De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

2019Z15235 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over de flinke

Het bericht ‘Vernieuwing Leeghwaterbrug opnieuw maanden vertraagd’

2019Z15240 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht in

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afge

Slimme oplossingen voor het tekort aan vrachtwagenparkings

2019Z15021 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over slimme oplossingen voo

Het bericht ‘Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant wordt al vóór 2030 zout’

2019Z15024 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Volkerak-Zoomm

Antwoord op vragen van het lid De Pater-Postma over de wildgroei van creatieve uitspattingen op de rijbaan

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid De Pater-Postma (CDA) over de wildgroei van creatieve uits

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

2019Z14971 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het doordrukken van groei o

Dat er mogelijk meer versterkingen nodig zijn door onnauwkeurige metingen

2019Z14973 Vragen van lid Beckerman (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkr

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Gent over de berichten ‘De schrikbarende stijging die niemand kan verklaren’ en ‘Verkeersanalyse provincie nutteloos door Privacywet’

Geachte voorzitter, Op 17 juni 2019 hebben de leden Dijkstra en Van Gent (VVD) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de berichten‘De schrikbarende stijging die n

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

2019Z14845 Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de st

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Algemene voorwaarden en verzekering rijscholen niet altijd op orde”

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Dijkstra (VVD) van 16 mei 2019 over het bericht ‘Algemene voorwaarden en verzekering rijscholen niet alt

Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein

2019Z14681 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Ploumen (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over de uitzending van Radar over drugsdumpingen

Vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) over de uitzending van Radar over drugsdumpingen (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval

Vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de gez

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet worden uitgesloten

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Van Raan (PvdD) over het bericht ‘dat nachtvluchten op Maastricht Aa

Het Belgisch spoorbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat de concurrentie aangaat met de Drielandentrein

2019Z14279 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Belgisch spoorbe

Het bericht ‘Verkoop personenauto’s zakt flink in eerste halfjaar 2019’

2019Z14262 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de noodzaak van de oeververbinding voor de Krimpenerwaard

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Van Aalst (PVV) over de noodzaak van de oeververbinding voor de Krimpenerwaard. V

Het bericht ‘Oefenen voor een no-deal Brexit en een werkbezoek aan de Rotterdamse haven

2019Z14039 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat o

Antwoord op vragen van het lid Schonis over de Youtube film ‘CBR haat zieke mensen en Marije krijgt een boete’

Geachte voorzitter, Hierbij reageer ik op het verzoek van het lid Schonis (D66) naar aanleiding van de Youtube film ‘CBR haat zieke mensen en Marije krijgt een boete’.

Duizenden gedupeerden door het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool Aalbregt

2019Z13737 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over duizenden gedupeerden

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over kerosineprojecten in Rotterdam en Delfzijl

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) over kerosineprojecten in Rotterdam en Delfzijl. Vra

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over het bericht ‘Extra spitstrein op Maaslijn, Boxmeer verliest aansluiting’

Geachte voorzitter, Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Extra spitstrein op Maaslijn, Boxmeer verliest aansluiting’?

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de problemen bij Boeing

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) over de problemen bij Boeing. Vraag 1 Kent u het ber

De wildgroei van creatieve uitspattingen op de rijbaan

2019Z13431 Vragen van het lid De Pater-Postma (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de wildgroei van crea

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het plastic afvalbeleid van het kabinet

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van de heer Wassenberg (PvdD), aangaande het plasticafvalbeleid naar aanleiding van het rapport van de

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

Geachte voorzitter, Op 11 juni 2019 ontving ik vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het voortijdig stoppen van de berging na de contain

De buitensporige subsidie van de luchtvaartsector

2019Z13103 Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de ministers van Infrastructuur en Wate

Het bericht dat er gevaarlijke stoffen zijn gelekt bij twee chemiebedrijven in Delfzijl

2019Z13090 Vragen van de leden Beckerman en Lacin (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Von Martels over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers

Geachte voorzitter, Op 7 mei 2019 ontving ik vragen van de leden Schonis (D66) en Von Martels (CDA) over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers. Hierbij ontvang

Antwoorden van de Europese Commissie op het bericht ‘Tegengaan bureaucratie exceptioneel transport’

2019Z12804 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over antwoorden van de Euro

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

2019Z12810 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Rotterdam T

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

2019Z12796 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Kooten-Arissen over het bericht 'Shell wil fundamenten olieplatforms in Noordzee na gebruik laten staan'

Geachte voorzitter, Hieronder beantwoord ik mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat de vragen van de leden Wassenberg en Van Kooten-Arissen van 7 juni jl

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Bruins en Lodders over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto’s

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de vragen van de leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie) en Lod

De berichten ‘De schrikbarende stijging die niemand kan verklaren’ en ‘Verkeersanalyse provincie nutteloos door Privacywet’

2019Z12303 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voo

Het bericht dat nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet worden uitgesloten.

2019Z12310 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat nachtvlucht

Antwoord op vragen van de leden Bruins en Paternotte over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Paternotte (D66) over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geac

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Snels over het bericht dat KLM medeoprichter is van een maatschappij die vluchten tussen Antwerpen en Londen wil verzorgen

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mede namens de minister van Financiën de antwoorden op de vragen van de leden Kröger en Snels (beiden GroenLinks) over het bericht

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over de artikelen 'Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica' en 'Antibiotics found in some of the world’s rivers exceed 'safe' levels, global study finds'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Brenk (50Plus) over de artikelen ‘Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica’

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over de berichten 'Spijkenisserbrug weer open na storing' en 'Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij'

Geachte voorzitter, Op 21 mei 2019 ontving ik vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over de berichten ‘Spijkenisserbrug weer open na storing’ en ‘Problemen met Spi

De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS

2019Z12206 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Water

Het bericht ‘Transporteurs boos over dure Nederlandse tachokaart: ‘In buitenland veel goedkoper’

2019Z11898 Vragen van de leden Wörsdörfer, Remco Dijkstra (beiden VVD) en Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Eco

Het bericht ‘CBR haat zieke mensen en Marije krijgt een boete’

2019Z11924 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘CBR haat zieke

Het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

2019Z11698 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het voortijdig stoppen

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van der Lee over de uitfasering van fluorescentiebuizen

Geachte voorzitter, Op 18 april 2019 hebben de leden Kröger en Van der Lee aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken e

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Situatie zeehaventerminals fnuikend voor binnenvaart’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen gesteld door het lid Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Situatie zeeh

Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk over blazers van ESD

2019Z08468 Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Water

Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk over blazers van ESD

Geachte voorzitter, Op 17 en op 24 april jl. hebben de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) Kamervragen gesteld over blazers van ESD. Bijgaand vi

Het bericht ‘Forse rookontwikkeling bij brand afvalverwerker Attero in Wijster’

2019Z11598 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Forse r

Antwoord op vragen van het lid Kröger over enkele onderwerpen met betrekking tot Lelystad Airport

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kröger (GL) over enkele onderwerpen met betrekking tot Lelystad Airport. Hooga

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de vergroening van de auto’s van de overheid

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (Partij van de Dieren) o

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het artikel 'Paddepoelsterbrug: nog even geduld voor fietsforenzen richting Stad'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen die het lid Schonis (D66) heeft gesteld over het artikel ‘Paddepoelsterbrug: nog even ged

De impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport

2019Z11230 Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Water

Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

2019Z11057 Vragen van de leden Belhaj, Weyenberg en Paternotte (allen D66) aan de Ministers van Defensie en van Infrastructuur

Kerosineprojecten in Rotterdam en Delfzijl

2019Z11052 Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over keros

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Bruins Slot over het vervoer tijdens de Formule 1 in Zandvoort

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Amhaouch en Bruins Slot (beiden CDA) over het vervoer tijdens de Formule 1 in Zandvoort (i

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de aanbesteding van zware berging

Geachte voorzitter, Op 9 mei 2019 ontving ik vragen van het lid Stoffer (SGP) over de aanbesteding van zware berging. Hierbij ontvangt u de bea

Het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’

2019Z10938 Vragen van de leden Schonis en Sienot (beiden D66) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur e

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Rover wil langere treinen naar Noorden'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid van Dijk (PvdA) over het bericht ‘Rover wil langere treinen naar Noorden’ (ing

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

AH 2833 2019Z06279 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaa

De noodzaak van de oeververbinding Krimpenerwaard

2019Z10780 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de noodzaak van de oeverver

De artikelen ‘Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica’ en ‘Antibiotics found in some of the world’s rivers exceed ‘safe’ levels, global study finds’

2019Z10739 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de artikelen ‘Rivieren

Antwoord op vragen van de leden Fritsma, Emiel van Dijk en Van Aalst over het bericht dat Sea-Watch weer uit mag varen

2019Z0173 Antwoorden, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op de vragen van de leden F

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Groothuizen over het bericht ‘Reddingsschip Sea-Watch mag voorlopig weer uitvaren na winst rechtszaak’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Schonis en Groothuizen (beiden D66) aan mij, ingezonden 8 mei 2019, en tevens op de vragen

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Schonis en Verhoeven (beiden D66) over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-i

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

2019Z10635 Vragen van de leden De Groot en Diertens (beiden D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de

De kritiek van de Algemene Rekenkamer op het plastic afvalbeleid van het kabinet.

2019Z10636 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de kritiek van de

Antwoord op vragen van het lid Bruins over vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Bruins (Christen Unie), ingediend op 30 april jl., over vliegveiligheid en vogelaanvaringen.

Enkele onderwerpen met betrekking tot Lelystad Airport

2019Z10469 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over enkele onderwerpen met betrekking tot Lelystad Ai

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Von Martels over de coulanceregeling Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen van de leden Schonis en Van Martels.   Vraag 1. Bent u bekend met het artikel 'Definitief geen coulance voor gedupeerden ch

Antwoord op vragen van de leden Von Martels, Geurts en Slootweg over de aanpak van knooppunt Hoevelaken

  Geachte voorzitter, Op 25 april 2019 ontving ik vragen van de leden Von Martels, Geurts en Slootweg (allen CDA) over de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Hierbij ontvang

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over het opvoeren van elektrische fietsen

Geachte voorzitter, Bijgaand beantwoord ik de vragen van het lid Von Martels (CDA) over het opvoeren van elektrische fietsen (ingezonden op 2 mei 2019).   Vraag 1.

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Schonis en Gijs van Dijk over het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

  Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Schonis (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) over het rondetafelgesprek inzak

Antwoord op vragen van lid Van Aalst over het weer aanzetten van de verlichting langs de snelweg

  Geachte voorzitter, Op 2 mei 2019 ontving ik Kamervragen van lid Van Aalst (PVV) over het weer aanzetten van de verlichting langs de snelweg. Hierbij ontvangt u de beantwoordi

De berichten ‘Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld’ en ‘Lachgas: het stille klimaatprobleem van Limburg’

2019Z10369 Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van

De berichten ‘Spijkenisserbrug weer open na storing’ en ‘Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij’

m2019Z10118 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten ‘Spijkenisserbrug weer open na sto

Het bericht dat KLM medeoprichter is van een maatschappij die vluchten tussen Antwerpen en Londen wil verzorgen

2019Z10108 Vragen van de leden Kröger en Snels (beiden GroenLinks) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over het beric

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

2019Z10110 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Actualisatie A

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Aukje de Vries over het bericht 'Nieuwe’ geul klaar maar werkt nog niet’

  Geachte voorzitter,   Hierbij beantwoord ik de vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Aukje de Vries (allen VVD) over het bericht ‘Nieuwe geul

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht ‘Olievlek drijft richting Waddeneilanden’

  Geachte voorzitter, Op 29 maart 2019 ontvingen mijn collega Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ik vragen van het lid De Groot (D66) over het bericht ‘O

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de mogelijke inzet van niet-duurzame biobrandstoffen zoals palmolie binnen het ontwerp-Klimaatakkoord

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van lid Kröger (GL) over de mogelijke inzet van niet-duurzame biobrandstoffen zoals palmolie binnen het ontwerp-Klimaatakkoord.

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius over de informele Transportraad van 26-27 maart 2019

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) over de informele Transportraad van 26 en 27 maart 2019 (in

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Koerhuis over het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2500 nieuwe studentenwoningen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vragen van de leden Dijkstra en Koerhuis (beiden VVD) over bericht &ldqu

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Sneller over het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van maximumsnelheden

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van de leden Schonis en Sneller (beiden D66) over het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van maximumsnelheden, ingezonden op 12 april

De aanbesteding van zware berging

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan d

‘Koppositie Schiphol als poort naar VS onder druk’.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Becker (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht: ‘K

Antwoord op vragen van het lid Schonis over de berichten ‘Gewonden bij botsing cruiseschepen op de Nieuwe Maas’, ‘Cruiseschip geëvacueerd na botsing op de Waal’ en ‘Cruiseschip met 171 passagiers botst met tanker op Westerschelde: vijf gewonden’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten ‘Gewonden bij botsing c

Het bericht ‘Reactie Expertise Centrum Asbest & Vezels op de commotie rondom de risico’s van blootstelling aan asbest’

2019Z09007 Vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaa

Het niet terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel die de lichten langs de snelweg dooft

2019Z08970 Vragen van lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het niet terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel die de lichten lang

Het opvoeren van elektrische fietsen

2019Z08978 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het opvoeren van elektrische fietsen. (ingezonden 2 mei 2019)

Vliegveiligheid en vogelaanvaringen

2019Z08906 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over vliegveiligheid en vogelaanvaringen. (ingezonden 30 apri

Het bericht 'Nieuwe’ geul klaar maar werkt nog niet’

2019Z08847 Vragen van de leden Remco Dijkstra, Ziengs en Aukje de Vries (allen VVD) aan de minister en staatssecretaris van Inf

De ontheffing voor het doodschieten van onder andere de das, eekhoorn, haas, konijn, ree, wild zwijn, steenmarter, vos en 22 vogelsoorten op het terrein van Twente Airport

2019Z08859 Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat e

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Bosman over het bericht 'Vlaketunnel uren dicht door storing: lange files'

Geachte voorzitter, Op 9 april 2019 ontving ik vragen van de leden Remco Dijkstra en Bosman (beiden VVD) over het bericht ‘Vlaketunnel uren d

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Laçin en Van Raan over de 40dB-contour

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) over ‘de 40dB-contour’, ingezonden

De mogelijke inzet van niet-duurzame biobrandstoffen zoals palmolie binnen het ontwerp-Klimaatakkoord

2019Z08760 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de mogelijke i

Het bericht ‘Lege tank niet beboet’

2019Z08753 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterst

De informele Transportraad van 26-27 maart 2019

2019Z08635 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterst

De aanpak van knooppunt Hoevelaken

2019Z08650 Vragen van de leden Von Martels, Geurts en Slootweg (allen CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat ove

Antwoord op vragen van de leden De Lange, Ziengs en Arno Rutte over automatische externe defibrillators (AED’s) in treinen en op stations

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden De Lange, Ziengs en Rutte (allen VVD) over automatische externe defibrillators (AED’s) i

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Bergkamp over het artikel 'Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom'

Geachte voorzitter, Bijgaand stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Schonis en Bergkamp (beiden D66) over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit

Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’

Geachte voorzitter, Hierbij treft u de beantwoording van de Kamervragen aan van het lid Bruins (Christen Unie) over het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen w

Het bericht ‘Venlo hotspot voor snelwegcrimineel’

2019Z08476 Vragen van de leden Laan-Geselschap, Remco Dijkstra en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Justitie e

Blazers van ESD

2019Z08468 Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Wat

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Ruim 39.000 klachten over Maastricht Aachen Airport’

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Laçin (SP) over het bericht ‘Ruim 39.000 klachten over Maastricht Aa

Het bericht ‘Kleine visser zit klem’

2019Z08103 Vragen van de leden Weverling, Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuu

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over integriteitskwesties bij de waterschappen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de schriftelijke vragen van het lid Den Boer (D66) inge

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht 'Een woonwijk tussen dijk en rivier? 'Dan kun je net zo goed op ijs bouwen'

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden die zijn gesteld door het lid Kröger (GroenLinks) over het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun

Nader antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Geachte voorzitter, Bijgaand zend ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën vertrouwelijk ter inzage de stukken behorende bij Kamerbrief met kenmerk IENW/BSK-20

De ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag

2019Z07925 Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over

Blazers van ESD

2019Z07920 Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Wat

Het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

2019Z07942 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Schonis (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur e

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de staatssecretaris van Financiën de vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de staatssecretarissen v

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Ziengs en Omtzigt over het verkopen van bespaarde CO2-rechten door autofabrikant Tesla aan Fiat-Chrysler

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de reactie aan op de vragen van uw Kamer over het verkopen van bespaarde CO2-rechten door autofabrikant Tesla aan Fiat-Chrysler (ing

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het artikel in het Financieel Dagblad ‘bezorgdheid

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Meer geld naar veilige weg'

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Meer geld naar veilige weg’ (ingezonden 22 maart 2019).

De communicatie door het RIVM

2019Z07729 Vragen van de leden Von Martels (CDA) en Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de communicatie doo

Het bericht ‘Situatie zeehaventerminals fnuikend voor binnenvaart’

2019Z07726 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Situati

De asielbus tussen Ter Apel en Emmen

2019Z07485 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Fritsma en Van Aalst (beiden PVV) aan de staatssecretarissen van Justitie

Antwoord op vragen van de leden De Groot en Dik-Faber over het bericht ‘Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen lukt maar niet’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de leden De Groot (D66) en Dik-Faber

Het bericht ‘Ruim 39.000 klachten over Maastricht Aachen Airport’

2019Z07286 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ruim 39.000 klachten over Maastricht Aachen

De 40dB-contour

2019Z07280 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de 40dB-contour

Het bericht ‘Vlaktetunnel uren dicht door storing: lange files’

2019Z07108 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Bosman (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vlaketunnel uren di

De rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

2019Z07096 Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrast

Antwoord op vragen van lid Remco Dijkstra over de A16 Rotterdam

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van lid Dijkstra (VVD) over de A16 Rotterdam van 22 maart 2019. Vraag 1 Kent u het

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen die de leden Dijkstra (VVD) en Schonis (D66) hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaa

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken.’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen die de leden Dijkstra (VVD) en Schonis (D66) hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaa

Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

2019Z06860 Vragen van de leden Schonis en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Wie temt het datamonste

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

2019Z06858 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier?

Antwoord op vragen van het lid Akerboom over houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat de vragen van het lid Akerboom (PvdD) over houtstook als grootste bron

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht 'Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest'

Geachte voorzitter, Op 7 februari 2019 ontving ik vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol m

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries over het bericht 'Betsjinning brêgen en sluzen Ofslútdyk ûnbetrouber'

Geachte voorzitter, Op 7 februari 2019 ontving ik vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) over het bericht ‘Betsjin

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van Kamerlid Van Raan (PvdD) over het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam. Deze

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Van der Molen over het bericht ‘Afsluitdijk dicht ook Fietsersbond baalt'

Geachte voorzitter, Op 18 maart 2019 ontving ik vragen van de leden Von Martels en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘Afsluitdijk d

De milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie

2019Z06720 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over duurzame luchtvaart

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Amhaouch (CDA) naar aanleiding van het Telegraaf bericht

Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

2019Z06598 Vragen van de leden Schonis en Bergkamp (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet

Het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (2017) en het niet automatisch stopzetten van de OV-studentenkaart

2019Z06594 Vragen van het Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecr

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Moorlag over de grafietregen bij Wijk aan Zee

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat de vragen van de leden

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over opnieuw geen treinen vanwege storing Maaslijn

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Gijs van Dijk (PvdA) over opnieuw geen treinen vanwege storing Maaslij

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van Ojik over het bericht 'Sea-Watch 3 op last van Nederland aan ketting gelegd'

Beantwoording van vragen van de leden Kröger en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Stoffer over het bericht ‘Kiwa Register start ‘veel te laat’ met uitgifte nieuwe tachokaarten’

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op de vragen van de leden Remco Dijkstra (VVD) en Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waters

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het schrappen van tolheffing Westerscheldetunnel voor een betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen

Geachte voorzitter, Bijgaand doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA), over het schrappen van tolheffing Westerscheldetunnel

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Laçin en Kröger over de wijze waarop zal worden omgegaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in het toekomstige luchtvaartbeleid

Geachte voorzitter, Door middel van deze brief beantwoord ik de vragen van de leden Van Raan (PvdD), Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) over de wijze waarop zal worden o

Het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’

2019Z06377 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen wille

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het rapport 'Circulaire economie in kaart' van het Planbureau voor de Leefomgeving

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (CU) over het rapport 'Circulaire economie in kaart' van h

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de brief van Schiphol aan omwonenden

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik de beantwoording aan van de gestelde vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de Schelde terecht zijn gekomen

Geachte voorzitter, Op 15 maart 2019 ontving ik vragen van het lid Schonis (D66) over het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

2019Z06279 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualise

Integriteitskwesties bij de waterschappen

2019Z06272 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over inte

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Dijkstra (VVD) over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX (ingezonden 18

Nader antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Geachte voorzitter, In de heden aan u toegestuurde antwoorden op de Kamervragen van de leden Amhaouch en Paternotte dd. 19 maart jl. staat een fout. In de brief staat ver

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 73

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat de klimaatplannen van grote luchtvaartmaatschappijen falen, o.a. in relatie tot de recente aankoop van aandelen Air France-KLM

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht dat

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over de Grote Kolksluis

Geachte voorzitter, Op 11 maart 2019 ontving ik vragen van het lid Von Martels (CDA) over de Grote Kolksluis. Hierbij ontvangt u de beantwoordi

Het Amsterdamse parkeervergunningenbeleid

2019Z05824 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Ams

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

2019Z05823 Vragen van de leden Paternotte (D66) en Sneller (D66) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Fran

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad

Geachte voorzitter, Hierbij treft u aan, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de beantwoording op de Kamervragen van 14 februari 2019 van de l

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Von Martels over verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u het antwoord toekomen op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Von Martels (CDA) over verbred

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (be

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (be

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (

Duurzame luchtvaart

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over treinstop Thialf bij schaatswedstrijden

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Van Dijk (PvdA) over een treinstop bij Thialf bij schaatswedstrijden (ingezonden 4 maart 20

Het bericht ‘Minister wil kijken naar 80 op A16 Rotterdam’

2019Z05663 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Minister wil kijken naar 80 op A16

Het bericht ‘Meer geld naar veilige weg’

2019Z05665 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Meer geld naar veilige weg’. (ingez

Bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

2019Z05668 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Infrastructuur en Waterstaat over bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de manier waarop het KNMI in 2016 de temperatuurmetingen van voor september 1951 corrigeerde

Geachte voorzitter, Op vrijdag 8 maart 2019 zijn er vragen gesteld door het lid Van Aalst (PVV) aan mij (kenmerk 2019Z04565) over de manier waarop het KNMI in 2016 de tem

Het bericht ‘Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen lukt maar niet’

2019Z05475 Vragen van de leden De Groot (D66) en Dik-Faber (CU) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ov

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

2019Z05472 Vragen van de leden Schonis en Belhaj (D66) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht

Het bericht 'Afsluitdijk dicht: ook Fietsersbond baalt'

2019Z05309 Vragen van de leden Von Martels en Van der Molen (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Afsluitdijk d

De twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

2019Z05294 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Opnieuw geen treinen vanwege storing Maaslijn

2019Z05224 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over opnieuw geen treinen vanwege storing Maa

Het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de Schelde terecht zijn gekomen

2019Z05229 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Alkaya over Uber

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de vragen van de leden Laçin en Alka

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over het bericht ‘Heerhugowaard blij verrast met opstelterrein’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Ziengs (VVD) over het bericht ‘Heerhugowaard blij verrast met opstelterrein’ (ingezonden op

Schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen

2019Z04930 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Infrastructuur en Waterstaat over schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere be

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Kröger en Laçin over het bericht dat ‘de vliegroutes voor Lelystad Airport gewijzigd zijn tijdens de lopende zienswijzenprocedure’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord de schriftelijke vragen van de leden Van Raan (PvdD), Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) over het bericht dat ‘de vliegroutes voor

Antwoord op vragen van de leden Bruins, Amhaouch en Paternotte over ‘het verleggen van de laagvliegroute bij Hattemerbroek’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) over ‘het verleggen van de laagv

AED’s in treinen en op stations

2019Z04755 Vragen van de leden De Lange, Ziengs en Rutte (allen VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over automatische externe d

De brief van Schiphol aan omwonenden

2019Z04764 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van Schiphol aan omwonenden.(ingezonden 12 maart

De Grote Kolksluis

Vragen van het lid Von Martels (CDA) a

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over de voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over de voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over minimumleeftijd voor taxichauffeurs

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van lid Van Dijk (PvdA) over de minimumleeftijd voor taxichauffeurs. Vraag 1 Ben

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Amhaouch over de ongelukken op de A67

Geachte voorzitter, Op 18 februari 2019 ontving ik vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA). Hierbij ontvangt u de beantwoordin

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over het bericht ‘Directeur probleemkind Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt ermee’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Von Martels (CDA) ingezonden op 25 februari 2019 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat naa

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Verhoeven over het bericht 'EU waarschuwt luchtvaart voor verlies vliegrechten bij Brexit zonder deal'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de schriftelijke vragen van de leden Paternotte en Verhoeven (D66) aan de Minis

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

2019Z04287 Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de verbreding van de

Het rapport 'Circulaire economie in kaart' van het Planbureau voor de Leefomgeving

2019Z04099 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport 'Circulaire economie in

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegen

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Aalst over de wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te l

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Locomotief ontspoord op Sloelijn bij Nieuwdorp’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Schonis (D66) over het bericht ‘Locomotief ontspoord op Sloelijn bij Nieuwdorp’

Antwoord op vragen van de leden Ziengs, Dik-Faber, Sienot en Von Martels over het bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppen

Geachte voorzitter, Op donderdag 21 februari jl. hebben de minister van EZK en ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de technische afwijkingen die zijn geconstateerd in d

Treinstop Thialf bij schaatswedstrijden

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA)

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving van de rij- en rusttijden niet meer kan worden gegarandeerd

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik de antwoorden op de vragen van het lid Van Aalst (PVV) over het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over meer treinen naar Deventer, minder naar Amsterdam

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Van Dijk (PvdA) over het artikel ‘Meer treinen van Deventer naar Utrecht in de spits, min

De uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval

2019Z03934 ragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State over het verhalen

Het bericht dat de vliegroutes voor Lelystad Airport gewijzigd zijn tijdens de lopende zienswijzenprocedure

2019Z03885 Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de

Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’

2019Z03820 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een w

Het bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppen

2019Z03787 Vragen van de leden Ziengs (VVD), Dik-Faber (CU), Sienot (D66) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over

Het bericht ‘Directeur probleemkind Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt ermee’

2019Z03783 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Directeur probleemkind Centraal Bureau

Het verleggen van de laagvliegroute bij Hattemerbroek

2019Z03779 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66)aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het verleggen

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen over de regelgeving voor verkeersregelaars

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen (beiden CDA) over de regelgeving voor verkeersregelaars van 25 januari 2019.

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht 'Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over het bericht ¨Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip¨ (

Het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken’

2019Z03671 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf, Dik-Faber en Remco Dijkstra over de doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Hieronder treft u de antwoorden op de vragen gesteld door de leden Van der Graaf, Dik-Faber (beiden ChristenUnie) en Dijkstra (VVD): 1

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over schimmige handel in Uber-accounts

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over schimmige handel in Uber-accounts. Vraag 1

De Week zonder vlees

2019Z03364 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de 'Week zonder vlees'. (ingezonden 20

Het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’

2019Z03215 Vragen van de leden Rudmer Heerema, Yesilgöz-Zegerius en Ziengs (allen VVD) aan de ministers voor Medische Zorg en van Economische Zaken en Klima

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'

Geachte voorzitter, Bijgaand beantwoord ik graag de vragen van het lid Schonis (D66) over het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'(ingezonden 28 januari 2019)

De ongelukken op de A67

2019Z03126 Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ongelukken op de A67 (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Schonis over de radiouitzending 'Overheid is rem op vergroening'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de radio-uitzending ‘O

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Laçin over het bericht 'Demonstranten in Harlingen willen sluiting afvaloven'

Geachte voorzitter, In antwoord op uw brief van 20 december 2018 stuur ik u hierbij de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) en Laçin (S

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Van Raan over de online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Geachte voorzitter, In deze brief beantwoord ik de vragen van de leden Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) over de online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de

De wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegen

2019Z02935 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente

De stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad

2019Z02938 Vragen van de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedsel

Het bericht ‘Tienduizenden boetes trajectcontrole A2-tunnel bij Maastricht zijn onterecht’

2019Z02805 Vragen van de leden Remco Dijkstra, Laan-Geselschap en Nijkerken-de Haan (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infras

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Schonis over het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat d

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Ministerie wil gevaarlijke stoffen over Twents spoor legaliseren’

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie wil gevaarli

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over het bericht ‘Te veel gevaarlijke stoffen per trein langs Amersfoort’

Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Te veel gevaarlijke st

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over het bericht ‘Kringloopeconomie komt nog niet van de grond’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Ziengs (VVD) van 14 januari 2019 (Tweede Kamer 2018-2019, nr. 2019Z00324) over de kringloopeconomie.

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Van den Bosch en Lodders over het bericht 'Bestuurslid luidt noodklok: 'Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra, Van den Bosch en Lodders (allen VVD) over het bericht ¨Bestuurslid l

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bezoek van de topman van Air France-KLM

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat, de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bezoek

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) over de plannen voor grootschalige zandwinning i

Het bericht ‘EU waarschuwt luchtvaart voor verlies vliegrechten bij Brexit zonder deal’

2019Z02656 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘EU waarschuwt luchtvaart voor verlies

De voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal

2019Z02545 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de voortgang van de reactivering van

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat de Merwedebrug nog maar 6 dagen restlevensduur had

Beantwoording vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht dat de Merwedebrug nog maar 6 dagen restlevensduur had.

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’

Bijlage 1 Beantwoording Kamervragen Op 18 januari 2019 ontving ik de volgende vragen. · Vragen van het lid Schonis (D66)

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’

Beantwoording vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’ (ingezonden 18 jan

Antwoord op vragen van het lid Kröger over luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden op vragen van het lid Kröger (GroenLinks, ingezonden 18 januari 2019) over luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht 'Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden'

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het b

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt over de brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt (allen CDA) aan de minister van Justitie en Veil

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over grensoverschrijdende oefening in verband met een kernongeval

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Wat

Het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving van de rij- en rusttijden niet meer kan worden gegarandeerd

2019Z02471 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een

Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

2019Z02478 Vragen van de leden Paternotte (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defe

Het bericht 'Heerhugowaard ’blij verrast’ met opstelterrein’

2019Z02476 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Heerhugowaard ’blij verrast’ met

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Ronnes over problemen op de Maaslijn

Geachte voorzitter, Vraag 1 Kent u het bericht 'Reiziger op Maaslijn moet wachten op hopeloos verdeelde provincies'?[1]

Het bericht ‘Betsjinning brêgen en sluzen Ofslútdyk ûnbetrouber’

Vragen van de leden RemcoDijkstra en Aukje deVries (beiden VVD) aan d

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister v

Meer treinen naar Deventer, minder naar Amsterdam

2019Z02380 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over meer treinen naar Deventer, minder naar

Het bericht ‘Te veel gevaarlijke stoffen per trein langs Amersfoort’

2019Z02381 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Te veel gevaarlijke stoffen per trein

De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

2019Z02372 Vragen van de leden Van der Graaf, Dik-Faber (beiden ChristenUnie) en Remco Dijkstra (VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en vo

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘De oplossing: én-en!’

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Dijkstra (VVD) over E10 die hij naar aanleiding van het artikel ‘De oplossing: én-

Het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’

2019Z02031 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over h

De radio-uitzending 'Overheid is rem op vergroening'

2019Z02028 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de radio-uitzendi

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de berichten dat prijsvechter Level vanaf Schiphol gaat vliegen en dat Ryanair stunt met prijzen

Geachte voorzitter, Vraag 1 Bent u op de hoogte van het plan van prijsvechter Level om vanaf deze zomer vanaf Schiphol te gaan vliegen naar diverse Europese bestemmi

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Ziengs en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Planbureau rommelt’

Geachte voorzitter, Op 11 januari 2019 zijn vragen gesteld door de leden Lodders, Ziengs en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) over het bericht ‘Planbureau rommelt’.

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over de containers die overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Von Martels (CDA) over de containers die overboord zijn ge

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) over het bericht dat 270

Antwoord op vragen van de leden De Groot, Schonis, Bromet en Kröger over het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden toekomen op de vragen van

Het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

2019Z01851 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de risicoplafond

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Vragen van de leden Van Raan en Wassenbe

Het bericht 'Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee'

2019Z01735 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het berich

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht dat ProRail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens'

Antwoorden op de vragen van het lid Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat ProRail miljoenen betaalde voo

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de aankoop van grond langs het spoor door ProRail

Antwoorden op de vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de aankoop van grond langs het spoor door Pr

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat gratis grond ProRail miljoenen kost

Antwoorden op de vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat gratis grond ProRail miljoenen k

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Nijkerken-de Haan over het bericht in De Limburger ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: snelle maatregelen laten op zich wachten’

Geachte voorzitter, Op 14 januari ontving ik van uw Kamervragen van de leden Dijkstra en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) over het bericht in De Limburger ‘Fileleed A2 We

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over legionellabesmettingen

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over legionellabesmettingen (ingezonden op 13 december 2018).

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Uber opnieuw in opspraak: 'Het is wachten op de volgende dode''

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het lid Gijs va

Het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'

2019Z01413 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'(ingez

De online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

2019Z01310 Vragen van de leden Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr

De regelgeving voor verkeersregelaars

2019Z01299 Vragen van de leden Bruins Slot en van der Molen (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de regelgeving voor verkeer

Uber

2019Z01187 Vragen van de leden Laçin en Alkaya (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over U

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Beroepschauffeurs werkloos door chaos bij CBR'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Aalst (PVV) ingezonden op 7 januari 2019 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Aalst (PVV) ingezonden op 7 januari 2019 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding

Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Remco Dijkstra, Van der Graaf, Von Martels, Gijs van Dijk, Van Aalst, Schonis en Laçin over de nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik de antwoorden op de vragen van de leden Stoffer (SGP), Remco Dijkstra (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie), Von Martels (CDA), Gijs van

Het artikel 'Schadelijke lekkage dreigt bij duurzame aardwarmte'

2019Z01039 Vragen van de leden Van Brenk en Geleijnse (beiden 50PLUS) aan de ministers van Infrastructuur en Waters

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Vragen van de leden Van Raan en Wassenber

Het bericht ‘De oplossing: én-en!’

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastr

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Amhaouch over het bericht ‘Meer NS-treinen stranden op hsl’

Geachte voorzitter, Op 27 december 2018 ontving ik van de leden Ziengs (VVD) en Amhaouch (CDA) vragen over gestrande NS-treinen op de HSL-Zuid. Bijgaand treft u mijn antwo

Het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur e

Het bericht dat de Merwedebrug nog maar 6 dagen restlevensduur had

2019Z00776 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Merwedebrug nog maar 6 dagen restleven

Het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’

2019Z00760 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna

Problemen op de Maaslijn

2019Z00761 Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over problemen op de Maaslijn (ingezo

Luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

2019Z00766 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over luchtvervuiling en overlast door Tata St

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over de met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuu

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Schonis (D66) over het bericht ‘Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing’

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Die helm komt er, overal’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Die helm komt er, overal’ (ingezonden 2 januari 2019)

Minimumleeftijd voor taxichauffeurs

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris va

Het vervangen van asbestdaken voor zonnepanelen

Vragen van de leden Moorlag en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Laçin over aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen die opereren op luchthaven Groningen Airport Eelde

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Kröger (GL) en Laçin (SP) over aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen die oper

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de heer Dijkstra (VVD) inzake het nieuwsbericht ‘Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met dron

De berichten dat prijsvechter Level vanaf Schiphol gaat vliegen vanaf komende zomer en het bericht dat RyanAir stunt met prijzen van 5 euro naar Londen

2019Z00323 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat prijsvechter Level vanaf Schiphol g

Het bericht ‘Kringloopeconomie komt nog niet van de grond’

2019Z00324 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Kringloopeconomie komt nog niet van d

Het bericht ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’

2019Z00325 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Fileleed

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd'

Geachte voorzitter, Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen van lid Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (2

Het bericht ‘Beroepschauffeurs werkloos door chaos bij CBR’

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infras

De containers die overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden

2019Z00066 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de containers die overboord zijn geslagen bij de Wa

Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

2019Z00074 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Konin

De chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

2019Z00070 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

2019Z00069 Vragen van de leden De Groot, Schonis (beiden D66), Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en

Het bericht ‘Meer NS-treinen stranden op hsl’

2018Z24779 Vragen van de leden Ziengs (VVD) en Amhaouch (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Meer NS

De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

2018Z24782 Vragen van de leden Stoffer (SGP), Remco Dijkstra (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie), Von Martels (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Aal

Het bericht dat Nederland investeringen in gentherapie misloopt

2018Z24659 Vragen van de leden Pia Dijkstra en Van Eijs (D66) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over

Houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

2018Z24654 Vragen van het lid Akerboom (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over houts

De aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen

2018Z24650 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de aanloopsteun voor luchtvaartm

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik, mede namens mijn collega van LNV, u toekomen de beantwoording van schriftelijk gestelde vragen over het initiatief van Smals IJsselmee

Antwoord op vragen van het lid Teunissen over de bloemenveiling in Aalsmeer die een gigantische plastic afvalberg produceert en daar jaarlijks miljoenen euro’s aan verdient

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) van 5 november 2018 (Tweede Kamer 2018-2019, nr. 2018Z20016) over

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Ronnes over problemen op de Maaslijn

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) over problemen op de Maaslijn. Vraag 1

Het bericht 'Demonstranten in Harlingen willen sluiting afvaloven'

2018Z24522 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Demonstrant

Schimmige handel in Uber-accounts

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aa

Het bericht dat Prorail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens’

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastr

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het artikel 'Akkers vervuild door plastic in compost: 'Te veel rotzooi in de gft-bak''

Geachte voorzitter, Op 27 september 2018 heb ik Kamervragen ontvangen van het lid Kröger (GroenLinks) over het artikel ‘Akkers vervui

Het bericht 'Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd'

2018Z23865 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Veerstoep bij pontje moet beter beveili

Legionellabesmettingen

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over legionellabesmettingen (ingezonden 13 december 2018).

Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het bericht dat de veiligheid van vuurpijlen niet gegarandeerd kan worden

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de Kamervragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en aan

De brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens

Vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt (allen CDA) aan de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat ove

Het bericht 'Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden'

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden» (ing

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Kröger over het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W

Vraag 1 Kent u de berichten ‘Hoogleraren: onjuist oordeel Raad van State over geluidsnormen Schiphol’ en ‘Gerechtelijk

Antwoord op vragen van lid Laçin over het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’

Geachte voorzitter, Hierbij vindt u de antwoorden op vragen van lid Laçin (SP) over het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat het vliegverkeer over de Buitenveldertbaan sterk is toegenomen

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Wate

Het bericht 'Uber opnieuw in opspraak: 'Het is wachten op de volgende dode''

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris en Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Uber opnieuw in op

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Laçin, Van Raan en Van Brenk over kritiek op motie Lelystad Airport

Geachte voorzitter, 1 Bent u bekend met het bericht "Kritiek op motie Lelystad Airport: 'Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch'?

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Geurts over vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken

Geachte voorzitter, Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over vervuilde grond die illegaal is g

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Amhaouch over de onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beide CDA) van uw Kamer over de onbewaakte overwegen in Sa

De bestrijding van de Japanse duizendknoop

2018Z22898 Vragen van de leden Geurts en Von Martels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, N

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Lodders over de Regeling ammoniak en veehouderij

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) over de

Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden vissen het leven heeft gekost

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Teunissen (PvdD) over het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Spoor in plaats van vliegen kansloze missie’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die de heer Dijkstra (VVD) heeft gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Spoor in plaats van vliegen

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het onderzoek naar de Lion Air-crash

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Amhaouch (CDA) over het bericht Onderzoek Lion Air crash: ook problemen met vliegtuigsoftware (ingezonden 9

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering va

Antwoord op vragen van het lid De Boer over CEF-subsidiegelden

Geachte voorzitter, Zoals onlangs in de pers naar voren is gekomen, zijn diverse Kamervragen niet officieel door bewindspersonen (en hun ministeries) beantwoord, of is de

Het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’

2018Z22059 Vragen van de leden Van der Lee, Kröger en Renkema (allen GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretarissen

Het bericht dat de veiligheid van vuurpijlen niet gegarandeerd kan worden

2018Z22065 Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid over he

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Geachte voorzitter, Hierbij reageer ik op de vragen, ingezonden op 30 oktober jl., die het lid Kröger (GroenLinks) gesteld heeft over de factsheet Luchthavenbesluit Lely

Het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W

2018Z21677 Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Raad van Stat

Het bericht dat het vliegverkeer over de Buitenveldertbaan sterk is toegenomen

2018Z21541 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het vliegverkeer over de Buitenveldertbaa

De onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid

2018Z21416 Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de onbewaakte spoorwego

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Schonis over het bericht ‘Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: ‘Elke nacht wakker’’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Sienot en Schonis (beiden D66) over het bericht ‘Roep om geluidsschermen langs

De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

2018Z21303 Vragen van de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedsel

Het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden vissen het leven heeft gekost

2018Z21309 Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het nieuws dat een lek in de persleiding van

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

2018Z19151 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het berich

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Geurts over het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

2018Z19150 Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Wa

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Teunissen over tankers die elke dag illegaal kankerverwekkend gas lozen

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen die de leden Wassenberg en Teunissen (beiden PvdD), het lid Laçin (SP) en de leden Von Martels en Geurts (

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Remco Dijkstra over het artikel 'Lightyear in Helmond wil lage bijtelling zonne-auto’s'

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden aan op de vragen van de leden Sienot (D66) en Remco Dijkstra (VVD) ov

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Gehandicapte in de kou door Brussel’

Geachte voorzitter, Naar aanleiding van het bericht ‘Gehandicapte in de kou door Brussel’ heb ik op 23 oktober vragen ontvangen van het lid Laçin (SP). Hierna geef ik

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van der Lee over het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) over het artikel ‘Levensduurverl

Het bericht ‘Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch’

2018Z20905 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Van Raan (PvdD) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Oproep na vliegtuigincident: wissel zwarte lijsten uit’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen gesteld door het lid Remco Dijkstra (VVD) op 9 oktober 2018 over het bericht ‘Oproep na vliegtuigincident:

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Van Gerven over het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’ uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van de leden Laçin en Van Gerven (beiden SP) over het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic s

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Beckerman over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl

Geachte voorzitter, Naar aanleiding van vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl, doe ik u hierbij de antwoo

Het onderzoek naar de Lion Air-crash

2018Z20650 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek naar de Lion Air-crash (ingezonden 9 november

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Von Martels over de staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Van den Berg en Von Martels (beiden CDA) over de staat van onderhoud van het Kana

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries over het bericht ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’

. Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) over het

Vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken

2018Z20329 Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over vervuilde grond die illeg

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de moeizame recycling van textiel vanwege de slechte kwaliteit

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) van 11 oktober 2018 over de moeizame recycling van textiel vanwege de slecht

De voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.

2018Z20127 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoerin

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over misstanden in het Europese wegtransport

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het

De bloemenveiling in Aalsmeer die een gigantische plastic afvalberg produceert en daar jaarlijks miljoenen euro’s aan verdient

2018Z20016 Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de bloemenveiling in Aalsmeer die een gigant

Het bericht ‘Overlast door bruiloftsstoet: de feiten’

2018Z19689 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat

het bericht ‘Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: ‘Elke nacht wakker’’

2018Z19693 Vragen van de leden Sienot en Schonis (beiden D66) aan minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Roep om geluidsschermen l

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Ouwehand over de groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de schriftelijke vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (bei

De recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

2018Z19403 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Van Aalst (PVV) over het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te m

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt'’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Dijkstra (VVD) over de A50. Vraag 1 Kent u artikel ‘Files en ongeluk

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Wörsdörfer over het bericht ‘Spanish cities grapple with invasion of electric scooters’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de leden Remco Dijkstra en Wörsdörfer (beiden VVD) over het bericht ‘Spanish cities

Het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’.

2018Z19154 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation S

Het bericht dat Nederland na de Duitse vuile dieselauto’s nu de vervuilende houtkachels importeert

2018Z19162 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Nederland na de Duitse vuile dieselaut

Het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

2018Z19150 Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het lozen

De mogelijke komst van een schaliegasfabriek in Rotterdam

2018Z19156 Vragen van de leden Akerboom en Teunissen (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur

Het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

2018Z19151 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Tankers lozen elke dag

Het bericht ‘Spoor in plaats van vliegen kansloze missie’

2018Z19096 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Spoor in plaats v

Tankers die elke dag illegaal kankerverwekkend gas lozen

2018Z19095 Vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenla

Het feit dat ASML in België medische isotopen gaat ontwikkelen

2018Z19055 Vragen van de leden Amhaouch, Van den Berg en Von Martels (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister voor

Het bericht ‘Gehandicapte in de kou door Brussel’

2018Z19043 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Gehandicapte in de kou door Brussel’ (in

Financiële problemen NS op het Britse spoor.

Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de Minister va

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders over het bericht 'Trekkerrijbewijs zorgt voor uitsluiten buitenlandse stagiaires'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Dijkstra en Lodders (beiden VVD) van 4 oktober 2018 over het bericht ‘Trekkerrijbewijs zorgt voor uitsluiten

Het bericht ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’

2018Z18759 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Langer 100

De met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) enperfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol

2018Z18742 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Von Martels over het bericht 'Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van de leden Sienot (D66) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Mi

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, voor Medische Zorg en van Binnenlandse

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

2018Z18607 Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Eco

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de brandbrief van de gemeente Aalsmeer m.b.t. de nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik de beantwoording aan van de gestelde vragen van het lid Kröger (Groen Links) over de brandbrief van de gemeente Aalsmeer met betrekki

De staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil

2018Z18501 Vragen van de leden Van den Berg en Von Martels (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de staat van onderhoud van

Over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl

Vragen van de leden Laçin en Beckerman (bei

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over de berichten “Frankrijk wil tolvignet voor vrachtwagens” en “Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens”

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op Kamervragen van het lid Remco Dijkstra van de VVD-fractie over de berichten “Frankrijk wil tolvignet voor

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de vestiging van een fabriek voor bio kerosine

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Amhaouch (CDA) over de vestiging van een fabriek voor biokerosine. Vraag 1

De moeizame recycling van textiel vanwege de slechte kwaliteit

2018Z18176 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de moeizame recycling van textiel vanweg

Het bericht ‘Oproep na vliegtuigincident: wissel zwarte lijsten uit’

2018Z17960 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Oproep na vliegtuigincident: wissel z

Het bericht ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt'’

2018Z17952 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is h

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het interview ‘De Wending’ met Dhr. Leon Adegeest

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen die gesteld zijn door het lid Kröger (GroenLinks), ingezonden op 4 september 2018, over het interview ‘De

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bijmengen van afvalstoffen aan brandstoffen en het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het bijmengen van afvalstoffen aan brandstoffen en het ILT-rapport

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over “illegale en giftige mengsels in stookolie”

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over “illegale en giftige mengsels in stookolie” (ingezonden 11 juli 2018).

Het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’ uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard

2018Z17863 Vragen van de leden Laçin en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek ‘Aanwijzingen vo

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de belemmering van de 'vaste laag' bij Nijmegen voor de binnenvaart

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Stoffer (SGP) over de belemmering van de ‘vaste laag’ bij Nijmegen voor de binnen

Antwoord op vragen van de leden Weverling en Remco Dijkstra over het bericht ‘Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken’

Geachte voorzitter, Mede namens de Minister van LNV mevrouw Schouten geef ik u hierbij de antwoorden op de vragen van de leden Weverling en Dijkstra (beide VVD) over het

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over illegale praktijken rondom recycling van kunstgras

Geachte voorzitter, Op 14 september 2018 heb ik Kamervragen ontvangen van het lid Wassenberg (PvdD) over illegale praktijken rondom

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Westerveld over de uitzending van Zembla getiteld “De Kunstgrasberg”.

Geachte voorzitter, Op 17 september 2018 heb ik Kamervragen ontvangen van de leden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) over de uitzending van Ze

Het bericht ‘Trekkerrijbewijs zorgt voor uitsluiten buitenlandse stagiaires’

Vragen van het leden RemcoDijkstra en Lodders (beiden VVD) aan de Min

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Jetten over de gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse luchtvaart

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden toekomen op de vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën, de antwoorden op de schriftelijke vragen a

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het artikel ‘Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofstations’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het artikel ‘Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofsta

Antwoord op vragen van het lid Van Beckerman over Tritium in het Maaswater

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Beckerman (SP) over Tritium in het Maaswater (ingezon

Het artikel ‘Akkers vervuild door plastic in compost: “Te veel rotzooi in de gft-bak”’

2018Z17007 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Akkers vervuild door plastic

De berichten ‘Frankrijk wil tolvignet voor vrachtwagens’ en ‘Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens’

2018Z17000 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten ‘Frankrijk wil tolvignet voor vrachtw

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kröger over het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van de leden Van der Lee en Krög

Het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’

2018Z16723 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterst

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over veiligheid in tunnels

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Von Martels (CDA) over veiligheid in tunnels. Deze vragen heb ik ontvangen op 3 sep

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over oliebedrijf Odfjell, die de rekening van de olieramp in de Rotterdamse haven wil doorschuiven naar de Nederlandse belastingbetaler

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over oliebedrijf Odfjell, die de rekening van de olieramp in

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

2018Z16634 Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitei

Het bericht ‘Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht’

2018Z16625 Vragen van de leden Sienot (D66) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Minister geeft geen extr

Barrières voor Europese trekvissen

2018Z16628 Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over

De vestiging van een fabriek voor bio kerosine

2018Z16513 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de vestiging van een fabriek voor biokerosine (ingezonden

Het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmanie als Wiebes gaat veilen’

2018Z16522 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Windparkbouwers vrezen tulpenmanie

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over verplichte bijscholing voor ervaren chauffeurs

AH 14 2018Z14496 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 18 september 2018)

Antwoord op vragen van de leden Van Aalst en Helder over het bericht ‘Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers’

AH 15 2018Z15043 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 18 september 2018)

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht ‘Rijkswaterstaat liet vrijwilligers op eigen risico zwanen schoonmaken na olieramp’

AH 10 2018Z14929 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 18 september 2018)

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de treinchaos rondom Amsterdam

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Inf

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over afvalscheiding op NS-stations

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over afvalscheiding op NS-stations (ingezonden 23 juli 2018). Vraa

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het artikel ’Vlag, volkslied, vliegveld; de toekomst van Schiphol’

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) naar aanleiding van het artikel ’Vlag, volkslied, vliegveld; de toe

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht

Geachte voorzitter, Bijgevoegd stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Amhaouch (CDA) over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek in Zw

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over de berichten 'Vliegboot Catalina uit de lucht door geldgebrek' en 'Catalina voortijdig aan de grond door motorpech'

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de vragen van het lid Dijkstra (VVD) ove

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wéér is gestegen

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u mede namens de minister van EZK de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht dat de CO2-uitstoot van de

De brandbrief van de gemeente Aalsmeer m.b.t. de nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan

2018Z15426 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brandbrief van de gemeente Aalsmeer met betrekkin

Tritium in grondwater bij Petten

2018Z15422 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over tritium in grondwater bij Petten. (ingezonden 6

Het artikel ‘Man smokkelt wapenonderdelen uraniumfabriek Gronau binnen’

2018Z15289 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

Het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

2018Z15289 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over de storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Paternotte (D66) over de storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding

Antwoord op vragen van het lid Sienot over ‘Vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen die het lid Sienot (D66) heeft gesteld over vragen inzake ‘Vierde keer in deze eeuw komt

Het interview ‘De Wending’ met Dhr. Leon Adegeest

2018Z15158 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het interview ‘De Wending’ met Leon Adegeest (in

Antwoord op vragen van het lid Laçin over de belevingsvlucht

Geachte voorzitter, Hierbij ga ik in op de schriftelijke Kamervragen van het lid Laçin (SP) over de belevingsvlucht, ingediend op 11 juli 2018. Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de belevingsvlucht

Geachte voorzitter, Hierbij ga ik in op de schriftelijke Kamervragen van het lid Kröger (GroenLinks) over de belevingsvlucht, ingediend op 16 juli 2018. Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid von Martels over stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Von Martels (CDA) over stremming bij sluizen in het Twentekanaal. Deze vragen heb

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de storing in de kerncentrale Borssele

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van het lid Beckerman (SP) over d

De belemmering van de ‘vaste laag’ bij Nijmegen voor de binnenvaart

2018Z14959 Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de belemmering van de ‘vaste laag’ bij Nijmegen voor de

Het bericht ‘Rijkswaterstaat liet vrijwilligers op eigen risico zwanen schoonmaken na olieramp’

2018Z14929 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat liet vrijwilligers op

Treinchaos rondom Amsterdam

2018Z14827 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over treinchaos rondom Amsterdam. (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin over uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de op 11 juli 2018 ingezonden vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin (beiden SP), over uitbuiting van v

Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Van der Staaij, Ellemeet en Dik-Faber over de situatie dat het openbaar vervoer in dorpen niet altijd toegankelijk is voor rolstoelgebruikers

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op vragen van de leden Stoffer en Van der Staaij (beid

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over wirwar van reisproducten in het OV en de noodzaak van tariefintegratie

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over wirwar van reisproducten in het OV en de noodzaak van tari

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Bruins over hogere reiskosten voor leerlingen door aanpassing van de scholierenlijn naar Gouda

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, de vragen van de leden Van der Graaf en Bruins (ChristenUnie

Het bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRail

2018Z14802 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het spoor vol begint te raken volgens P

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over milieustickers in Franse steden

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over milieustickers in Fra

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?’

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch:

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat de sanering van tritium gelukt is

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen met het kenmerk 2018Z14389 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van het

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin over het bericht dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs oververtegenwoordigd zijn bij ongelukken en pechgevallen

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van SZW, de antwoorden op de vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin (beiden SP) over het ber

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de sterke toename van het aantal ongelukken met vrachtwagens en de betrokkenheid van buitenlandse chauffeurs

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de sterke toename van het

Het bericht ‘Voor de vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie’

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en

De storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuu

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het gebruik van de 4e baan op Schiphol, gedurende gebruiksjaar 2017

Geachte voorzitter, Op 26 juni 2018 ontving ik Kamervragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over het gebruik van de 4e baan op Schip

Stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat grote groepen gehinderden geen bezwaar meer kunnen maken tegen luchtvaartherrie

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de Kamervragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat gr

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de wijziging van het Tracébesluit voor de Ring Utrecht

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over de wijziging van het Tracébesluit voor de Ring Utrecht. Deze vragen heb ik op

Antwoord op van het lid Laçin over het bericht dat het onderzoek naar de groei van het vliegveld Rotterdam rammelt

Geachte voorzitter, Bij dezen doe ik u de antwoorden toekomen op de Kamervragen van het lid Laçin (SP) over het bericht dat het onderzoek naar de groei van het vliegveld

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Geachte voorzitter, Bij dezen doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het bericht ‘Onderzoek naar groei

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Geachte voorzitter, Bij deze doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt.

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infr

De storing in kerncentrale Borssele

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Sta

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Geachte voorzitter, Hiermee beantwoord ik mede namens de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht ‘Sterk verh

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’

Geachte voorzitter, Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’ (inge

Verplichte nascholing voor ervaren chauffeurs

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Mi

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Amhaouch over zware ongevallen A67

Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de Mi

Het bericht ‘AirBridgeCargo verkiest Luik boven Schiphol als Europese hub’

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en W

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over de terugkeer van het alcoholslot

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen die gesteld zijn door de leden Van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) over terugkeer van het alcoholslot, ingezon

Het bericht 'Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastruc

De evaluatie van de Belevingsvlucht

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minis

Uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Laç

Illegale en giftige mengsels in stookolie

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan d

Antwoord op vragen van het lid Kröger over lichthinder bij de A27

AH 2713 2018Z11614 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat het bedrijf Nedmag zijn zoutwinningslocatie sluit als gevolg van problemen

AH 2714 2018Z08083 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 10 juli 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de beving bij Warder

AH 2710 2018Z10732 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 10 juli 2018) 1 Bent u op

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Jetten over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Dik-Faber (ChristenUnie)

Het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt

2018Z13915 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het

Het bericht: "Bergers: 'Verloren tijd bij aanpak fileleed'" en het interview met VBM voorzitter in de Nationale Autoshow

2018Z13910 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Remco Dijkstra over harmonisatie van milieuzones

AH 2689 2018Z06932 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 6 juli 2018)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht ‘Nieuwe diesels stoten veel te veel stikstofoxiden uit’

AH 2681 2018Z10992 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 6 juli 2018)

Antwoord op vragen van het lid Hijink over parkeerregels- en kosten voor mensen met een beperking

AH 2677 2018Z08845 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzij

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de zorgen van SodM over zoutwinning door AkzoNobel

AH 2631 2018Z07908 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontv

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over ‘de NAM die weigert op te draaien voor de versterkingskosten’

AH 2629 2018Z11719 Antwoord van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontv

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de spanning tussen oude en nieuwe schades

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Dik-Faber (CU) over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten (ingezonden op 24 april 2018).

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Lodders over de Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen

AH 2646 2018Z06929 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) mede namens de minister van Landbouw, Natuu

De wijziging van het Tracébesluit voor de ring Utrecht

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infr

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Lodders over de internetconsultatie Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden

Het bericht 'Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website'

Vragen van de leden Van Oosten en RemcoDijkstra (beiden VVD) en Jasper vanDijk en Laҫin (beiden SP) aan d

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over h

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over Smart Maintenance

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Smart Maintenance (i

Het gebruik van de vierde baan op Schiphol

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Pro

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Ander reisgedrag vermindert files’

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ov

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het bericht 'Onacceptabel risico' op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holland

Vragen door het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het berich

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Laçin, Van Brenk, Gijs van Dijk en Van Raan over geluidsnormen op Schiphol

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Van Brenk (50PLUS), Gijs vanDijk (PvdA) en Van Raan (P

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie’

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infra

Het project Over de Maas en Vonkelplas

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het pro

Lichthinder bij de A27

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over lichthinder bij

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de vergoeding

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het artikel ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Oo

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het falen van de renovatie van de Julianabrug in Urmond

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Water over het falen van de reno

Het rapport ‘Reflectie op de Nieuwbouwregeling – Van schadevergoeding naar stimuleringsregeling in het Groningse aardbevingsgebied’

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het rappor

Het bericht 'Bestaand aardgasnet kan 30 % waterstof aan'

Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het berich

De zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de zoutwinning in de

Antwoord op van de leden Ziengs en Van der Graaf over de problemen met de Kamperlijn

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) en Ziengs (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur e

Het bericht dat een chauffeur 34 uur onderweg was zonder fatsoenlijke pauze

Vragen van de leden Laçin en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'

Vragen van het lid van Brenk (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het beric

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Britse amb

Het bericht dat de EU 15.000 Interrailpassen weggeeft

Vragen van de leden Maeijer en Van Aalst (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastr

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

Vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Wa

Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Remco Dijkstra over het bericht ‘Jouw medicijnen worden straks misschien wel door een drone gebracht’

Vragen van de leden Koopmans en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid, voor

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Vei

Antwoord op vragen van het lid Laçin over eerlijke concurrentie in het vrachtvervoer

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over eerlijke concurrentie i

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht “Companies sign up to pledge to cut plastic pollution” en “UK supermarkets launch voluntary pledge to cut plastic packaging”

Geachte voorzitter, Op respectievelijk 1 mei en 2 mei heb ik Kamervragen ontvangen van de leden Van Brenk (50Plus) en Van Eijs (D66) over het in h

Jumbojet op waterstof

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Jumbojet op watersto

Het bericht ‘Nieuwe diesels stoten veel te veel stikstofoxiden uit’

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht

Het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?’

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «S

Smart Maintenance

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Smart Maintenance (in

De problemen met de Kamperlijn

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) en Ziengs (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over onderschatting van de asbestsaneringsopgave

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over onderschatti

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het artikel ‘Hout stoken in woonwijken moet aan banden worden gelegd’

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Maasvlakte: buitenlanders vrijuit op milieuzone’

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van

Antwoord op vragen van het lid Jetten over een mogelijke aanval van taxichauffeurs op het hoofdkantoor van Uber

Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Mi

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Kröger over het bericht 'Ryanair reveals worst gender pay gap in airline industry'

Vragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens

Antwoord op vragen van de leden Von Martels, Omtzigt, Remco Dijkstra en Van der Graaf over de verkeersveiligheid op de N36

Vragen van de leden Von Martels en Omtzigt (beiden CDA), RemcoDijkstra (VVD) en Van de Graaf (ChristenUnie)

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over nieuwe budgetvluchte

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’

Het bericht dat gemeente Enschede niets weet van geplande zoutwinning

Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over

Geluidsnormen op Schiphol

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Van Brenk (50PLUS), Gijs vanDijk (PvdA) en Van Raan (P

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en W

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over het bericht "Streekvervoer in drie regio's verstoord door stakingen"

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het beric

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Von Martels over het bericht ’Vieze’ auto parkeren fors duurder

Vragen van de leden Ziengs (VVD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterst

De vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de vergoeding

Antwoord op vragen van het lid Laçin over de afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van S

Het bericht ‘Ander reisgedrag vermindert files’

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waters

De internetconsultatie Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw en Natuur en V

Antwoord op vragen van de leden Bosman en Remco Dijkstra over een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Bosman en Remco Dijkstra (beiden VVD) over een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland.

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Wiersma over het bericht “Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet”

2114 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Wiersma (beiden VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Rotterdamse droogdok i

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht “OV-chipkaart op mobiele telefoon totaal mislukt”

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht “OV-chipkaart op mobiele telefoon totaal mislukt” (ingezonden 25 apri

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Omtzigt over het onderzoek naar paasvuren

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Von Martels en Omtzigt o

Wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik

2018Z08839 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over wetgeving voor particulier en professioneel dronegebruik

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders over de berichten ‘Situatie buitendijkse haven is onvoorstelbaar’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders (beiden VVD) over de b

Het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’

2018Z08672 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Wate

Het bericht dat de stook van biomassa zorgt voor een flinke toename van fijnstof

2018Z08677 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterst

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over berichtgeving over een lek in het nucleaire gedeelte van kernreactor Doel 1

2084 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over een lek in het nucleaire gedeelte van kernreactor

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het verzet van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange

2083 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het verzet van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het gelekte water uit kernreactor Doel 1 dat radioactief kan zijn

2085 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Minister van Defensie over het gelekte w

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Van Brenk over het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Jetten (D66) en Van Brenk (50PLUS) over het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over het bericht dat er een wachtrij is voor het afleggen van een rijexamen

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Von Martels (CDA) van 12 april 2018 over het bericht dat er een wachtrij is voor he

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de dubbele petten van Pieter van Geel

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over de dubbele petten van Pieter van Geel (ingezonden op 19 april 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het aangekondigde Britse verbod op plastic rietjes, roerstaafjes en wattenstaafjes

Geachte voorzitter, Op 23 april 2018 heb ik Kamervragen ontvangen van het lid Wassenberg (PvdD) over het aangekondigde Britse verbod

Antwoord op vragen van het lid Kröger over Schiphol en Lelystad Airport

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Kröger (Groenlinks) over Schiphol en Lelystad Airport (ingezonden op 30 april 2018). Vraa

Het bericht dat door regionale stakingen het streekvervoer is ontregeld in de regio's Utrecht en Twente en rond Arnhem en Nijmegen

2018Z08468 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Streekvervoer in drie regio’s verstoord door stakingen» (ingez

Het bericht 'Onacceptabel risico' op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holland

2018Z06927 Vragen door het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Onacceptabel risico» op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holl

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

2018Z08460 Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over de berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat

Nieuwe budgetvluchten naar New York

2018Z08424 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over nieuwe budgetvluchten naar New York (ingezonden 8 mei 2018). Vraag 1 Hoe beoo

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het bericht “Schiphol teruggefloten door rechter”

1982 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Schiphol teruggefloten door rechter» (ingezonden 11 april 2018) Antwoord van Mini

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Belhaj over het bericht “Schiphol teruggefloten door rechter”

1983 Vragen van het lid Paternotte en Belhaj (beiden D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Defensie over het berich

Het falen van de renovatie van de Julianabrug in Urmond

2018Z08359 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Water over het falen van de renovatie van de Julianabrug in Urmond (ingezonden 4 mei 2018). Vra

Het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’

2018Z08129 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Gaswinning Woerden verliesgevend» (ingezonden 1 mei 2018). Vraag

Het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'

2018Z08128 Vragen van het lid van Brenk (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken» (ingezonden 1

De verkoop van een giftige aanslagreiniger, gevaarlijk voor mens, dier en milieu

2018Z08079 Vragen van de leden Wassenberg en Arissen (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verkoop

De Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn

2018Z08078 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af

Schiphol en Lelystad Airport

2018Z08082 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport (ingezonden 30 april 2018). Vraag 1 Hoe za

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de vragen van 5 april 2018 van het lid Van Raan (PvdD) over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol. Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de nieuwe spoorbrug bij Weener

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) over de Nieuwe spoorbrug bij Weener. Vraag 1 Bent u bek

Het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is

2018Z07810 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is (ingezonden 25 april 2018).

Het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

2018Z07809 Vragen van de leden Jetten (D66) en Van Brenk (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Proef met OV-chip op mobiel mislukt» (ingezond

Het omgaan met de mogelijkheden om deelplatforms te kunnen onderwerpen aan nationale regels

2018Z07806 Vragen van de leden Amhaouch en Von Martels (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het omgaan

De schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

2018Z07848 Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart o

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de drang naar groei binnen de luchtvaartsector

Geachte voorzitter, In deze brief ga ik in op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door het lid Van Raan (PvdD) over de drang naar groei binnen de luchtvaartsector (ingezonden op 16

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas

1924 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recre

De met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten

2018Z07730 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten. (ingezonden 24 april 20

Het bericht ‘Bijna 3000 waarschuwingen voor scooters in milieuzone’

2018Z07736 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Bijna 3.000 waarschuwingen voor scooters in

Het verzet van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange

2018Z07733 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het verzet van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts tegen het langer openhouden van de

Een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland

2018Z07628 Vragen van de leden Bosman en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland (ingezonden 23 april 2018).

Oesterbanken voor de haven van Terschelling

2018Z07150 Vragen van de leden Geurts, Von Martels en Van der Molen (allen CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over oesterbank

De drang naar groei binnen de luchtvaartsector

2018Z07030 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de drang naar groei binnen de luchtvaartsector (ingezonden 16 april 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Haven wil CO2 duurder maken’

2018Z07031 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat inzake het bericht «H

De Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen (28 973)

2018Z06929 Vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Evaluatie geu

Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit’

2018Z06932 Vragen van de leden Ziengs en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit

Het artikel ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’

2018Z06944 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’ (ingezonden 13 april 2018)

Eerlijke concurrentie in het vrachtvervoer

2018Z06926 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over eerlijke concurrentie in het vrachtvervoer. (ingezonden 13 april 2018) 1 Kunt u aangeven

Het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’

2018Z06923 Vragen van de leden Den Boer, De Groot en Van Eijs (allen D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van In

Het bericht ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’

2018Z06863 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achter

De verkeersveiligheid op de N36

2018Z06854 Vragen van de leden Von Martels en Omtzigt (beiden CDA), Remco Dijkstra (VVD) en Van de Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat over de verkeersveili

Het bericht dat er een wachtrij is voor het afleggen van een rijexamen

2018Z06858 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er een wachtrij is voor het afleggen van een rijexamen (ingezonden 12 a

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen (ingezonden 22 maart 2018).

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’. Deze vragen heb ik ontvang

Het bericht 'Schiphol teruggefloten door rechter'

2018Z06678 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Schiphol teruggefloten door rechter’ (ingezonden 11 april 2018) 1

De douane controle EuroStar

2018Z06698 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Ziengs (VVD) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over de douane controle EuroSt

De berichten dat asbest is make-up is aangetroffen

2018Z06679 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat asbest is make-up is aangetroffen (ingezonden 11

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat perfluorisobuteen (PFIB) is vrijgekomen bij Chemours

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de schriftelijke vragen die het lid Laçin (SP) op 7 maart jl. heeft gesteld naar aanleiding van het bericht dat perfluorisobutee

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Wörsdorfer over het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’

AH 1732 2018Z04719 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 10 april 2018) Vraag 1 Bent u bekend

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Bruins over het bericht ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Van der Graaf en Bruins (ChristenUnie) over het bericht ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’. Deze vragen h

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Van Toorenburg over trillingsoverlast door het spoor bij Rosmalen

AH 1691 2018Z04611 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 9 april 2018) Vraag 1 Heeft u het bericht gelezen

De nieuwe spoorbrug bij Weener

2018Z06394 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe spoorbrug bij Weener (ingezonden 6 april 2018).

Het onverwachte onderzoek naar paasvuren

2018Z06387 Vragen van de leden Von Martels en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Medi

De afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

2018Z06382 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de afhandeling van de asbestbrand in Water

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Van Dam over onnodige regeldruk voor vrijwillige verkeersregelaars

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, vragen van de leden Bruins Slot en Van Dam (CDA) over onnodige regeldruk voor vrijwillige verkeersre

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand en reactie een op vraag van het lid Remco Dijkstra over een snellere omleiding

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht ‘De Volkswagens zijn nog altijd veel te vies’

Geachte voorzitter, Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op vragen van het lid Van Eijs over het bericht ‘De Volkswagens zijn nog a

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Van Helvert over de berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht

Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van de leden Von Martels en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de

De frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice

2018Z06289 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice. (ingezonden 5 ap

De gevolgen van Kaderprogramma 9 voor het Meerjarig Financieel Kader

2018Z06285 Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van Kaderprogramma 9 voor het Meerjarig Financieel Kader (i

Het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour?'

2018Z06281 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toc

Een ernstig veiligheidsincident op Schiphol

2018Z06288 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol (ingezonden 5 april 2018). Vraag 1

De onderschatting van de asbestsaneringsopgave

2018Z06272 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over onderschatting van de asbestsaneringsopgave. (ingezonden 5 april 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over de werkwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheid

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over de werkwijze van het CBR bij verlenging van het rijbewijs voor ouderen (ingezonden op 19 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk. Deze vrage

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Schiphol laat capaciteit bewust onbenut'

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht “Schiphol laat capaciteit bewust onbenut”. Vraag 1 Bent u bekend met het bericht

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Sienot over geluidshinder van de A50 in Niftrik

Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Jetten en Sienot (beiden D66) over geluidshinder van de A50 in Niftrik. Deze vragen heb ik ontvangen op 20 februari 2018. Vr

Antwoord op vragen van het lid Laçin over de geluidsoverlast van de A50 voor Ravenstein en Oss

Hierbij beantwoord ik vragen van het lid Laçin (SP) over de geluidsoverlast van de A50 voor Ravenstein en Oss. Deze vragen heb ik ontvangen op 21 februari 2018. Vraag

Antwoord op vragen van de leden Van Tongeren en Moorlag over het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) over het bericht 'Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentral

De juridische eigendomsrechten van slots

2018Z05863 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over de juridische eigendomsrechten van slots (ingezonden 30 maart 2018). V

Het bericht dat er veel meer afval in de Stille Oceaan ronddrijft dan werd aangenomen en dat bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit visnetten

2018Z05750 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat er veel meer

Het bericht ’Vieze’ auto parkeren fors duurder

2018Z05693 Vragen van de leden Ziengs (VVD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Vieze» auto parkeren fors duurder (ingezonden 29 maar

Het bericht ‘Onderzoekers: plasticsoep in Stille Oceaan komt vooral van visserij en scheepvaart’

2018Z05764 Vragen van de leden Van Eijs, Sienot en De Groot (allen D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkw

Het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas

2018Z05751 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Neder

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering’

Beantwoording Kamervragen lid Sienot (D66) over klimaatadaptatie Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatveranderin

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte I&W)

1602 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018). Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wij

De nieuwe tarieven en het assortiment voor de Intercity Brussel

2018Z05573 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe tarieven en het assortiment voor de Intercity Brussel (ingezonden 28 maart 2018)

De berichten over verontreinigde grond met PFOS en PFOA bij Schiphol

2018Z05435 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten over verontreinigde grond met PFOS en PFOA bij Schiphol (ingezo

Het bericht ‘Alarm om haast vliegtaks’

2018Z05358 Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Alarm om haas

Het bericht ‘Maasvlakte: buitenlanders vrijuit op milieuzone’

2018Z05356 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Maasvlakte: buitenla

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema over het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstrook en ongeval’

Beantwoording vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema (beiden VVD) over het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstrook en ongeval’ V

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het artikel ‘Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen’

Beantwoording vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen’

Het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen

ragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen (ingezonden 22 maart 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het bericht dat de burgemeesters van de grote steden een verbod willen op knalvuurwerk en vuurpijlen

Antwoord van Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 22 maart 2018). V

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht ‘Producten van nieuwe genetische modificatietechnieken moeten strikt als GGO gereguleerd worden’ van het European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)

Antwoord van Staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitei (ontvangen 22 maart 2018)

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over het rapport 'OPERA Safety Case'

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over het rapport ‘OPERA Safety Case’ (ingezonden 1 maart 2018, kenmerk 2018Z03560).

De aanbesteding van de Afsluitdijk

2018Z05126 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de aanbesteding van de Afsluitdijk (ingezonden 21 maart 2018). Vraag 1 Kent u het

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het bericht dat de burgemeesters van de grote steden een verbod willen op knalvuurwerk en vuurpijlen

Beantwoording Kamervragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over het bericht dat burgemeesters van de grote steden een verbod willen op knalvuurwerk en vuurpijlen Vra

Het bericht ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’

2018Z05006 Vragen van de leden Van der Graaf en Bruins (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Verhoging geluidswal langs A20 bij Ma

Geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 bij Harderwijk

2018Z05003 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over geluidsoverlast door verouderde geluidsschermen langs de A28 b

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over de slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Holwerd-Ameland

1500 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Ho

Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Van der Molen over het bericht dat de vaarweg naar Ameland geen karrenspoor moet worden

Beantwoording Kamervragen van de leden Von Martels en Van der Molen (beiden CDA) en het lid Van der Graaf (Christen Unie) over de veerverbinding Holwerd-Ameland Vraag 1

De werkwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheid

2018Z04939 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de werkwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (ingezonden 19 maart 2018). Vraag

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Laçin over de toegankelijkheid van het station in Winsum

1464 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toegankelijkheid van het station in Winsum (ingezonden 2 februari 201

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over ‘milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen’

1442 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over milieuovertredende bedrijven die hiermee wegkomen (ingezonden 8 december 2017). Antwoord

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Lange files Rotterdam door storing Spijkenisserbrug'

1467 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Lange files Rotterdam door storing Spijkenisserbrug» (ingezonden 23 februar

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over potentiële gevaren bij de nieuwe vliegroutes Lelystad

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over potentiële gevaren bij de nieuwe vliegroutes Lelystad Vraag 1 Kunt u bevestigen dat het Air Operations Control Station Nieuw

Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’

2018Z04719 Vragen van de leden Ziengs en Wörsdorfer (beiden VVD) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat inzake het bericht «Wirwar van g

De berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht

2018Z04727 Vragen van de leden Von Martels en Van Helvert (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem

Antwoord op vragen van het lid Kröger over luchthaven Lelystad

1450 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over luchthaven Lelystad (ingezonden 12 februari 2018). Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbe

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Ellemeet, Dik-Faber en Von Martels over de situatie dat het openbaar vervoer in de dorpen niet altijd toegankelijk is voor rolstoelgebruikers

Beantwoording Kamervragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ellemeet (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie) en Von Martels (CDA) over de situatie dat het openbaar vervoer in de dorpen niet altijd

Trillingsoverlast door het spoor bij Rosmalen

2018Z04611 Vragen van de leden Amhaouch en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over trillingsoverlast door het spoor bij Rosmalen (ingezonden 14 m

Het bericht ‘Schiphol laat capaciteit bewust onbenut’

2018Z04615 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Schiphol laat capaciteit bewust onbenut» (ingezonden 14 maart 2018). V

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de evaluatie van het project Schoon Belonen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de evaluatie van het project Schoon Belonen Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van de resultaten van de ‘Evaluatie

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (2018Z02842) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de handhaving van het a

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het bericht dat ProRail supersnelle treinen tussen Maastricht en Leeuwarden en de Randstad, zonder stops, wil realiseren

Beantwoording Kamervragen van het lid Amhaouch (CDA) over supersnelle treinen naar de landsdelen Vraag 1 Kent u de berichten “Toekomstvisie: non-stop trein Maastrich

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de waterschapslasten

Beantwoording Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over de waterschapslasten Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten’? (

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen Vraag 1. Heeft u kennisgenomen van

Het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering’

2018Z04274 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering» (ingezonden 12 maar

De berichten “NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS” en “Iedereen wil openbaar vervoer, niemand wil het betalen.”

2018Z04183 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS» en «Iedereen wi

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Sneller over het bericht 'Kabinet huurt tijdelijk regeringstoestel'

1366 Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Kabinet huurt tijdelijk regeringstoestel» (ingezonden 15 februari

Files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand

2018Z04052 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kor

Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

2018Z04039 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Groningen en Drenthe in gevaar door falende

Het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours

2018Z03939 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours (ingezonden 7 maart 2018)

Windturbines en de luchthaven Lelystad

2018Z03953 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over windturbines en de luchthaven Lelystad (ingezonden 7

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in’

Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) over het bericht 'Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in' Vraag 1 Kent u het artikel ‘Drankrijder

Het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstrook en ongeval’

2018Z03696 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstro

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries over het bericht 'Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32'

Beantwoording vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) over het bericht 'Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32' Vraag 1 Bent u bekend met

Antwoord op vragen van het lid Sienot over de berichten ‘Universiteit Leiden wil geen concurrerende milieusite’ en ‘Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’

Antwoorden op de vragen van het lid Sienot (D66) over de berichten ‘Universiteit Leiden wil geen concurrerende milieusite’ en ‘Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’ (ingezonden 19 februari 20

Het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’

2018Z03564 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures» (ingezonden 1

Het rapport ‘OPERA Safety Case’

2018Z03560 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport «OPERA Safety Case» (ingezonden 1 maart 2018). Vraag

De slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Holwerd-Ameland

2018Z03404 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de slechte bereikbaarheid van Ameland via de veerverbinding Hol

De heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen

2018Z03412 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen (ingezonden 26

Het bericht 'Lange files Rotterdam door storing Spijkenisserbrug'

2018Z03331 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Lange files Rotterdam door storing Spijkenisserbrug» (ingezonden 23 februar

Antwoord op vragen van het lid Sienot over bewegwijzering voor het opladen van elektrische auto’s langs de autosnelweg

1250 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over bewegwijzering voor het opladen van elektrische auto’s langs de autosnelweg (ingezonden 16 janua

Het artikel ‘Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen’

2018Z03235 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen» (ingezonden 22 fe

Dat Schiphol Deliveroo inzet voor bezorging aan de gate

2018Z03220 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over dat Schiphol Deliveroo inzet voor bezorging aan d

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’

Beantwoording Kamervragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’. Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercity-stop in Harderwijk

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Bisschop (SGP) over het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercity-stop in Harderwijk (ingezonden 6 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat het 'groenste' kabinet nogal vuil rijdt

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over de auto’s waarin bewindspersonen vervoerd wo

De geluidsoverlast van de A50 voor Ravenstein en Oss

2018Z03108 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de geluidsoverlast van de A50 voor Ravenstein en Oss (ingezonden 21 februari 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het mogelijk schrappen van de belangrijke afslag Goudse Poort op de A12 bij Gouda

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van berichtgeving en ongerustheid in Gouda over het mogelijk schrappen van afrit 11 (Goudse Poort) op de A12 bij Gouda, hetgeen de bereikbaarheid van

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk over het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter Vraag 1 Kent u het bericht ‘Voorbe

Antwoord op vragen van de leden Ziengs, Nijkerken-de Haan en Bosman over het bericht ‘Voorbereiding op kernramp kan beter’

Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Ziengs, Nijkerken-de Haan en Bosman (allen VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Voorbereiding op kernr

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin over het bericht 'Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op'

Beantwoording Kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) over het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’. Vraag 1 Bent u bekend met

Een fiscale regeling voor (elektrische) fietsen

2018Z02939 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over een fiscale regeling voor (elektrische) fietsen (ingezonden 20 feb

Geluidshinder van de A50 in Niftrik

2018Z02935 Vragen van de leden Jetten en Sienot (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over geluidshinder van de A50 in Niftrik (ingezonden 20 februari 2018). V

De berichten ‘Universiteit Leiden wil geen concurrerende milieusite’ en ‘Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’

2018Z02846 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «Universiteit Leiden wil geen concurrerende milieusite» en «Dit gaan ze niet

Het bericht dat de vaarweg naar Ameland geen karrenspoor moet worden

2018Z02845 Vragen van de leden Von Martels en Van der Molen (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de vaarweg naar Ameland geen karrenspoor moet

De handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol

2018Z02842 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol (ingezonden 19 februari 2018).

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Kröger over de berichten dat make-up asbest bevat

Beantwoording Kamervragen van de leden Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) over asbest in make-up Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Asbest ontdekt in kindermake-up

Het bericht ‘Kabinet huurt tijdelijk regeringstoestel’

2018Z02667 Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Kabinet huurt tijdelijk regeringstoestel» (ingezonden 1

Het bericht dat ProRail supersnelle treinen tussen Maastricht en Leeuwarden en de Randstad, zonder stops, wil realiseren

2018Z02549 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat ProRail supersnelle treinen tussen Maastricht en Leeuwarden en de Randst

Het bericht 'Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32'

2018Z02556 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32» (

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over de wijzigingen van de prestatie-indicatoren voor NS

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over de wijzigingen van de prestatie-indicatoren voor NS Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het artikel “NS rekent zich rijk op

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Jetten over wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december

Beantwoording Kamervragen van het lid Amhaouch (CDA) en Jetten (D66) over wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december Vraag 1 Bent u bekend met het beric

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over winterweer op het spoor

Beantwoording Kamervragen van het lid Amhaouch (CDA) over het winterweer op het spoor Vraag 1 Heeft u het bericht gelezen dat er ongeveer 60 (wissel)storingen door winte

Antwoord op vragen van het lid Jetten over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van het lid Jetten (D66) van 10 januari 2018 over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert. Vraag 1 Heeft

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercity-stop in Harderwijk

2018Z01942 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercity-stop in Harderwijk (ingezonden 6

Het bericht ‘doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’

2018Z01763 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken» (ingezonden 2 februari 2018).

De toegankelijkheid van het station in Winsum

2018Z01768 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toegankelijkheid van het station in Winsum (ingezonden 2 februa

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

2018Z01771 Vragen van de leden Ziengs, Nijkerken-de Haan en Bosman (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Voorbereiding op kernramp kan beter» (i

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Geurts, Omtzigt, Von Martels en Slootweg over transparantie regionaal BO van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

Beantwoording Kamervragen van de leden Amhaouch, Geurts, Omtzigt, Von Martels en Slootweg (allen CDA) over transparantie regionaal BO van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Paternotte over het bericht 'Rolstoelgebruikers hekelen gebrekkige assistentie op vliegvelden'

Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vragen van 20 december 2017 van de leden Bergkamp en Paternotte (beiden D66) over het bericht 'Rolstoelgeb

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over berichten in de media die het rapport “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” van de Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) bevestigen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het OVV rapport “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” Vraag 1 Kent de brandbrief van de luchtverkeersleiders?

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over de brandbrief aan de directie van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Beantwoording Kamervragen van het lid Amhaouch (CDA) over de brandbrief aan de directie van LVNL Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat luchtverkeersleiders ee

Antwoord op vragen van het lid Ziengs over het bericht ‘Geen OV op Oudejaarsavond’

Beantwoording Kamervragen van het lid Ziengs (VVD) over het OV op Oudejaarsavond Vraag 1 Bent u bekend met het bericht dat er weer geen openbaar vervoer (ov) op oudejaar

De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

2018Z01296 Vragen van de leden Kröger en Özütok (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van een t

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

2018Z01295 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk» en «Bron

Het bericht dat het ‘groenste’ kabinet nogal vuil rijdt

2018Z01305 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het ‘groenste’ kabinet nogal vuil rijdt. (ingezonden 29 januari

Het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’

2018Z01240 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Chauffeurs moest

Protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie

2018Z01228 Vragen van de leden Sjoerdsma en Sienot (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie. (ingezon

De berichten dat make-up asbest bevat

2018Z01223 Vragen van de leden Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat make-up asbest bevat (ingezonden 26 januari 201

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra over het bericht ‘Stormachtig begin’

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra (beiden VVD) over het bericht ‘Stormachtig begin’ Deze vragen heb ik ontvangen op 5 januari 2018

Omgewaaide vrachtwagens als gevolg van de westerstorm van 18 januari 2018

2018Z00803 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over omgewaaide vrachtwagens als gevolg van de westerstorm van 18 januari 2018 (ingezonden 22 januari 2

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over pvc in verpakkingen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Eijs (D66) over pvc in verpakkingen Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’? 1

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over de detectieproblematiek op de trajecten tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en Oldenzaal en de Duitse grens

Beantwoording vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over de detectieproblematiek op de trajecten tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en Oldenzaal en de Duitse grens

Wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december

2018Z00600 Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Jetten (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december (ingezonden

Bewegwijzering voor het opladen van elektrische auto’s langs de autosnelweg

2018Z00396 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over bewegwijzering voor het opladen van elektrische auto’s langs de autosnelweg (ingezonden 16 januar

Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke en Remco Dijkstra over uitstel verruiming Twentekanalen

Beantwoording Kamervragen van de leden Ten Broeke (VVD) en Dijkstra (VVD) over uitstel verruiming Twentekanalen Vraag 1 Bent u bekend met het bericht “Regio zet dru

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven

Kamervragen van het lid Van Raan over het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven Vraag 1: Kent u het bericht dat inwoners van W

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Jasper van Dijk over het afsluiten van gas, water en licht

Beantwoording Kamervragen van de leden Van Dijk en Laçin (SP) over het afsluiten van gas, water en licht Vraag 1 Klopt het dat mensen die hun energierekening niet op ti

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Laçin en Van Raan over het MAA-besluit

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Kröger (Groen Links), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) over het MAA-besluit. Tevens doe ik u conform het verzoek van de va

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee (ingezonden 19 december 2017).

Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

2018Z00122 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert. (ingezonden 10 januari 2018)

Het gebruik van de ov-fiets

2018Z00116 Vragen van de leden Sienot en Jetten (beiden D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van de ov-fiets. (ingezonden 10 januari 2018) 1

Transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

2018Z00077 Vragen van de leden Amhaouch, Geurts, Omtzigt, Von Martels en Slootweg (allen CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over transparantie regionaal bestuurlijke overleg va

De brandbrief aan de directie van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

2018Z00052 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brandbrief aan de directie van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (Ingezonden 5 januari

Het bericht ‘Stormachtig begin’

2018Z00053 Vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Stormachtig begin’ (Ingezonden 5 januari 2018)

Het bericht ‘Geen OV op Oudejaarsavond’

2018Z00051 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Geen OV op Oudejaarsavond’ (Ingezonden 5 januari 2018) 1

Berichten in de media die het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bevestigen

2018Z00048 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over berichten in de media die het rapport “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” van de Onderzoeksr

Het bericht “Regio zet druk op werk Twentekanalen”

2017Z19003 Vragen van de leden Ten Broeke en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Regio zet druk op werk Twentekanalen»? (ingezonde

Sweatshop Schiphol

2017Z18946 Vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sweatshop Schiphol (ingezonden 27 dece

Het bericht dat Nederlandse infrastructuren onvoldoende zijn gedimensioneerd op het transport van zwaar militair materiaal

2017Z18954 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Nederlandse infrastructuren onvoldoende zijn gedimensioneerd

KPI-wijzigingen van de NS

2017Z18947 Vragen van het lid Ziengs (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over KPI-wijzigingen van NS (ingezonden 27 december 2017). Vraag 1 Heef

De detectieproblematiek op de trajecten tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en Oldenzaal en de Duitse grens

2017Z18503 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de detectieproblematiek op de trajecten tussen Gouda en Alphen aan den Rijn

Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

2017Z18350 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee. (ing

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Kröger over het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’

Beantwoording Kamervragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) over duurzaam inkopen Vraag 1 Kent u het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

Beantwoording vragen van Kamerlid Van Raan (PvdD) over groeiende luchtvaart en behalen klimaatdoelstellingen Vraag 1 Kent u het promotieonderzoek ‘Tourism's impact on

Het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’

2017Z18191 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’(ingezonden 15 december 2017)

De ongelijke schadevergoedingen die grondeigenaren ontvangen bij het plaatsen van hoogspanningsmasten en leidingen op en onder hun grond

2017Z17994 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de ongelijke schadevergoedingen die grondeigenaren ontvangen bij het plaatsen van hoogspanningsm

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over de verbinding tussen Groningen en Bremen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van der Graaf (CU) over het realiseren van de snelle spoorverbinding ‘Wunderline’ tussen Groningen en Bremen. Vraag 1 Bent u be

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het rapport ‘Breaking the Barriers to the Circular Economy’ Vraag 1 Bent u bekend met het rapport 'Breakin

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over het lek bij de Duitse kerncentrale Emsland entrale Vraag 1 Bent u op de hoogte van het bericht dat er

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd

Beantwoording Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd. Vraag 1 Kunt u ingaan op de mededeling d

De enorme vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn tot lightrail

2017Z17859 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Water over de enorme vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn tot lightrail (ingezonden 13 dece

Winterweer op het spoor

2017Z17868 Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over winterweer op het spoor (ingezonden 13 december 2017) 1

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het opkopen van emissierechten

Beantwoording vragen over het opkopen van emissierechten 1 Kent u het bericht «Maak met kopgroep het Europese emissierechtensysteem weer effectief»?1 Ja

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

Vragen over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen 1 Wat is uw reactie op de resultaten van het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van Sti

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Nijboer over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt

Beantwoording vragen over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt 1 Kent u het bericht dat de export van Gronings gas naar onze buurlanden verder stijgt

Antwoord op vragen van het lid Van Tongeren over de uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters

Beantwoording vragen over de veiligheid van slimme gasmeters 1 Bent u bekend met de uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters? Ja.

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over de berichtgeving over twijfels over de veiligheid van gasmeters

Beantwoording schriftelijke vragen over veiligheid gasmeters 1 Bent u bekend met het bericht ‘Tienduizenden slimme gasmeters vervangen na twijfels over veiligheid’?1

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Moorlag over het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden

Beantwoording schriftelijke vragen over kerncentrales in België Hierbij ontvangt u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mijn antwoord op de vragen van de leden Pl

Antwoord op vragen van het lid Laçin over de concurrentie op het spoor

Beantwoording Kamervragen van het lid Laçin (SP) over concurrentie op het spoor Vraag 1 Kent u het het artikel ‘Duitse aanval op NS’?1 Ja.

Het afsluiten van gas, water en licht

2017Z17721 Vragen van de leden La in en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van ҫ Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Beantwoording Kamervragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater Vraag 1 Bent u geschrokken van het onderzoek van het Rijki

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt over het sluiten van Siemens Hengelo

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) over het sluiten van Siemens Hengelo (ingezonden 29 november 2017 met kenmerk (2017Z16

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de gevolgen van schade door aardbevingen op de gezondheid

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Beckerman over de gevolgen van schade door aardbevingen voor de ge

Het MAA-besluit

2017Z17578 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het MAA-besluit (ingezonden 11 december 2017)

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Sjoerdsma over bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart

Beantwoording Kamervragen van de leden Jetten en Sjoerdsma (beiden D66) over bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart Vraag 1 Klopt het dat (v

Milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen

2017Z17473 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen (ingezonden 8 december 2017)

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Van der Lee en Van Tongeren over de berichten 'CO2-uitstoot auto's in EU met een derde omlaag in 2030' en ‘Autokoper gaat weer voor groot en zwaar’

Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat de antwoorden op de vragen van de leden Kröger, Van der Lee en Van Tongeren (allen GroenLinks) over de berichten 'CO2-u

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit

Vragen van het lid Von Martels (CDA) over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit. Vraag 1 Bent u ermee bekend dat in Nederland geen of weinig voorzorgsma

Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over brandstofzwendel

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid de antwoorden aan op de vragen van het lid Van Helvert (CDA) aangaande

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over Maastricht Aachen Airport

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Dijkstra (VVD) over de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Vraag 1. Kent u het artikel “Vlieg

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over giftige dampen aan boord van vliegtuigen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over giftige dampen aan boord van vliegtuigen naar aanleiding van de

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de uitspraken van de president-directeur van ProRail over spoorlopers

Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Dijk (PvdA) van uw Kamer over de uitspraken van de president-directeur van ProRail over spoorlopers (ingezonden op 3 november

Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater (ingezonden 24 november 2017). Vraag

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Lacin over het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet

AH 515 2017Z11540 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) en van minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de minister van Financiën (ontvan

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Jetten over het bericht ‘Reclameborden op A'dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’

AH 516 2017Z11827 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) en van minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de minister van Financiën (ontvan

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Van Eijs over schade door rubberkorrels kunstgras

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Diertens en Van Eijs (beiden D66) over schade door rubberkorrels kunstgras (ingezonden 12 oktober 2017). Vraag 1 Kent

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over de oproep van het Leger des Heils om hergebruik van textiel van de grond te krijgen

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over de oproep van het Leger des Heils om hergebruik van textiel van de grond te krijgen (ingezonden 29 september

Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de voorgenomen sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de voorgenomen sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven. Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs over het bericht 'Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport'

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (VVD) over het bericht 'Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport' van 8 november 2017.

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Paternotte, Remco Dijkstra, Bruins en Kröger over Lelystad

Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Remco Dijkstra (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Kröger (GroenLinks) over Lelystad (ingezonden 9 novembe

Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat militairen vernederd zijn tijdens ontgroening op de KMA in Breda

Vragen van het lid Popken (PVV) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht dat militairen vernederd zijn tijdens ontgroening op de KMA in Breda (ingezonden 20 november 2017 met kenmerk

Antwoord op vragen van de leden Bruins en Van Helvert over uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen

Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) over uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen. Deze vragen heb ik ontvangen op 3 november 20

Het artikel 'Nuclear accident sends 'harmless' radioactive cloud over Europe'

2017Z15877 Vragen van de leden Van Ojik en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel 'Nuclear accident sends 'ha

Het bericht dat militairen vernederd zijn tijdens ontgroening op de KMA in Breda

2017Z15768 Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht dat militairen vernederd zijn tijdens ontgroening op de KMA in Breda (ingezonden 20 november 2017).

De evaluatie van het project Schoon Belonen

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de evaluatie van het project Schoon Belonen (ingezonden 17 november 2017). Vraag

De berichten 'CO2-uitstoot auto's in EU met een derde omlaag in 2030' en ‘Autokoper gaat weer voor groot en zwaar’

2017Z15539 Vragen van de leden Van Tongeren, Kröger en Van der Lee (allen GroenLinks) aan de Staatssecretaris en Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en

Antwoord op vragen van leden Visser en Azmani over de gevolgen van toenemende agressie van verstekelingen

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de berichten “Truckers rijden niet meer op Engeland” en “Kies bij twijfel over veiligheid andere haven”?

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over Nederlandse truckers die niet meer naar Engeland rijden vanwege agressie door verstekelingen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden van Dijk (PvdA) en van Dijk (SP) over Nederlandse truckers die niet meer naar Engeland rijden vanwege agressie door verstekelingen.

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel ”Kinderen kunnen voortaan – zonder medisch dossier – slecht rijgedrag van ouders melden”.

Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het artikel ”Kinderen kunnen voortaan – zonder medisch dossier – slecht rijgedrag

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

2017Z15127 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen. (ingezonden 10 november

Lelystad

2017Z15016 Vragen van de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Remco Dijkstra (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad.

Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit

2017Z15008 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit. (ingezonden 9 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het risico van 'bird-strikes' bij luchthaven Lelystad

Vraag 1 Is het u bekend dat door de militaire luchtvaart reeds circa tien jaar 24 uur per dag, 7 dagen per week radargegevens zijn vastgelegd over vogelverplaatsingen (tijd, richti

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het inspraakproces luchthaven Lelystad

Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het inspraakproces luchthaven Lelystad (ingezonden 16 oktober 2017)

Het bericht 'Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport'

2017Z14942 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport' (inge

De sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven

Vragen van het lid Gijsvan Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstraat over de sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven (ingezonden 6 n

Maastricht Aachen Airport

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Maastricht Aachen Airport (ingezonden 6 november 2017). Vraag 1

Het bericht dat het kabinet zwicht voor chantage van Russen

Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het kabinet zwicht voor chantage van Russen (ingezonden 6 november 2017).

Uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over uitstel van verbreding van de «dodenweg» N50 bij Kampen (ingezonden 3 novem

De uitspraken van de President-directeur van ProRail over ‘spoorlopers’

Vragen van het lid Gijsvan Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraken van de president-directeur van ProRail over «spoorlopers» (ingezonden 3 novembe

De douane

2017Z14691 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over de douane (ingezonden 3 november 2017)

Het bericht ‘Oude dieselauto’s niet meer welkom in Arnhemse binnenstad’

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Oude dieselauto’s niet meer welkom in Arnhemse binnenstad» (ingezonden 31 okto

Het uitstempelen van zeevarenden in de haven van Rotterdam

Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het uitstempelen van zeevarenden in de haven van Rotterdam (

Het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouders melden”

2017Z14353 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouder

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen