen bij de Hoenderloo Groep

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over stilzits

Antwoord op vragen van het lid Hijink over jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&S

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over jarenlange

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Grote onrust: ouderen in deze aanleunwoningen betalen bijna de helft meer voor hun maaltijd'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het beric

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Het bericht dat het AMC honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf kocht

2018Z23864 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het AMC honderden hoofden van

De verwoestende effecten van GHB-gebruik

2018Z23874 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verwoestende effecten van GHB-gebruik(Ingezond

Het bericht ‘Waarschuwing voor flinke tegenvaller gemeenten'

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Waar

Het bericht ‘Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst’

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst» (ingezonden 12 decembe

De presentatie van het RIVM over het Rijksvaccinatieprogramma van de toekomst

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de presentatie van het RIVM over het Rijksvaccinatieprogramma

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Hijink over structurele problemen bij het CAK

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u , mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Antwoord op vragen van het lid Hermans over het artikel 'Of mevrouw Bastiaansen (93) uit Breda maar even 20 mille wil terugbetalen'

Antwoorden op Kamervragen van het lid Hermans (VVD) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het artikel ‘Of mevrouw Bastiaansen (93) uit Breda maar even 20 mille w

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Rog over de maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Rog (CDA) over de maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan. (2018Z2130

Het bericht 'Zorginstelling omzeilt winstverbod'

2018Z23166 Vragen van de leden Slootweg, Van den Berg en Ronnes(allen CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Zorgin

De ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland’

2018Z23176 Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ‘Rapportage aan het

Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

2018Z23169 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘Nederlandse wachtlijst ge

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’. (2018Z22498) 1 Heeft u kenn

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Paternotte over de behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Paternotte (D66) over de behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen (2018Z20637).

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het mogelijk maken van hoogtechnologisch draagmoederschap voor paren van gelijke geslacht

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het mogelijk maken van hoogtechnologisch draagmoederschap voor paren van gelijke geslacht. (2018Z21024)

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het artikel 'Beroepsgroep gynaecologen: IVF-draagmoederschap ook mogelijk voor homostellen'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het artikel 'Beroepsgroep gynaecologen: IVF-draagmoederschap ook mogelijk voor homostellen'. (2018Z21031)

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het bericht ‘Veel inzet onbevoegd personeel in zorg’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘Veel inzet onbevoegd personeel in zorg’ (2018Z20444). 1 Heeft u het artikel ‘Ve

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over de werkdruk in de thuiszorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Geleijnse (50PLUS) over de werkdruk in de thuiszorg (2018Z20908). 1 Bent u b

Antwoord op vragen van het lid Veldman over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren. (2018Z191

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’. (2018Z19158) 1 Kent u de u

Het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan

2018Z22690 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of

Jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&S

2018Z22490 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jarenlange misstanden bij Herstelcentrum C&S. (ingez

Zorgvervoer en privacyregels

2018Z22491 Vragen van de leden Slootweg en Von Martels (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Infr

Het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’

2018Z22498 Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe beko

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de toename van het aantal daklozen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over de toename van het aantal daklozen. (2018Z20013) Vraag 1 Kent u het bericht dat een dakloze vrouw v

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Agema, De Graaf en Markuszower over de door een prediker gedane uitspraak in een online cursus van de As Soenah moskee te Den Haag, te weten: ‘Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Wilders (PVV), Agema (PVV) en De Graaf (PVV) en Markuszower (PVV) over de door een prediker gedane uitspraak in een online cursus van de As

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over pleegzorg door grootouders

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Geleijnse (50PLUS over pleegzorg door grootouders (2018Z20910). 1 Bent u bekend met de uitzending van Pauw, op maandag

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de aanbesteding jeugdzorg in Noord Holland Noord

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de aanbesteding jeugdzorg in Noord Holland Noord (2018Z19931). 1 Bent u bekend met het kort geding dat Jeugdzorginst

De problematiek rondom (chronische) Lyme

2018Z22255 Vragen namens de leden Renkema en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan woonzorghuizen voor mensen met dementie

2018Z22258 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat huisartsen zorg weigeren a

Het adverteren voor en het meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland

2018Z22262 Vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Spo

Structurele problemen bij het CAK

2018Z22259 Vragen van de leden Van Nispen en Hijink (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over structurele problemen bij het CAK

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Schrik bij hoogbejaarde: Leiden halveert huishoudelijke hulp’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Schrik bij hoogbejaarde: Leiden halveert huishoudelijke hulp’ (2018Z17488). 1

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat volgens experts een halvering van het aantal tabaksdoden mogelijk is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat volgens experts een halvering van het aantal tabaksdoden mogelijk is. (2018Z19933) 1.

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het artikel ‘Veldhovense wethouder: Budgetplafonds Eindhoven gaan in tegen de wet'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel ‘Veldhovense wethouder: Budgetplafonds Eindhoven gaan in tegen de wet ’ (2018Z19690).

Het bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen’

2018Z22058 Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nederlandse wachtlijst gee

Het bericht Moordenaar Romy (14) twee keer eerder verdachte: 'Haar dood kon voorkomen worden'

2018Z21918 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht Moordenaar Romy (14) twee

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over de crisis bij Careyn

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over de crisis bij Careyn. (2018Z20020) 1 Bent u bekend met de artikelen ‘Crisis in Tuindorp-Oost doo

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost’. (2018Z20450) 1. Ke

Van de uitzending van Radar inzake een 93-jarige dame die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK

2018Z21675 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge

Het artikel ‘Of mevrouw Bastiaansen (93) uit Breda maar even 20 mille wil terugbetalen’

2018Z21676 Vragen van het lid Hermans (VVD) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het artikel ‘Of mevrouw Bastiaansen (93) uit Breda

Het bericht 'Grote onrust: ouderen in deze aanleunwoningen betalen bijna de helft meer voor hun maaltijd'

2018Z21540 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn Sport over het bericht 'Grote onrust: ouderen in deze aanleunwoningen

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat vrijwilligers in de zorg vaak taken uitvoeren waarvoor een opleiding is vereist

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat vrijwilligers in de zorg vaak taken uitvoeren waarvoor een opleiding is vereist. (2018Z19932)

Het bericht ‘Nederlandse vrouw moet langer wachten op anticonceptiepil’

a2018Z21415 Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nederlandse

Antwoord op vragen van de leden Renkema en Westerveld over de uitzending van Radar over online kindermarketing

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Renkema (GL) en Westerveld (GL) over de uitzending van Radar over online kindermarketing. (2018Z18746) 1. Bent u beke

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht’. (2018Z19927)

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de verkoop van alcohol aan minderjarigen. (2018Z19929) 1. Wat is uw oordeel over het

De maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan

2018Z21304 Vragen van de leden Slootweg en Rog (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de maatschappelijke diensttijd

Antwoord op vragen van de leden Peters en Agnes Mulder over het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Peters (CDA) en Mulder (CDA) over het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan (201

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’ (2018Z18175) 1

Stilzitstraffen bij de Hoenderloo Groep

2018Z21025 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stilzitstraffen bij de Hoenderloo Groep (ingezonden

Het artikel 'Beroepsgroep gynaecologen: IVF-draagmoederschap ook mogelijk voor homostellen'

2018Z21031 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het artikel

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over begeleiding van pleegouders

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over begeleiding van pleegouders. (2018Z18756) (ingezonden 18 oktober 2018) 1 Kent u het bericht ‘In

Pleegzorg door grootouders

2018Z20910 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg door grootouders (ingezonden 13 novembe

De werkdruk in de thuiszorg

2018Z20908 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de werkdruk in de thuiszorg (ingezonden 13 novemb

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Ellemeet over de ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Ellemeet (GL) over de ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten (2018Z17354). 1

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Kuik over handhaving van het rookbeleid op festivals door de NVWA

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Kuik (CDA) over handhaving van het rookbeleid op festivals door de NVWA (2018Z18987). 1.

De behandeling van assistentiehonden door luchtvaartmaatschappijen

2018Z20637 Vragen van de leden Bergkamp en Paternotte (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat

Wachtlijsten bij de jeugdbescherming

2018Z20639 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wachtlijsten bij de jeugdbescherming (ingezonden 9

Antwoord op vragen van het lid Tielen over de rapportage ‘Eindrapportage verdeling fonds tekortgemeenten’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Tielen (VVD) over de rapportage ‘Eindrapportage verdeling fonds tekortgemeenten’. (2018Z20449) 1 Bent u bekend met

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over loverboypraktijken in jeugdinstellingen

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Kuiken (PvdA) en Van den Hul (PvdA) over loverboypraktijken in jeugdinstellingen (2018Z16717). 1 Kent u het artikel

Het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost’

2018Z20450 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis

De rapportage ‘Eindrapportage verdeling fonds tekortgemeenten’

2018Z20449 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de rapportage ‘Eindrapportage ve

Het bericht ‘Veel inzet onbevoegd personeel in zorg’

2018Z20444 Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

Zorgondernemer, de heer Winter

2018Z20322 Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over zorgond

De crisis bij Careyn

2018Z20020 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de crisis bij Careyn. (ingezonden 5 november 2018)

De toename van het aantal daklozen

2018Z20013 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord op vragen van het lid Peters over het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters (CDA) over het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant. (2018Z16640) 1 Heeft u kennisgenomen van

Antwoord op vragen van het lid Hermans over het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg. (2018Z19196) 1 Heeft u kennisgenomen van het artike

Antwoord op vragen van het lid Tellegen over het bericht ‘Aantal euthanasiegevallen daalt voor het eerst in jaren’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Tellegen (VVD) over het bericht ‘Aantal euthanasiegevallen daalt voor het eerst in jaren’. (2018Z18609) Vraag 1 Ke

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding' (2018Z17005). 1 Bent u bekend met het bericht 'Wi

Het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht;

2018Z19927 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere

De aanbesteding jeugdzorg in Noord Holland Noord

2018Z19931 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanbesteding jeugdzorg in Noord Holla

Het bericht dat vrijwilligers in de zorg vaak taken uitvoeren waarvoor een opleiding is vereist

2018Z19932 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vrijwilligers in de zorg vaak taken uitv

De verkoop van alcohol aan minderjarigen

2018Z19929 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Het bericht dat volgens experts een halvering van het aantal tabaksdoden mogelijk is

2018Z19933 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat volgens experts een halvering va

Antwoord op vragen van het lid Tielen over signalen dat het registratieproces van gediplomeerde jeugdhulpwerkers bij SKJ te traag is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Tielen (VVD) over signalen dat het registratieproces van gediplomeerde jeugdhulpwerkers bij SKJ te traag is (2018Z17147).

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht 'Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht ‘Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar’. (2018Z16176) 1 Heeft u kennisgenomen

Antwoord op het vragen van het lid Van Gerven over de berichtgeving dat de overheid in 2016 al wist van mogelijke uitbraak meningokokkenziekte

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de berichtgeving dat de overheid in 2016 al wist van mogelijke uitbraak meningokokkenziekte. (2018Z16321)

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de snelheid van reageren op een levensgevaarlijke uitbraak van een infectieziekte

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de snelheid van reageren op een levensgevaarlijke uitbraak van een infectieziekte. (2018Z16224) 1

Het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

2018Z19196 Vragen van de leden Hermans, Arno Rutte en De Lange (allen VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het fors toenemend

Het bericht ‘Zorgen om homeopathisch alternatief voor vaccineren’

2018Z19158 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Zorgen om homeopathisch a

De berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren

2018Z19149 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving waarin kinderartsen oproe

Het bericht dat 20 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer ziet

2018Z19051 Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 20

Handhaving van het rookbeleid op festivals door de NVWA

Vragen van de leden Bruins Slot en Kuik (beiden CDA) aan de Staatssecreta

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat een verwoestende nieuwe drug in webshops te koop is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het bericht dat een verwoestende nieuwe drug in webshops te koop is. (2018Z15434) 1.

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over gezinshuizen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over gezinshuizen. (2018Z17267) 1 Heeft u de uitzending van Brandpunt “Geen tehuis maar thuis in het

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen. (2018Z17484). 1 Heeft u h

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is. (2018

Begeleiding van pleegouders

2018Z18756 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over begeleiding van pleegouders .(ingezonden

Het bericht ‘Aantal euthanasiegevallen daalt voor het eerst in jaren’

2018Z18609 Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Aantal euthanasiegevallen daalt voor h

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van to

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg over het bericht 'Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet'

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’ . (2018

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’ (2018Z16419)

Het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’

2018Z18175 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gemeente

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GL) over het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen. (201

Antwoord op vragen van de leden Arno Rutte en Hermans over het bericht 'Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Rutte Arno (VVD) en Hermans (VVD) over het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’ (2018Z16185).

Antwoord op vragen van het lid Hijink over informatiereizen in de zorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over informatiereizen in de zorg (2018Z16226). 1 Met welke reden heeft u de handreiking (informatie)reizen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van den Berg over het bericht 'Inspectie: Arduin moet direct stoppen met behandelen van cliënten in Aagtekerke'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van den Berg (CDA) over het bericht 'Inspectie: Arduin moet direct stoppen met behandelen van cliënten in Aagtekerke' (2

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht Drugshandel en pooiers jongere niet veilig in jeugdzorg-instelling Heldring

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht Drugshandel en pooiers jongere niet veilig in jeugdzorg-instelling Heldring (2018Z15867).

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht 'VVD onder vuur om Wmo-advies'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'VVD onder vuur om Wmo-advies' ’ (2018Z17006). 1 Bent u bekend met het bericht 'VVD ond

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015

Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015 (2018Z17022). 1 Kent u de b

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat de gemeente Eindhoven huishoudelijke hulp niet levert (wat al erg is) maar dat er daarenboven notabene een verplichte eigen bijdrage moet worden betaald

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat de gemeente Eindhoven huishoudelijke hulp niet levert (wat al erg is) maar dat er daarenboven notabene een

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Kuiken over de uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Raemakers (D66) en Kuiken (PvdA) over de uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren . (2018Z16414) 1

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Van Gerven over het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen. (2018Z16089)

De ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten

2018Z17354 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ondertekening van CI

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het tragische verhaal van S.Z.

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het tragische verhaal van S.Z. (2018Z15748) 1 Bent u bereid de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over seksuele uitbuiting in een jeugdzorginstelling

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Gezinshuizen

2018Z17267 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gezinshuizen.

Het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan

2018Z17269 Vragen van de leden Peters en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het instellen van wachttijden d

Antwoord op vragen van het lid Renkema over het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek; het rapport over het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren (11-16 jaar)

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Renkema (GL) over het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek; het rapport over het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jong

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de positie van medewerkers in de jeugdhulp

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de positie van medewerkers in de jeugdhulp (2018Z15419). Vraag 1 Kent u het bericht ‘Overal fli

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht dat een verdienmodel voor thuiszorgtechnologie ontbreekt

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over het bericht dat een verdienmodel voor thuiszorgtechnologie ontbreekt (2018Z14877). Vraag 1 Heeft u

Signalen dat het registratieproces van gediplomeerde jeugdhulpwerkers bij SKJ te traag is

2018Z17147 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over signalen dat het registratieproces van gediplomeerde

De schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015

2018Z17022 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schijn van belangenverstrengeling met de totstandkomi

Het bericht 'Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding'

2018Z17005 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding' (

Het bericht 'VVD onder vuur om Wmo-advies'

2018Z17006 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'VVD onder vuur om Wmo-advies' (ingezonden 2

Het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’

2018Z16898 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouw

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’ (2018Z15626) 1 Bent u

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het achterhouden van informatie voor de Kamer

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het achterhouden van informatie voor de Kamer (2018Z15895). 1 Bent u bekend met het NR

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over de berichtgeving dat uit onderzoek blijkt dat het aansporen van hulpbehoevenden om hun omgeving in te zetten niet werkt

2018Z16228 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat uit onderzoek blijkt

Het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant

2018Z16640 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in B

Het bericht ‘Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet’

2018Z16620 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Hulpbe

De berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit.’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’

2018Z16514 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

2018Z16414 Vragen van de leden Raemakers (D66) en Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Brandpunt+ over

Het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’

2018Z16419 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van den Berg over het bericht 'Personeel Arduin slaat alarm'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van den Berg (CDA) over het bericht 'Personeel Arduin slaat alarm' (2018Z14560). Vraag 1

Informatiereizen in de zorg

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minis

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over een fout in de herberekening van de eigen bijdrage

AH 6 2018Z14958 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 september 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren (2018Z15298).

Het bericht ‘Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar’

2018Z16176 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Rijk wist in 2016 al van me

Het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’

2018Z16185 Vragen van de leden Arno Rutte en Hermans (beiden VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het beric

Het bericht dat de gemeente Eindhoven huishoudelijke hulp niet levert (wat al erg is) maar dat er daarenboven notabene een verplichte eigen bijdrage moet worden betaald

2018Z16170 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de gemeente Eindhoven huishoudelijke hul

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht 'Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond’. (2018Z14903) 1

Het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek; het rapport over het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren (11-16 jaar)

2018Z15630 Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Health Behaviour in Scho

Het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’

2018Z15626 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Meer mantelzorg

Een aanbesteding jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Noord-Holland

2018Z15629 Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een aanbesteding jeugdbesc

De positie van medewerkers in de jeugdhulp

2018Z15419 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de positie van medewerkers in de jeugdhu

Het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren

2018Z15298 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wa

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht dat de gemeente Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat de gemeente Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris. (2018Z1441

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de tekorten aan wijkverpleegkundigen in de zomer

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de tekorten aan wijkverpleegkundigen in de zomer (2018Z14391). Vraag 1 Bent u bekend met het art

Antwoord op vragen van het lid Hijink over Rotterdamse wijkteams die verdrinken in regels en controles, waardoor mensen lang moeten wachten op zorg en ondersteuning

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over Rotterdamse wijkteams die verdrinken in regels en controles, waardoor mensen lang moeten wachten op zorg en ondersteuning (

De berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is

2018Z15167 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen i

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij de stijging van het aantal zelfmoorden

AH 3051 2018Z13549 Antwoord van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn

Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Hijink over Tzorg dat gedurende de zomerperiode het aantal uren huishoudelijke verzorging halveert

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Hijink (SP) over Tzorg dat gedurende de zomerperiode het aantal uren huishoudelijke verzorging halveert (2018Z14598).

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het achterblijven van verhoogde thuiszorgtarieven

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het achterblijven van verhoogde thuiszorgtarieven (2018Z14319). Vraag 1 Bent u bekend met het art

Antwoord op vragen van het lid Peters over de toename van suïcide onder kinderen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de toename van suïcide onder kinderen. (2018Z14185) 1 Bent u bekend met het artikel uit het Algemee

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Arissen (PvdD) over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen (2018Z14275 ) 1. B

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian (2018Z13951). 1 Hoe oordeelt u over de doorstart van t

Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Hijink over het bericht 'Te weinig personeel bij zorgcentra van Liante'

Antwoorden op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Hijink (SP) over het bericht ‘Te weinig personeel bij zorgcentra van Liante’ (2018Z14587). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de grootverdieners in de zorgsector

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de grootverdieners in de zorgsector. (2018Z13738) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Gehaaide ond

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen. (2018Z12038) 1 Heeft

Een fout in de herberekening van de eigen bijdrage

2018Z14958 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een fout in de herberekening van de eigen bijdrage

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’. (2018Z14188) Vraag

Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arissen over het bericht dat organisaties en artsen vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de sjoemelsigaret uit de handel moet nemen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Arissen (PvdD) over het bericht dat organisaties en artsen vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de sjoemelsigaret ui

Seksuele uitbuiting in een jeugdzorginstelling

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministe

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Gijs van Dijk over het artikel ‘Trillende handen aan het bed’ (uitbuiting in de thuiszorg)

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van artikel ‘Trillende handen aan het bed’ (uitbuiting in de thuiszorg)? 1) Antwoord op vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is (2018Z13917).

Het bericht 'Personeel Arduin slaat alarm'

Vragen van de leden Slootweg en Van den Be

Het teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssec

Falend toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid,

Het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, W

De toename van suïcide onder kinderen

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Min

De doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minis

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Vaak uitzondering gevraagd op maximering salaris’

AH 2708 2018Z12900 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is

2018Z13917 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het testen van erfelijke ziekten via de huisarts

AH 2706 2018Z09228 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De stijging van het aantal zelfmoorden

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aa

Antwoord op vragen van de leden Hijink, Bergkamp en Ellemeet over de stageomstandigheden van studenten verpleegkundige en verzorging

AH 2666 2018Z09660 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 5 juli 2018) Zie ook Aanhangs

Het bericht ‘Vaak uitzondering gevraagd op maximering salaris’

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het bericht ‘Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties’

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ber

Antwoord op vragen van de leden Raemakers, Diertens en Pia Dijkstra over het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’

Vragen van de leden Raemakers, Diertens en PiaDijkstra (allen D66) aan de Staatssecretarissen

Het bericht ‘Nergens in Europa wordt meer xtc geslikt dan in Nederland’

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het berich

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Pia Dijkstra over het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

Vragen van de leden Diertens en PiaDijkstra (beiden D66) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecr

Antwoord op vragen van het lid Kuik over de snel oprukkende dodelijke bacterie Meningokokken W

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de snel opr

Het bericht ‘Wordt abortus opnieuw een taboe?’

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beri

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoeken

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beri

De overlast ten gevolge van lachgas

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondhe

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Den Boer over het bericht ‘Veiligheidsregio verzweeg fout jodiumpillen in Limburg’

Vragen van de leden Van Eijs en Den Boer (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staat

De studentenstop bij zorgopleidingen terwijl er een personeelstekort is in de zorg

Vragen van het lid Kerstens en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Spo

Werknemers van umc’s die gaan actievoeren

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over werknemers van umc

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beric

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het radioprogramma Reporter 'Misstanden in de maatschappelijke ondersteuning'

Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het radi

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de Franse investeerder Orpea een Nederlands zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg o

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat zelfs het wijkteam dat mensen moet helpen verdwaalt tussen zorgloketten

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zel

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de strijd tegen ond

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat 1100 thuiszorgmedewerkers vrezen voor hun baan

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 1.

Fors duurder wordend zorgvervoer

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fors duurder wo

Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

Vragen van de leden Diertens en PiaDijkstra (beiden D66) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecre

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ongezonde voedingsproducten

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ministe

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat er geen extra geld beschikbaar is voor de ambulantisering van de ggz

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Tellegen over het bericht ‘Arts te lang in onzekerheid na euthanasie’

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Spo

De snel oprukkende dodelijke bacterie Meningokokken W

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de snel opru

Het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ber

Het bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoeken

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ove

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Miljoenentekort voor Midden-Groningen: Erg zorgwekkende situatie’

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Miljo

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de uitspraken van korpschef Akerboom over partydrugs

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over de u

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Segers over het bericht 'Korpschef: Partydrugs moeten af van 'normaal' imago'

Vragen van de leden Van der Graaf en Segers (beiden ChristenUnie) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid

De stageomstandigheden van studenten verpleegkundige en verzorging

Vragen van de leden Hijink (SP), Bergkamp (D66) en Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid,

Het bericht dat zelfs het wijkteam dat mensen moet helpen verdwaalt tussen zorgloketten

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zel

Het radioprogramma Reporter 'Misstanden in de maatschappelijke ondersteuning'

Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Antwoord op vragen van het lid Hijink over misstanden in de Wmo

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over misstanden in de Wmo (ingezonden 1 mei 2018). Antwoord van Minister De J

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Dijksma over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

2136 Vragen van de leden Van den Hul en Dijksma (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de onvindbaarheid van donorvaders

2135 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onvindbaarheid van donorvaders (ingezonden 17 april 2018). Antwoord van Minister De

Genetische testen voor zwangere vrouwen die door huisartsen aangeboden worden

2018Z08848 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over genetische testen voor zwangere vrouwen die door huisartsen aangeboden worden (ingezonde

Parkeerregels- en kosten voor mensen met een beperking

2018Z08845 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over parkeerregels- en kosten voor mensen met een beperking (ingezonden 16 mei 2018). Vr

Het bericht dat 1100 thuiszorgmedewerkers vrezen voor hun baan

2018Z08849 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 1.100 thuiszorgmedewerkers vrezen voor hun baan (ingezonden 16 mei 2018).

Het bericht ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’

2018Z08850 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg» (ingezon

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra over het bericht ‘Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op’

2088 Vragen van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het bericht «Mbo’ers lossen

Antwoord op vragen van het lid Kuik over het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

2087 Vragen van de leden Kuik en Slootweg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Help verstandelijk

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Sazias over het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’

2029 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekoms

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg’ . (2018Z05273) 1

De strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg

2018Z08356 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg (ingezonden 4 mei 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Miljoenentekort voor Midden-Groningen: Erg zorgwekkende situatie’

2018Z08137 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Miljoenentekort voor Midden-Groningen: Erg zorgwekkende situatie» (ingezo

Misstanden in de Wmo

2018Z08138 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over misstanden in de Wmo (ingezonden 1 mei 2018). Vraag 1 Heeft u kennisgen

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam. (2018Z065

Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop was op Marktplaats

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het bericht van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop was op Marktplaats .(2018Z07140)

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over het bericht ‘Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: geen haan die er naar kraait’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: geen haan die er naar kraait’ (2018Z06398).

Antwoord op vragen van het lid Hijink over belangenverstrengeling in de zorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over belangenverstrengeling in de zorg (2018Z06579). 1 Wat vindt u ervan

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Peters over het artikel 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen'

1909 Vragen van de leden Geluk en Peters (beiden CDA) aan Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen» (ingezonden 5 april 201

Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

2018Z07535 Vragen van de leden Van den Hul en Dijksma (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de

Het bericht dat er geen extra geld beschikbaar is voor de ambulantisering van de ggz

2018Z07146 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat er geen extra geld beschikbaar is voor de ambulantisering van de

De onvindbaarheid van donorvaders

2018Z07142 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onvindbaarheid van donorvaders (ingezonden 17 april 2018). Vraag 1

Het bericht van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop was op Marktplaats

2018Z07140 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van Omroep Brabant dat omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop was op Ma

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht ‘Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht ‘Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg’. (2018Z03403)

Het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’

2018Z07011 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de t

Het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

2018Z06941 Vragen van de leden Kuik en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te l

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat ggz instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met Stichting Benchmark GGZ.

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat ggz instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met Stichting Benchmark GGZ. (2018Z03650)

Belangenverstrengeling in de zorg

2018Z06579 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over belangenverstrengeling in de zorg (ingezonden 10 april 2018) 1 Wat vindt u

De komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

2018Z06585 Vragen van de leden Dik-Faber en Voordewind (beiden ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de komst

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over de emotionele oproep van ouders na de dood van hun dochter om het zelfmoordpoeder te verbieden en het strafrechtelijk vervolgen, dan wel verbieden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over de emotionele oproep van ouders na de dood van hun dochter om het zelfmoordpoeder te verbieden en het strafrechtelijk vervolge

Antwoorden op vragen van het lid Kooiman over het bericht van Radar ‘Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht van Radar ‘Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie’. (2018Z02295) 1 Kent u de uitzen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over een stopgezet medisch onderzoek in het AMC

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over een stopgezet medisch onderzoek in het AMC. (2018Z04833) 1 Heeft u kennisgenomen van het be

Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over het bericht ‘Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht ‘Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC’. (2018Z04845) 1 Bent u bekend

Het bericht ‘Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: geen haan die er naar kraait’

2018Z06398 Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: g

Het bericht 'Vluchtroutes voor mindervaliden op festivals te smal: ‘ik lig zo omver’'

2018Z06399 Vragen van de leden Ellemeet en Voortman (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Vluchtroutes

Het artikel 'Hulp nieuwe stijl: samen tegen muren oplopen'

2018Z06277 Vragen van de leden Geluk en Peters (beiden CDA) aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen' (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Hermans over het bericht dat publiek zorggeld van Stichting Buurtzorg naar privébedrijfjes zou zijn gesluisd

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Hermans (VVD) over het bericht dat publiek zorggeld van Stichting Buurtzorg naar privébedrijfjes zou zijn gesluisd. (2018Z04285)

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht ‘Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO’ . (2018Z04421) 1 Kent u het bericht ‘Depa

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden. (2018Z04419) 1. Bent u vo

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’. (2018Z04185) (ingezonden 9 maart 2018)

Antwoorden op vragen van het lid Diertens over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie. (2018Z04187) 1 Hoe

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Dijksma over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Dijksma (PvdA) over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur. (2018Z04427)

Het bericht ‘De Zorgconsulent failliet: slechte zorg en geen salaris voor personeel’

2018Z05868 Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «De Zorgconsulent failliet: slechte zorg en geen salaris voor personeel

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Kooiman over het bericht 'Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Hijink (SP) en Kooiman (SP) over het bericht 'Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen'. (2018Z03949) 1 Kent u het be

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over het bericht 'GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren'

Antwoorden op Kamervragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren

Antwoord op vragen van het lid De Lange over het bericht ‘Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden’. (2018Z02673) 1 Kent u het bericht

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en De Lange over het onderzoek van Reporter Radio op radio 1 zondag 18 februari 2018 jl.

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Van den Berg-Jansen (CDA) en De Lange (VVD) over het onderzoek van Reporter Radio op radio 1 zondag 18 februari 2018 jl. (2018Z03240).

Het bericht ‘Zieke werknemers zorgaanbieder Carinova moeten werk inhalen’

2018Z05749 Vragen van de leden Dijksma en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zieke werknemers zorgaanbieder Carinova moeten

Antwoord op vragen van het lid Sazias over de uitvoering van de WMO in Groningen

1564 Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de Wmo in Groningen (ingezonden 8 maart 2018). Antwoord van Minist

Het bericht ‘Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg’

2018Z05273 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg» (ingezonden 23 maart 2018). V

Het bericht ‘Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep’

2018Z05275 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep» (ingezonden 23 maar

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

1545 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018). Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezond

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen . (2018Z04858) 1 Bent u bekend met het bericht

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten

1537 Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over een brede open studie naar het zo

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het artikel 'Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout'

Antwoorden op vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout’ (ingezonden 16 februari 2018)

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Slootweg over het bericht 'Loek Winter omzeilt winstverbod zorg'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Ronnes (CDA) en Slootweg (CDA) over het bericht ‘Loek Winter omzeilt winstverbod zorg’ . (2018Z03522) 1 Bent u bekend met

Het bericht ‘Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op’

Vragen van de leden Bergkamp en PiaDijkstra (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het bericht «Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op» (ingezonden 22 m

Regeldruk voor kleine evenementen en festivals zoals de Lauwersland Fietsvierdaagse

2018Z04995 Vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren

1503 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren (ingezonden

De verkoop van euthanasieproducten via een website

2018Z04931 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verkoop van euthanasieproducten via een website (in

Seksueel misbruik tijdens de tantramassage

2018Z04932 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over seksueel misbruik tijdens de tantramassage (ingezonden 19 maart

Antwoord op vragen van het lid Peters over gezinshuizen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters (CDA) over gezinshuizen. (2018Z01949) 1 Heeft u kennisgenomen van recente onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen in ge

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van Oosten over het artikel 'Opleggen van huisverbod moet vaker en sneller'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Tielen (VVD) en Van Oosten (VVD) over het artikel 'Opleggen van huisverbod moet vaker en sneller' 2018Z02852) Vraag 1 Bent u

Het bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen

2018Z04858 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de wijkverpleegkundigen van Plicare verdwijnen (ingezonden 16 maart 2018

De emotionele oproep van ouders na de dood van hun dochter om het zelfmoordpoeder te verbieden en het strafrechtelijk vervolgen, dan wel verbieden van de Coöperatie Laatste Wil

2018Z04852 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over de emotionele oproep van ouders na de dood van h

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van den Berg over het bericht 'Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg'

1414 Vragen van de leden Slootweg en Van den Berg (beide CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg» (inge

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’

1415 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Het gewone sterven blijft onderbelicht» (ingezonden 21 februari 2018).

Het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden

2018Z04419 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden (ingez

Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

2018Z04427 Vragen van de leden Van den Hul en Dijksma (beiden PvdA) aan de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld ac

Het bericht ‘Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO’

2018Z04421 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Departementen blokkeren

Het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig medicijngebruik

2018Z04414 Vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het bericht ‘Zevende rechtszaak van Stichting GGZ Momentum tegen verzekeraar om vrije artsenkeuze: Achmea schendt artikel 13 Zorgverzekeringswet’

2018Z04409 Vragen van de leden Voortman en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Minister voor Medische zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zev

Het schenden van oorlogsgraven in de Waddenzee en de Noordzee

2018Z04288 Vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het schenden van oorlogsgraven in de Waddenzee en de No

Het bericht dat publiek zorggeld van Stichting Buurtzorg naar privébedrijfjes zou zijn gesluisd

2018Z04285 Vragen van de leden Slootweg (CDA) en Hermans (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat publiek zorggeld va

De uitvoering van de WMO in Groningen

2018Z04050 Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de Wmo in Groningen (ingezonden 8 maart 2018). Vraag 1 Bent u

Het bericht ‘Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen’

2018Z03949 Vragen van de leden Hijink en Kooiman (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen» (ingezonden

Het bericht dat ggz instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met Stichting Benchmark GGZ

2018Z03650 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ggz instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met Stichting Bench

Een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten

2018Z03565 Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over een brede open studie naar

Het bericht ' Loek Winter omzeilt winstverbod zorg '

2018Z03522 Vragen van de leden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Loek Winter omzeilt winstverbod zorg» (ingezonden 28

Het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren

2018Z03406 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren (ingezonden 26 februa

Het bericht ‘Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg’

2018Z03403 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg»

Het bericht ' Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg

2018Z03401 Vragen van de leden Slootweg en Van den Berg (beide CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg»

Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp over het bericht ‘Ziekenhuizen behandelen intensief door bij levenseinde’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Bergkamp (D66) over het bericht ‘Ziekenhuizen behandelen intensief door bij levenseinde’(ingezonden 25 januari 2018). (2018Z01126

Antwoord op vragen van het lid Hermans over het bericht dat de zorg heeft te kampen met verlies

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het bericht dat de zorg heeft te kampen met verlies (2018Z01657). 1 Kent u het artikel ‘Zorg heeft te kam

Het onderzoek van Reporter Radio op radio 1 zondag 18 februari 2018 j.l.

2018Z03240 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en De Lange (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek van Reporter Radio op radio 1 zondag 18

Antwoord op vragen van het lid Dijksma over het bericht ‘Crisisbedden bestaan niet meer’

1244 Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Crisisbedden bestaan niet meer» (ingezonden 31 januari 2018). Antwoord van M

Het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’

2018Z03101 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Het gewone sterven blijft onderbelicht» (ingezonden 21 februari 2018).

Het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren’

2018Z02930 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren» (ingezon

Het artikel 'Opleggen van huisverbod moet vaker en sneller'

2018Z02852 Vragen van de leden Tielen en Van Oosten (beiden VVD) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het artikel «Opleggen van huisverbod

Het artikel ‘Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout’

2018Z02770 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout» (ingezonden 16 februari 2018).

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Hermans over de berichten 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet' en 'Veel 65-plussers liggen onnodig in ziekenhuis'

1189 Vragen van de leden Aukje de Vries en Hermans (beiden VVD) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten «Honderdduizenden ouderen houden du

Het bericht ‘Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden’

2018Z02673 Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden» (ingezonde

Het bericht dat de carrière van postdocs van toeval aan elkaar hangt

2018Z02200 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de carrière van postdocs van toeval aan elkaar hangt (ingezonden 8 febr

Het bericht 'Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten'

2018Z02197 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten» (i

De berichten 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet' en 'Veel 65-plussers liggen onnodig in ziekenhuis'

2018Z02194 Vragen van de leden Aukje de Vries en Hermans (beiden VVD) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten «Honderdduizenden ouderen h

Antwoord op vragen van de leden Tellegen en Pia Dijkstra over het bericht 'Verbod embryo’s kweken niet houdbaar'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Tellegen (VVD) en Dijkstra (D66) over het bericht ‘Verbod embryo’s kweken niet houdbaar’ . (2018Z00604)

Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp over het bericht ‘E-healthweek 2018: ‘Opschaling is altijd gedoe’’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Bergkamp (D66) over het bericht ‘E-healthweek 2018: ‘Opschaling is altijd gedoe’’ . (2018Z01020) 1 B

Gezinshuizen

2018Z01949 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gezinshuizen (ingezonden 6 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van recente on

Antwoord op vragen van het lid Hermans over de signalen het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over de signalen het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is (2018Z00393). 1 Kent u het arti

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Hermans en De Lange over het bericht 'Wachttijden onacceptabel'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden De Vries (VVD), Hermans (VVD) en De Lange (VVD) over het bericht 'Wachttijden onacceptabel'. (2018Z00719) 1 Wat zijn de oor

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Peters over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Raemakers (D66) en Peters (CDA) over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ . (2017Z18493) 1 Bent u bekend met

De berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt

2018Z01661 Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat stress in bevi

Het bericht dat de zorg heeft te kampen met verlies

2018Z01657 Vragen van het lid Hermans (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de zorg heeft te kampen met verlies (ingezonden 1 februari 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het delen van persoonsgegevens van gebruikers van Valys

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het delen van persoonsgegevens van gebruikers van Valys (2018Z00389). 1 Heeft u kennisgenomen

Het bericht ‘Crisisbedden bestaan niet meer’

2018Z01526 Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Crisisbedden bestaan niet meer’ (ingezonden 31 januari 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht 'Registratie kindermishandeling bij veel organisaties niet op orde'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Tielen (VVD) over het bericht 'Registratie kindermishandeling bij veel organisaties niet op orde' (2018Z00074) 1 Bent u bek

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over de uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Raemakers (D66) over naar aanleiding van de uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’(2017Z18253) Vraa

Het bericht ‘Waar zijn de miljoenen voor de gezonde Veenkoloniën gebleven?’

2018Z00887 Vragen van de leden Dijksma en Nijboer (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Waar zijn de miljoenen voor de gezonde Veenkoloni

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’ . (2018Z00501) 1

Het bericht 'Wachttijden onacceptabel'

2018Z00719 Vragen van de leden Aukje de Vries, Hermans en De Lange (allen VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondh

Het bericht ‘Verbod embryo’s kweken niet houdbaar’

2018Z00604 Vragen van de leden Tellegen (VVD) en Pia Dijkstra (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Verbod embryo’s kweken niet houdbaar» (ingezonden 18

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is (2017Z17996). 1. Hoe oordeelt u o

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Diertens over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Diertens (D66) over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’. (2017Z18852)

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg over het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende'

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Geluk-Poortvliet (CDA) en Slootweg (CDA) over het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende' (2017Z18658). Vraag 1 Bent u

Het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’

2018Z00501 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: «Mijn zoon slaapt op de bank»» (ingezon

Het delen van persoonsgegevens van gebruikers van Valys

2018Z00389 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het delen van persoonsgegevens van gebruikers van Valys (ingezonden 16 januari 2018)

De signalen het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is

2018Z00393 Vragen van het lid Hermans (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de signalen het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is (ingezonden 16 jan

Het bericht ‘Steeds meer mensen willen euthanasie, kliniek kan de vraag niet aan’

2018Z00307 Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Steeds meer mensen willen euthanasie, kliniek kan de vraag niet aan» (ingezon

Het bericht dat een keuringarts is gezwicht onder gemeentelijke druk

2018Z00242 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een keuringarts is gezwicht onder gemeentelijke druk (ingezonden 12 januari 201

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche . (2017Z17860) 1 Bent u be

Het bericht 'Registratie kindermishandeling bij veel organisaties niet op orde'

2018Z00074 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Registratie kindermishandeling bij veel organisaties niet op orde» (ingezonden

Incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam

2017Z19006 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam (ingezonden 29

Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

2017Z18852 Vragen van de leden Bergkamp en Diertens (beiden D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek «Economische» daklozen vallen tussen

Het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende'

2017Z18658 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Draagvlak mantelzorg is tanende» (ingezonden 21 decem

Het bericht ‘Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’

2017Z18651 Vragen van de leden Van Dam en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorg

Antwoord op vragen van het lid Dijksma over het instellen van een draagmoederbank

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over het instellen van een draagmoederbank . (2017Z16740) 1 Bent u op de hoogte van de wens van medisch speciali

Het bericht 'Rolstoelgebruikers hekelen gebrekkige assistentie op vliegvelden'

2017Z18494 Vragen van de leden Bergkamp en Paternotte (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Rolstoelgebruikers h

Het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’

2017Z18493 Vragen van de leden Raemakers (D66) en Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ (ingezonden 20 decem

De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

2017Z18253 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (D66) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de uitzending van Zembla «Verdacht

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht van het CBS “Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis”

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht van het CBS “Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis” (2017Z16152). 1. Heeft u kennisgeno

Het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is

2017Z17996 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is (ingezonden 14 dec

Het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche

2017Z17860 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche (i

Antwoord op vragen van lid Diertens over het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”. (2017Z15414) 1 Bent u bekend met het onder

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) over euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten . (2017Z15771) 1 H

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht ‘Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over het bericht ‘Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld’ . (2017Z16741)

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over de Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over de Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag . (2017Z14587) (ingezonden 2 november 2017).

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’. (2017Z15655) 1. Wat vindt u van

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’ . (2017Z15946) 1 Heeft u kennisgenomen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Futselaar over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Marijnissen (SP) en Futselaar (SP) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen (2017Z15011).

Antwoord op vragen van de leden Hermans en Van der Linde over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen

Antwoorden op Kamervragen van de leden Hermans en Van der Linde (beiden VVD) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen (2017Z15325). 1

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over wijkverpleging

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over Wijkverpleging (2017Z15537). 1 Bent u op de hoogte van de brief van 10 november 2017 van zorgver

Het bericht ‘Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld’

2017Z16741 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld’ (i

Het instellen van een draagmoederbank

2017Z16740 Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het instellen van een draagmoederbank (ingezonden 30 november 2017) 1

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden (2017Z15196). 1 Hebt u kennisgenomen

Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over miljoenen aan onwettige subsidies verstrekt door ZonMw

Antwoorden op vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over miljoenen aan onwettige subsidies verstrekt door ZonMw. (ingezonden 4 oktober 2017)

Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Paternotte over de radiouitzending 'Schimmige praktijken bij ZonMw' en de Kamerbrief van Minister Schippers van 3 oktober 2017 (Kamerstuk 30850-45)

Antwoorden op vragen van de leden Pia Dijkstra en Paternotte (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht in de NRC dat de zorg aan kwetsbare gezinnen onder druk staat

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op schriftelijke vragen van het lid Kooiman (SP) over het bericht dat de zorg aan kwetsbare

Het pleidooi van gemeenten om meer soorten van de wietproef toe te staan

2017Z16450 Vragen van de leden Kuiken en Dijksma (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het pleidooi van gemeenten om meer soorten

Antwoord op vragen van de leden El Yassini en Raemakers over het bericht ‘Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd’

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) over het bericht ‘Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd’. (2017Z15199).(ingezonden 13 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen

Antwoorden op vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet herkennen van signalen

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet over beveiligde GGZ-zorg

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Buitenweg (GL) en De Jonge van Ellemeet (GL) over beveiligde GGZ-zorg. (2017Z14310 ) 1 Kent u de tussentijdse rapportage van het Scha

Mogelijk nog grotere fraude bij CASA klinieken

2017Z16211 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mogelijk nog grotere fraude bij CASA klinieken (ingezonden 24 november 2017).

Het bericht van het CBS “Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis”

2017Z16152 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de ministers van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van het CBS “Kinderen

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over de misstanden bij Thebe

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de misstanden bij Thebe (2017Z14943). 1 Bent u ook zo geschrokken van de signalen over grove misstanden die geme

Antwoord op vragen van het lid El Yassini over het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid El Yassini (VVD) over het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel' . (2017Z14586) (ingezonden 2 november 2017)

Euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten

2017Z15771 Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch pat

Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.

2017Z15655 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Rapport «Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn» (ingezonden 17 nove

De lange wachtlijsten en de tekorten in de jeugdzorg

2017Z15538 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de lange wachtlijsten en de tekorten in de jeugdzorg (ingezonden 16 november 2017).

Het bericht dat Q-koorts is geconstateerd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

2017Z15415 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Q-koorts is geconstateerd in de

Het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”

Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek «Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie» (ingezonden 15 november 2017).

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden door camera’s

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden door camera’s. (2017Z13920).

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over het vervolgonderzoek naar Alliade

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over het vervolgonderzoek naar Alliade . (2017Z14585) 1 Wat is de stand van zaken van het vervol

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 november 2017).

Vragen van de leden El Yassini (VVD) en Raemakers (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd» (ingezonden 13 novembe

Het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden (ingezonden 13 november

Antwoord op vragen van het lid Keijzer over een advies door een kinderverpleegkundige aan het SKGZ

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over een advies door een kinderverpleegkundige aan de SKGZ . (2017Z13376) 1 Is het in de thuissituatie indiceren v

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over opnieuw honderden ontslagen in de zorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over opnieuw honderden ontslagen in de zorg (2017Z13098). 1 Vindt u het acceptabel dat zorgmedewerkers ontslage

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer (2017Z13873) (ingezonden 18 oktober 2017) 1 Wat is uw reactie over de

Het bericht 'Volkerak weer deels opengesteld'

2017Z15133 Vragen van het lid De Groot (D66) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Volkerak weer deels opengesteld' (

Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over het bericht dat bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met persoonsgebonden budget (pgb)

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over het bericht dat bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met persoonsgebonden budget (pgb) (2017Z14029).

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat de gemeente Eindhoven met het criterium ‘schoon huis’ wil gaan werken, terwijl jurisprudentie aangeeft dat dit niet mag

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat de gemeente Eindhoven met het criterium ‘schoon huis’ wil gaan werken, terwijl jurisprudentie aangeeft dat dit niet

De misstanden bij Thebe

2017Z14943 Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de misstanden bij Thebe (ingezonden 8 november 2017) 1

Zwerfjongeren

2017Z14678 Vragen van de leden Westerveld en Voortman (beiden GroenLinks) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zwerfjongere

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken (20 17Z112479) 1 Hoe oordeelt u

Antwoord op vragen van het lid Kooiman over jongeren met psychische problemen die soms wel 40 weken moeten wachten op hulp

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over jongeren met psychische problemen die soms wel 40 weken moeten wachten op hulp (2017Z13270) 1 Bent u ook zo ge

Het vervolgonderzoek naar Alliade

2017Z14585 Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vervolgonderzoek naar Alliade (ingezonden 2 november 2017) 1

De Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

2017Z14587 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag (inge

Het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’

2017Z14584 Vragen van de leden Aukje de Vries en Arno Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Medische Zorg over het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’ (ingezonden 2 n

Het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'

2017Z14586 Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel' (ingezonden 2 novem

Het bericht 'De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten'

2017Z14390 Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Infras

Beveiligde GGZ-zorg

2017Z14310 Vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet (beiden GroenLinks) minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beveiligde GGZ-zorg. (i

De begeleiding van functiebeperkte studenten die te kort schiet

Vragen van de leden Van der Molen en Kuik (beiden CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de begeleiding van fu

Alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden door camera’s

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen