Het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komt

2019Z13101 Vragen van de leden Rudmer Heerema, Tielen en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur

Freelancejournalisten die onder het minimumloon werken

2019Z13096 Vragen van de leden Asscher (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en

Het bericht dat mensen hun servicekosten niet terugkrijgen als een concert wordt geannuleerd

2019Z12977 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klim

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting van de ingetrokken wetswijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

2019Z11262 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuu

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat wervingsbureaus internationale studenten naar Nederland lokken

2019Z08466 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat wervingsbureaus internationale student

Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’

2019Z12811 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius, Tielen en El Yassini (allen VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en W

Het bericht dat de Universiteit Groningen niet eerlijk is over het onderzoek naar studentpromovendi

2019Z12798 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Unive

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bericht 'Scriptie onvoldoende? Dan ook geen beloning voor docent'

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Özdil (GroenLinks) van uw Kamer inzake het bericht ‘Scriptie onvoldoende? Dan ook geen beloning voor docent’.

Het bericht dat de Groningse universiteit meer grip wil krijgen op het Koninklijk Nederlands Instituut Rome

2019Z12078 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Groni

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht 'Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition'

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Tielen (VVD) van uw Kamer inzake vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Internationaal

De financiële gevolgen voor de Rijksbegroting van de ingetrokken wetswijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

2019Z11262 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiële gevolgen voor d

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het laten verkrotten van panden

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Beckerman (SP) van uw Kamer inzake het laten verkrotten van panden. De vragen heeft u bij uw boven aangehaalde brief m

De faciliteiten van jongerenorganisaties

2019Z11063 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Basis- en Voo

Het bericht ‘Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition’

2019Z11051 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Internation

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de uitzending 'Xi, Xi wat jij niet ziet' en het bericht 'Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde'

2019Z07922 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitzending 'Xi, Xi wat jij niet ziet' en het

Ondervoeding bij thuiswonende ouderen

2019Z10945 Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Beertema (PVV) van uw Kamer inzake het bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

2019Z10737 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de st

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op de dag van de openbaar vervoersstaking

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Kirsten van den Hul (PvdA) van uw Kamer inzake instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op d

Instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op de dag van de openbaar vervoersstaking

2019Z10468 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zon

Het bericht 'Universiteiten nemen spionagerisico voor lief'

  2019Z10365 Vragen van de leden Van der Molen en Van den Berg (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van

Antwoord op vragen van het lid Kwint over de uitzending van BOOS over het feit dat mbo-studenten zakken op keuzedelen

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Kwint van uw Kamer over de uitzending van BOOS over het feit dat mbo-studenten zakken op keuzedelen (2019Z09227, ingezonden op 10 mei 2019).

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Kuik en Peters over het bericht 'Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden'

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van der Molen, Kuik en Peters (allen CDA) over het beri

De eerlijke betaling van kunstdocenten

Vragen van de leden Ellemeet en Smeuld

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht dat de maatschappelijke urgentie van de problematiek van laaggeletterdheid is zo hoog dat er geen tijd te verliezen is

2019Z07724 (ingezonden 15 april 2019) Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de maatsch

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Kwint over het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Beckerman en Kwint inzake het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben. De vragen werden mij toegezonden bij uw boven aan

Antwoord op vragen van het lid Asscher inzake bibliotheken die met sluiting worden bedreigd

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Asscher (PvdA) van uw Kamer inzake bibliotheken die met sluiting worden bedreigd (ingezonden op 25 april met het kenmerk 2019Z0864

De vervreemding van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed

2019Z08846 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vervreemding van obje

Bibliotheken die met sluiting worden bedreigd

2019Z08642 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bibliotheken die met sluitin

Het bericht dat wervingsbureaus internationale studenten naar Nederland lokken

2019Z08466 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat wervings

Het bericht ‘Veel schade door ‘bitcoin-advertenties’ met nepuitspraken BN’ers’

2019Z08462 Vragen van de leden Van Wijngaarden, Van der Linde en Van Aartsen (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veili

Het bericht ‘COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert’

2019Z08483 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Buitenweg (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en d

Het bericht ‘Dat COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert’

2019Z08484 ingezonden (24 april 2019) Vragen van de leden Azmani en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de staatssecretaris en minis

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Tielen, Beertema en Bisschop inzake het experiment promotieonderwijs

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van der Molen (CDA), Tielen (VVD), Beertema (PVV) en Bisschop (SGP) inzake het experiment promotieonderwijs. De vr

Antwoord op vragen van het lid Tielen inzake ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Tielen van uw Kamer inzake ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’ (ingezonden 28 maart 2019). De vragen werd

Mogelijke selectiviteit bij de NOS

2019Z08244 Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mogelijke selectiviteit bij de NOS (ingezonden 19 a

Het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

2019Z08112 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het declaratiegedra

Het bericht 'Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden'

2019Z08115 Vragen van de leden Van der Molen, Kuik en Peters (allen CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staat

De uitzending 'Xi, Xi wat jij niet ziet' en het bericht 'Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde'

2019Z07922 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitzending 'Xi,

Het bericht ‘Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen’

2019Z07798 Vragen van de leden Westerveld en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de werkdruk aan de universiteit nog verder opgelopen is

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer over het bericht dat de werkdruk aan de universiteit nog verder opgelopen is. De vrage

Het bericht dat de maatschappelijke urgentie van de problematiek van laaggeletterdheid is zo hoog dat er geen tijd te verliezen is

2019Z07724 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de maatschappelijk

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kwint (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt.

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen. De minister van Onderwijs, Cult

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat Hogeschool Ut

Regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg

2019Z07282 Vragen van de leden Aartsen en Nijkerken- de Haan (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over regeldruk bij volkscu

Het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’

2019Z07090 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuward

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de verschillen in onderzoekstijd tussen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers met kinderen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van uw Kamer inzake de verschillen in onderzoekstijd tussen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers met kin

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg over vrouwelijke ondernemers

Hierbij zenden we het antwoord op de vragen van de leden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg (allen D66) van uw Kamer inzake vrouwelijke ondernemers. De vragen werden on

Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

2019Z06859 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en

Het bericht ‘Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: 'Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen'

2019Z06863 Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuu

Extra belastingdruk voor scholen die het lerarentekort proberen op te vangen middels een RTC

2019Z06736 Vragen van de leden Rog, Omtzigt (beiden CDA), Bisschop en Stoffer (beiden SGP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Onderwij

Een breed plan voor technisch onderwijs dat volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland nu nodig is

2019Z06740 Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economisc

Antwoord op vragen van de leden Rog en Van der Molen over Confuciusinstituten in Nederland

Hierbij zend ik u mede namens de minister van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het antwoord op de vragen van de leden Rog en Van der Molen (beiden CDA) over Confuciusinsti

Het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben

2019Z06455 Vragen van de leden Beckerman en Kwint (beiden SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat kleine gemeenten met

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Moorlag over honderden miljoenen die volgens de SER Overijssel nodig zouden zijn om de klappen van de veranderende arbeidsmarkt voor mbo’ers op te vangen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) van uw Kamer inzake honderden miljoenen die volgens de SER Overijssel nodig zouden zijn o

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het overhevelen van 150 miljoen euro van geesteswetenschappen naar technische universiteiten

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van uw Kamer inzake het overhevelen van 150 miljoen euro van geesteswetenschappen naar technische universite

Het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’

2019Z06129 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale stu

Nieuwe onthullingen rond het Haga Lyceum

2019Z06150 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over nieuwe onthullingen rond

De bunker Seyss Inquart

2019Z05840 Vragen van de leden Aartsen en Middendorp (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister va

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Van der Molen over het bericht dat internationalisering Saxion moet redden voor krimp

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Futselaar (SP) en Van der Molen (CDA) van uw Kamer inzake het bericht dat internationalisering Saxion moet redden voor krimp.

Het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt

2019Z05555 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat 20 procent van de startende docenten in he

De verschillen in onderzoekstijd tussen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers met kinderen

2019Z05550 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verschillen in onderzoekstijd tussen vrouwe

Het overhevelen van 150 miljoen euro van geesteswetenschappen naar technische universiteiten.

2019Z05476 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het overhevelen van 150 miljoen euro van geest

Antwoord op vragen van de leden Tielen, Becker en Yesilgöz-Zegerius over het bericht 'Universiteit Utrecht is te wit'

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Tielen, Becker en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) van uw Kamer over het gescheiden plaatsnemen van mannelijke en vrouwelijke st

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Ouwehand over de inmenging van Shell in inhoudelijke exposities van Rijksmuseum Boerhaave

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) van uw Kamer inzake de inmenging van Shell in inhoudelijke exposities van Rijksmuseum Boerh

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over promovendi

Hierbij zend ik u, in overleg met de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de vragen van het lid Westerveld (Gro

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Özdil over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden. De vragen w

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Beertema dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’. De vr

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Bisschop (SGP) van uw Kamer inzake het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’. De vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat ‘je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt.’

Antwoord op vragen van het lid Özdil over de wetenschapsvisie van de minister ‘Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Özdil (GroenLinks) van uw Kamer inzake de wetenschapsvisie van de minister ‘Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetens

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Özdil (GroenLinks) van uw Kamer inzake het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’. De v

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Kwint over het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’(ingezonden 28 januari 20

De antwoorden op vragen inzake het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

2019Z04107 Vragen van het lid Van der Molen (CDA), Tielen (VVD), Beertema (PVV) en Bisschop (SGP) aan de minister v

Antwoord op vragen van het lid Özdil inzake het bericht ‘Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Özdil (Groenlinks) van uw Kamer inzake het bericht ‘Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus’ met

Antwoord op vragen van het lid Kuik inzake het bericht ‘te snelle keus dreigt door beperkte plekken’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Kuik (CDA) van uw Kamer inzake het bericht ‘te snelle keus dreigt door beperkte plekken’, met kenmerk 2019Z01628, ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat een te snelle keus voor mbo dreigt

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Kwint (SP) van uw Kamer inzake het bericht te snelle keus voor mbo dreigt’, kenmerk 2019Z01626, ingezonden d.d. 30 januari 20

De inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van Rijksmuseum Boerhaave

2019Z03938 Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de inmenging van Shell in inh

Het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’

2019Z03790 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ‘je o

Het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland.

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z03536

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp, Yesilgöz-Zegerius, Van den Hul, Krol en Özütok over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring

Hierbij zend ik u mede namens de minister-president, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Defen

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ en de bescherming van cultuurgoederen

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 1 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z01845) van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minist

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 1 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z01845) van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minist

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 1 februari 2019 (uw kenmerk 2019Z01845) van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de ministe

De Week zonder vlees

2019Z03354 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019)

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

2019Z03217 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen

Antwoord op vragen van de leden Becker en Tielen over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Becker en Tielen (VVD) van uw Kamer over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht. De vragen werden mij en

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan verwacht’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Tielen (VVD) van uw Kamer inzake het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan verwacht’. De vragen werden mij toegezonden

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

Bijgevoegd vindt u mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische

De berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

2019Z03121 Vragen van de leden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichtgeving over de Qatares

Vrouwelijke ondernemers

2019Z03128 Vragen van de leden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg (allen D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris v

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Tielen (VVD) en Van der Molen (CDA) van uw Kamer inzake het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment pro

Het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’

2019Z03025 Vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en

Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

2019Z03024 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschoo

Het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt

2019Z03017 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een

Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

2019Z02801 Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beri

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Bruins Slot over het bericht ‘Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide’

Hierbij beantwoord ik de vragen d.d. 20 december 2018 van de leden Geluk-Poortvliet en Bruins Slot (beiden CDA) over het bericht ‘Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide’.

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twijfel over teruggave is verwerpelijk"

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beide VVD) van uw Kamer over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twi

Het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan verwacht’

2019Z02379 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan ver

Het bericht ‘Universiteit is te wit’

2019Z02374 Vragen van de leden Becker en Tielen (beiden VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De wetenschapsvisie van de minister ‘Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap’

2019Z02378 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wetenschapsvisie van de minister ‘Nieuws

Het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ en de bescherming van cultuurgoederen

2019Z02157 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in

Het bericht dat ruim 3.200 Belgische wetenschappers en academici de klimaatstakers groot gelijk geven

2019Z02015 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat

Het bericht dat een te snelle keus voor mbo dreigt

2019Z01626 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een te snelle keus voor mbo dreigt (in

Het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’

2019Z01628 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

2019Z01627 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus

Antwoord op vragen van het lid Özütok inzake de recente cijfers over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) van uw Kamer inzake de recente cijfers over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd.

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sneller over het bericht 'Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken'

Bijgaand zend ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden op de vragen van 25 januari 2019 (uw kenmerk 2019Z01306)van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de Ministe

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de effecten van decentrale selectie op de samenstelling van studentenpopulaties bij universitaire opleidingen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van den Hul van uw Kamer inzake de effecten van decentrale selectie op de samenstelling van studentenpopulaties bij universitai

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Rudmer Heerema over het bericht ‘Bowi van #SorryJohan doet stap terug: 'Je krijgt veel stront over je heen'

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Rudmer Heerema (VVD) van uw Kamer inzake het bericht ‘‘Bowi van #SorryJohan doet stap terug: ‘

Het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’

2019Z01410 Vragen van de leden Beckerman en Kwint (beiden SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Archeologie bij ge

De berichten ‘Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst’ en Twijfel over teruggave is verwerpelijk’

2019Z01412 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten ‘Nederland

Het bericht dat internationalisering Saxion moet redden voor krimp

2019Z01317 Vragen van het lid Futselaar (SP) en Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat internation

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over veel lhbt-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor BVOM, het antwoord op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van uw Kamer inzake veel lhbt-leerlingen die het volgens de Amerikaanse

Het kraken van het Fort bij Velsen in de Gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

2019Z00774 Vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap (allen VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs,

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Rudmer Heerema over het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar tegenhoudt

Hierbij bied u ik de antwoorden aan op schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis en Heerema, over het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar t

Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

2019Z00125 Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de minister-president over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid dhr. Kwint (SP) van uw Kamer inzake 'het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht'.

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul op de vragen over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van den Hul op de vragen over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetensch

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

2018Z24655 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de recente cijfers over de ongelijkheid tussen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat studenten weinig gebruik maken van inspraak

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat studenten weinig gebruik maken van inspraak. De vragen werden m

Antwoord op vragen van de leden Beertema, De Roon, Bosma en Fritsma over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het antwo

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over het bericht ‘Duitsers willen nieuwe universiteit op grens met Nederland’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) van uw Kamer inzake het bericht ‘Duitsers willen nieuwe universite

Het bericht ‘Behoud gebouwen schietbanen Leusderheide’

2018Z24520 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Bruins Slot (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretarissen va

Het bericht ‘Bowi van #SorryJohan doet stap terug: 'Je krijgt veel stront over je heen'

2018Z24308 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Bow

Het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

2018Z24301 Vragen van de leden Tielen (VVD) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het niet toestaan van een nieuwe

Promovendi

2018Z24096 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over promovendi(ingezonden 18 december 2018)

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat universiteiten op zoek moeten naar financiers

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat universiteiten op zoek moeten naar financiers. De vragen werden

Anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam

2018Z23983 Vragen van de leden Becker en Tielen (beiden VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Asscher over seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de vragen van de leden Van den Hul en Asscher (beiden PvdA) van uw Kamer inzak

Antwoord op vragen van de leden Ellemeet, Özütok en Renkema over #metoo in de culturele sector

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de vragen van de leden Ellemeet, Özütok en Renkema (allen GroenLinks) van uw

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Özütok over het bericht '53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid'

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) van uw Kamer over het bericht '53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid'(i

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018

2018Z23876 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018 (Ingez

Veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

2018Z23861 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de ministers van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media

Websites die sjoemelen met kaartverkoop

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over websites die sjoemelen met kaartverkoop (ingezonden 13 december 2018).

Een subsidieaanvraag door Stichting De Fryske Mole

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Molen (beiden CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een subsidieaanvraag door Stichting De Fryske Mole (ingez

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van der Molen van uw Kamer inzake het bericht 'TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder'. De vragen werden m

Antwoord op vragen van de leden Van de Hul, Westerveld en Futselaar over de toename van studenten die ten koste gaat van de kwaliteit van universiteiten

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Van den Hul (PvdA),Westerveld (GroenLinks) en Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht over de toename van studenten die

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het bericht dat part time werken voor vrouwen lang niet altijd een vrije keuze is

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van uw Kamer over het bericht dat de keuze van vrouwen voor deeltijd minder vrij is dan wij denken.

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Van der Molen over het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese Branchcampus

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Futselaar (SP) en Van der Molen (CDA) van uw Kamer inzake het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chi

Het bericht ‘Duitsers willen nieuwe universiteit op grens met Nederland’

Vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Duitsers willen nieuwe universiteit op grens met

Antwoord op vragen van de leden Agema en Beertema over MRI-onderzoek door het Spinoza Centre

Mede namens de minister voor Medische Zorg zend ik u hierbij de antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Agema en Beertema (beiden PVV) over MRI-onderzoek door het Spinoza Cent

Het beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de Palestijnen

2018Z22777 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en

#metoo in de culturele sector

2018Z22773 Vragen van de leden Ellemeet, Özütok en Renkema (allen GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en over #metoo

Seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

2018Z22685 Vragen van de leden Van den Hul en Asscher (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over seksueel overschrijdend gedrag

Het bericht dat universiteiten op zoek moeten naar financiers

2018Z22499 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat universiteiten op zoek moeten naar

Het bericht dat part time werken voor vrouwen lang niet altijd een vrije keuze is

2018Z22377 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat part time werken voor vrouwen

Het bericht dat studenten weinig gebruik maken van inspraak

2018Z22263 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat studenten weinig gebruik maken van ins

Het bericht ‘53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid’

2018Z22061 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘53 steden tek

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Özdil over de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van leden Van der Molen (CDA) en Özdil (Groenlinks) van uw Kamer inzake de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de ber

Het bericht ‘Voetbal is voor iedereen!’

2018Z21686 Vragen van de leden Bergkamp en Diertens (beiden D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht ‘Helft van de promovendi is vrouw maar cum laude krijgen ze zelden’

2018Z19157 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Helft van de promovendi is vrouw maar c

De toename van studenten die ten koste gaat van de kwaliteit van universiteiten

Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Westerveld (GroenLinks) en Futselaar (SP)

Het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampus

2018Z21307 Vragen van de leden Futselaar (SP) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de RUG uit ang

MRI-onderzoek door het Spinoza Centre (AMC)

2018Z21308 Vragen van de leden Agema en Beertema (beiden PVV) aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over MRI-onderzoek

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de verwijdering van het schilderij Regelrecht uit de rechtbank in Almelo

Het Kamerlid Bergkamp heeft vragen gesteld over de verwijdering van het schilderij Regelrecht uit de rechtbank in Almelo. Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Ko

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht

2018Z20641 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid dhr. Kwint van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het bericht dat de kaarten voor Rammst

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over een alarmerende daling van studentenaantallen voor Nederlandse Taal en Cultuur

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over een alarmerende daling van studentenaa

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de berichten dat een bedrijf ‘post-master’-opleidingen aanbiedt in combinatie met een arbeidscontract dat uiteindelijk niet tot stand komt

2018Z19004 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de berichten dat een bedrijf 'p

Het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’

2018Z20761 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU

Het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht

2018Z20641 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht over nieuwe misstanden bij corpora, in dit geval Minerva

2018Z18613 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en

Het bericht ‘Trump administration wants to remove 'gender' from UN human rights documents’.

2018Z20128 Vragen van de leden Sjoerdsma en Bergkamp (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het be

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht ‘Historie moet wijken voor veiligheid’

2018Z15531 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake bericht 'Historie moet

De antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

2018Z19279 Vragen van de leden Van der Molen (CDA) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de antwoorden op de s

Antwoord op vragen van het lid Özdil over de brief inzake Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland

2018Z19056 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Özdil (GroenLinks) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de brief inzake Flexibiliseri

Het bericht ‘Helft van de promovendi is vrouw maar cum laude krijgen ze zelden’

2018Z19157 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Helft van de promovendi is vrouw maar c

De brief inzake Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland

2018Z19056 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief inzake Flexibilisering uitbetaling c

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

2018Z16891 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een

Een alarmerende daling van studentenaantallen voor Nederlandse Taal en Cultuur

2018Z18900 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Geef leraar onbeperkt toegang tot onderzoek’

2018Z16639 – Antwoorden Kamervragen Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vo

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen over ongewenste druk van de overheid en het bedrijfsleven op onderzoekers

2018Z15873 Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

Het bericht over nieuwe misstanden bij corpora, in dit geval Minerva

2018Z18613 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht over nieuwe misstanden bij corpora, in dit

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

a Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buite

Antwoord op vragen van het lid Özdil over de berichten ‘Studie Nederlands dreigt te verdwijnen door studententekort’ en ‘Studie Nederlands is alleen in het buitenland populair’

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten ‘Studie Nederlands dreigt te verdwijnen door studententekort’ en ‘St

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

2018Z17019 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudez

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het rapport 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'

2018Z13737 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Tielen (VVD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over verouderde techniekapparatuur in het middelbaar beroepsonderwijs

2018Z16893 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verouderde techniekapparatuur

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC

2018Z15535 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs,

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

2018Z17020 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake plannen van het BKR om stu

Het bericht 'Berispte ambtenaar blijft actief in vrouwenrechten'

Vragen van het de leden Özütok en Van Ojik (beiden GroenLinks) aa

Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Remco Dijkstra over het in Nederland houden van het vliegend erfgoed De Catalina

2018Z17017 Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Aartsen en Remco Dijkstra (beiden VVD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het in

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht 'Facebook bant foto van twee mannen'

2018Z16332 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Het b

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat de Europese Commissie zich mengt in de opleiding Europese Studies

2018Z14562 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Van Meenen over het studievoorschot en het effect op de maximale hypotheek

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht [1] “Studieschuld obstakel bij aanvragen hypothee

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van der Molen over het bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij een studieschuld

2018Z14932 Vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Özdil over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld' van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

2018Z15098 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de inventarisatie ‘Hypotheek en Studieschuld’

Het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

2018Z17019 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudez

Plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

2018Z17020 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het in Nederland houden van het vliegend cultureel erfgoed De Catalina.

2018Z17017 Vragen van de leden Aartsen en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het in Nederland houden van he

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem

2018Z14993 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door

Verouderde techniekapparatuur in het middelbaar beroepsonderwijs

2018Z16893 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verouderde techniekapparatuur in het middelbaar

Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

2018Z16891 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden

2018Z15749 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de stellage in Enschede waar je als slachtoffe

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over de culturele invulling van handelsmissies

2018Z14659 Vragen van de leden Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de culturele invulling van

De onafhankelijkheid van Yvon Jaspers

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cult

De uitzending van Zembla ‘De Kunstgrasberg’

2018Z16179 herdruk*) Vragen van de leden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister vo

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil’

2018Z14911 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘In de zoveelste onderwijsfraudez

Antwoord op vragen van het lid Özdil over de berichten ‘Promoveren op een studentenbeurs’ en ‘Universiteit Groningen kleedt het promoveren verder uit’

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Özdil (GroenLinks) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de berichten

Undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC

2018Z15535 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over un

Het bericht ‘Historie moet wijken voor veiligheid’

2018Z15531 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Historie moet wijken voor ve

Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht dat honderden Nederlandse wetenschappers publiceerden in neptijdschriften

2018Z14600 Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Honderden Nederlandse acad

Antwoord op vragen van het lid Bosma over het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het negatieve emoties oproept en aanstoot geeft

2018Z14189 Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verwijderen van een boek uit een bibliothe

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ’Studenten lenen steeds meer en vaker’

2018Z13731 Vragen van het lid van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Studenten lenen steeds meer en

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van der Molen over het bericht dat meer dan 100 Nederlandse studenten hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beantwoording aan van de vragen van de Leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) over het b

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat zwangere vrouwen achtergesteld worden bij de aanvraag van NWO beurzen

2018Z14366 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over achterstelling van vrouwen bij NWO-beurzen.

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer inzake het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten ond

Het tekort aan studentenkamers

Vragen van de leden Ronnes en Van der Mol

Antwoord op vragen van het lid Rog over het niet publiceren van de namen van geslaagde leerlingen

2018Z11054 Vragen van het lid Rog (CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het niet publiceren van de namen van geslaagde

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht explosie aantal eerstejaars economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten

2018Z14463 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het bericht explosie aantal ee

De culturele invulling van handelsmissies

Vragen van de leden Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onde

Antwoord op vragen van de leden Rog en Slootweg over een weeffout in de wet aangaande de financiering van het Passend Onderwijs

2018Z10588 Vragen van de leden Rog en Slootweg (beiden CDA) aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een weeffout in de wet aangaande de financiering va

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het onderzoek van scholierenorganisatie LAKS over veiligheid op school

2018Z11387 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en M

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) compenseert in de normering bij examens

2018Z10990 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de blog over hoe het College voor Toetsen en E

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht het noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht staat

2018Z11918 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Het bericht dat het noodlijdende

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Rog over de berichten 'Verus niet akkoord met nieuwe onderzoekskaders» en «Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit'

2018Z12786 Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister voor Basis- en Voortgeze

Antwoord op vragen van de leden Becker en Tielen over het bericht 'Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs'

2018Z12790 Vragen van de leden Becker en Tielen (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over grote problemen bij ROC Top

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur

Bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’

2018Z13913 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het bericht ‘Hogeschool censu

De hogeschool Saxion, die een stuk over de Aramese genocide niet plaatst omdat er ophef en discussie over is in Nederland

2018Z13907 Vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen (beiden CDA), Voordewind (CU) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetensch

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over een basisschool die homorollen schrapt uit de musical vanwege het geloof van een leerling

AH 2691 2018Z10177 Antwoord van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwij

Antwoorden op vragen van de leden Rudmer Heerema en Yesilgöz-Zegerius over het bericht: ‘Basisschool wil geen homorol in eindmusical vanwege geloof leerling’

AH 2654 2018Z10175 Antwoord van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwij

Antwoord op vragen van de leden Van Haersma Buma en Pechtold over het bericht ‘Veel trots, weinig kennis’

AH 2692 2018Z09735 Antwoord van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de minister voor Rechtsbescherming (ontvangen

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

AH 2692 2018Z09735 Antwoord van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mede namens de minister voor Rechtsbescherming (ontvangen

Het rapport ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’

2018Z13737 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport ‘Inzicht in en verantwoording van onder

Het bericht ‘Studenten lenen steeds meer en vaker’

2018Z13731 Vragen van het lid van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Studenten lenen steeds meer en

De capaciteit in de mondzorg

2018Z13739 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de capaciteit in de mondzorg

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat hbo’ers opnieuw niet warm lopen voor verkiezingen

2018Z11609 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het bericht dat ‘Toelatingstoetsen niet zorgen voor betere leraren’

AH 2611 2018Z10730 Antwoord van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 28 juni 2018)

Het te vroeg intreden van de zomerperiode voor het OV-studentenreisproduct van studenten in de regio Noord

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het te vroeg

De verantwoording over het profileringsfonds door hogescholen en universiteiten

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verantw

Grote problemen bij ROC Top

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over grote prob

Meer dan 100 Nederlandse studenten die hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten

Vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetensc

Het bericht dat één op de acht universitaire opleidingen hbo-studenten weert

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

Het bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Tielen en El Yassini over de berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Vragen van de leden Tielen en El Yassini (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ov

Het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

Vagen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht dat

Het bericht het noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht staat

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht het n

Het bericht dat hbo’ers opnieuw niet warm lopen voor verkiezingen

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Britse universiteiten zoeken samenwerking'

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

Het bericht ‘Wie koopt bunker van nazi-topman Seyss-Inquart?’

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssec

Het artikel ‘Populariteit Psychologie en Kunstmatige Intelligentie leidt tot studentenstop’

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artike

Antwoord op vragen van de leden Tielen, Wiersma en Nijkerken-de Haan over de voorgenomen sluiting van HOVO in Limburg per 1 mei 2018

Vragen van de leden Tielen, Wiersma en Nijkerken-de Haan (allen VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur e

Het bericht dat ‘Toelatingstoetsen niet zorgen voor betere leraren’

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht d

Het bericht ‘#MeToo: artsen gaan niet vrijuit’

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wet

Een weeffout in de wet aangaande de financiering van het Passend Onderwijs

Vragen van de leden Rog en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over e

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het beschermingsprogramma wederopbouw 1959-1965

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het «besc

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘Rekenkamer: OCW controleert slecht op cultuursubsidies’

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beric

Het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de h

Een basisschool die homorollen schrapt uit de musical vanwege het geloof van een leerling

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en

Het bericht: ‘Basisschool wil geen homorol in eindmusical vanwege geloof leerling’

Vragen van de leden RudmerHeerema en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgez

De uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

Vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenscha

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht dat mbo- en hbo-studenten onvoldoende cybersecurity kennis en vaardigheden aanleren

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

Het bericht ‘Britse universiteiten zoeken samenwerking’

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Vragen van de leden Tielen en El Yassini (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ov

De museumtramlijn in Amsterdam

2018Z09104 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de museumtramlijn in Amsterdam (ingezonden 18 mei 2018). Vraag 1 Kent u

Het bericht ‘Rekenkamer: OCW controleert slecht op cultuursubsidies’

2018Z09107 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Rekenkamer: OCW controleert slecht op cultuursubsidies» (ingezonden 18

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit

2137 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit (

Het bericht dat de burgemeester van Heerenveen heeft gepleit voor verplicht moskeebezoek voor scholieren

2018Z08835 Vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de burgemeester van Heerenveen heeft gepleit voo

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over verkiezingen voor opleidingscommissies

2018Z06484 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’

2018Z06945 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de publicatie "Risicomanagement voor collecties" van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de publicatie "Risicomanagement voor collecties" van de Rijksdienst voor

Het bericht ‘Wijkagent: ‘Haal dat bord met Joodse huizen weg’’

2018Z08470 Vragen van de leden Arno Rutte en Yes¸olgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Wijkage

Het ‘beschermingsprogramma wederopbouw 1959-1965’

2018Z08379 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het «beschermingsprogramma wederopbouw 1959–1965» (ingezonden 7 mei 2018).

De voorgenomen sluiting van HOVO in Limburg per 1 mei 2018

2018Z08126 Vragen van de leden Tielen, Wiersma en Nijkerken-de Haan (allen VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voorgenomen sluiting van HOVO in Limburg per 1 m

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over onbetaalde banen in de culturele sector

2018Z06685 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onbetaalde banen in de culturele sector (ing

Antwoord op vragen van de leden Beertema en Fritsma over het bericht dat ambassades in Nigeria en India zoveel mogelijk studenten naar Nederland willen halen

2018Z05692 Vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ambassades in Nigeria en India zoveel mogelijk studenten

Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Betalen per studiepunt houdt studenten binnenboord’

2018Z05357 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Tielen (VVD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht 'Be

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist

1848 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist (ingezonden 9 april 2018). Antwoo

Nader antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste 100 dagen van het kabinet

2018Z01940 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister-president over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018) 1 Welke maatregele

Het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’

2018Z06945 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’(ingezon

Onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

2018Z06936 Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studen

De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

2018Z06924 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over de publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ va

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het schenden van oorlogsgraven in de Waddenzee en de Noordzee

2018Z04288 Antwoorden op vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de minister van Defensie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het schenden van oorlogsgraven in de Wad

Het bericht 'RyanAir reveals worst gender pay gap in airline industry'

2018Z06681 Vragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'RyanAir r

Onbetaalde banen in de culturele sector

2018Z06685 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onbetaalde banen in de culturele sector (ingezonden 11 april 2018) 1

Zijinstromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen

2018Z06588 Vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over zijinstromer

Het bericht dat verkiezingen voor opleidingscommissies bij veel onderwijsinstellingen vooralsnog te hoog gegrepen zijn

2018Z06484 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat verkiezingen voor opleidingscommissies bij veel onderwijsinstellingen vooral

De continuïteit van onderwijs van asielkinderen door de sluiting van het AZC Goes

2018Z06493 Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de continuït

Het bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist

2018Z06492 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist (ingezonden 9 april 2018)

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de KNAW waarschuwt dat ‘ongewenst’ onderzoek ook nodig is

2018Z04618 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de KNAW waarschuwt dat ‘ongewenst’ onderzoek ook nodig is (ingezonden 14

Het bericht dat ambassades in Nigeria en India zoveel mogelijk studenten naar Nederland willen halen

2018Z05692 Vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ambassades in Nigeria en India zoveel mogelijk studenten

Het bericht ‘Betalen per studiepunt houdt studenten binnenboord’

2018Z05357 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Betalen per studiepunt houdt studenten binnenboord» (ingezonden 26 maart

De ongelijke kansen voor kinderen met een migratieachtergrond in het Nederlandse onderwijssysteem

2018Z05269 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ongelijke kansen voor kinderen met een migratieachtergrond in het Nederlandse

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over diversiteit in de theatersector

1534 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken

Het bericht ‘Gezellig. Cursussen koran voorlezen op de Vrije Universiteit gescheiden voor mannen en vrouwen’

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Gezellig. Cursussen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de WUR een video wist na druk van een vastgoedbedrijf

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingezonden 21 februari 2018, kenmerk

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten waren uitverkocht

1488 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten wa

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste 100 dagen van het kabinet

2018Z01940 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister-president over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018) 16 Hoeveel van de € 2

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Bergkamp over het behoud van het religieus erfgoed

2018Z03462 Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het behoud van religieus erfgoed (ingezonden 27 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de verengelsing in het hoger onderwijs

2018Z03119 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de verengelsing

De invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs

2018Z04420 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de invloed van de fossiele industrie op de

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de carrière van postdocs van toeval aan elkaar hangt

antwoorden op vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat de carrière van postdocs van toeval aan elkaar hangt 1 Kent u het artikel ‘Carrière postdocs hang

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht in het Dagblad van het Noorden van 6 februari jl. “Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen”

2018Z02555 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen’. (ingezo

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht op de website nos.nl van 28 januari jl. “Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden”

2018Z01650 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ (ingezonden 1 febr

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen inzake het bericht 'Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten'

2018Z02197 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Verplicht op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten' (

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Beckerman over kwaliteit van en toezicht op de archeologie nav advertentie Volkskrant d.d. 26 januari ´Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars´

2018Z01400 Vragen van de leden Kwint en Beckerman (beiden SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kwaliteit van en toezicht op de archeologie n.a.v. advertentie 'Creat

Het behoud van religieus erfgoed

2018Z03462 Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het behoud van religieus erfgoed (ingezonden 27 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de daling van het aantal leerlingen op het vmbo en mbo

antwoord op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) van uw Kamer inzake de daling van het aantal leerlingen op het vmbo en mbo. 1 Kent u het artikel “duizenden

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat Engels de voertaal wordt op de TU Eindhoven

2018Z02301 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht dat Eng

Het bericht ‘Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken en diverser publiek te trekken’

2018Z03234 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken

De verengelsing in het hoger onderwijs

2018Z03119 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verengelsing in het hoger onderwijs (ingezonden 21 februari 2018). Vraag 1

Het bericht dat de WUR een video wist na druk van een vastgoedbedrijf

2018Z03116 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de WUR een video wist na druk van een vastgoedbedrijf (ingezonden 21 februar

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht in het Brabants Dagblad van 24 januari jl. "Toezicht op erfgoed kan beter"

1236 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Toezicht op erfgoed kan beter» (ingezonden 26 januari 2018). Antwoord

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitin gebruikt

1237 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitin gebruikt (ingezonden 1 fe

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de berichten ‘Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo’ en ‘Minder mbo’ers naar hbo in afgelopen decennium’

1205 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten «Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo» en «Minder mbo’ers naar hbo in

Het bericht ‘Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen’

2018Z02555 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Het Noorden laat veel subsidie voor Rijksmonumenten liggen» (ingezonde

Het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten

2018Z02079 Vragen van de leden Alkaya en Kwint (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het subsidiëren van privaat onderwijs do

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

2018Z00491 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Maurits

Het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’

2018Z01650 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ (ingezonden 1 febr

Het bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitin gebruikt

2018Z01651 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitin gebruikt (ingezonde

Kwaliteit van en toezicht op de archeologie nav advertentie Volkskrant d.d. 26 januari ´Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars´

2018Z01400 Vragen van de leden Kwint en Beckerman (beiden SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kwaliteit van en toezicht op de archeologie n.a.v. advertentie «Creatief m

Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bindend studieadvies

2017Z18968 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Özdil van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake bindend studieadvies (ingezonden d.d. 29 december 2017).

Het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

2018Z01302 Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs (ingezo

Het bericht ‘Toezicht op erfgoed kan beter’

2018Z01236 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Toezicht op erfgoed kan beter» (ingezonden 26 januari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV

2017Z19005 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV (

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam

2017Z19006 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de berichten dat begrotingen aan universiteitsraden worden voorgelegd zonder goede verantwoording van besteding studievoorschotsmiddelen

2017Z18966 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de berichten dat begrotingen aan universiteitsraden worden voorgelegd zo

Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

2018Z00491 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritsh

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

2017Z14354 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere s

Het bericht ‘Maakbedrijven trekken naar India wegens groeiend gebrek aan Nederlandse ingenieurs’

2018Z00308 Vragen van de leden Tielen, Veldman en Werverling (allen VVD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Maakbedrijve

Incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV

2017Z19005 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om ‘interseksueel’ te zijn

2017Z15018 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Sjoerdsma (D66) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht dat Dui

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’

2017Z16207 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’ .(ingezonden 24 no

Antwoord op vragen van het lid Kwint inzake de Muur van Mussert

2017Z16153 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de Muur van Mussert (ing

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema, Wilders over het bericht 'Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam'

2017Z14940 Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema, Wilders van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake bericht 'Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegenin

Antwoord op vragen van de leden Özdil en Özütok over de afhandeling van de zaak Artez

2017Z14816 Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Özdil en Özütok (beiden GroenLinks) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap e

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten”

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake waar blijven die extra uni-docenten (ingezonden d.d. 15 november 2017).

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kwint over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

2017Z14590 Vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen

Het bericht ‘De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis’

2017Z16207 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «De muur van Mussert maakt deel uit van onze geschiedenis» (ingezonden 24 novem

Het bericht dat de Muur van Mussert gesloopt dreigt te worden

2017Z16153 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Muur van Mussert gesloopt dreigt te worden (ingezonden 23 november 2017)

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Voortman over zwerfjongeren

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Westerveld (GL) en Voortman (GL) over zwerfjongeren (2017Z14678). 1 Kent u het artikel “Honderden spookjongeren thuisloos in Nijmeg

Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

2017Z15946 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’ (ingezonden 22

Het promoten van onbeperkt zonnen

2017Z15949 Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het promoten van onbeperkt zonnen (ingezonden 22 november 2017) 1

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de grote zorgen van Uneto-VNI over schreeuwende tekorten aan mensen met technische opleidingen

2017Z13281 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Techniekonderwij

Antwoord op vragen van het lid Kwint over zorgen bij ouders over de studievoortgang van kinderen door problemen met toegang tot digitaal lesmateriaal

2017Z14396 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studi

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran, Syrië en Pakistan

2017Z14360 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht dat Nede

Antwoord op vragen van de leden Voortman en Westerveld over het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

2017Z14300 Vragen van de leden Voortman en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaal delen van

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over misbruik bij toneelopleidingen

2017Z14304 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over misbruik bij to

Het bericht dat huisartsen in achterstandswijken structureel overbelast zijn

Vragen van de leden Jetten en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bureaucratie bij het aanvrage

Het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen

2017Z15325 Vragen van de leden Hermans en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er een stud

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart (ingezonden 13 no

Het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen

2017Z15011 Vragen van de leden Marijnissen en Futselaar (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er een stude

Het bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om ‘interseksueel’ te zijn

2017Z15018 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om ‘interseksueel’ te zijn. (ingezonde

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

2017Z15013 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart. (ingezonde

Het bericht ‘Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam’

2017Z14940 Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Videos.

Het bericht "Waar blijven die extra uni-docenten?”

2017Z14680 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Waar blijven die extra uni-docenten” (ingezonden 3 november 2017)

De numerus fixus in (tand)artsenopleidingen

2017Z14681Vragen van het lid Özdil en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Medische Zorg over de numerus fixus in (tand)artsenopleidingen (i

Het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

2017Z14590 Vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Kwint (SP) en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt less

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

2017Z14396 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studi

Het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran, Syrië en Pakistan

2017Z14360 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran,

Het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

2017Z14354 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten. (ingezonden 27

Het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

2017Z14300 Vragen van de leden Voortman en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaal delen va

Misbruik bij toneelopleidingen

2017Z14304 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over misbruik bij toneelopleidingen (ingezonden 26 oktober 2017) 1

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen