Vergunningen voor grote staalhardingsovens in Schiedam

2019Z12964 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningen voor g

De International Association for Trusted Blockchain Applications

2019Z12970 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de International

Het bericht ‘Dieven teisteren Nederlandse winkeliers: 1,8 miljard verlies’

2019Z12968 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘D

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

2019Z12971 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ov

Het betalen van invoerrechten en btw aan de deur

2019Z12814 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het betalen van invo

Antwoord op vragen van het lid Weverling over het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN’

2019Z10932 1 Bent u bekend met het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ongewenste post

2019Z10745 1 Kent u het artikel 'Geadresseerde reclamepost ongewenst, irritant en milieubelastend'[1]

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?'

1 Bent u bekend met het bericht ‘Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?’? Antwoord Ja.

Antwoord op vragen van de leden Van Brenk en Geleijnse over het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

2019Z05085 1 Heeft u kennisgenomen van het opinieartikel van VU-hoogleraar internationaal Arbeidsrecht Klara Boonstra in het Financiële Dagblad

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

2019Z12435 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontbreken van draagvl

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘Tien jaar Bel-me-niet Register, het werkt voor geen meter.’

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over het bericht ‘Tien jaar Bel-me-niet Register, het werkt voor geen

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht dat de Europese staalfusie Tata Steel en Thyssen-Krupp niet doorgaat

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de vragen van het lid Veldman (VVD) over

De Stuwmeerregeling Groningen

2019Z12204 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Stuwmeerregeling Groningen (i

Drijvende zonnepanelen

2019Z12213 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over drijvende zonnepanelen. (ingezon

Het bericht 'Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'

2019Z12075 Vragen van de leden Van der Linde en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris

Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

2019Z12070 Vragen van de leden Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Yesilgoz-Zegerius (VVD) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de min

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Moorlag over de kabinetsplannen over het klimaatbeleid

Geachte Voorzitter, De leden Asscher en Moorlag (beiden PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld over de kabinetsplannen over het klimaatbeleid. Deze vragen zijn ingezond

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u - mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Binnenlandse Zaken en K

Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Baudet over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Geachte Voorzitter, De leden Stoffer (SGP) en Baudet (FvD) hebben schriftelijke vragen gesteld over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van h

Het bericht 'KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam'

2019Z11915 Vragen van de leden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ove

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht ’10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Veldman (VVD) over het bericht ’10 academische startups winnen

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Van Haga over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de antwoorden aan op de vragen van de leden Weverling e

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de mi

De landelijke risico’s door gevaarlijke gasleidingen

2019Z11591 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de landelijke risico’s door ge

Het bericht ’10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’

2019Z10936 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ’10 aca

Het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN’

2019Z10932 Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Veili

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch over het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'

Geachte Voorzitter, Bijgaand ontvangt u mede namens de minister van Justitie en Veiligheid de antwoorden op vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) over

Het bericht ‘Zonnepanelen in Den Haag blijken stoorzender en moeten uit tijdens bezoek Ivanka Trump’

2019Z10769 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Zon

Het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot

2019Z10749 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Vo

Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

2019Z10768 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Sod

Het bericht ‘Extra uitstoot door afscheid kernenergie’

2019Z10772 Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Ext

Ongewenste post

2019Z10745 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over ongewenste post (ing

Het bericht ‘De weerman wordt gestoord door 5G’

2019Z10744 Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘De w

De berichten ‘Deurne krijgt echt twee keer glasvezel’, ‘Aanleg glasvezel vertraagd’ en ‘E-Fiber en KPN samen in één sleuf’

2019Z10741 Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de berichten ‘Deu

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Nijboer over de nieuwe versterkingsaanpak

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) over de nieuwe versterkingsaanpak in Groningen (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Sneller over het bericht 'ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector'

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u mede namens de minister van Financiën de antwoorden op de vragen van de leden Sienot en Sneller (beiden D66) over het bericht ‘ING en

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’

Geachte Voorzitter, Op 10 april jl. werden vragen gesteld door het lid Sienot van de fractie van D66, kenmerk 2019Z07293, over het artikel ‘EU eist van

De aanleg van een stroomstation in Voorne-Putten

2019Z10527 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de aanleg van een stroomstat

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Wörsdörfer over het bericht ‘Schimmigheid klimaattafels baart MKB zorgen’

Geachte Voorzitter,   De leden Yesilgöz-Zegerius en Wörsdörfer (beiden VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld over het bericht ‘Schimmigheid klimaattafels

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over schade ontstaan door het afsluiten van een lekkende gasput

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen over schade aan woningen ontstaan door het afsluiten van een lekkende gasput (kenmerk 2019Z06862) die ik op 5

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht ‘Opnieuw toestemming voor gaswinning zonder proefboring’

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het lid Van der Lee (GroenLinks) over het bericht ‘Opnieuw toestemming voor gaswi

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over een nieuw onderzoek naar de impact van de ongekende veranderingen rond de Noordpool

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over een nieuw onderzoek naar de

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Raan over de grootste, maar ongewenste, houtoven in Diemen

Geachte Voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (beide PvdD) naar aanleiding van artikelen ‘Diemen krijgt grootste h

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Raan over de (bij)stook van biomassa in centrales

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (beiden PvdD) naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur op 4 april j

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Moorlag en Agnes Mulder over de miljoenen waardedaling van huizen door windparken

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen die gesteld zijn door de leden Beckerman (SP), Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) over de miljoenen waardedali

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over ouderen in het aardbevingsgebied

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over ouderen in het aardbevingsgebied (ingezonden 5 apri

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het al dan niet invoeren van een CO2-heffing voor de industrie

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het al dan niet invoeren van een CO2-heffing voor de industrie (ingezonden 3 apr

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

  Geachte Voorzitter,   Hierbij zend ik u de antwoorden op de door het lid Wassenberg (PvdD) gestelde vragen over (het ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning o

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de door het lid Beckerman (SP) gestelde vragen over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe (ingezonden op 27 maart 2019,

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het artikel 'MKB-Nederland: Grote bedrijven betalen facturen nog steeds te laat'

Geachte Voorzitter,   Bijgaand vindt u de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) over het bericht ‘MKB-Nederland wil wettelijke be

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het bericht ‘MKB-Nederland wil wettelijke betaaltermijn voor 'groot aan klein' naar 30 dagen’

Geachte Voorzitter,   Bijgaand vindt u de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) over het bericht ‘MKB-Nederland wil wettelijke b

De problemen bij Boeing

2019Z09084 Vragen van de leden Amhaouch (CDA)

De openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers

2019Z09080 Vragen van de leden Schonis (D66)

Amersfoort dat reeds in 2030 geheel van het gas af wil zijn

2019Z09001 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over Amersfoort dat reeds

Het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?'

2019Z08979 Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructu

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ongewenste post

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op vragen van het lid Moorlag (PvdA) over ongewenste post, ingezonden op 4 april 2019 met kenmerk 2019Z06739. Hoogacht

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door het lid van Eijs (D66) over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer (inge

De opvatting van het financieel stabiliteitscomite over het klimaatakkoord en over de niet gepubliceerde achtergronddocumenten van het klimaatakkoord

2019Z08891 Vragen van de leden Ronnes, Agnes Mulder en Omtzigt (allen CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Financiën en v

Het bericht ‘Tien jaar Bel-me-niet Register: ‘Het werkt voor geen meter’

2019Z08856 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Sienot (D66) over het artikel ‘ Energiesy

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Van Ojik over het bericht 'Amerikaanse kerncentrales in Saoedi-Arabië, en Urenco?'

Geachte Voorzitter, Hierbij sturen wij u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van der Lee en Van Ojik (GroenLinks) over het bericht ‘Amerikaanse kernce

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het lid Beckerman (SP) over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert (i

De nieuwe versterkingsaanpak

2019Z08759 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over de nieuwe versterkin

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Raan over de aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstook

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (Pv

Het bericht ‘MKB-Nederland wil wettelijke betaaltermijn voor 'groot aan klein' naar 30 dagen’

2019Z08472 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘M

Het artikel 'MKB-Nederland: Grote bedrijven betalen facturen nog steeds te laat'

2019Z08478 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het artikel 'MKB-Ne

Het interview met MKB Nederland en Greenpeace van Radio EenVandaag van 17 april 2019

2019Z08312 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat van het interview met M

De miljoenen waardedaling van huizen door windparken

2019Z08231 Vragen van het lid Beckerman (SP), Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de miljoenen waardedaling

De uitfasering van fluorescentiebuizen

2019Z08109 Vragen van het leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterst

De grootste, maar ongewenste, houtoven in Diemen

2019Z08107 Vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gr

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo braaf’

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op vragen van het lid Amhaouch (CDA) over het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo braaf’, ingezonden op 13

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over mogelijke geluidsoverlast van een transformatorstation van TenneT

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de vragen van de leden Moorlag en Van Dijk (beiden

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over het artikel ‘Energielabels vaak onjuist, online winkels vaak helemaal geen label’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Geleijnse (50Plus) over energielabels (ingezonden 21 maart 2019, kenmerk 2019Z05559).

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht 'Netbeheer Nederland verwacht op veel meer plaatsen problemen met netcapaciteit'

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het bericht ‘Netbeheer Nederland verwacht op veel meer p

Het bericht ‘Schimmigheid klimaattafels baart MKB zorgen’

2019Z07790 Vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Econ

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over de doorrekeningen van het Klimaatakkoord

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president de antwoorden op de vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de doorrekeningen van het Klima

De (bij)stook van biomassa in centrales

2019Z07483 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken

De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2019Z07290 Vragen van de leden Agnes Mulder, Ronnes en Omtzigt (allen CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur

Het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’

2019Z07293 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame

Het bericht ‘Opnieuw toestemming voor gaswinning zonder proefboring’

2019Z07277 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Opnieuw toestemming voor gaswinni

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Yesilgöz-Zegerius over de Daglichtkas

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op vragen van de leden

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over de ramingen en beleidsinformatie aangeleverd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klim

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht “Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO2-boete naar nul” in NRC Handelsblad

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) van uw Kamer inzake het bericht “Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO

Antwoord op de vragen van het lid Moorlag over de gevolgen van faillissementen van energiebedrijven voor consumenten

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over de gevolgen van faillissementen van energiebedrijven voor consumenten (i

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de voortdurende belemmeringen die de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk blokkeren

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het el

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Asscher inzake het bericht “Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO2-boete naar nul”

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de leden Moorlag en Asscher (PvdA) van uw Kamer inzake het bericht “Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of “Eigen Initiatief”

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of

De kabinetsplannen over het klimaatbeleid

2019Z06990 Vragen van de leden Asscher en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over de kabinet

De fusie van Partou en KidsFoundation

2019Z06866 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Kwint (SP) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zak

Schade ontstaan door het afsluiten van een lekkende gasput

2019Z06862 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over schade ontstaan door het afsluiten van een lekkende gasput

Ouderen in het aardbevingsgebied

2019Z06861 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over ouderen in het aardbevingsgebied.(ingezonden 5 april 2019)

Antwoord op vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder over het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft”

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&

Ongewenste post

2019Z06739 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over ongewenste post (ingezonden 4 april 2019)

De twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

2019Z06722 Vragen van de leden Stoffer (SGP) en Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de twijfels van het bedrijfsleven over de

Het bericht ‘Netbeheer Nederland verwacht op veel meer plaatsen problemen met netcapaciteit’

2019Z06611 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Netbeheer Nederland verwacht op v

Het al dan niet invoeren van een CO2-heffing voor de industrie

2019Z06606 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het al dan niet invoeren van een CO2-heffing voor de indus

De uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

2019Z06596 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinrui

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de aanleg van glasvezel op het platteland

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) en het lid Moorlag (PvdA) met respectievelijk kenmerk 2019Z05231

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de aanleg van glasvezel en een eventuele opsplitsing van KPN

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) en het lid Moorlag (PvdA) met respectievelijk kenmerk 2019Z05231

Antwoord op vragen van de leden Sienot, Dik-Faber, Agnes Mulder, Nijboer en Beckerman over het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

2019Z06372 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over het vervangen van asbestdaken voor zonnepanelen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op vragen van de leden Moorlag en Van Dijk

Antwoord op vragen van de leden Veldman en Wörsdörfer over het bericht dat Europarlementariërs de Europese Commissie waarschuwen niet de plannen voor een nieuw ruimtevaartprogramma te blokkeren

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de leden Veldman (VVD) en Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Econo

Het bericht ‘Ondernemer zwicht voor bedreigingen en stapt uit windmolenproject De Monden’

2019Z06123 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligh

Het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’

2019Z05989 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet

Ok omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe

2019Z05999 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe (ingez

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het lid Moorlag (PvdA) over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland

Antwoord op vragen van de leden Veldman en Wörsdörfer over ‘orange carpet’ initiatieven en barrières bij het aantrekken van startups en scale-ups naar Nederland

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Veldman en Wörsdörfer (beiden VVD) over ‘orange carpet’ initiatieven

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over de consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het beoordelen van woningen in Groningen

AH 1975 2019Z04757 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ont

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over Pallas en het Lighthouse project

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer mede namens de minister voor Medische zorg en Sport de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over Pal

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’

Geachte Voorzitter, Op 13 februari jl. werden vragen gesteld door het lid Sienot (D66), kenmerk 2019Z02798, over het bericht van de NOS van 12 februari jl. onder de titel

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Hijink over de zorg in het aardbevingsgebied

Geachte Voorzitter Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Beckerman en

Het artikel ‘Energielabels vaak onjuist, online winkels vaak helemaal geen label’

2019Z05559 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Energielabels vaak onjuist, online wink

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Beckerman over de positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) over de positie van de ci

De aanleg van glasvezel op het platteland

2019Z05468 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de aanleg van glasvezel op het platteland (ingezon

Het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert

2019Z05306 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert (i

Honderden miljoenen die volgens de SER Overijssel nodig zouden zijn om de klappen van de veranderende arbeidsmarkt voor mbo’ers op te vangen

2019Z05297 Vragen van het leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenh

De voortdurende belemmeringen die de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk blokkeren

2019Z05296 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortdurende belemmeringen die de aansluiting van k

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

Geachte Voorzitter, De leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) hebben vragen gesteld over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestan

Het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of “Eigen Initiatief”

2019Z05225 Vragen van de leden Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of

De aanleg van glasvezel en een eventuele opsplitsing van KPN

2019Z05231 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de aanleg van glasvezel en een eventuele opsplitsi

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de marktstabiliteitsreserve en het annuleren van emissierechten bij sluiting van kolencentrales

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over de marktstabiliteitsreserve en het annuleren van emissierechte

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen

Geachte Voorzitter, Op 23 januari heeft het lid Baudet (FvD) schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het schenden van regels van zoutbedrijven bij diesel in de ondergrond

Geachte Voorzitter, Op 19 februari 2019 heeft lid Beckerman (SP) vragen gesteld over het schenden van regels van zoutbedrijven betreffende het gebruik van diesel in de die

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders over het bericht ‘Klokkenluiders kunnen bij misstanden aanbestedingen nergens terecht’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Klokkenlui

Het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo braaf’

2019Z04942 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Wörsdörfer over de financieringsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf en de financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Financiën, de antwoorden op de vragen die op zijn gesteld door de leden Van der Linde en Wörsdörfer

Mogelijke geluidsoverlast van een transformatorstation van Tennet

2019Z04761 Vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastruct

Het beoordelen van woningen in Groningen

2019Z04757 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het beoordelen van woningen in Groningen.(ingezonden 12 ma

De grafietregen bij Wijk aan Zee

2019Z04765 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Moorlag (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economi

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat ruim 3.200 Belgische wetenschappers en academici de klimaatstakers groot gelijk geven

Geachte Voorzitter, Op 5 februari jl. heeft het lid Van Raan vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de Big Brother Award voor de Kamer van Koophandel

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij verduurzaming

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij verduurzaming (kenmer

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Leijten over vorderingen van de Belastingdienst inzake schadevergoedingen gaswinningsschade

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Beckerman en Leijten (beiden

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die ik heb ontvangen van het lid Beckerman (SP) over Vermilion die naar olie wil boren bij Woerden (inge

De gevolgen van faillissementen van energiebedrijven voor consumenten

2019Z04293 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van faillissementen van

Het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden

2019Z04279 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Nijboer over de afwijkende metingen bij de versnellingsmeters van KNMI

Geachte Voorzitter, Hierbij sturen wij u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) over de afwijkende metingen bij de ver

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius, Dik-Faber, Sienot en Agnes Mulder over het bericht dat de metingen van het KNMI in de Groninger bodem niet kloppen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen zijn gesteld door de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Sienot (D66) en Agnes Mul

Het vernietigen van emissierechten en het waterbedeffect

2019Z03880 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het vernietigen van emissierechten en

Het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

2019Z03821 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat en de

De positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht

2019Z03822 Vragen van de leden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Economische Zaken en Klimaat ove

De consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft

2019Z03792 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de consumentenbescherming ingeval van faillissemen

De gevolgen van het faillissement van Intertoys

2019Z03764 Vragen van de leden Moorlag, Kuiken en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en

Het bericht dat de metingen van het KNMI in de Groninger bodem niet kloppen

2019Z03786 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken e

Het bericht dat van voorgestelde CO2-malus mogelijk niets overblijft als de ETS-prijs verder doorstijgt

2019Z03763 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat v

De berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

2019Z03772 Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken e

Antwoord op vragen van de leden Snels en Van der Lee over de stijgende energierekening

2019Z03371 Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) over de stijgende energierekening (ingezonden 20 februari

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder, Sienot en Dik-Faber over het bericht ‘Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos'

Geachte Voorzitter, Op 20 februari jl. werden vragen gesteld door de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Agnes Mulder (CDA), Sienot (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie), kenmerk

De fout bij de KNMI-meting van grondtrillingen in Groningen

2019Z03675 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en

Het bericht dat de industrie helemaal geen C02-boete dreigt te gaan betalen

2019Z03677 Vragen van de leden Moorlag en Asscher (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de industrie helemaal

De ramingen en beleidsinformatie aangeleverd door het PBL

2019Z03658 Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de ramingen en beleids

Het onder druk staan van de zorg in het aardbevingsgebied

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z03544

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

2019Z03528 Vragen van de leden Van Haga en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Kröger en Renkema over het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’

Geachte Voorzitter, Door de leden Van der Lee, Kröger en Renkema (allen GroenLinks) zijn vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de staa

De Week zonder vlees

2019Z03356 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari 2019)

De vergroening van de auto’s van de overheid

2019Z03347 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat

De verzending van drugs via brievenpost

Vragen van de leden Kuiken en Moorlag

Het schenden van regels van zoutbedrijven bij diesel in de ondergrond

2019Z03218 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het schenden van regels van zoutbedrijven bij diesel in de

Pallas en het Lighthouse project

2019Z03214 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Pallas en het Lighthouse project. (ingezonden 19

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Sienot over het bericht 'Zakt het warmtetarief als het losgekoppeld wordt van gas?'

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Sienot (D66) over het bericht 'Zakt het warmte

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht in de Staatscourant dat het budget voor het Innovatiekrediet voor 2019 op 60 miljoen euro is vastgesteld

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die op 24 januari 2019 zijn gesteld door het lid Veldman (VVD) over het bericht in de Staatscourant dat

De bescherming van ondernemers uit het midden- kleinbedrijf (mkb) tegen onredelijke energiecontracten en de oproep van de Consumentenbond voor een totaalverbod voor telefonische verkoop

2019Z02940 Vragen van de leden Van den Berg, Amhaouch en Agnes Mulder (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de beschermin

Het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’

2019Z02798 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame ener

Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren

2019Z02666 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren (ingezonden 12

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de berichten ‘Waarschuwing: geen nieuwe zonneparken, het net kan het niet aan’ en ‘Groot probleem: voetbalclub wil zonnepanelen maar krijgt deksel op neus‘

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Geurts over gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Van der Lee over de afvalwaterinjectie in de voormalige gasvelden in Twente

AH 1483 2018Z23181 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 8 februari 2019)

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het bericht ‘Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden op de vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Econ

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel 'Boorlocatie Ameland weggespoeld, vrees voor vervuiling'

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden door het lid Van der Lee (GroenLinks) gestelde vragen over het artikel "Boorlocatie Ameland weggespoeld, vrees voor ve

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over de aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam.

Het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij verduurzaming

2019Z02165 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij ve

‘Orange carpet’ initiatieven en barrières bij aantrekken startups en scale-ups naar Nederland

2019Z02175 Vragen van de leden Veldman en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over ‘orange carpet’ ini

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door het lid Beckerman (SP) gestelde vragen (ingezonden 23 januari 2019 met ke

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de beantwoording van vragen inzake het lekken van gif door de NAM en het bericht ‘Metingen NAM-lek ver boven grens’

Geachte Voorzitter, Op 6 december 2018 heeft lid Beckerman (SP) vragen gesteld over de beantwoording van Kamervragen inzake het lekken van gif door de NAM en over

Antwoord op vragen van het lid Geleijnse over het bericht dat de energierekening volgend jaar fors stijgt

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Geleijnse (50-Plus) over het bericht dat de energierekening volgend jaar fors stijgt (ing

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht ‘Miljoenen liters pekelwater weggelekt’

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door het lid Van der Lee (GroenLinks) gestelde vragen(ingezonden 21 november 2018 met kenmerk

Antwoord op vragen van de leden Van Brenk en Geleijnse over het artikel 'Schadelijke lekkage dreigt bij duurzame aardwarmte'

Beantwoording van de vragen van de leden Van Brenk en Geleijnse (beiden 50PLUS) 1 Bent u bekend met het artikel 'Schadelijke l

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland'

Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van het artikel dat op 21 januari 2019 in Trouw is verschenen met de titel ‘Schadelijke lekkage dreigt bij duurzame aardwarmte’ he

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over een studie betreffende methaanlekkages bij oude en verlaten gaswinningsputten

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen over methaanlekkages bij oude en verlaten gaswinningsputten (kenmerk 2019Z01192) die ik op 24 janua

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de gestegen kosten voor het gebruik van warmte

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over de gestegen kosten voor het gebruik van warmte. De vrag

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de kosten van crowdfunding bij Dream or Donate

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Alkaya (SP) over de kosten van crowdfunding bij Dr

Het bericht ‘Kritiek op Booking.com om aanbieden van bedden in Israëlische nederzettingen’

2019Z01843 Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssec

De Daglichtkas

2019Z01631 Vragen van de leden Weverling en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over de besluiten en het proces rondom de rol van biomassa en de duurzaamheidscriteria binnen het Klimaatakkoord

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Van der

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het onzekere Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven door klimaatregelingen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het lid Mulder (CDA) over het onzekere Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman over het bericht ‘Daar gaan de miljarden’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman (beiden VVD) over het bericht ‘Daar gaan

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Yesilgöz-Zegerius over stimuleringsmaatregelen voor zonnecel-dakpannen

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Moorlag (PvdA) en Yeşilgöz-Zegerius (VVD) over stimuleringsmaatregelen voor zonnecel-dakpa

Antwoord op vragen van de leden Dijkhoff en Yesilgöz-Zegerius over het bericht 'Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming'

Geachte Voorzitter, De leden Dijkhoff en Yeşilgöz-Zegerius (VVD) hebben vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over de rol van kernenergie in relatie tot de op

Antwoord op vragen van de leden Akerboom, Van Raan, Teunissen, Ouwehand en Wassenberg over de speech van Greta Thunberg tijdens de VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

Geachte Voorzitter, Op 19 december jl. hebben de leden Akerboom, Van Raan, Teunissen, Ouwehand en Wassenberg (allen Partij voor de Dieren) vragen gesteld aan het kabinet o

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het bericht ‘Europa op grote achterstand in strijd om digitale hegemonie’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Wörsdörfer (VVD) over het bericht ‘Europa op grote achterstand in strijd o

Ondernemers de Big Brother Award voor de Kamer van Koophandel

2019Z01302 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over ondernemers de Big Brother Award voor de Kamer van

Vorderingen van de Belastingdienst inzake schadevergoedingen gaswinningsschade

2019Z01315 Vragen van de leden Beckerman en Leijten (beiden SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën over

De NAM die de uitspraak van de Arbiter Bodembeweging niet uitvoert

2019Z01314 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de NAM die de uitspraak van de Arbiter Bodembeweging niet

Slecht geïsoleerde particuliere huurwoningen

2019Z01304 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over slecht

Een studie betreffende methaanlekkages bij oude en verlaten gaswinningsputten

2019Z01192 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een studie betreffende methaanlekkages bij oude en verlaten

Het vaststellen van het Innovatiekrediet voor 2019 op 60 miljoen euro

2019Z01193 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht in de Staatscourant over het vaststelle

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem’

Geachte Voorzitter, Op 10 december 2018 heeft het lid Van der Lee (GroenLinks) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het artikel 'Windindustrie verzet zich tege

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’

Geachte Voorzitter, Op 16 november 2018 heeft het lid Beckerman (SP) vragen gesteld over gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting moet

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de tarieven voor warmtelevering

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Stoffer (SGP) over de tarieven voor warmtelevering. De vragen werden mij to

Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht 'Hoe energiebedrijven miljoenen stelen van klanten stadsverwarming'

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) over het bericht 'Hoe energiebedrijven miljoenen s

Het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen

2019Z01037 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten me

Het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen

2019Z01043 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen (ingezonden 23

Het bezoek van de topman van Air France-KLM

2019Z00773 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Financiën, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, over het

Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel

2019Z00765 Vragen van het lid Agnes Mulder en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over gevolgen van het gebrek aan netcapaci

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het bericht dat ondernemers schrikken van de Brexit

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van der Lee en Nijboer over woningen die eerst versterkt zouden worden, maar nu veilig blijken te zijn volgens het HRA-model

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van de leden Beckerman (SP), Van der Lee (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over woningen die eerst vers

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aanpak van de problemen met aardbevingen in Groningen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de aanpak van de problemen met aardbevingen in Groning

De gestegen kosten voor het gebruik van warmte

2019Z00529 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gestegen kosten voor het gebruik van warmte (ingezonden

Het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven

2019Z00511 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energi

Het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’

2019Z00512 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grot

Het bericht ‘Daar gaan de miljarden’

2019Z00317 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Daar gaan de

Het onzekere Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven door klimaatmaatregelen

2019Z00316 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het onzekere Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijv

De aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministe

Mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

2018Z24781 Vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het zogenaamde 'Afschakelplan G-gas'

Geachte Voorzitter, Op 28 augustus zijn door het lid Van der Lee (Groenlinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld over het zogenaamde ‘Afsch

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het feit dat er in Frankrijk een verbod is op reclame voor apotheken

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg, de antwoorden op de vragen van het lid Veldman (VVD)

Ouderen die niet gebruik kunnen maken van een gunstige financiering van energiebesparingsmaatregelen

2018Z24518 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over ouderen die niet gebruik kunnen maken van een gunstige

Het bericht 'Hoe energiebedrijven miljoenen stelen van klanten stadsverwarming'

2018Z24279 Vragen van het lid Yesilgöz- Zegerius (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Hoe energiebedrijven miljoenen ste

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht dat de Zandtsters het wachten beu zijn

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht dat de Zandtsters het wachten beu zijn (inge

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over het vastlopen van de versterking in Groningen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen gesteld door de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over het vastlopen van de verst

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Agnes Mulder, Sienot en Dik-Faber over het stimuleren van kleinschalige windprojecten

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Van der Lee (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Sienot (D66) en Dik-Fabe

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht 'Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op - alleen jammer van dat subsidiefoutje'

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Sienot (D66) met kenmerk 2018Z22266 over het bericht 'Drijvende zonnepanelen wekken de m

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman over de aangekondigde bouw van een scale-up staalfabriek in India door Tata Steel

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman (VVD) ov

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de Waarderegeling

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over de Waarderegeling (ingezonden 4 december 2018, kenmerk 2018Z22892

Het vastlopen van de versterkingsoperatie in Groningen

2018Z23977 vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het vastlopen van de versterkingsoperat

Het bericht dat ondernemers schrikken van de Brexit’

2018Z23980 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat ondernemers schrikken van de B

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden V

Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over de veiligheid van slimme gasmeters

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de veil

Het bericht dat de Zandtsters het wachten beu zijn

2018Z23880 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Zandtsters het wachten beu zijn. (Ing

De artikelen dat de energierekening volgend jaar fors stijgt

2018Z23868 Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de artikelen dat de energierekening volgend jaar fors

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de versterking van huizen in Meedhuizen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht over de versterking van huizen in Meedhuizen (kenmerk

Het artikel ‘Windindustrie verzet zich tegen betalen van huur voor zeebodem’

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Windindustrie verzet zich tegen betalen van hu

Nader antwoord op vragen van het lid Nijboer over een olievlek bij Farmsum

AH 887 2018Z19198 Nader antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat)

Nader antwoord op vragen van het lid Beckerman over het lekken van gif door de NAM in Farmsum

AH 887 2018Z19198 Nader antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat)

Nader antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farnsum

AH 887 2018Z19198 Nader antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat)

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatzaak

Geachte Voorzitter, Het lid Van Raan (PvdD) heeft vragen gesteld over het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatzaak [1]

Antwoord op vragen van het lid Kops over gasimport en lange termijn contracten

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Kops (PVV) over gasimport en lange termijn contracten (ingezonden 14 november 2018, kenm

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplan voor Spijkenisse-Intra en de ontwerp omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplan

Het op tijd inrichten van een keurpunt voor levende dieren voor export naar het Verenigd Koninkrijk in verband met een eventuele harde Brexit

2018Z23260 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat

Woningen die eerst versterkt zouden worden, maar nu veilig blijken te zijn volgens het HRA-model

2018Z23256 Vragen van de leden Beckerman (SP) Van der Lee (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over woningen die

Het voorkomen van de injectie door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van afvalwater in Twente door zuivering

2018Z23181 Vragen van de leden Agnes Mulder (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het voorkomen van de

De beantwoording van vragen inzake het lekken van gif door de NAM en het bericht ‘Metingen NAM-lek ver boven grens’

2018Z23168 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de beantwoording van vragen inzake het lekken van gif door de

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder, Amhaouch en Omtzigt over kansen voor Nederlandse batterij-industrie

Geachte Voorzitter, Bijgaand ontvangt u de antwoorden op vragen van leden Agnes Mulder, Amhaouch en Omtzigt (allen CDA) aan de minister en staatssecretaris van Economisch

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over een boekhoudkundige truc om aan openbaarmaking van de jaarrekening te ontkomen

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over een bo

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farmsum

2018Z19198 1 Klopt het dat de dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s, mede namens de wethouder van gemeente Delfzij

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de overslaginstallatie van het bedrijf Noordgastransport in Roodeschool

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over de overslaginstallatie van het bedrijf Noordgastransp

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de door de gemeente Delfzijl aan te leggen noodleiding bij het NAM tankenpark in Farmsum

2018Z18995 1 Bent u bekend met het bericht waarin aangekondigd wordt dat gemeente Delfzijl een noodleiding aan gaat legge

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het lekken van gif door de NAM in Farmsum

2018Z18415 1 Wat vindt u van het feit dat er gedurende vele dagen vele omwonenden blootgesteld zijn aan het giftige aardg

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over een olievlek bij Farmsum

2018Z18901 1 Kent u het bericht ‘Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM’

De Waarderegeling

2018Z22892 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Waarderegeling. (ingezonden 4 december 2018)

Problemen op de Maaslijn

2018Z22781 Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over problemen op de Maaslijn. (ingez

Het artikel ‘IJmuiden grijpt naast nieuwe milieuvriendelijke staalfabriek’

2018Z22684 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Veldman (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘IJmuiden grijp

Het bericht dat criminelen misbruik maken van pakketbezorgers PostNL

2018Z22682 Vragen van de leden Kuiken en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het gebruik van gegevens uit registers van de Kamer van Koophandel voor telemarketing

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de uitzending van Radar over zzp’ers en acquisitiefraude

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Het bericht ‘Europa op grote achterstand in strijd om digitale hegemonie’

2018Z22376 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Europa op grote achterstand in

Het bericht 'Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op - alleen jammer van dat subsidiefoutje'

2018Z22266 Vragen van het lid Sienot (D66) aan minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over een windmolenpark in Drenthe

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over een windmolenpark in Drenthe (kenmerk 2018Z20135, ingezonden 6 november 2

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het verlenen van de SDE+ subsidie door RVO

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van lid Van der Lee (GroenLinks) met kenmerk 2018Z20130 over het verlen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmanie als Wiebes gaat veilen’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de aanvullende vragen die zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks) over het bericht 'Windparkbouwe

Het feit dat er in Frankrijk een verbod is op reclame voor apotheken

2018Z21917 Vragen van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkel

Het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatzaak

2018Z21910 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatza

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Akerboom over het bericht dat 10 jaar lang pogingen van de EU en 1 miljard euro de opslag van CO2 niet van de grond hebben gekregen

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Raan en Akerboom (beiden PvdD) over het bericht dat 10 jaar lang pogingen van de EU en 1

Antwoord op vragen van de leden Akerboom en Teunissen over het bericht ‘Chemieconcern Ineos overweegt miljardeninvestering en fabriek in Rotterdam’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die primair aan mij en secundair aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gesteld zijn do

Het bericht ‘Miljoenen liters pekelwater weggelekt’

2018Z21680 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Miljoenen liters pekelwater wegge

Het bericht dat er miljoenen liters pekelwater zijn weggelekt

2018Z21684 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er miljoenen liters pekelwater zijn weggel

Woningcorporaties die het moeilijk wordt gemaakt om te verduurzamen

2018Z21543 Vragen van de leden Nijboer en Moorlag (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en

De veiligheid van slimme gasmeters

Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de Minister van Econ

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Schonis over het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Sienot en Schonis (beiden D66) over het bericht ‘TenneT zegt miljoenenc

Gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’

2018Z21305 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'E

De versterking van huizen in Meedhuizen

2018Z21300 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht over de versterking van huizen in Meedhuizen

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de opbrengst van zonnepanelen van sportclubs

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over de opbrengst van zonnepanelen van sportclubs (2018Z16906, ingezonden op 2

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Beckerman over het dreigende tekort aan stroom in België vanwege uitgeschakelde kernreactoren

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (

Gasimport

2018Z21029 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over gasimport (ingezonden 14 november 2018) 1

Het ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplan voor Spijkenisse-Intra en het ontwerp omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost

2018Z21027 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplan v

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over het bericht ‘Digitalisering van stroomnet loopt gevaar’

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (bei

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over VNO en het klimaatbeleid

Geachte Voorzitter, Bijgaand treft u de beantwoording van de vragen van het lid Van Raan over VNO en het klimaatbeleid (kenmerk 2018Z17145). Eric Wiebes

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Van den Berg en Von Martels over het feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik, mede namens de minister voor Medische Zorg, uw Kamer de antwoorden op de vragen met kenmerk 2018Z19055 van de leden Amhaouch, Van de

Kansen voor Nederlandse batterij-industrie

2018Z20762 Vragen van de leden Agnes Mulder, Amhaouch en Omtzigt (allen CDA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de s

De productconformiteit van PC’s, laptops, tablets, smart TV’s, slimme thermostaten en andere slimme apparatuur thuis

2018Z20759 Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de productconformiteit van PC’s, laptops, table

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van der Lee over het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister-president en minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van de leden Kröger en

Het verlenen van de SDE+ subsidie door RVO

2018Z20130 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het verlenen van de SDE+ subsidie door RVO.

Het bericht ‘Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming’

2018Z20133 Vragen van de leden Dijkhoff en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Hoe minder

Een windmolenpark in Drenthe

2018Z20135 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een windmolenpark in Drenthe (ingezonden 6 november 2018)

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders over de wachttijden voor ondernemers om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede, namens de staatssecretaris van Financiën, de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de leden Wörsdörfer en Lodd

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘opinie veiligheid Groningers staat zeker voorop’

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht ‘opinie veiligheid Groningers staat zeker v

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) over bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel (2018Z

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de deal met Shell en Exxon

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen zijn gesteld door het lid Nijboer (PvdA) over het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil. De vra

Antwoord op vragen van de leden Bromet en Van der Lee over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee

2018Z18750 1 Bent u bekend met de berichten ‘Eerste Nationale Toerisme Top: Van de Wallen naar de Wadden’

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt

Geachte Voorzitter, Op 24 september 2018 heeft het lid Van Raan (PvdD) schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat VNO-NCW is

Dreigende acties bij Tennet

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Nijboer over Nederlandse investeerders die amper geld steken in start-ups van vrouwen

Geachte Voorzitter Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de antwoorden op de vragen van de leden Van den Hul en Nijboer

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het verstrekken van Staatsgaranties bij financiering van franchiseondernemingen

Geachte Voorzitter, Met deze brief beantwoord ik de vragen gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over het verstrekken van Staatsgaranties bij financiering van franchiseonde

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het Onderzoek: ‘Redenen waarom eigenaren aanbod schade-afhandeling niet hebben geaccepteerd’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over het Onderzoek: ‘Redenen waarom eigenaren aanbod schade-afhandeling niet h

Het bericht dat 10 jaar lang pogingen van de EU en 1 miljard euro de opslag van CO2 niet van de grond hebben gekregen

2018Z19410 Vragen van de leden Van Raan en Akerboom (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat 10 jaar lang pogingen

De gevolgen van een faillissement van een energieleverancier voor consumenten

2018Z19411 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van een faillissement van

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de stakingen van postbezorgers bij PostNL

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Alkaya (SP) over de stakingen van postbezorgers bij PostNL (ingezonden 24 september 2018).

Het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmanie als Wiebes gaat veilen’

2018Z19197 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmani

De afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farnsum

2018Z19198 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van de aardgascondensaatlekkage i

Het bericht ‘112 onbereikbaar door accudieven’

2018Z19164 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische

Het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

2018Z19057 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beri

De uitzending van Radar over zzp'ers en acquisitiefraude

2018Z19054 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de uitzending van Radar over zzp'ers en acqui

Het gebruik van gegevens uit registers van de Kamer van Koophandel voor telemarketing

2018Z19053 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het gebruik van gegevens uit registers van de Kame

Het bericht ‘Opinie: Veiligheid Groningers staat zeker voorop’

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Z

Het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’

2018Z18904 Vragen van het lid Sienot en Schonis (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘TenneT zegt miljoenenco

De pilot omgevingsmanagement gericht op de aardgaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard

2018Z18899 Vragen van de leden Wassenberg en Akerboom (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de pilot omgevingsmanagement gerich

Een olievlek bij Farmsum

2018Z18901 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een olievlek bij Farmsum (ingezonden 19 oktober 2018)

Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’

2018Z18758 Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en

Het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’

2018Z18741 Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de minister-president, de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van

Het bericht ‘Digitalisering van stroomnet loopt gevaar’

2018Z18755 Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Wer

Het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee

2018Z18750 Vragen van het leden Bromet en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het stimuleren van econom

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Diertens over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland'

Geachte Voorzitter Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op de vragen van de leden Jetten en Dier

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Bromet over het onderzoek ‘Europe's renewable energy directive poised to harm global forests’

Geachte Voorzitter, Op 26 september 2018 zijn door de leden Van der Lee en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, N

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel 'Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun'

Geachte Voorzitter, Hiermee stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel “Volop zonnestroom, maar de kabel is te d

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de versterking van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over de versterking van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Baudet over kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Baudet (FvD) over de kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Koerhuis over de tekortkoming bij de aansluitingsplicht van nutsbedrijf Liander bij het nieuwbouwproject 'Oostweide' in Heiloo

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Rudmer Heerema en Koerhuis (beiden VVD) over de tekortkoming bij de aansluitingsplicht van

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het Bel-me-niet-Register

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het Bel-me-niet-Register, ingezonden op 25 september 2018.

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het onderzoek van de Consumentenbond dat veel winkels zich schuldig maken aan nepaanbiedingen

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik uw Kamer antwoorden op vragen van het lid Moorlag (PvdA) over winkels die nep-aanbiedingen doen (ingezonden op 26 september 2018, kenm

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over winkels die nep-aanbiedingen doen

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik uw Kamer antwoorden op vragen van het lid Moorlag (PvdA) over winkels die nep-aanbiedingen doen (ingezonden op 26 september 2018, kenm

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de geloofwaardigheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

1 Kent u het bericht ‘ACM verliest geloofwaardigheid als ze niet bijt’? Antwoord Ja. 2 Hoeveel formele handhavin

Het lekken van gif door de NAM in Farmsum

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Z

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door he

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Limburgse aardwarmte stuit op breuklijnen en strenge toezichthouder’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel ‘Limburgse aardwarmte

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Nijboer over het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) hebben gesteld over het bericht dat er bevingen kunnen ont

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat methaanuitstoot door gasindustrie groter is dan gedacht

Beantwoording van de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) Vraag 1 Kent u het bericht “Meer methaanuitstoot door gasindustrie in Groningen dan

Het bericht ‘Spanish cities grapple with invasion of electric scooters’

2018Z17953 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Ec

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Boze gasleveranciers stellen staat aansprakelijk voor kosten inkoop gasverliezen’

1 Bent u bekend met het artikel ‘Boze gasleveranciers stellen staat aansprakelijk voor kosten inkoop gasverliezen’, waaruit blijkt dat

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmanie als Wiebes gaat veilen’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks) over het bericht ‘Windparkbouwer

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht 'Wiebes over incomplete lijst onveilige woningen: 'Het valt mij ook tegen''

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Nijboer (PvdA) naar aanleiding van berichtgeving over het in kaart brengen van de woningen die

Het artikel ‘Limburgse aardwarmte stuit op breuklijnen en strenge toezichthouder’

2018Z17355 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Limburgse aardwarmte stuit op

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Van Ojik over het ‘Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake olievoorraadovereenkomsten’

Geachte Voorzitter, Op 19 september 2018 zijn door de leden Van der Lee en Van Ojik (beiden GroenLinks) vragen gesteld over het ‘Verdrag tussen de Regering van het Koni

De deal met Shell en Exxon

2018Z17264 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de deal met Shell en Exxon (ingezonden 1 oktober 2018)

Nederlandse investeerders die amper geld steken in start-ups van vrouwen

2018Z17260 Vragen van de leden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Weten

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de partijdigheid van de evaluatie van de netneutraliteitsverordening

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Alkaya (SP) over de partijdigheid van de evaluatie van de netneutraliteitsverordening (i

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Jetten over het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Eijs en Jett

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Wassenberg en Ouwehand over de jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de antwoorden op de vragen van de leden Van Raan, Wassenbe

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Ronnes over het potentiële gebruik van slimme meters voor energiebesparing

Geachte Voorzitter, Op 27 juli 2018 zijn door de leden Mulder en Ronnes (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijk

Kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

2018Z17148 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie (

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en K

Winkels die nep-aanbiedingen doen

2018Z16903 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over winkels die nep-aanbiedingen doen (ingezonden 26

De opbrengst van zonnepanelen van sportclubs

2018Z16906 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de opbrengst van zonnepanelen van sportclubs (ingezonden 2

Het verhuren van dakruimte voor zonnepanelen

2018Z16909 Vragen van de leden Van der Linde en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van het lid Bruins over het benut

Het bel-me-niet-register

2018Z16718 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bel-me-niet-register (ingezonden 25 september

De stakingen van postbezorgers bij PostNL

2018Z16630 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de stakingen van postbezorgers bij PostNL (ingezonden

Het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt

2018Z16636 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken o

Het artikel ‘Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun’

2018Z16619 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Volop zonnestroom, maar de kabel

Het verstrekken van Staatsgaranties over financiering van franchiseondernemingen

2018Z16617 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het verstrekken van Staatsgaranties over financieri

Het bericht ‘NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd’

2018Z16418 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Kli

De versterking van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen

2018Z16410 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de versterking van scholen in het aardbevingsgebied in

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Wa

Antwoord op vragen van het lid Baudet over de uitspraken van Duitse Minister Altmaier inzake de Energiewende

AH 8 2018Z14832 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) mede namens de minister van Financiën (ontvangen 18 september 2018)

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat stukken Arctische permafrost zelfs in de winter niet meer zijn bevroren

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht dat stukken Arctische permafrost zelfs in de winter niet meer z

Het artikel ‘Boze gasleveranciers stellen staat aansprakelijk voor kosten inkoop gasverliezen’

2018Z15632 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Boze gasleveranciers s

De partijdigheid van de evaluatie van de netneutraliteitsverordening

2018Z15530 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de partijdigheid van de evaluatie van de netneutr

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over plastic als belangrijke bron van broeikasgas

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over p

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de verhoging van de postzegelprijs

Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de antwoorden aan op vragen van het lid Alkaya (SP) over de verhoging van de postzegelprijs, ingezonden op 1 augustus 2018. H

Antwoord op vragen van het lid Weverling over het bericht ‘Kostenbesparende operatie 'brievenbus weghalen' is in volle gang’

1 Kent u het bericht “Kostenbesparende operatie 'brievenbus weghalen' is in volle gang”? Antwoord Ja. 2 Was u op de ho

Het bericht 'Wiebes over incomplete lijst onveilige woningen: ‘Het valt mij ook tegen’'

2018Z15302 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht “Wiebes over incomplete lijst onveilige wonin

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het rapport ‘Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa’, van Probos, d.d. 10 augustus 2018

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het rapport ‘Beschikbaarheid van Nederlandse verse houti

Het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan

2018Z15169 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er ook bevingen bij

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het niet aansluiten Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op economische activiteiten in de digitale economie

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Wörsdörfer (VVD) over het niet aansluiten Standaard Bedrijfsindeling (SBI)

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de deal met Shell en Exxon

Vragen van het lid Nijboer (PvdA), kenmerk 2018Z14482 1 Bent u bekend met het artikel ‘Hoogleraar: Wiebes liet zich afbluffen door Shell?’

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de tarieflijst Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waarin ook de overlastvergoeding genoemd wordt

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over de tarieflijst Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waarin

Het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

2018Z14930 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van

De uitspraken van Duitse Minister Altmaier inzake de Energiewende

2018Z14832 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over de uitspraken van Duitse Minister Altmaie

Het bericht dat stukken Arctische permafrost zelfs in de winter niet meer zijn bevroren

2018Z14829 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat stuk

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen

Geachte Voorzitter, Op 14 juni 2018 heeft het lid Moorlag (PvdA) schriftelijke vragen gesteld over de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen (kenmerk 2018Z11385). Op

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de risico's bij zoutwinning

Geachte Voorzitter, Op 1 juni 2018 hebben de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) schriftelijke vragen gesteld over de risico's bij zoutwinning (kenmerk 2018Z10272). Op

Antwoord op vragen van het lid van der Lee over het instellen van een bouwdepot voor gebouweigenaren in het Groningse aardbevingsgebied

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid van der Lee (GroenLinks) over het instellen van een bouwdepot voor gebouweigenaren in het Groni

Het bericht dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wéér is gestegen

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Economische

Gerepareerde scheuren die niet bestand zijn tegen nieuwe bevingen

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Za

Plastic als belangrijke bron van broeikasgas

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan d

Het bericht dat methaanuitstoot door gasindustrie groter is dan gedacht

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van

De verhoging van de postzegelprijs

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Staatssecretaris van Economische

Het potentiële gebruik van slimme meters voor energiebesparing

Vragen van de leden AgnesMulder en Ronnes (beiden CDA) aan de Mini

Het bericht ‘Kostenbesparende operatie 'brievenbus weghalen' is in volle gang’

Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de Staatssecretaris van Eco

Betaaltermijnen aan mkb’ers

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Staatsecretaris van Eco

Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht “Bestaand aardgasnet kan 30% waterstof aan?”

AH 2702 2018Z11380 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 9 juli 2018) 1

Het Dutch Venture Initiative (DVI-I en DVI-II)

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks)

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over onveilige telefoons van Samsung

AH 2597 2018Z10742 Antwoord van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 29 juni 2018) Vra

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het bericht 'Gaswinning Woerden verliesgevend'

Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Dik-Faber (CU) over het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’ (ingezonden 1 mei

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

AH 2598 2018Z12626 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 29 juni 2018) 1

Antwoord op vragen van de leden Weverling, Arno Rutte, Middendorp en Wörsdörfer over het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de beantwo

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Kuiken over het bericht dat informatie van de Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden

Vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers

AH 2572 2018Z07804 Antwoord van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 27 juni 2018)

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans over gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting

2018Z07429 Vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans (VVD) over gebruik informatie uit het handelsregister voor facebook-targeti

Het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over h

Het bericht ‘Multibandveiling zou ook 2021 kunnen worden’

Vragen de leden Paternotte (D66) en Weverling (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Het plan om brievenbussen weg te halen in Gorinchem

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het p

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg over het voorkomen van wangiri-fraude

Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beide CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zak

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat een zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat een

Het bericht 'Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing'

Vragen van de leden Diks en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Handel en Ontwi

Het niet aansluiten van Standaard Bedrijfsindeling (SBI) op economische activiteiten in de digitale economie

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het niet

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Remco Dijkstra over het stroomnetwerk rond Haarlemmermeer

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken en

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verdringing en verrijking door zonneparken

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over d

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius inzake het bericht 'Haven wil CO2 duurder maken'

Vragen van de leden RemcoDijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken

Antwoord op vragen van leden Beckerman en Futselaar over een geplande zoutwinning in de gemeente Enschede

Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat ove

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het ontwerpinstemmingsbesluit voor het winningsplan Pieterzijl Oost en Borgsweer

Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontwer

Antwoord op vragen van het lid Jetten over de berichtgeving omtrent de mogelijke toekomstige zoutwinning ten zuidoosten van Enschede

Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Duits be

Het bericht ‘Ruim 600 euro ‘afsluitboete’ voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht

De NAM die weigert op te draaien voor de versterkingskosten

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de NAM die weigert op

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de tegenstelling tussen de woorden en daden in het innovatiebeleid van het departement

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klim

Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz, Dik-Faber, Jetten en Agnes Mulder over het vertrek van de NCG

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Jetten (D66) en AgnesMulder (CDA) aan

Antwoord op van de leden Snels en Van der Lee over het bericht ‘IT-controleurs: te weinig investeringen in cyberbeveiliging’

Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Financiën en van Economisc

Internationale energiebedrijven die Nederland gebruiken om miljoen te eisen

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van

Antwoord op vragen van de leden Geurts en Van den Berg over late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten

Vragen van de leden Geurts en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman over de langere betalingstermijn aan Mkb'ers

Vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Kl

Antwoord op vragen van de leden Özdil en Van der Lee over het SER-advies Energietransitie en werkgelegenheid

Vragen van de leden Özdil en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klima

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Diertens over het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de

De spanning tussen oude en nieuwe schades

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de spanning tussen ou

De beving bij Warder

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de beving bij Warder

Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Onveilige telefoons van Samsung

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over onveilige telefo

Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Vragen van de leden Weverling, ArnoRutte, Middendorp en Wörsdörfer (allen VVD) aan de Minister van Justiti

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over versterkingsproblemen in Groningen

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over versterkingsproblemen

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Van Tongeren over de afhandeling van oude schades door de NAM

Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economis

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Diertens over de stijging van water- en elektriciteitstarieven op Bonaire

Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkr

Het vertrek van de NCG

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Jetten (D66) en AgnesMulder (CDA) aan

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het The Hague Institute for Global Justice

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het The Hague Instit

Antwoord op vragen van de leden Baudet en Hiddema over het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

Vragen van de leden Baudet en Hiddema (FvD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastruc

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de frauduleuze onder

De risico’s bij zoutwinning

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de

Antwoord op vragen van het lid Kops over huiseigenaren die door de energietransitie op kosten worden gejaagd

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over huiseigenaren die door de

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de telefonische verkoop van ongevraagde producten

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de telefonis

Het voorkomen van wangiri-fraude

Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beide CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken

Het bericht 'Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets'

Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Duits bed

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Minister van Economische

Het stroomnetwerk rond Haarlemmermeer

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Economisch

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel 'Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank'

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Bij revolverende fondsen funge

Het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

2018Z09106 Vragen van de leden Van Tongeren en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Ruim 600 euro «afsluitboete» voor huisei

Het bericht ‘Mkb kan uitzondering op nieuwe strenge privacywet wel vergeten’

2018Z08976 Vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Mkb kan uitz

Het bericht dat een zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties

2018Z08981 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat een zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties (ingezond

Aansluiting en planning van duurzame energie projecten met betrekking tot elektriciteitsnetwerken en beschermen natuur, landschap en vruchtbare landbouwgrond

2018Z08985 Vragen van de leden Agnes Mulder, Geurts en Ronnes (allen CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aansluiting en

De Dutch Trade and Investment Board (DTIB)

2018Z08841 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken over de Dutch Trade and Investment Board (DTIB) (ingezonden 16 mei 201

De afhandeling van oude schades door de NAM

2018Z08852 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van oude schades door de NAM (ingez

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van Tongeren en Nijboer over de afhandeling van oude schades

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van de leden Becker

De tegenstelling tussen de woorden en daden in het innovatiebeleid van het departement

2018Z08676 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de tegenstelling tussen

Beleggingen van het pensioenfonds ABP

2018Z08685 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beleggingen van

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren

2080 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over een tekort schietende capaciteit van het stroomnetwerk in Gr

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht ‘Energy Hogs: Can World's Huge Data Centers Be Made More Efficient?’

2078 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Energy Hogs: Can World’s Huge Data Centers Be Ma

Antwoord op vragen van het lid Kröger over windenergie en luchthaven Lelystad

2079 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over windturbines en de

Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”

2018Z08556 Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het a

De afhandeling van oude schades

2018Z08416 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van oude schades (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'

1987 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd» (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het bericht ‘Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos’

1988 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos» (ingezonden 9 februari 2

Huiseigenaren die door de energietransitie op kosten worden gejaagd

2018Z08360 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over huiseigenaren die door de energietransitie op kosten worden gejaagd (ingezonden 4 mei 2018).

De Nederlandse deelname aan de Iran Oil Show

2018Z08267 Vragen van de leden Beckerman en Karabulut (beiden SP) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken en Klimaat over de Nederlan

De telefonische verkoop van ongevraagde producten

2018Z08134 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de telefonische verkoop van ongevraagde producten (ingezonden 1 mei 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het versneld smelten van het ijs op Antarctica

Geachte Voorzitter, Hierbij beantwoord ik de Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het versneld smelten van het ijs op Antarctica (ingezonden 6 april 2018, kenmerk

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour?'

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'W

Het bericht dat het bedrijf Nedmag zijn zoutwinningslocatie sluit als gevolg van problemen

2018Z08083 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het bedrijf Nedmag zijn zoutwinningslocatie sluit als gevolg van problemen (inge

Versterkingsproblemen in Groningen

2018Z08085 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over versterkingsproblemen in Groningen (ingezonden 30 april 2018). Vraag 1 Kent u het beri

Het verscherpte toezicht op AkzoNobel die van kracht blijft

2018Z07910 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het verscherpte toezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft (ingezonden 26 apri

De zorgen van SodM over zoutwinning door AkzoNobel

2018Z07908 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de zorgen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over zoutwinning door AkzoNobel (ingezonden

Huurverhogingen in aardbevingsgebied

2018Z07907 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over huurverhogingen in aardbevingsgebied (ingezond

De onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers

2018Z07914 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers (ingezonden 26 april 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Agnes Mulder over de enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Geachte Voorzitter, Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (verder: IenW) stuur ik u onderstaande an

Antwoord op vragen van de leden Van Tongeren, Nijboer en Beckerman over het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Ton

Het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers

2018Z07804 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers (ingezonden 25 april 2018

Het bericht ‘IT-controleurs: te weinig investeringen in cyberbeveiliging’

2018Z07805 Vragen van de leden Snels en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «IT-controleurs: te weinig investerin

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over de gevolgen van Kaderprogramma 9 voor het Meerjarig Financieel Kader

2018Z06285 Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van Kaderprogramma 9 voor het Meerjarig Financieel Kader (i

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over validatie van 80%-norm arbeidsovereenkomst postsector

1840 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over validatie van 80%-norm arbeidsovereenkomst postsector (ingezonden 9 april 2018).

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de afhandeling van bestaande complexe gevallen

1826 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van bestaande complexe gevallen (ingezonden 8 maart 2018). Antwoord van Minister

Antwoord op vragen van het lid Krol over onlineoplichting via datingsites

1820 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over onlineoplichting via datingsites (ingezonden 7 maart 2018). Antwoord van Staatssecretaris Keijzer (Econ

Antwoord op vragen van het lid Leijten over ernstige gevolgen van de notificatierichtlijn

1808 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlande Zaken over ernstige gevolgen van de notificatierichtlijn (ingezonden 27 maart 2018). Antw

Het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadeverzekeringHet artikel ‘Betalen om op te zeggen’

2018Z07029 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadev

Het artikel ‘Betalen om op te zeggen’

2018Z07027 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Betalen om op te zeggen» (ingezonden 16 april 2018).

Een tekort schietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren

2018Z07026 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over een tekort schietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de gepla

‘groene leningen’ voor het energieneutraal maken van woningen

2018Z06934 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ‘groene leningen’ voor het energieneutra

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van der Lee over de overname chipbedrijf NXP door Qualcomm

Geachte Voorzitter, Bijgaand ontvangt u de antwoorden op vragen van Kamerleden Van den Berg (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de ove

Het bericht ‘Energy Hogs: Can World’s Huge Data Centers Be Made More Efficient?’

2018Z06856 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Energy Hogs: Can World’s Huge Data Centers Be Made More Efficien

Late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten

2018Z06867 Vragen van de leden Geurts en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Ec

Het artikel 'Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank'

2018Z06853 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank» (

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over de adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) over de adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo (ingezonden 28 maa

De NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt

2018Z06675 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de NAM die uitspraken van de arbiter naast zich neerlegt (ingezonden 11 april 2018). Vraag

Een vorm van slavernij bij PostNL

2018Z06677 Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een vorm van

de langere betalingstermijn aan Mkb'ers

2018Z06684 Vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de langere betalingstermijn aan mkb'ers (ingezonden 11 apr

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de uiterste afrekendatum van warmteverbruikers

Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks) over de uiterste afrekendatum van warmteverbruikers. De vragen wer

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie’

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) over het bericht ‘Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie’ (ingediend op 19 maart 2018). 1

Validatie van 80%-norm arbeidsovereenkomst postsector

2018Z06489 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over validatie van 80%-norm arbeidsovereenkomst postsector (ingezonden 9 april 2018).

Het The Hague Institute for Global Justice

2018Z06480 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het The Hague Institute for Global Justice (ingezonden 9 april 2018) 1 Heeft u ken

Het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

2018Z06381 Vragen van de leden Baudet en Hiddema (FvD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het financiële fiasco rond

Het versneld smelten van het ijs op Antarctica

2018Z06389 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het versneld smelten van het ijs op Antarctica (ingezonden 6 april 2018). 1 K

Antwoord op vragen van de leden Becker en Veldman over het voorbereiden van de Rotterdamse haven op de Brexit

AH 1643 2018Z02848 Antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat en van Econo

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch over het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten

Vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de ge

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat de zaak van Jannie Knot nog altijd niet is afgehandeld

1608 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de zaak van Jannie Knot nog altijd niet is afgehandeld (ingezonden 21 maart 2018

De adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo

2018Z05577 Vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo (ingezonden 28 maart 2

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

2018Z05436 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid (ingezonden 27 maart 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken uit te voeren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen

Beantwoording vragen over het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken uit te voeren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van der Lee over het definiëren van de markt met betrekking tot marktmacht

1541 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het definiëren van de markt met betrekking tot marktma

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman over het omzeilen van de Wet markt en overheid

1540 Vragen van de leden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economisch Zaken en Klimaat over het omzeilen van de Wet Markt en Overheid (ingezonden 9 februari 2

Het bericht ‘Kleine ondernemers in actie voor lagere pinkosten’

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Kleine ondernemers in actie voor lagere pinkosten

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Omtzigt over het bericht 'PGGM wil samen met Apollo een bod doen op chemietak AkzoNobel'

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 22 maart 2018) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «PGGM wil samen met Apollo een

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de gevolgen van dalende postvolumes voor de postbezorging

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van dalende postvolumes voor de postbezorging. (Ingezonden 1 maart 2018).

Het bericht dat de zaak van Jannie Knot nog altijd niet is afgehandeld

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de zaak van Jannie Knot nog altijd niet is afgehandeld (ingezonden 21 maart 2018). Vra

Het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’

2018Z05132 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Van Engelshoven stelt 17 miljoen eur

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek

Beantwoording vragen over het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek 1 Heeft u kennisgenomen van de berichten naar aanleid

De overname chipbedrijf NXP door Qualcomm

2018Z05000 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de overname chipbedrijf NXP door Qualcomm (ingezonden 20 maart

een mogelijk «klimaatakkoord» voor de luchtvaart

2018Z04998 Vragen van de leden Paternotte en Jetten (beiden D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over een mogelijk «klimaatakkoord» v

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

1483 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom (ingezond

Vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten

2018Z04940 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten (ingezonden 19 maart 2018).

De uiterste afrekendatum van warmteverbruikers

2018Z04943 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de uiterste afrekendatum van warmteverbruikers (ingezonden 19 maart 2018). Vraag

Het bericht ‘Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie’

2018Z04934 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Van Tongeren over de houding van de NAM bij een arbitragezaak

1453 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de houding van de NAM bij een arbitragezaak (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Beantwoording 100 schriftelijke vragen van het lid Asscher: gedeelte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Geachte Voorzitter, Bijgaand ontvangt u de beantwoording op schr

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk over het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geven

1432 Vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geve

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Kwint over het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten

1438 Vragen van de leden Alkaya en Kwint (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het subsidiëren van privaat onderwijs door gem

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het bericht “Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde”

Beantwoording vragen over het bericht "Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde" 1 Bent u bekend met het bericht “Cijfers NRG: Pallas-rea

Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’

2018Z04049 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Hout stoken in woonwijk

De afhandeling van bestaande complexe gevallen

2018Z04051 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van bestaande complexe gevallen (ingezonden 8 maart 2018). Vraag 1 H

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van der Molen over het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk

Beantwoording vragen over het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk 1 Kent u het bericht ‘Brievenbus mag weg in Tichelwurk’?1 Ja.

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over bouwvertragingen in Bedum

Beantwoording vragen over bouwvertragingen in Bedum 1 Kent u het bericht ‘Bedum stopt even met Plegt Vos als bouwer’? Ja. 2 D

De gevolgen van dalende postvolumes voor de postbezorging

2018Z03563 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van dalende postvolumes voor de postbezorging (ingezonden 1 maart 2018).

Het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken uit te voeren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen

2018Z03561 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende

Het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'

2018Z03524 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd» (ingezo

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Diks over het rapport «Human rights in windturbine supply chains» van ActionAid en SOMO

1281 Vragen van de leden Van der Lee en Diks (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport «Huma

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de zorgen van bewoners van de Kustwegflats in Delfzijl

1252 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister voor Economische Zaken en Klimaat over de zorgen van bewoners van de Kustwegflats in Delfzijl (ingezonden 30 januari 2018). Antwoord van Min

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de verhuizing van het Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje

1243 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de verhuizing van het Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de overname chipbedrijf NXP door Qualcomm

Beantwoording vragen inzake overname chipbedrijf NXP 1 Kent u het bericht «Mededinging Brussel akkoord met overname chipbedrijf NXP door Qualcomm»? Ja.

De houding van de NAM bij een arbitragezaak

2018Z03118 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de houding van de NAM bij een arbitragezaak (ingez

Antwoord op vragen van het lid Kröger over windenergie en luchthaven Lelystad

1222 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over windenergie en luchthaven Lelystad (ingezonden 30 januari 2018). Antwoord van Minister Wi

Het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten

2018Z02931 Vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mk

Het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek

2018Z02936 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat bewoners in het aardbevingsgeb

Het voorbereiden van de Rotterdamse haven op de Brexit

2018Z02848 Vragen van de leden Becker en Veldman (beiden VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat o

Het definiëren van de markt met betrekking tot marktmacht

2018Z02859 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het definiëren van de markt met betrekking tot marktma

Het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geven

2018Z02764 Vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wi

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Kooiman over het bericht dat de aardbevingen in Groningen de gezondheid van Groningers aantasten

Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de aardbevingen in Groningen d

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Kooiman over de berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt

1192 Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat stress in bevingsgeb

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat lage- en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen

1181 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat lage- en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen (ingezonde

Het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk

2018Z02668 Vragen van de leden Van den Berg en Van der Molen (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk (ingez

Bouwvertragingen in Bedum

2018Z02665 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over bouwvertragingen in Bedum (ingezonden 15 februari 2018). Vraag 1 Kent u het bericht

Het bericht ‘PGGM wil samen met Apollo een bod doen op chemietak AkzoNobel’

2018Z02557 Vragen van de leden Van den Berg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «PGGM wil samen met Apollo een bod doen op chemietak A

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf over de magnesiumzoutwinning door Nedmag onder Kiel-Windeweer

Beantwoording vragen over de magnesiumzoutwinning door Nedmag 1 Bent u bekend met het bericht ‘SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders

Beantwoording vragen over de mogelijke overname van C&A Vraag 1 Kent u de berichtgeving over de mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders?1 J

Antwoord op vragen van het lid van der Lee over het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie

Beantwoording schriftelijke vragen over het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie 1 Bent u bekend met het feit dat in andere landen, zoals de Verenigde Staten, de ver

De verhaalspositie van het MKB bij onbetwiste geldvorderingen

2018Z02077 Vragen van de leden Van Oosten en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de verhaalspositie van he

Het aanstellen van ambassadeurs en toezichthouders

2018Z02086 Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het aanstellen van ambassadeurs en toezichthouders (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat Shell de NAM op afstand zet

Beantwoording vragen over het bericht dat Shell de NAM op afstand zet 1 Bent u bekend met het bericht 'Shell zet de NAM op afstand. Wie draait er straks op voor de sch

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Paternotte over het bericht ‘PostNL nog steeds bezig met bezorgen kerstpost’

Beantwoording vragen over de bezorging van kerstpost 1 Kent u het bericht ‘PostNL nog steeds bezig met bezorgen kerstpost’?1 Ja.

Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Van Tongeren en Beckerman over de NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor het verminderen van gaswinning

Beantwoording vragen over de NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor het verminderen van gaswinning 1 Kent u de brief van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over de artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

Beantwoording vragen v an het lid Van Tongeren (GL) over gaswinning Zuidwest-Drenthe 1 Bent u bekend met de artikelen ‘Vragen en zorgen over gaswinning ZuidwestDrenthe

Het klaar maken van Nederland voor de uitrol van 5G

2018Z01939 Vragen van de leden Van den Berg en Van der Molen (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het klaar maken van Nederland voor de uitrol van 5G. (ingez

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de procedure rond de aanleg van een 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven Oudeschip naar Vierverlaten

Beantwoording vragen over de procedure rond de aanleg van een hoogspanningsverbinding van Eemshaven Oudeschip naar Vierverlaten 1 Kent u de “Kennisgeving/bekendmaking ho

Het bericht dat de kaarten voor U2 binnen no-time waren uitverkocht

2018Z01660 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten wa

Het bericht dat lage en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen

2018Z01655 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat lage- en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen (ing

Het bericht dat Shell de NAM op afstand zet

2018Z01641 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Shell de NAM op afstand zet (ingezonden 1 februari 2018) 1 Bent

Het bericht dat energiebedrijven experimenteren met prepaid energie

2018Z01528 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat energiebedrijven experimenteren met prepaid energie (

De overname chipbedrijf NXP door Qualcomm

2018Z01525 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de overname chipbedrijf NXP door Qualcomm (ingezonden 31 januari 2018) 1 Kent u

Het bericht dat de aardbevingen in Groningen de gezondheid van Groningers aantasten

2018Z01522 Vragen van de leden Beckerman en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de aardbevingen in

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over de toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)

Beantwoording vragen over de toekomst van Siemens Hengelo 1 Kent u het bericht ‘laatste hoop weg: locatie Hengelo niet door onder Siemensvlag’, waarin verslag gedaa

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de aanstaande sluiting van Siemens Hengelo

Beantwoording vragen over de aanstaande sluiting van Siemens Hengelo 1 Hoe effectief vindt u de ‘stille diplomatie’ die u tijdens het mondelinge vragenuur van 21 no

Windenergie en luchthaven Lelystad

2018Z01391 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over windenergie en luchthaven Lelystad (ingezonden 30 januari 2018). Vraag 1 Klop

De zorgen van bewoners van de Kustwegflats in Delfzijl

2018Z01398 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister voor Economische Zaken en Klimaat over de zorgen van bewoners van de Kustwegflats in Delfzijl (ingezonden 30 januari 2018). Vra

Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

2018Z01394 Vragen van de leden Nijboer en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over piratenzender

Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

Beantwoording vragen over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu 1 Bent u bekend met het bericht van de NOS waarin wordt aangegeven

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ongelijke schadevergoedingen die grondeigenaren ontvangen bij de plaatsing van hoogspanningsmasten en leidingen op en onder hun grond

Beantwoording vragen over ongelijke schadevergoedingen die grondeigenaren ontvangen bij het plaatsen van hoogspanningsmasten en leidingen op en onder hun grond 1 Kunt

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het afzien van verdere deelname van IVBN aan de Retailagenda

Beantwoording vragen over het afzien van verdere deelname aan de Retailagenda 1 Heeft u kennisgenomen van de brief van 19 december 2017 van de Vereniging van Institution

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de eenzijdige opgelegde commissieverhoging door Thuisbezorgd.nl

Beantwoording vragen over de eenzijdig opgelegde commissieverhoging door Thuisbezorgd.nl 1 Kunt u een reactie geven op het bericht ‘Takeaway.com verhoogt commissie on

De verhuizing van Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje

2018Z01238 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de verhuizing van het Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje. (in

Waterzijdig inregelen

2018Z00886 Vragen van de leden Van der Lee en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over waterzijdig inregelen (ingezonden 23 januari 2018). Vra

De NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor het verminderen van gaswinning

2018Z00883 Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Van Tongeren (Groenlinks) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

Beantwoording vragen over het bericht de kosten van klimaatmaatregelen 1 Bent u bekend met het bericht 'Het klimaat: wat kost dat jou in 2030'?1 Ja.

De procedure rond de aanleg van een hoogspanningsverbinding van Eemshaven Oudeschip naar Vierverlaten

2018Z00804 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de procedure rond de aanleg van een hoogspanningsverbinding van Eemshaven Oudeschip naar Vierverl

Het rapport “Human rights in windturbine supply chains” van ActionAid en SOMO

2018Z00805 Vragen van de leden Van der Lee en Diks (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport

Het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’

2018Z00721 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’ (ingezonden 19 janu

De mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders

2018Z00703 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders (ingezonden 19 januari 2018)

Het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

2018Z00494 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Verhoeven (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Experts: overheid moet ing

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

Beantwoording vragen over de brief van (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde 1 Hebt u de brief “World Scientists Warning to Humanity: A Second Notice”

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aardbeving in ‘t Zandt

Beantwoording vragen over de aardbeving in 't Zandt 1 Klopt het dat er een aardbeving was van 3.4 op de schaal van Richter in 't Zandt?1 Op maandag 8 jan

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat de NAM de omvang van de noodzakelijke woningversterking veel te laag inschat

Beantwoording vragen over het bericht dat de NAM de omvang van de noodzakelijke woningversterking veel te laag inschat 1 Kent u het bericht 'Alders: NAM schat woningver

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Van Tongeren over het bericht “Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen”

Beantwoording vragen over het bericht "Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen" 1 Bent u bekend met het bericht dat een echtpaar een boerderij in Middelstum heef

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over kosten van NAM die betaald worden door EBN

Beantwoording vragen over de reorganisatiekosten van NAM 1 Kent u het artikel ‘Staat betaalt mee aan reorganisatie NAM’1? Ja. 2 Wa

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over contourenlijnen in het aardbevingsgebied

Beantwoording vragen over contourenlijnen in het aardbevingsgebied Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over contour

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat de Staat meebetaalt aan de reorganisatie van NAM

Beantwoording vragen over de reorganisatiekosten van NAM 1 Kent u het bericht ‘Staat betaalt mee aan reorganisatie van NAM’? Klopt het de staat via het Energie Bedri

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over de aardbeving in Groningen op maandag 8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter

Beantwoording vragen over de aardbeving in Groningen op maandag 8 januari met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter 1 Hoe denkt u het vertrouwen te herwinnen na dez

Het bericht ‘PostNL nog steeds bezig met bezorgen kerstpost’

2018Z00313 Vragen van de leden Weverling (VVD) en Paternotte (D66) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «PostNL nog steeds bezig met bezorgen kerstpost» (ing

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht 'Boeren multimiljonair dankzij subsidie'

Beantwoording vragen over subsidie aan windpark 1 Kent u het bericht het bericht 'Boeren multimiljonair dankzij subsidie'? Ja. 2 Wat vi

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de overname van de margarinedivisie van Unilever door KKR

Beantwoording over de overname van de margarinedivisie van Unilever door KKR 1 Kunt u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op eerdere Kamervragen over de verkoop va

Het bericht dat aardbevingsdemonstranten politiebezoek kregen voorafgaand aan een geplande protestactie

2018Z00241 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat aardbevingsdemonstranten polit

De toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)

2018Z00239 Vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel) (ingezonden 12 j

De aanstaande sluiting van Siemens Hengelo

2018Z00240 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de aanstaande sluiting van Siemens Hengelo (ingezonden 12 januari 2018). Vraag 1 Hoe ef

Het afzien van verdere deelname van IVBN aan de Retailagenda

2018Z00166 Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het afzien van verdere deelname van IVBN aan de Retailagenda (ingezonden 11 januari

Het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’

2018Z00178 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel» (ingezonden 11 januari

Het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie

2018Z00167 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie. (ingezonden 11 januari 2018)

De aardbeving in 't Zandt

2018Z00118 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de aardbeving in ’t Zandt. (ingezonden 10 januari 2018) 1

De aardbeving in Groningen op maandag 8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter

2018Z00117 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de aardbeving in Groningen op maandag 8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de scha

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

Beantwoording schriftelijke vragen over aanleg internationale energiehub 1 Kent u het bericht “Nieuw in de Noordzee: een “stroomeiland” voor windenergie?

Het bericht dat de Staat meebetaalt aan de reorganisatie van NAM

2018Z00005 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Staat meebetaalt aan de reorganisatie van NAM. (ingezonden 2 januari 2018)

Het bericht’ Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’

2018Z00006 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Echtpaar kraakt droomhuis om sloop

De magnesiumzoutwinning door Nedmag onder Kiel-Windeweer

2017Z18948 Vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de magnesiumzoutwinning door Nedmag onder Kiel-Windeweer (inge

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg over het bericht dat de woekerhandel in concertkaarten kan voortduren

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Rechtsbescherming, de beantwoording van de vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Van Toore

De overname van de margarinedivisie van Unilever door KKR

2017Z18850 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de overname van de margarinedivisie van Unilever door KKR (ingezonden 22 december 2017). Vraa

Het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt

2017Z18846 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt (ingezonden 22 december 2017).

Het bericht 'Boeren multimiljonair dankzij subsidie'

2017Z18645 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Boeren multimiljonair dankzij subsidie» (ingezonden 21 december 2017).

Het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken

2017Z18644 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken (ingezonden 2

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Weverling over reorganisatie en bezuinigingen bij DowDuPont

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Remco Dijkstra en Weverling (beiden VVD) over reorganisatie en bezuinigingen bij DowDuPont (2017Z15326, ingezonden 14 november 2017).

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over de artikelen 'Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade' en 'Ziek worden we van gedrag van de NAM'

Beantwoording vragen over afhandeling van aardbevingsschade in Zuidlaren 1 Bent u bekend met het artikel ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbe

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over gevolgen van gaswinning in Drenthe

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Nijboer (PvdA) over gevolgen van gaswinning in Drenthe (ingezonden 10 oktober 2017). 1 Bent u bekend met de zorg

Contourenlijnen in het aardbevingsgebied

2017Z18497 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over contourenlijnen in het aardbevingsgebied (ingezonden 20 december 2017)

Huurders in Groningen die in de steek worden gelaten

2017Z18353 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over huurders in Groningen die in de steek worden ge

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Van den Berg over het bericht 'Ouderen dupe van opdoeken brievenbussen'

Beantwoording vragen over het bericht "ouderen dupe van opdoeken brievenbussen 1 Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen dupe van opdoeken brievenbussen’?1

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Ziengs over de toegang tot het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Beantwoording vragen 'De toegang tot het handelsregister van de Kamer van Koophandel' 1 Bent u bekend met het besluit van uw voorganger, de minister van Economische Zaken,

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Kuik over het bericht dat Groninger winkeliers duizenden euro’s aan boetes krijgen

Beantwoording vragen over het bericht dat Groninger winkeliers duizenden euro's aan boetes krijgen 1 Bent u bekend met het bericht “Gronings conflict over koopzondag

Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag

Beantwoording vragen over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van de steenkooloverslag 1 Bent u bekend met het bericht dat het huurcontract met het Europees

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn

Beantwoording vragen over het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn 1 Wat is uw reactie op de uitkomst de enquête van de Con

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het verhogen van de CO2-reductiedoelstelling naar 55%

Beantwoording vragen over het verhogen van de CO2- reductiedoelstelling naar 55% 1 Met welke lidstaten bent u in gesprek om de CO2-reductiedoelstelling te verhogen naar 5

De milieueffecten van bitcoins

2017Z17471 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de milieueffecten van bitcoins (ingezonden 8 december 2017) 1

De indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

2017Z17472 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde. (ingezond

Het bericht ‘Ouderen dupe van opdoeken brievenbussen’

2017Z17072 Vragen van de leden Weverling (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Ouderen dupe van opdoeken brievenbussen» (ingezond

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het besluit over de toekomst van de postmarkt

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die 29 november 2017 zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks) over het besluit over de toekomst van de postmarkt (kenmerk 2017Z16605).

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Antwoorden op schriftelijke vragen over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP 1 Bent u bekend met het ‘Emissions Gap Re

De eenzijdige opgelegde commissieverhoging door Thuisbezorgd.nl

2017Z16978 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de eenzijdige opgelegde commissieverhoging door Thuisbezorgd.nl (ingezonden 4 december 2017)

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Ronnes over onvoldoende mobiel bereik in delen van Brabant

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de vragen die op 13 oktober 2017 zijn gesteld door de leden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) over onvold

De toegang tot het handelsregister van de Kamer van Koophandel

2017Z14520 Vragen van de leden Paternotte (D66) en Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de toegang tot het handelsregister van de Kamer van Koophandel (ingezo

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen