Een wetsvoorstel inzake het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen

2019Z15124 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over een wetsvoorstel inzake het toezicht op vermogensbeheer

Het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'

2019Z14780 Vragen van de leden Middendorp en Van Gent (beiden VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht 'Web

De verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen

2019Z14774 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de verdenking van omkoping en corrupt

Het vreemde onderscheid tussen de burgerlijke staten ‘ongehuwd’, ‘gescheiden’ en ‘gehuwd’

2019Z14679 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over het vreemde onderscheid tussen de burg

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Kuiken over nieuwe bezuinigingen en dreigende sluitingen van justitiële jeugdinrichtingen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) over nieuw

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de VOG als verdienmodel

Antwoorden Kamervragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de VOG als verdienmodel

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de erkenning van gevangenisstraffen uit andere EU-landen

Antwoorden Kamervragen van de minister voor Rechtsbescherming over de erkenning van gevangenisstraffen uit andere EU-landen (ingezon

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën o

Het bericht ‘Minder rechtszaken in Overijssel door tekort aan rechters’

2019Z13733 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Minder rechtszaken in

De pilot van Legal Guard, de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand en eerdere vragen hierover

2019Z13429 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de pilot van Legal Guard, de overeenk

Het bericht dat jeugdrechtadvocaten massaal overwegen piketdienst terug te schroeven

2019Z13443 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat jeugdrechtadvocaten m

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Antwoorden Kamervragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Levenslang gestrafte wil vaker verlof en na 27 jaar vrijkomen’

Antwoorden Kamervragen van de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Levenslang gestrafte wil vaker verlof en na 27 jaar

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Omstreden kliniek opnieuw in de fout met verlof patiënten’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Omstreden kliniek o

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de enquête waaruit blijkt dat bijna 70%

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over preventieve handhaving in het bestuursrecht

Antwoorden Kamervragen van de Minister voor Rechtsbescherming op de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66) over preventieve

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over de aanbesteding van het CJIB

Antwoorden Kamervragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanbeste

Het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-aanhangers

2019Z12585 Vragen van het lid Baudet (FVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat door personeelstekorten er niet voldoende celinspecties plaats kunnen vinden in gevangenissen

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Vrij spel voor gevangenen’ (ingezonden 8 mei 2019

De brandbrief van jeugdrechtadvocaten

2019Z12205 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de brandbrief van jeugdrechtadvocaten (ingezond

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

Hierbij zend ik u de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66) over de benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg (ingezonden 7 mei 2019).

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg over het bericht ‘De behandeldirecteur van de PI Vught die zwaar blunderde bij de overplaatsing van Michael P. is nu bestuurder van Fivoor’

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (CDA) over

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen niet worden behandeld

Antwoorden Kamervragen van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming op schrif

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat marktwerking voor gerechtsdeurwaarders te ver is doorgeslagen

In antwoord op uw brief van 19 maart 2019, deel ik u mee, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over advocaten die de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over advocaten die de toegang tot de Ver

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Karabulut over het bericht dat een Nederlandse strafrechtadvocaat de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd wordt

Vragen van de leden Van Nispen en Karabulut (beiden SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat een Nederlandse

Antwoord op vragen van de leden Van Laan-Geselschap en Van Wijngaarden over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Laan-Geselschap en Van Wijngaarden van de VVD van uw Kamer over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet ku

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

In antwoord op uw brief van 23 april 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over de pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor

Het bericht ‘Levenslang gestrafte wil vaker verlof en na 27 jaar vrijkomen’

2019Z11438 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Levenslang gestrafte

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Moordende rapper scoort gouden plaat in de bajes’

Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) van uw Kamer over het b

Het verlagen van drempels voor de herziening van afgesloten strafzaken

2019Z10943 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het verlagen van drempels voor de her

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht dat de dodenherdenking in Vught is verstoord door gejoel en geroep van de PI Vught

Antwoorden Kamervragen van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) over de verstoring van de

De oprichting van een nieuwe motorclub vanuit de gevangenis

2019Z10764 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de oprichting van een nieuwe motorclub

De VOG als verdienmodel

2019Z10774 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de VOG als verdienmodel (ingezonden

De motivering van automatisch genomen besluiten

2019Z10738 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over de motivering van automatisch

Antwoord op vragen van de leden De Lange, Van Gent en Peters over inning van alimentatie

Antwoorden Kamervragen van de leden De Lange, Van Gent (beiden VVD) en Peters (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming en de sta

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de noodkreet van een strafrechtsadvocaat over de zin van het strafrechtelijk aanpakken van psychisch gestoorden

Antwoorden Kamervragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over de noodkreet van een strafrech

De vergelijking van rechtsstelsels en de methode van het World Justice Project

2019Z10628 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de ver

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Tien jaar cel en tbs voor doodsteken therapeut tbs-kliniek Kijvelanden’

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tien jaar cel en tbs voor doodsteken therapeut tbs-kliniek Kij

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlopen’

Antwoorden op Kamervragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlope

Nieuwe bezuinigingen en dreigende sluitingen van justitiële jeugdinrichtingen

2019Z10517 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over nieuwe bezuiniginge

Een ernstig geweldsincident in de gevangenis

2019Z10526 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over een ernstig geweldsincident in de gev

Recente berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en Veilig Thuis

2019Z10390 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over recente berichtgeving rondom

Het wijzigen van de achternaam na incest

2019Z10115 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het wijzigen van de achternaam na incest (ingezonden 21 mei 2019)

Het moeilijke wijzigen van een achternaam, zelfs voor slachtoffers van misbruik

2019Z10107 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over het moeilijke wijzigen van een achternaam, zelfs voor slachtoffers va

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de vergelijkingen tussen rechtsstelsels en het World Justice Project

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid van Nispen (SP) van uw Kamer over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de vergelijkingen tussen rechtsstelsels en het World Justice Pro

Antwoord op vragen van het lid Van Gent over apps waarmee je de telefoon van anderen kan spioneren

In antwoord op uw brief van 19 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Gent (VVD) over apps waarmee je de telefoon van anderen kan spioneren, worden beantwoord zoals

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over intimidatie door een incassobureau

In antwoord op uw brief van 22 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dijk (SP) over intimidatie door een incassobureau, worden beantwoord zoals aangegeven in de bij

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Laan-Geselschap, Groothuizen en Van Dam over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, het antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen (SP), Laan-Geselschap (VVD), Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) o

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over hoe de Pauselijke Geheimhoudingsplicht seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk mogelijk in de hand werkt

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over hoe de Pauselijke Geheimhoudingsplicht seksueel misbruik in de Rooms Katholieke

Preventieve handhaving in het bestuursrecht

Vragen van het lid Groothuizen (D66) a

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het functioneren van het gezagsregister

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) over het functione

De benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

2019Z09088 Vragen van het lid Groothuizen (

Het bericht dat de dodenherdenking in Vught is verstoord door gejoel en geroep van de PI Vught

2019Z09050 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de dodenherdenki

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het rapport ‘Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief’ van de Nationale ombudsman

In antwoord op uw brief van 13 februari 2019 deel ik u mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee dat de schriftelijke vragen van het Lid Raemakers (D66)

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het belemmeren van de vrije advocatenkeuze door rechtsbijstandsverzekeraars

In antwoord op uw brief van 7 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake het belemmeren van de vrije advocatenkeuze door rechtsbijstandsv

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de werkwijze en prijsafspraken van rechtsbijstandsverzekeraars en de gevolgen voor de kwaliteit

In antwoord op uw brief van 7 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake de werkwijze en prijsafspraken van rechtsbijstandsverzekeraars e

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over een betalingsherinnering door overheden

In antwoord op uw brief van 3 december 2018 deel ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de diensten van rechtsbijstandsverzekeraars

In antwoord op uw brief van 6 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) inzake de diensten van rechtsbijstandsverzekeraars, worden beantwoord zoa

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Nispen over de aanbesteding van het CJIB

In antwoord op uw brief van 12 april 2019 deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid worde

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over wifitracking

In antwoord op uw brief van 21 maart 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) over wifitracking worden beantwoord zoals aangegeven in de bijla

De berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

2019Z08636 Vragen van het leden Tielen, Van Wijngaarden en Laan-Geselschap (allen VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming

Het bericht dat jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen niet worden behandeld

2019Z08634 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming ov

De pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

2019Z08308 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de pilot van Legal Guard en de overee

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Alkaya over het bericht dat Facebook weigert geld terug te betalen bij aankopen die op haar platform zijn gedaan door minderjarigen

In antwoord op uw brief van 24 januari 2019, nr. 2019Z01171, deel ik u mede dat de vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) van uw Kamer over het bericht dat Facebook weig

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat kinderen in Nederland nog steeds kunnen gokken in videogames

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Nispen over het bericht dat kinderen in Nederland nog steeds kunnen gokken in videogames

Het bericht ‘Omstreden kliniek opnieuw in de fout met verlof patiënten’

2019Z08237 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Omstreden kliniek opnieuw in de fout met

Het bericht ‘Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast’

2019Z07789 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA), Van Nispen (SP), Buitenweg (GroenLinks), Groothuizen (D66), Kuiken (PvdA) en Van Wijngaarden

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van het budget

In antwoord op uw brief van 22 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid va

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de terugkeer van gedetineerden naar de Pointe Blanchegevangenis op Sint Maarten

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Buitenweg (Groenlinks) van uw Kamer over de terugkeer van gedetineerden naar de Pointe Blan

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over illegale gokzuilen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) over illegale gokzuilen (2019Z04105; ingez

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het werkbezoek van de minister in België bij vrederechters

In antwoord op uw brief van 3 april 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het werkbezoek van de minister in België bij vrederechters, worde

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Kuiken over een zwartboek waaruit blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed afhandelen

In antwoord op uw brief van 26 maart 2019, nr. 2019Z05835, deel ik u, mede namens de minister van Financiën, mede dat de vragen van de leden Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) van uw K

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de start van de pilot consumentenzaken met Legal Guard

In antwoord op uw brief van 4 maart 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), over de start van de pilot consumentenzaken met LegalGuard, worden bea

Het bericht ‘Tien jaar cel en tbs voor doodsteken therapeut tbs-kliniek Kijvelanden’

2019Z07614 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht

Het bericht ‘Gratis wonen. Als je mee laat kijken in je bed’

2019Z07606 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Kerstens over onveiligheid in woonzorginstellingen

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ku

Antwoord op vragen van de leden Moorlag, Kuiken en Gijs van Dijk over de gevolgen van het faillissement van Intertoys

In antwoord op uw brief van 25 februari 2019, nr. 2019Z03764, deel ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede dat de vragen van de leden Moorlag, Kuiken e

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de blog ‘Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig’

In antwoord op uw brief van 18 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake de blog 'Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooi

Advocaten die de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd

2019Z06849 Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over advocaten die de toegan

Het werkbezoek van de minister in België bij vrederechters

2019Z06593 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het werkbezoek van de min

Het bericht ‘Medische gegevens duizenden Nederlanders verplaatst naar Google: 'Riskant'’

2019Z06460 Vragen van de leden Verhoeven en Raemakers (beiden D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg en Sport over het bericht

Inning van alimentatie

2019Z05991 Vragen van de leden De Lange, Van Gent (beiden VVD) en Peters (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zake

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse jeugdzorginstelling

In antwoord op uw brief van 15 februari 2019 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuws

Het bericht dat kinderen in Nederland nog steeds kunnen gokken in videogames

2019Z05662 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat kinderen in Nederland nog steeds kunnen g

Het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlopen’

2019Z05664 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Ongeloof

Het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van het budget

2019Z05673 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van

Intimidatie door een incassobureau

2019Z05670 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over intimidati

Wifitracking

2019Z05552 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over wifitracking. (ingezonden 21 maart 2019) 1

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over levenslang gestraften

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het Kamerlid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over levenslang gestraften. Deze vrag

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

In antwoord op uw brief van 8 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over de rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proce

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Buitenweg over collectief beheer bij Video on Demand

In antwoord op uw brief van 21 december 2018, nr. 2018z24661, deel ik u mede dat de vragen van de leden Kwint (SP) en Buitenweg (GroenLinks) van uw Kamer over collectief beheer bij vi

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen zak staken

Antwoorden Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat not

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Kuiken over het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

In antwoord op uw brieven van 21 februari en 25 februari 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) inzake het bericht ‘Notarissen s

Het bericht dat marktwerking voor gerechtsdeurwaarders te ver is doorgeslagen

2019Z05304 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de toestand in Justitieel Medisch Centrum Scheveningen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) van uw Kamer over de toestand in Justitieel Medisch Centrum Scheveni

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over nieuwe misstanden in het Gevangenisziekenhuis te Scheveningen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) van uw Kamer over nieuwe misstanden in het Gevangenisziekenhuis te Scheveni

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht 'Feest in de bajes'

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht ‘Feest in de bajes’

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Alkaya over het bericht dat Facebook tieners betaalde om hen te kunnen bespioneren

In antwoord op uw brief van 31 januari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) over het bericht dat Facebook tieners betaalde om

De diensten van rechtsbijstandsverzekeraars

2019Z04277 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de diensten van rechtsbijstandsverzekeraars (ingezonden 6 maart 2019)

De terugkeer van gedetineerden naar de Pointe Blanchegevangenis op Sint Maarten

2019Z04278 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over de terugkeer van gedetineerden naar de Pointe Blanchegev

Illegale gokzuilen

2019Z04105 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister voor Rechtsbescherming over illegale gokzuilen. (ingezonden 5 maart 2019)

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeringen kunnen afsluiten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het Kamerlid Van Nispen (SP) over het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeri

De harde kritiek vanuit de rechtspraak op het beleid waardoor het vertrouwen in en het gezag van de rechtspraak ondermijnd wordt

2019Z03788 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de harde kritiek vanuit de rechtspraak op het beleid waardoor het

Het bericht ‘het verhaal van Lisa’ en het bericht dat de afhandeling van een artikel 12-zaak niet juist zou zijn geweest

2019Z03766 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘het verhaal van Lisa’ en het bericht dat de afhand

Het bericht dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zou willen om vaker met criminelen deals en afspraken te maken in grote strafzaken

2019Z03670 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht dat het openbaar min

Het bericht ‘Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor mijn kind'

2019Z03537 Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor mijn

Het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

2019Z03535 Vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming

Onveiligheid in woonzorginstellingen

2019Z03534 Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onv

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Deskundigen adviseren jeugd-tbs voor verdachte (19) geruchtmakende verkrachtingszaak De Esch’

Hierbij zend ik u de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Deskundigen adviseren jeu

De blog ‘Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig’

2019Z03127 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de blog ‘Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nod

De eindeloze strijd voor een schadevergoeding via de rechtsbijstandsverzekering

2019Z02794 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de eindeloze strijd voor een schadevergoeding via de rechtsbijs

Het rapport ‘Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief’ van de Nationale ombudsman

2019Z02807 Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

In antwoord op uw brief van 14 december 2018 deel ik u mee, dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Ploumen (PvdA) over het een beroep moeten doen op het eigen risico bij h

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

In antwoord op uw brief van 3 december 2018 deel ik u (mede namens de minister van Justitie en Veiligheid) mee, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispe

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Veel gedetineerden gaan in de cel door met drugshandel, smokkel of afpersing’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) van uw Kamer over het bericht ‘Veel gedetineerden gaan in de cel door m

Het bericht ‘Geen kinderen meer in de isoleercel? Niet haalbaar, zeggen instellingen’

2019Z02472 Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor

Levenslang gestraften

2019Z02390 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over levenslang gestraften.

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten

In antwoord op uw brief van 5 februari 2019, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakke

De teveel betaalde belasting over de SBF-verlofuitkering door oud-gevangenispersoneel

2019Z02171 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Rechtsbescherming over de teve

Het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten

2019Z02041 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten

Het bericht ‘Deskundigen adviseren jeugd-tbs voor verdachte (19) geruchtmakende verkrachtingszaak De Esch’

2019Z02021 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Deskundigen adviseren jeugd-tbs voor verdachte (19

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag

In antwoord op de vragen van het lid Groothuizen (D66) van uw Kamer over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag (ingezonden 18 december 2

Het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeringen kunnen afsluiten

2019Z01617 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks

De toestand in Justitieel Medisch Centrum Scheveningen

2019Z01611 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over de toestand in Justitieel Medisch Centrum Scheveningen (i

Nieuwe misstanden in het Gevangenisziekenhuis te Scheveningen

2019Z01612 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over nieuwe misstanden in het Gevangenisziekenhuis te Scheveningen.(

Het bericht dat Facebook weigert geld terug te betalen bij aankopen die op haar platform gedaan zijn door minderjarige kinderen

2019Z01171 Vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat Facebook weigert geld terug te

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de vervolgstappen omtrent bevallen onder pseudoniem

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de vervolgstappen omtrent bevallen onder pseudoniem.

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de berichten inzake Bekir A. de vermoedelijke moordenaar van een 16-jarig meisje

In antwoord op uw brief van 21 december 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over de berichten inzake Be

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie

In antwoord op uw brief van 7 december 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie word

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de staat van het notariaat

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescher

Incassobonussen van deurwaarders voor grote klanten

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van N

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Buitenweg over het bericht dat 20 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer ziet

Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de minister v

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

In antwoord op uw brief van 28 november 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid van Nispen (SP) over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raa

Het bericht dat radicale haatlectuur volop voor handen is in de PI Vught

2019Z00071 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat radicale haatlectuur volop voor handen is

Collectief beheer bij Video on Demand

2018Z24661 Vragen van de leden Kwint (SP) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over collectief beheer bij Video on Demand (in

Het bericht ‘Veel gedetineerden gaan in de cel door met drugshandel, smokkel of afpersing’

2018Z24298 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Veel gedetineerden

De vervolgstappen omtrent bevallen onder pseudoniem

2018Z24104 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de vervolgstappen omtrent bevallen on

Het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag

2018Z24098 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met

Het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’

2018Z23872 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Vrouw

Het bericht ‘Wantrouwen: het verkeerde uitgangspunt’

Vragen van de leden ArnoRutte en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister voor Medische Zorg en de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Wantrouwen: het verkeerde uitgangsp

De bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project bij het vergelijken van rechtsstelsels

2018Z23721 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de bruikbaarheid van de cijfers v

Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Yesilgöz-Zegerius over het inschrijven bij de gemeente Amsterdam

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Van Gent en Yeşilgöz-Zegerius (beide VVD) over het inschrijven bij de gemeente Amsterdam. D

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen.

Eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie

2018Z23263 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie (in

De staat van het notariaat

2018Z22897 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de staat van het notariaat (ingezonden 4 december 2018)

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Tbs'er verdacht van

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht de opening van nog een vondelingenkamer in Nederland

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Bergkamp (D66) over het openen van nog een vondelingenkamer

Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

2018Z22779 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van he

Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

2018Z22369 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voo

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht van de FNV dat de gevarentoelage voor het personeel van de Extra Beveiligde Inrichtingen (

Antwoord op vragen van het lid Krol over de coldcase kalender 2018

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Krol (50PLUS) over de coldcase kalender 2018 (ingezonden

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht 'Rechters te makkelijk

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de gehanteerde leeftijdsgrens voor aspirant-adoptieouders

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Bergkamp (D66) over de gehanteerde leeftijdsgrens voor as

Het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap

2018Z22055 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg over het advies van het Zorginstituut Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak en de te hoge werkdruk

2018Z21036 Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat bezorgde rechters de nood

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over lagere griffierechten voor het midden- en kleinbedrijf

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP over lagere griffierechten voor het midden-

Het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft

2018Z21170 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk

Straffen en belonen in de jeugdzorg

2018Z21022 Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming

Het mogelijk maken van hoogtechnologisch draagmoederschap voor paren van gelijke geslacht

2018Z21024 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg over het mogelijk maken van hoogtechnologisch

Het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak en de te hoge werkdruk

2018Z21036 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de fi

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over drugsfeest in Justitieel Complex Zaanstad

2018Z18302 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over drugsfeest in Justitieel Complex Zaanstad (ingezonden 12

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Drugsfeest in gevangenis Zaanstad'

2018Z18303 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Drugsfeest in gevangenis Zaanstad' (ingezonden 12

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over chaotische toestanden bij gevangenissen vanwege de op handen zijnde sluiting van vier inrichtingen

2018Z18411 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over chaotische toestanden bij gevangenissen vanwege de op handen zijnde

Antwoord op vragen van het lid Hiddema over mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Hiddema (FvD) over mogelijke betut

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de politieverhoren en een mogelijke gerechtelijke dwaling in de Arnhemse Villamoord

2018Z16517 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsb

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

In antwoord op uw bericht van 3 oktober 2018, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) inzake het bericht over het verspreiden van een filmpje over een co

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over eerdere witwaspraktijken van ING

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Alkaya en Van Nispen (beiden SP) over eerde

Een boekhoudkundige truc om aan openbaarmaking van de jaarrekening te ontkomen

2018Z19940 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming over een boek

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

a2018Z19937 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdac

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Buitenweg over het bericht ‘bedrijven die DNA-materiaal van hun cliënten met anderen delen’

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over bedrijven die DNA-materiaal

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Tbs’er verdacht van verkrachting medewerkster'

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Tbs'er verdacht van ve

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Staat wil deal met Volkert van der Graaf'

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Staat

Antwoord op vragen van het lid Krol over de regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

Vragen van lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over de regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Alkaya over het bericht dat Facebook telefoonnummers gebruikt voor advertentiedoeleinden

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) over het bericht dat Fa

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat advocaten Dekker ‘klassenjustitie’ verwijt

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat advocaten Dekker ‘klassenjustitie

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over vrijwilligerswerk met gedetineerden en ex-gedetineerden

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over vrijwilligerswerk met gedetineerden en

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Azmani over het bericht ‘Verblijfsvergunning brengt verantwoordelijkheid met zich mee’

Vragen van de leden Van Oosten en Azmani (beiden VVD) aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het berich

Het bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt’

2018Z19064 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt’ (ingezonden 23 okt

Het inschrijven bij de gemeente Amsterdam

Vragen van de leden Van Gent en Yeşilgöz-

Het bericht dat advocaten Dekker ‘klassenjustitie’ verwijt

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbes

Lagere griffierechten voor het midden- en kleinbedrijf

2018Z18617 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over lagere griffierechten voor het midden- en kleinbedrijf (ingezonden

Het gebruik van SyRI in Capelle aan den IJssel

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) a

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Ronnes en Van Dam over het bericht ‘Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren’

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van der Molen, Ronnes en Van Dam (allen CDA) Kenmerk 2018Z14183

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Drie jaar cel en tbs voor verkrachtende verlof-tbs’er’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Drie jaar cel en tbs

Het bericht ‘Drugsfeest in gevangenis Zaanstad'

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan d

Drugsfeest in Justitieel Complex Zaanstad

Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister voor Rechts

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat 'de naam van de kerk boven het welzijn van de mens komt'

AH 209 2018Z14938 Antwoord van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 9 oktober 2018) Zie ook Aanhangsel Handelingen, ver

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast’

Antwoorden op vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘On

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de brandbrief van rechters en officieren van Justitie

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de brandbrief van rechters en officie

De coldcase kalender 2018

2018Z17865 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over de coldcase kalender 2018 (ingezonden 8 oktober 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over courtsiding en matchfixing in het tennis

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het verspreiden van een filmpje over een

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand

Antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over het filmpje op

Antwoord op vragen van het lid Hiddema over het aandeel van de asieladvocatuur binnen de gefinancierde rechtshulp

2018Z15886 Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretar

Antwoord op vragen van het lid Krol over de leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Krol (50PLUS) over de leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een onderzoek van de Kinderombudsman naar vervangende jeugddetentie

Antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over een onderzoek van de Kinderombudsman naar vervangende jeugddet

Het bericht dat Facebook telefoonnummers gebruikt voor advertentiedoeleinden.

2018Z17146 Vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat Facebook telefoonnummers gebruikt

Vrijwilligerswerk met gedetineerden en ex-gedetineerden

2018Z17010 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over vrijwilligerswerk met gedetineerden en ex-gedetineerden. (ingezonde

Het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd

2018Z16883 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Van der Molen over het bericht ‘Staat aansprakelijk voor uitlatingen bewindspersoon over downloaden uit illegale bron’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Van Dam en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht

De politieverhoren en een mogelijke gerechtelijke dwaling in de Arnhemse Villamoord

2018Z16517 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de politieverhoren en een mogeli

De leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel

2018Z16415 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over de leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel (ingezonden 20 se

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht dat honderden advocaten de

Witwaspraktijken van ING

2018Z16181 Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17

De brandbrief van rechters en officieren van Justitie

2018Z16178 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de brandbrief van rechters en officieren van Justitie (ingezonden 1

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Koopmans (VVD) over het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Woede over nieuwe kans voor enkelbandknipper’

Antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Woede over nieuwe kans

Het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast'

2018Z15631 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer

Het bericht ‘Staat aansprakelijk voor uitlatingen bewindspersoon over downloaden uit illegale bron’

2018Z15628 Vragen van de leden Van Dam en Van der Molen (beiden CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Staat aansprakelij

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat gevangenispersoneel alarm slaat over een plan om gevangenen veel meer zelf te laten regelen via tablets

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht dat gevangenispersoneel alarm slaat over een plan

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Wiersma over het bericht van RTL Nieuws dat tientallen criminelen een uitkering ontvangen ondanks een openstaande celstraf

2018Z14670 Vragen van de leden Van Oosten en Wiersma (beiden VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Sociale Zaken en Werkge

Bedrijven die DNA-materiaal van hun cliënten met anderen delen

2018Z15301 Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over bedrijven die DNA-materiaal van hun cliënt

Het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'

2018Z14956 Vragen van de leden Özütok, Van Ojik en Buitenweg (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over het

Het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

2018Z14931 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand

Vragen van de leden Kuiken en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Minist

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën over

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Van Nispen over het bericht ‘Toenemende agressie tegen gevangenispersoneel’

Antwoorden Kamervragen van de leden Buitenweg (GroenLinks) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over toenemende

Antwoord op vragen van de leden Markuszower, De Roon en Agema over het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël

Antwoorden van de ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vragen van de leden Markuszower, De

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het tekortschietende toezicht op deurwaarders

Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het tekortschietende toezi

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de regulering van rechtsbijstandverzekeringen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Groothuizen (D66) over de regulering van rechtsbijstandve

Het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van Toorenburg (CDA) aan d

Het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd’

2018Z13916 Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is v

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt

AH 2731 2018Z10844 Antwoord van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 11 juli 2018)

Het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël

2018Z13733 Vragen van de leden Markuszower, De Roon en Agema (allen PVV) aan de ministers voor Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en van Volksgezon

Toenemende agressie tegen gevangenispersoneel

Vragen van de leden Buitenweg (GroenLinks)

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat FNV nu snel extra geld eist voor veiligheid cipiers

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat FNV nu snel extra geld

De onverenigbaarheid van het ambt van rechter en het Kamerlidmaatschap

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de

Het tekortschietende toezicht op deurwaarders

Vragen van de leden Van Nispen en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het

De inning van auteursrechten door collectieve beheersorganisaties

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de inning van auteursrechte

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over schuldenaars onder schrikbewind

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Van Nispen (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Social

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat er toch medische dossiers zoek zijn geweest in het gevangenisziekenhuis

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat er toch medis

Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Het no cure no

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Van Toorenburg over de uitzending ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’

Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Van Toorenburg (CDA) aan de Minister voor Rechtsbescher

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Zus vermoorde Nadia terug bij af na tbs-draai’

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Zus vermoorde

Het bericht de opening van nog een vondelingenkamer in Nederland

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Rechtsbescherming over het bericht de opening van nog

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht ‘Twintigers en dertigers trouwen minder”

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Twintigers en de

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Proefverlof ophanden voor vader die zijn zes kinderen de dood injoeg’

Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het beric

Het mogelijk gebruik van Chroom-6 in de PI Ter Apel

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het mogelijk gebruik van Chroo

Het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat twee derde van 1

Het bericht ‘Zus vermoorde Nadia terug bij af na tbs-draai’

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Zus vermoorde

Het bericht dat er veiligheidsproblemen zouden zijn in de penitentiaire inrichting te Alphen aan de Rijn

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat er veiligheid

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht ‘Populaire games overtreden gokregels’

Vragen van het Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris vo

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het manifest van de Vereniging

Het verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verstrekken van een kopie

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Gegevens miljoene

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over gebrekkige veiligheid in gevangenissen door bezuinigingen

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over gebrekkige veiligheid in gevan

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Financi

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over privacyschendingen door Facebook

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en voor Basis

De uitzending: ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’

Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Van Toorenburg (CDA) aan de Minister voor Rechtsbeschermi

Het bericht dat er toch medische dossiers zijn zoekgeraakt in het gevangenisziekenhuis

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat er toch medisc

Het bericht ‘Gedetineerde ontsnapt tijdens vervoer naar andere gevangenis in Grave’

2018Z08986 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Gedetineerde ontsnapt tijdens vervoer naar andere gevangenis in Grave» (ingezonden

Het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

2018Z08851 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverl

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél’

2073 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél» (ingezonden 30 m

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het verslag schriftelijk overleg inzake het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamre

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het afnemen van bloed van een overleden potentieel verdachte

Antwoorden Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het afnemen van bloed van een overleden p

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de tv-uitzending van Kassa waaruit bleek dat ex-gedetineerden moeilijk een schadeverzekering af kunnen sluiten

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de tv-uitzending van Kassa waaruit bleek dat ex-gedetineerden moeilijk een schad

De behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie

2018Z08466 Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over de behandeling van klokkenluider Roelie Post door de

Het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

2018Z08414 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens» (ingezonden 8 mei 2018). Vraag 1

Het bericht ‘Jouw medicijnen worden straks misschien wel door een drone gebracht’

2018Z08368 Vragen van de leden Koopmans en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «J

Het bericht ‘Proefverlof ophanden voor vader die zijn zes kinderen de dood injoeg.’

2018Z08205 Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Proefverlof ophanden voor vader die zijn zes kinderen de dood injoeg»

De berichten "Aanrander nog hier" en "Doodsbang voor het monster uit Hoorn."

2018Z08135 Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de Minister van Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten «Aanrander nog hier» en «

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus misbruik van procesrecht’

het lid Van Oosten (VVD) over het bericht 'Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus

Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) over het bericht ‘Spreekuur

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

2018Z06702 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over initiatieven voo

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelb

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Veroordeelde knipt enkelband door en vlucht’

Antwoorden Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Veroordeelde knipt enkelband door en vlucht’ (2018Z06

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘De rechtspraak moet een slag maken naar etnische diversiteit’

1925 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «De rechtspraak moet een slag maken naar etnische diversiteit» (ingezonden 29 maart 2018).

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het tekortschietende toezicht op malafide bewindvoerders

AH 1926 2018Z05361 Antwoord van minister Dekker (Rechtsbescherming) mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 25 april 2018) Zie ook Aanh

Het bericht ‘Populaire games overtreden gokregels’

2018Z07622 Vragen van het Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Populaire game

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht “Makkelijk om aan drugs en kinderporno te komen”

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht “Makkelijk om aan drugs en kinderporno te komen” (ingezonden op 16 maart 2018, nr

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat “de beveiliging in tbs-kliniek Van der Hoeven te wensen overlaat”

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht dat “de beveiliging in tbs-kliniek Van der Hoeven te wensen overlaat” (ingezonden

Het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’

2018Z07538 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes» (ingezonden 20 april 2018). Vraa

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over E-Court

1802 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over e-Court (ingezonden 18 januari 2018). Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbesc

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Pia Dijkstra over het bericht ‘Robotrechter e-Court is een groot en niet-transparant zwart gat?’

1803 Vragen van de leden Groothuizen en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Robotrechter e-Court is een groot en

Het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

2018Z07148 Vragen van de leden Van Nispen (SP), Van Oosten (VVD) en Van Toorenburg (CDA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentat

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

1806 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ingezonden 4 april 2018). Antwoord van

Het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan

2018Z07025 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan

Het bericht dat de versoberde detentieomgeving een succesvolle resocialisatie in de weg staat

2018Z06938 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de versoberde detentieomgeving een succesvolle resocialisatie in de weg staat (ingezonden

De ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

2018Z06855 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkelin

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over het bericht dat de Noorse gevangenen verdwijnen uit Veenhuizen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) over het bericht dat de Noorse gevangenen verdwijnen uit Veenhuizen (ingezonden 2 maart

Het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een politie-advocaat en de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand

2018Z06696 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een politie-advocaat en de bezuiniginge

Initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

2018Z06702 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt (ingezonden 11 april 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘Veluwe staat model bij aanpak criminelen’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Groothuizen (D66) over het bericht ‘Veluwe staat model bij aanpak criminelen.’ (ingezonden 12 maart 2018, nr. 2018Z0

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over seksueel misbruik tijdens de tantramassage

2018Z04932 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over seksueel misbruik tijdens de tantramassage (ingediend op

Het bericht ‘Veroordeelde knipt enkelband door en vlucht’

2018Z06490 Vragen van het lid Markuszower (PVV-fractie) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Veroordeelde knipt enkelband door en vlucht’ (ingezonden 9 april 2018)

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

2018Z06269 Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolven

De herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

2018Z06097 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ingezonden 4 april 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de uitzending over homo-ontmoetingsplaatsen van ‘Undercover in Nederland’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Groothuizen (D66) over de uitzending over homo-ontmoetingsplaatsen van ‘Undercover in Nederland’ (ingezonden 13 febr

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ´Geruïneerd door het faillissement van iemand anders.’

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ´Geruïneerd door het faillissement van iemand anders.’ (ingezonden 30 januari 2018,

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat het gevangenisziekenhuis te Scheveningen zou knoeien met medicaties

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over het bericht dat het gevangenisziekenhuis te Scheveningen zou knoeien met medicaties. (ingezonden 9

Het bericht 'Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél’

2018Z05867 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél» (ingezonden 30 ma

De tv-uitzending van Kassa waaruit bleek dat ex-gedetineerden moeilijk een schadeverzekering af kunnen sluiten

2018Z05763 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de tv-uitzending van Kassa waaruit bleek dat ex-gedetineerden moeilijk een schadeverzekering af kun

Het tekortschietende toezicht op malafide bewindvoerders

2018Z05361 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het tekortschietende toezicht o

Het bericht 'Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus misbruik van procesrecht’

2018Z05359 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging – recht op een eerlijk proce

Het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame» (ingezonden 22 maart 2018).

De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (ingezonden 22 maart 2018). Vraag

De uitzending van EenVandaag ‘Meer homogeweld en veel zaken komen niet bij Openbaar Ministerie terecht’

Vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de uitzending van EenVandaag «Meer homogeweld en veel zaken komen niet bij Openbaar Minister

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over arresten van de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak

1478 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over arresten van de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak (ingezonden 22 februari 2018). Antwoord van Minis

Het bericht ‘Makkelijk om aan drugs en kinderporno te komen’

2018Z04837 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Makkelijk om aan drugs en kinderporno te komen» (ingezonden 16 maart 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Wörsdörfer over de verhaalspositie van het MKB bij onbetwiste geldvorderingen

1446 Vragen van de leden Van Oosten en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de verhaalspositie van h

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over justitiële dwalingen

1418 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over justitiële dwalingen (ingezonden 17 januari 2018). Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming

Het bericht dat de beveiliging in TBS-kliniek Van der Hoeven te wensen overlaat

2018Z04425 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de beveiliging in tbs-kliniek Van der Hoeven te wensen overlaat (ingezonden 13 maart 2018

Het bericht «Veluwe staat model bij aanpak criminelen» (ingezonden 12 maart 2018).

2018Z04275 Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Veluwe staat model bij aanpak criminelen» (ingezonden 12 maart 2018). Vraag 1

Het bericht dat het gevangenisziekenhuis te Scheveningen zou knoeien met medicaties

2018Z04181 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat het gevangenisziekenhuis te Scheveningen zou knoeien met medicaties (ingezonden 9 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over een veroordeelde pedofiel die in detentie een boek over zijn slachtoffer kon schrijven

Antwoorden Kamervragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over een veroordeelde pedofiel die in detentie een boek over zijn slachtoffer kon schrijven (ingezonden 22

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Bajesbewaker bedreigd'

1319 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Bajesbewaker bedreigd» (ingezonden 2 februari 2018). Antwoord van Minister Dekker (Rechts

Het bericht dat de Noorse gevangenen verdwijnen uit Veenhuizen

2018Z03649 Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de Noorse gevangenen verdwijnen uit Veenhuizen (ingezonden 2 maart 2018)

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over gestolen data van Übergebruikers

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over gestolen data van Übergebruikers (ingezonden 15 december 2017, nr. kenmerk 2017Z18192)

Arresten van de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak

2018Z03231 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over arresten van de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak (ingezonden 22 februari 2018). Vraag 1

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven

1218 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over een voor aanranding veroordeelde trainer die toch coach kon blijven (ingezonden 30 n

Antwoord op vragen van het lid Krol over het bericht 'Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed gedrag'

1219 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed gedrag» (ingezonden 11 december 2017). A

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Kinderlokker krijgt weer tbs en een celstraf’

Antwoorden Kamervragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het opnieuw toekennen van tbs en een celstraf aan Jack S. (ingezonden 13 december 2017; 2017Z17

Het bericht ‘Bajesbewaker bedreigd’

2018Z01770 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Bajesbewaker bedreigd» (ingezonden 2 februari 2018). Vraag 1 Heeft u kennis

Het bericht dat FNV nu snel extra geld eist voor veiligheid cipiers

2018Z01767 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat FNV nu snel extra geld eist voor veiligheid cipiers (ingezonden 2 februari 2018).

Het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een politie-advocaat en de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand

2018Z01388 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het contrast tussen de torenhoge toegewezen declaratie van een politie-advo

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch over het bericht ‘Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico’

Vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

2017Z18351 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’ (

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Van Oosten (VVD) over de controle op drank- cq. drugsgebruik bij de overleden veroorzaker van een gruwelijk ongeval. (ingezonden 27 november 2017, 2017Z16312) Vraa

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Van Oosten (VVD) over de controle op drank- cq. drugsgebruik bij de overleden veroorzaker van een gruweli

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het boek over de herzieningszaak Baybasin

2017Z18845 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het boek over de herzieningszaak Baybasin (ingezonden 22 december 2017) 1 Ken

Het bericht ‘Robotrechter e-Court is een groot en niet-transparant zwart gat?’

2018Z00881 Vragen van de leden Groothuizen en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Robotrechter e-Court is een gr

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Van Nispen (SP) over het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’ (ingezonden 1 december 201

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het bericht ‘Incasso-oplichting blijft ongemoeid’

Antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over

Het opleggen van bestuursverboden

2018Z00714 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het opleggen van bestuursverboden (ingezonden 19 januari 2018) 1 Kent u het dossier 'Rog

E-Court

2018Z00609 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over e-Court (ingezonden 18 januari 2018). Vraag 1 Wat is uw algemene

Justitiële dwalingen

2018Z00499 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over justitiële dwalingen (ingezonden 17 januari 2018). Vraag 1 Wat is uw reactie op de aanbevelin

Het bericht ‘Henk Kuipers begint eigen videorubriek: Vraag het Henk’

2018Z00309 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Henk Kuipers begint eigen videorubriek: Vraag het Henk» (ingezonden

Achterstanden bij de digitalisering van de rechtspraak

2018Z00234 Vragen het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over achterstanden bij de digitalisering van de rechtspraak (ingezonden 12 januari 2018). Vraag 1 Bent u

Het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

2018Z00175 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (ingezonden 11 januar

De gevolgen van het mogelijke vertrek van de Noorse gevangenen uit Veenhuizen

2018Z00176 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de gevolgen van het mogelijke vertrek van de Noorse gevangenen uit Veenhuizen (ingezonden 11 januari 2018

De strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen

2018Z00164 Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de strijd tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen (ingezonden 11 janua

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over naming and shaming op internet

Antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over naming and shaming op internet (2017Z16205)

het artikel ‘Gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs’

2018Z00024 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Koopmans (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over het artikel ‘Ge

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de incidentmeldingen rond de verloven van criminelen

789 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de incidentmeldingen over de verloven van criminelen (ingezonden 20 december 2017). Antwoord van Minister

Het boek over de herzieningszaak Baybasin

2017Z18845 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het boek over de herzieningszaak Baybasin (ingezonden 22 december 2017). Vraag 1 Kent

Een veroordeelde pedofiel die in detentie een boek over zijn slachtoffer kon schrijven

2017Z18848 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over een veroordeelde pedofiel die in detentie een boek over zijn slachtoffer kon schrijven (ingezonden 22 decem

Antwoord op vragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders over de berichtgeving inzake een Brabantse islamgeleerde die geen straf krijgt voor het verkrachten van zijn stiefkind vanwege dementie

Antwoorden Kamervragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over de berichten inzake een Brabantse islamgeleerde die geen straf krijgt

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Nispen over het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook

Antwoorden Kamervragen van de Minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van de leden Hijink en Van Nispen (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat bedr

De incidentmeldingen over de verloven van criminelen

2017Z18491 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de incidentmeldingen over de verloven van criminelen (ingezonden 20 december 2017)

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de zorg voor kinderen van ouders in detentie

Antwoorden Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de zorg voor kinderen van ouders in detentie. (ingezonden 10 november 2017, 2017Z15115)

Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

2017Z18351 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’ (i

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat cipiers ziek van angst zouden zijn door onveilige situaties in de gevangenissen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over cipiers die ziek van angst zouden zijn door onveilige situaties in de gevangenissen (inge

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het mogelijke kansspelkarakter van zogenoemde ‘lootboxes’ in videospellen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over het mogelijke kansspelkarakter van zogenoemde 'lootboxes' in videospellen (ingezonden 17

Gestolen data van Übergebruikers

2017Z18192 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over gestolen data van Übergebruikers (ingezonden 15 december 2017) 1 Kent u het bericht “D

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over misstanden in het gevangenisziekenhuis te Scheveningen

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over misstanden in het gevangenisziekenhuis te Scheveningen (ingezonden 2 november 2017, 2017Z14591)

Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over de mogelijkheid tot het opleggen van tbs bij weigerachtige verdachten

Antwoorden Kamervragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de mogelijkheid tot het opleggen van tbs bij weigerachtige verdachten (ingezonden 17 oktober 201

Het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico'

2017Z18007 Vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Kwetsbaarheid voo

Het bericht ‘Kinderlokker krijgt wéér tbs en een celstraf’

2017Z17862 Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Kinderlokker krijgt wéér tbs en een celstraf’ (ingezonden 13 december 2017)

Het bericht 'Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed gedrag'

2017Z17582 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht 'Verdachte verpleeghuismoord had verklaring van goed gedrag' (ingezonden 11 december 2017)

De berichten inzake een Brabantse islamgeleerde die geen straf krijgt voor het verkrachten van zijn stiefkind vanwege dementie

2017Z17220 Vragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de berichten inzake een Brabantse islamgeleerde die geen straf krijgt voor h

Vrijspraak van de heer Poch in Argentinië

2017Z16891 Vragen van de leden Ten Broeke en Van Oosten (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over vrijspraak van de heer Poch in Argentinië (ingezonden 1

De zaak Julio Poch

2017Z16888 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de zaak Julio Poch (ingezonden 1 december 2017) 1 Kent u het bericht 'Oud-

De vrijspraak van Julio Poch

2017Z16890 Vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over de vrijspraak van Julio Poch (ingezonden 1 de

Het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’

2017Z16882 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’ (ingezonden 1 december 2017)

Antwoord op vragen van het lid Voortman over het bericht ‘Incassobureaus kopen schulden op om ze daarna met harde hand te innen’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Voortman (GroenLinks) over het bericht ‘Incassobureaus kopen schulden op om ze daarna met harde hand te innen’. (inge

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de samenloop tussen een internationale kinderontvoering en een lopende strafzaak

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) over de samenloop tussen een internationale kinderontvoering en een lopende strafzaak (ingezon

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Nispen over de achterstanden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op schriftelijke vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) over de achterstanden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ingezonden 3 no

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over mediation in het strafrecht

2017Z15660 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over mediation in het strafrecht (ingezonden 17 november 2017). Vraag 1 Kent u het bericht «D

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde (2017Z13664). Vraag 1 Bent u

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over een droneverbod vanwege privacy

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, op de schriftelijke vragen van het lid Koopmans (VVD) over een droneverbod vanwege privacy (

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Vader gedode Sandra uit Enschede vindt het onverteerbaar: dader mag op verlof'

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Markuszower (PVV) over het bericht ‘Vader gedode Sandra uit Enschede vindt het onverteerbaar: dader mag op verlof’. (

Antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Aboutaleb laat ‘kindercasino’ ongemoeid’

2017Z13513 Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Aboutaleb laat ‘kindercasino’ ongemoeid’ (ingezonden 10 oktober 2017)

Mediation in het strafrecht

2017Z15660 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over mediation in het strafrecht (ingezonden 17 november 2017). Vraag 1 Kent u

Het mogelijke kansspelkarakter van zogenoemde 'lootboxes' in videospellen

2017Z15661 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het mogelijke kansspelkarakter van zogenoemde «lootboxes» in videospellen. (ingezonden 17 november 2017)

De zorg voor kinderen van ouders in detentie

2017Z15115 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de zorg voor kinderen van ouders in detentie. (ingezonden 10 november 2017) 1

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Dementie vaak niet herkend: opeens was moeder getrouwd en waren zij onterfd'

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Van Dam (CDA) over het bericht ‘Dementie vaak niet herkend: opeens was moeder getrouwd en waren zij onterfd’. (ingezo

Het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook

2017Z15017 Vragen van de leden Hijink en Van Nispen (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook. (ingezonden 9 nov

Het bericht dat cipiers ziek van angst zouden zijn door onveilige situaties in de gevangenissen

2017Z14834 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat cipiers ziek van angst zouden zijn door onveilige situaties in de gevangenissen. (ingezond

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over rehabilitatie bij onterechte jeugdbeschermingsmaatregelen

Antwoorden Kamervragen van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beide D66) over rehabilitatie bij onterechte jeugdbeschermingsmaatregelen (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Van Dam, Van Oosten, Groothuizen en Segers over het bericht ‘Grote strafzaken verhuizen van rechtbank Almelo naar Zwolle’

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Van Dam (CDA), van Oosten (VVD), Groothuizen (D66) en Segers (ChristenUnie) over het bericht ‘Grote strafzaken verhuiz

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het helpen van slachtoffers van kinderporno

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op de vragen van het lid Kuiken (PvdA)over het helpen van slachtoffers van kinderporno (ingezonden 28 september 2017, nr. 2017Z12845)

De achterstanden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant

2017Z14687 Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de achterstanden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ingezonden 3 november 2017)

Misstanden in het gevangenisziekenhuis te Scheveningen

2017Z14591 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over misstanden in het gevangenisziekenhuis te Scheveningen. (ingezonden 2 november 2017)

De samenloop tussen een internationale kinderontvoering en een lopende strafzaak

2017Z14355 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de samenloop tussen een internationale kinderontvoering en een lopende strafzaak (ingezonden 27 oktober 20

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen