Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de provincie Utrecht meebetaalt aan campagnes

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over het bericht dat de provincie Utrecht meebetaalt aan campagnes. Deze vr

Antwoord op vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van Dam over het bericht ‘Bunker van nazikopstuk uit foute handen houden’

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld door de leden Geluk-Poortvliet en Van Dam (beiden CDA) aan de staats

Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Middendorp over de bunker Seyss Inquart

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Aartsen en Middendorp (beiden VVD) over de

Het bericht dat de provincie Utrecht meebetaalt aan campagnes

2019Z10122 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de provincie Utrecht meebetaalt

Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Koopmans over het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland

AH 2723 2019Z09597   Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens d

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht 'Domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen'

    Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) (zoals ingezonden op 16 april 2019 met kenmerk 2019Z07799) o

Antwoord op vragen van het lid Kops over gasloze sociale huurwoningen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Kops (PVV) over gasloze sociale huurwoningen met kenmerk 2019Z08976, ingezonden op 2 mei 2019.     De mi

Antwoord op vragen van de leden Van den Bosch en Van der Molen over het dubbeldorp Spaarndam

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA) over het dubbeldorp Spaarndam. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoord op vragen van het lid Kops over het woningtekort

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van lid Kops (PVV) over het woningtekort. Deze vragen werden ingezonden op 30 april 2019, met kenmerk 2019Z08898.     De

Antwoord op vragen van het lid Van den Bosch over het bericht ‘Utrechtse ambtenaren moeten op multiculti-les’

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van den Bosch (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over he

Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over de ereplaats voor wetsovertreders bij de viering van Koningsdag

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die zijn gesteld door het lid Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ereplaats voor wetsovertreders bij

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Koerhuis over het bericht ‘Verplicht sparen voor onderhoud appartement’

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën de antwoorden op de gestelde vragen van de leden Lodders en Koerhuis (beiden VVD) over het bericht ‘Verplicht sparen voor

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Raak over het bericht dat buitenlandse bedrijven Europese partijen sponsoren

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen van de leden Leijten en Van Raak (beiden SP) over het bericht dat buitenlandse bedrijven Europese part

Antwoord op vragen van het lid Kops over tijdelijke huurcontracten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Kops (PVV) aan de over tijdelijke huurcontracten. Deze vragen zijn ingediend op 12 april 2019, met kenmerk 2019Z07619.  

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het bericht ‘Tijdelijk huurcontract zit steeds meer huurder dwars’

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) over het bericht ‘Tijdelijk huurcontract zit steeds meer huurder dwars’, met kenmerk 2

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over huurprijzen die de pan uit rijzen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over huurprijzen die de pan uit rijzen, ingezonden op 25 april 2019 met kenmerk 2019Z08648. De minister van Binn

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het 'anders toewijzen' van huurwoningen in Utrecht

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over het “anders toewijzen” van huurwoningen in Utrecht, met kenmerk 2019Z08

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten

Met deze brief beantwoord ik de vragen van het lid Koerhuis (VVD) over misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten (ingezonden op 2

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het gevangeniswezen Sint Maarten

Hierbij bied ik u mede namens de minister voor Rechtsbescherming de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over het gevangeniswezen Sint Maarten

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Sneller over de berichten ‘Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten’, ‘Dubieuze handel in kavels veel omvangrijker dan gedacht en ‘Niemand wil bouwen op versnipperde grond’

  Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Eijs en Sneller (beiden D66) over de be

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Koerhuis over het bericht 'ABN-AMRO-economen: bouw is miljarden kwijt door fouten'

      Hiermee bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Eijs (D6

Achterblijvende woningbouwplannen

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de M

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de AIVD niet langer gegevens met Oostenrijk deelt

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de AIVD niet langer gegevens met Oostenrijk deelt

Antwoord op vragen van de leden Buitenweg, Diks en Van Ojik over het bericht 'AIVD en MI5 gestopt met samenwerking met Oostenrijkse diensten'

Vraag 1
Kent u het bericht ‘AIVD en MI5 gestopt met samenwerking met Oostenrijkse diensten’?1 Antwoord: Ja. Vraag 2
Is het waar dat de AIVD is gestopt met het delen v

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Nijboer over drempels bij het gebruik van de blijverslening

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) over drempels bij het gebruik van de blijverslening. Deze vragen wer

Antwoord op vragen van de leden Van Gent, Van den Bosch en Lodders over de afgelopen provinciale statenverkiezingen

  Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Gent, Van den Bosch en Lodders (all

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Ronnes over het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

    Hiermee bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) over het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergar

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het misbruikschandaal bij ProDemos

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het antwoord op vragen van het lid Kuiken (PvdA)) over het misbruikschandaal bij ProDemos (ingezonden 30 april 2019, kenmerk 2

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder, Ronnes en Omtzigt over de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

AH 2590 2019Z07290   Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minist

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over hinderlijke regelgeving voor de uitrol van zonnepanelen door woningbouwcorporaties

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Moorlag en Nijboer (beide PvdA) over hinder

Het laten verkrotten van panden

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan

De verkoop van hofjeswoningen door woningcorporaties

2019Z09128 Vragen van het lid Beckerman (SP)

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de gemeente Groningen een cursus gemeentepolitiek aanbiedt

Hierbij zend ik u het antwoord op vragen van het lid Van Raak (SP) over het bericht dat de gemeente Groningen een cursus gemeentepolitiek geeft. (ingezonden 18 april 2019, kenmerk 2019Z08101)

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Beckerman over discriminatie op bestelling door verhuurmakelaars

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de aan mij gestelde schriftelijke vragen die zijn gesteld voor de leden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP) over discriminatie op bestelli

Antwoord op vragen van het lid Kops over de vastgelopen woningmarkt

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kops (PVV) over de vastgelopen woningmarkt. Deze vragen werden ingezonden op 12 april 2019 met kenmerk

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop wil plaatsen

Hierbij bied u ik de antwoorden aan op schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis, over het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop w

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract. De minister van Binnenlandse Zaken en K

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het grote tekort aan sociale huurhuizen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van lid Beckerman (SP) over het grote tekort aan sociale huurhuizen (2019Z06273), ingezonden op 29 maart 2019.   De mini

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over woningbouw bij Utrecht

Hierbij bied u ik de antwoorden aan op schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Ronnes, over woningbouw bij Utrecht. Deze vragen werden ingezonden op 10 april 2019, met kenmerk 2019Z0727

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Karabulut (SP) over foutieve registratie in de Basisregi

Berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

2019Z09003 Vragen van de leden Diertens en Sneller (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Financiën

Het dubbeldorp Spaarndam

2019Z09010 Vragen van de leden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het dubbeldorp Spaarndam.

Gasloze sociale huurwoningen

2019Z08976 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over gasloze sociale huurwo

Aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018

2019Z08973 Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018. (in

Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’

2019Z08971 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken over het b

Het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

2019Z08936 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

De berichten ‘NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren’ en ‘Woningcorporaties worden al streng genoeg gecontroleerd’

2019Z08908 Vragen van de leden Bruins en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berich

Het misbruikschandaal bij ProDemos

2019Z08904 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het misbruikschandaal bi

Het woningtekort

2019Z08898 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningtekort. (ingezonden 30 april 2019) Kent u

De ereplaats voor wetsovertreders bij de viering van Koningsdag

2019Z08892   Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ereplaats voor wetsovertreders bij de v

De groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk

2019Z08900   Vragen van de leden Van Eijs en Sneller (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de groeiende

Het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

2019Z08843 Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ove

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

AH 2449 2019Z06846 Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 29 april 2019)

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken'

2019Z05672 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Ambtenaren

Antwoord op vragen van de leden Smeulders, Nijboer en Ronnes over de huurcommissie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) over de Huurcommissie, met kenmerk 2019Z07486. De minist

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over betere richtlijnen voor een lager maatschappelijk OZB-tarief voor bij voorbeeld sportverenigingen en buurthuizen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘VNG: betere richtlijne

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over problemen met prefab-huizen

Hiermee bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over problemen met prefab-huizen (kenmerk 2019Z06718, ingezonden op 4 april 2019). De minister

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Middendorp over het artikel ‘Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken’

Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) aan de mini

Mutliculti-les Utrechtse ambtenaren

2019Z08769 Vragen van het lid Van den Bosch (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mutliculti

Huurprijzen die de pan uit rijzen

2019Z08648 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties over huurprijzen die

Het bericht ‘Leidse steuntrekker mag kamer verhuren aan student om bij te verdienen’

2019Z08641 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan, Koerhuis en Lodders (allen VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Ronnes over het bericht 'Corporaties laten vergoeding NOM-woning links liggen'

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) over het bericht ‘Corporaties laten vergoeding NOM-woning links liggen’ (2019Z06371).

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Koerhuis over het bericht 'Negen jaar Crisis- en Herstelwet: de (dis)balans'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Laan-Geselschap en Koerhuis over het bericht ‘Negen jaar Crisis- en Herstelwet: de (dis

Antwoord op vragen van het lid Peters over dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

2019Z06125 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dak- en thuisloze

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het bericht ‘Bedrijfshal in een weiland is voor belegger bijna net zo mooi als een kantoor in Londen’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Kamerlid Smeulders (GroenLinks) over het bericht ‘Bedrijfshal in een weiland is voor belegger bi

Het ‘anders toewijzen’ van huurwoningen in Utrecht

2019Z08314 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ‘anders t

De afgelopen Provinciale Statenverkiezingen

2019Z08309 Vragen van de leden Van Gent, Van den Bosch en Lodders (allen VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkr

Misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten

2019Z08313 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misbruik van de

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het bericht ‘Gezaghebber over vertraging verkiezingen: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’’

Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Dam (CDA)

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de trouwkosten per gemeente fors verschillen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over het bericht dat de trouwkosten per gemeente fors verschillen (

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrij

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over het commentaar 'Analyse: Curaçao staat voor kantelpunt'

Bijgaand zend ik u de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door het lid Van Dam (CDA) over het commentaar ‘Analyse: Curaçao staat voor kantelpunt’, ingezonden op 4 april

Drempels bij het gebruik van de blijverslening

2019Z08099 Vragen van de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een ambtenaar die voor meer dan twee ton aan telefoonkosten maakt, maar niet wordt ontslagen

2019Z08108 Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een ambtenaa

Het bericht dat de gemeente Groningen een cursus gemeentepolitiek aanbiedt

2019Z08101 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Van Eijs over het artikel 'Soap rond architecten verbouwing Binnenhof'

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Middendorp (VVD) en Van Eijs (D66) over het artikel “Soap rond architecten verbouwing Binnenhof”, van 1 april 2

Discriminatie op bestelling door verhuurmakelaars

2019Z07917 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel

Het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract

2019Z07800 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet opnemen van een bouwtechn

Het bericht domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen

2019Z07799 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Do

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Agnes Mulder over problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak

De leden Ronnes en Agnes Mulder (CDA) hebben schriftelijke vragen gesteld over problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak. Deze vragen werden

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kerstens (Pv

De vastgelopen woningmarkt

2019Z07620 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ov

Tijdelijke huurcontracten

2019Z07619 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ov

Het bericht ‘Tijdelijk huurcontract zit steeds meer huurder dwars’

2019Z07615 ingezonden (12 april, 2019) Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Hiermee bied ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in N

Het bericht dat de AIVD niet langer gegevens met Oostenrijk deelt

2019Z07466 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De huurcommissie

2019Z07486 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) aan de minister van

Het gevangeniswezen van Sint Maarten

2019Z07469 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Kon

Het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’

2019Z07288 Vragen van de leden Westerveld en Özütok (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Medische zorg en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrel

Gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

2019Z07292 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gevolgen van de

Het bericht ‘Bedrijfshal in een weiland is voor belegger bijna net zo mooi als een kantoor in Londen’

2019Z07283 Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Bedrijfshal in een wei

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

2019Z07278 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Medische Zorg over gevaarlijke typen

Woningbouw bij Utrecht

2019Z07279 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woningbouw bij Utrecht (ingezonden 10 april 201

Het bericht dat de trouwkosten per gemeente fors verschillen

2019Z07276 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de trouwkosten per gemeente fo

Het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop wil plaatsen

2019Z07091 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de gemeente Utrecht zonneveld

Antwoord op vragen van de leden Smeulders en Van Eijs over de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten

Hierbij bied ik u mede namens de minister van LNV de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Smeulders (GroenLinks) en Van Eijs (D66) aan de minister

Het bericht ‘ABN-AMRO-economen: bouw is miljarden kwijt door fouten’

2019Z06994 Vragen van de leden Van Eijs (D66) en Koerhuis (VVD) aan de minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent. Deze vragen zij

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de het lid Nijboer (PvdA) over klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrij

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen over het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bergkamp en Groothuizen (beide D66) over het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn geze

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Cari

Het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

2019Z06846 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het oordeel van de VN dat mensenrechten worde

Het commentaar 'Analyse: Curaçao staat voor kantelpunt'

2019Z06730 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het commentaar 'Analyse: Curaçao staa

Problemen met prefab-huizen

2019Z06718 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen met prefab-huizen. (ingezonden 4 ap

Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Ronnes en Smeulders over het bericht 'Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Nijboer (PvdA), Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) over het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over problemen bij de Huurcommissie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over problemen doorlooptijden bij de Huurcommissie, met kenmerk 2018Z22064. De minister van Binnen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over inschrijfkosten bij woningcorporaties voor woonruimteverdeelsystemen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door het lid Beckerman (SP) over inschrijfkosten bij woningcorporaties voor woonruimteverdeelsystemen.

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Van Eijs over het bericht dat bedrijven websites als MijnBelastingdienst hebben ontdekt als jachtgrond voor persoonlijke gegevens

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Verhoeven en Van Eijs (beiden D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor R

Betere richtlijnen voor een lager maatschappelijk OZB-tarief voor bij voorbeeld sportverenigingen en buurthuizen

2019Z06459 Vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over bet

Mogelijkheden tot verruiming van de inkomensgrenzen voor sociale huur

2019Z06456 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijkheden tot verruiming van de inkom

Het artikel ‘Soap rond architecten verbouwing Binnenhof’

2019Z06369 Vragen van de leden Middendorp (VVD) en Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over

Het bericht ‘Corporaties laten vergoeding NOM-woning links liggen’

2019Z06371 Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Corporaties

Een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt

2019Z06376 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt.

Het bericht ‘Negen jaar Crisis- en Herstelwet: de (dis)balans’

2019Z06370 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Koerhuis (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Koerhuis over het bericht 'Corporaties laten vele miljoenen euro’s voor nieuwbouw ongebruikt liggen'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) over het bericht ‘Corporaties laten vele miljoenen eur

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen over het bericht: ‘Vakantievierders in woonwijken groeiend probleem in Cadza

Het grote tekort aan sociale huurhuizen

2019Z06273 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het grote tekort aan sociale huurhuizen.

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk over huren in Hellevoetsluis

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) over huren in He

Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

2019Z06125 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dak- en thuislozen die zich niet kunnen

Het bericht ‘Bunker van nazikopstuk uit foute handen houden’

2019Z06124 Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minis

De brief van de Ombudsman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnieuw aandacht vragen voor de korte aanvraagtermijn voor de ‘bijzondere situaties’

2019Z06121 Vragen van de leden Lodders, Van der Linde en Koerhuis (allen VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de ministers van Sociale Zaken en

Het bericht ‘Sms’jes en WhatsApp berichten op zakelijke én privé telefoons zijn te ‘wobben’’

2019Z05996 Vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

Het bericht ‘Gezaghebber over vertraging verkiezingen: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’’

2019Z05983 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gezaghebber over vertra

Het bericht ‘Amsterdam wil 'eerlijke' computers in de stad’

2019Z05744 Vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed (ingezonden 6 februari 2019), met k

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de VNG onderneemt met belastinggeld

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze vragen werden ingez

Het pleidooi van de Nationale ombudsman voor een aanwijzing aan Nederland wegens misstanden in Caribisch Nederland

2019Z05564 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het pleidooi van de Nation

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over investeringen door woningcorporaties

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over het bericht dat corporaties vele miljoenen euro’s voor nieuwbouw ong

Antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen

2019Z05467 Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Van Eijs (D66) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over

Wederom onveilige CV-ketels

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap en over illegale bewoning op vakantieparken

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) over de illegale bewoning op vakantieparken (2019Z03780), ingezonden op 25 febr

Antwoord op vragen van de leden Peters en Van der Molen over het bestaan van zogenaamde “spookburgers.”

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden aan op de schriftelij

Antwoord op vragen va het lid Jasper van Dijk over spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden aan op de schriftelij

Het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam

2019Z05237 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het

Het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur

2019Z04935 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het

De Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten

2019Z04927 Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks) en Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over de Nationale L

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat sommige gemeenten liever geen geld uitgeven aan verkiezingsborden

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Raak (SP) over het bericht dat sommige gemeenten liever geen geld uitgeven aan verkiezingsb

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het woningtekort

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van lid Beckerman over het woningtekort. Deze vragen werden ingezonden op 14 februari 2019, met kenmerk 2019Z02934. De ministe

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen over het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen die door de commissie van Binnenlandse Zaken die

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over illegale verhuur op Airbnb

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen over illegale verhuur op Airbnb die op 7 februari 2019 door de commissie van Binnenlandse Zaken aan mij zijn voorgelegd (2019Z02373).

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten Amsterdam staan ingeschreven

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen over het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door m

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

2019Z04753 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken over

Klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie

2019Z04756 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in

Eenzijdige besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland inzake patiëntenvervoer tussen Saba en Sint Maarten

2019Z04767 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eenzijdige besluiten van Z

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over fraude met inkomensverklaringen door wanhopige woningzoekenden

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Nijboer (PvdA) over fraude met inkomensverklaringen door wanhopige woningzoekend

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Van der Staaij over antwoorden op Kamervragen over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bisschop en Van der Staaij (beiden SGP) ov

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over slecht geïsoleerde particuliere huurwoningen

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de beantwoording aan op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over slecht geïsoleerde particuliere hu

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over flatbewoners die actie eisen tegen ‘onderwaterkelders’ in Rotterdam

Hierbij biedt ik u aan de antwoorden op schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over flatbewoners die actie eisen tegen ‘onderwaterkelders’ in Rotterdam.

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 proce

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Omtzigt over de coreper-vergaderingen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) over antwoorden op Kamervragen over stand van zaken

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het voorkomen van onveilige balkons

Hiermee bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het voorkomen van onveilige balkons (kenmerk 2019Z02367, ingezonden op 7 februari 2019).

Het bericht 'Vaststelling WOZ door gemeenten rammelt'

2019Z04290 Vragen van de leden Lodders en Van den Bosch (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koni

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het onderzoek van de gemeente Maastricht naar eigen ambtenaren

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kuiken (PvdA) over het onderzoek van de gemeente Maastricht naar eigen ambtenaren. Deze vr

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

2019Z03875 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat zeker 1 miljoen hu

Het bericht dat de VNG onderneemt met belastinggeld

2019Z03886 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de VNG onderneemt m

Het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent

2019Z03826 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 70 procent van de

Illegale bewoning op vakantieparken

2019Z03780 Vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid

Het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje

2019Z03782 Vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken voor de bouw van een heel duur nieuw parlement

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken

De Week zonder vlees

2019Z03672 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister-president over de Week zonder vlees (ingezonden 22 februari 2019) 1 H

Het functioneren van het gezagsregister

2019Z03661 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ove

De Week zonder vlees

2019Z03362 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Week zonder vlees (ingezonden 20 februari

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over een Arrest van het Gerecht

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Smeulders (GroenLinks) over ‘een arrest van het gerecht’, ingezonden 30 november 2018 met

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog k

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedkeurde jaarrekening

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Bisschop (SGP) over de gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedkeurde jaarrekening, met kenmerk 2019ZO1623,

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’ (ing

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de verlopen vergunning voor medisch noodtransport vanaf Sint Eustatius

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Özütok (GroenLinks). Deze vrage

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk over huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) over huiseigenar

Antwoord op vragen van het lid Kops over de stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kops van Partij Voor de Vrijheid over de stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen. Deze vra

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Einde subsidieregeling jongeren voor gemeenten’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Özütok (GroenLinks) over het bericht ‘Einde subsidieregeling jongeren voor gemeenten

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het artikel ‘Sturen op economische groei’ van secretaris-generaal Camps van het ministerie van Economische zaken en klimaat

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Smeulders van GroenLinks over het artikel ‘Sturen op economische groei’ van secretaris

Antwoord op vragen van de leden Van den Bosch en Lodders over de stijging van de woonlasten

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van den Bosch en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Kopers en huurders zien de woonlasten stijgen” (ing

Het woningtekort

2019Z02934 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningtekort. (ingezonden 14 februari 201

Het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek

2019Z02668 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en van Financiën over het discrimineren door banken

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Diertens en Bouali over het bericht 'Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten'

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen, Diertens en Bouali (al

Antwoord op vragen van de leden Belhaj, Kerstens en Den Boer over politiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te maken

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Defensie de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Belhaj (D66), Kerstens (PvdA) en Den Boer (D

Antwoord op vragen van de leden Bosman en Van Gent over de mogelijkheid tot ‘politiek verlof’ voor militairen

Antwoorden op vragen van de leden Bosman en Van Gent (beiden VVD) aan de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vraag van het lid Van Raak over het inhuren van KPMG door de Rijksoverheid

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer inzake de mate van inhuur van en opdrachtverstrekking aan KPMG door de Rijksoverheid. De vraag, die m

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa' en het bericht 'Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'

Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) over het bericht ‘Fraude

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap over het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark wonen

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op Kamervragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) over het bericht dat duizende

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de politiebonden woedend zijn over verbod politieactie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de politiebonden woedend zijn

Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Sjoerdsma over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Karabulut (SP) en Sjoerdsma (D66) over fou

Het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2500 nieuwe studentenwoningen

2019Z02480 Vragen van de leden Remco Dijkstra en Koerhuis (beiden VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Kon

Het voorkomen van onveilige balkons

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de

Investeringen door woningcorporaties

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de

Fraude met inkomensverklaringen door wanhopige woningzoekenden

2019Z02383 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties over fraude met inkomensverklaringen door wanhopige

Illegale verhuur op Airbnb

2019Z02373 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over illegale verhuur op Airbnb (ingezonden 7 febr

De opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

2019Z02161 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opening van een gemeenteraadsvergadering me

Het onderzoek van de gemeente Maastricht naar eigen ambtenaren

2019Z02033 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek van de gemeente Maastricht naar

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed (ingezonden 19 december 2018),

Antwoord op vragen van het lid Middendorp over de berichten ‘pilots met Idensys stopt per 31 december 2018’ en ’Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN’

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Middendorp (VVD) over de berichten ‘pilots met Idensys stopt per 31 december 2018’ en ’Einde pi

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ouderen die geen gebruik kunnen maken van een gunstige financiering van energiebesparingsmaatregelen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Moorlag (PvdA) over ouderen die geen gebruik kunnen maken van een gunstige financiering va

Antwoord op vragen van het lid Kops over de achterblijvende woningbouw

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kops [PVV] over de achterblijvende woningbouw. Deze vragen werden ingezonden op 10 januari

Het bericht 'Corporaties laten vele miljoenen euro’s voor nieuwbouw ongebruikt liggen'

2019Z01950 Vragen van de leden Van Eijs (D66) en Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Co

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Aartsen over het bericht 'Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst'

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) over de aanpak van nepnieuws (ingezonden op 3 december met kenmerk 2018Z22780) en over het m

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Asscher over de aanpak van nepnieuws

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) over de aanpak van nepnieuws (ingezonden op 3 december met kenmerk 2018Z22780) en over het m

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Asscher over het met nepnieuws beïnvloeden van verkiezingen

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) over de aanpak van nepnieuws (ingezonden op 3 december met kenmerk 2018Z22780) en over het m

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Kröger over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld doo

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap over het bericht ‘Bouwen in het groen? Wel doen’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over misstanden bij woningcorporatie Mijande

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden bij woningcorporat

De verlopen vergunning voor medisch noodtransport vanaf Sint Eustatius

2019Z01615 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

De gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening

2019Z01623 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen voor provincies bij het ontbreken

Het bericht ‘Burgemeesters onbekend met met regels demonstraties'

2019Z01613 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Burgemeesters onbekend

Het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken voor de bouw van een heel duur nieuw parlement

2019Z01480 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Van den Hul over het bericht 'Leraren vinden moeilijk een woning op plekken waar werk is'

Hierbij zend ik, mede namens de minister van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, u de antwoorden op de Kamervragen van leden Nijboer en Van den Hul (beiden PvdA) ov

Het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’

2019Z01306 Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president over het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: h

De schriftelijke vragen gesteld op 7 december 2018 (2018Z23261)

2019Z01312 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schriftelijke vragen gesteld

Het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten Amsterdam staan ingeschreven

2019Z01311 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verh

Gouden paspoorten en visa

2019Z01170 Vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de minister van Buitenlandse Zake

Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'

2019Z01191 Vragen van leden El Yassini en Van den Bosch (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over de veiligheid van escaperooms in Nederland

Hiermee bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Ronnes (CDA) over de veiligheid van escaperooms in Nederland (kenmerk 2019Z00199, ingezonden op 10 januari 2019).

Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’

2019Z01041 Vragen van de leden Remco Dijkstra, Van den Bosch en Lodders (allen VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Binnenlandse Zaken

Flatbewoners die actie eisen tegen ‘onderwaterkelders’ in Rotterdam

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlands

De stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Mini

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden aan op de vragen van de leden Den Boer en Bergkamp over het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het e

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Van Oosten over het bericht ‘Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI’

Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Middendorp en Van Oosten (beiden VVD) o

Het artikel ‘Sturen op economische groei’ van secretaris-generaal Camps van het ministerie van Economische zaken en klimaat

2019Z00755 Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Sturen op economische g

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van der Molen (CDA) n.a.v. het bericht 'Rijksintranet k

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over onderzoek naar fraude bij Vestia

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) over onderzoek naar fraude bij woningcorporatie Vestia met kenmer

De veiligheid van escaperooms in Nederland

Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die zijn gesteld door de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van m

De verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister-President over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man w

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over privacy schending van woningzoekenden

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over privacy schending van woningzoekenden met kenmerk 2018Z22896, ingedien

Antwoord op vragen van het lid Kops over frauduleuze bemiddelingsbureaus

2018Z06401 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over frauduleuze bemiddelingsbureaus (ingezonden 6

De achterblijvende woningbouw

2019Z00072 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de achterblijvende woningbouw (ingezonden 7 j

Het inhuren van KPMG

2019Z00035 Vraag van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inhuren van KPMG (ingezonden 3 januari 2019

Het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe wonen

2018Z24776 Vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Just

Het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa' en het bericht 'Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'

2018Z24777 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Fraudeverdachte ver

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van Helvert over parkeerplaatsen bij het belastingkantoor in Maastricht

Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen die zijn gesteld door de leden Ronnes en Van Helvert (beiden CDA) over parkeerplaatsen bij het belastingkantoor in Maastricht (ingezonden 9

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad

Hiermee bied ik u de antwoorden aan op schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een

Antwoord op vragen van het lid Bosman over het artikel 'Minister Ollongren is wél voor Europees leger'

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Bosman (VVD) over het artikel ‘Minister Ollongren is wél voor Europees leger’. Deze vragen werde

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Moorlag over woningcorporaties die het moeilijk wordt gemaakt om te verduurzamen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Moorlag en Nijboer (PvdA) inzake woningcorporaties die het moeilijk wordt gemaakt om te v

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over inwoners die in de kou zitten door torenhoge stookkosten in Delft

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over inwoners die in de kou zitten door torenhoge stookkosten in Delft, met kenmerk 2018Z23040, in

De opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

2018Z24316 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opening van een gemeenteraadsvergadering me

Gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer

2018Z24304 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer.

Het RST op Curaçao

2018Z24101 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het RST op

Onderzoek naar fraude bij Vestia

2018Z24102 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek naar fraude bij Vestia. (ingezonden

Het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar tegenhoudt

2018Z23978 Vragen van de leden Koerhuis en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Ko

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over vluchtelingen die eigen woonunits bouwen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) over vluchtelingen die eigen woonunits bouwen (ingezonden 21 november 2018 met kenmerk 2018Z2168

Misstanden bij woningcorporatie Mijande

2018Z23860 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden bij woningcorporatie Mijande.(

Het bericht ‘Bouwen in het groen? Wel doen’

Vragen van het leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Bouwen in het groen? Wel doen» (ingezo

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het niet handhaven van het woningwaarderingsstelsel

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet handhaven van het woningwaarder

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over onderzoek naar fraude bij Vestia

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) over onderzoek naar fraude bij Vestia met kenmerk 2018Z21173, ingediend 15 november 2018.

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Beckerman over het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten

Hierbij wordt u het antwoord op de vragen van de leden Kwint en Beckerman (beide SP) van uw Kamer toegezonden, inzake het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over de uitzending ‘Kwetsbare werknemers als verdienmodel?’ van de Monitor

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Smeulders (Groen Links) aan d

Foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Vragen van de leden Karabulut (SP) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over foutieve registratie in de Basisreg

De berichten ‘pilots met Idensys stopt per 31 december 2018’ en ’Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN’

2018Z23261 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten ‘pilots met Iden

Het met nepnieuws beïnvloeden van verkiezingen

2018Z23259 Vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het met nepnieuws beïn

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het beëindigen van buitenlandse financiering van politieke partijen

Hierbij bied ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het beëindigen van buitenlandse financiering van politieke partijen aan (2018Z21922). De mi

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat huurders slechter af zijn dan huizenbezitters

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over de het bericht dat huurders slechter af zijn dan huizenbezitters, inge

Het bericht ‘Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst’

2018Z23171 Vragen van de leden Kwint (SP) en Aartsen (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet On

Inwoners die in de kou zitten door torenhoge stookkosten in Delft

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over inwoners die in de kou zitten door torenhoge stookkosten in Delft (ingezonden 5 d

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’

2018Z20012 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘De diensten zijn regelma

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de voortgangsbrief van de TIB

2018Z20019 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsbrief van de TIB.

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het 'uitrusten' van werknemers met microchips

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Alkaya (SP) over het ‘uitrusten’ van werk

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over privacy schending van woningzoekenden

2018Z22896 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over privacy schending van woningzoekenden. (ingez

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Aartsen over het bericht ‘Nieuwe belasting op attracties voor dagjesmensen’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aartsen (beiden VVD) over het bericht ‘Nieuwe belasting op attracti

Antwoord op vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch over de aftakeling van vakantieparken

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Oosten en Van den Bosch

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de afvalbranden op Sint Maarten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Özütok (GroenLinks) over de afvalbranden op Sint Maarten. Deze vragen werden ingezonden

Een betalingsherinnering door overheden

2018Z22783 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een betalingsherinnering door overheden (i

De aanpak van nepnieuws

2018Z22780 Vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van nepnieuws

Het bericht 'Kopers in de kou – Lang wachten op energieaansluiting in nieuwbouwwoning'

2018Z22772 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Kopers in de kou – Lang wachten op

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Asscher over ‘nepadvertenties op Facebook die onze democratie ondermijnen’

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) over ‘nepadve

Een Arrest van het Gerecht

2018Z22683 Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een Arrest van het Gerecht (ingezonde

Het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen'

2018Z22681 Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken

Antwoord op vragen van het lid Kops over verblijf op vakantieparken

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kops (PVV) over verblijf op vakantieparken, met kenmerk 2018Z17636, ingediend 4 oktober 20

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie

2018Z22374 Vragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris v

Het artikel ‘Minister Ollongren is wél voor Europees leger’

2018Z22370 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Minister Ollongren is wél voor

De rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan

2018Z22379 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens

Het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad

2018Z22256 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het benoemen van een “burgerlid” in een co

Het bericht ‘Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI’

Vragen van de leden Middendorp en Van Oosten (beiden VVD) aan de St

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Van Helvert over internet langs de grens in Schinveld

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de Kamervragen die de leden Van der Molen en Van Helvert (beiden CDA) op 28 september jl. aan

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het dreigement van accountants dat zij geen controle willen uitoefenen op topinkomens

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Van Raak (SP) over het dreigement van accountants dat zij geen controle willen uitoefenen op topinkomens (ingezonden 1

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Den Boer over het bericht ‘DELA gebruikt vingerafdruk overledenen voor commerciële doeleinden’

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de antwoorden op de Kamervragen die de leden Van Dam (CDA) en Den Boer (D66) op 2 november jl. aan ons hebben geste

Problemen bij de Huurcommissie

2018Z22064 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen bij de Huurcommissie. (ingezonden 2

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

2018Z22062 Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en

Het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’

2018Z22066 Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het

Het bericht ‘Leraren vinden moeilijk een woning op plekken waar werk is’

2018Z21923 Vragen van de leden Nijboer en Van den Hul (beide PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en

Het beëindigen van buitenlandse financiering van politieke partijen

2018Z21922 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beëindigen van buitenlandse financiering

Het bericht dat huurders slechter af zijn dan huizenbezitters

2018Z21913 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huurders slechter af zijn dan

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvrage

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over het bericht 'Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) over het bericht Woningwet blokkeert subsidie

Vluchtelingen die eigen woonunits bouwen

2018Z21688 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vluchtelingen die eigen woonunits bouwen

het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’

2018Z21683 Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en

Het graaigedrag rondom een Nederlandse topambtenaar op Curaçao

2018Z21681 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het graaigedrag rondom een

Een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk

2018Z21306 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk

Het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’

2018Z21301 Vragen van het lid Laan-Geselschap en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koni

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat er ruim € 1 mln. aan boetes is uitgedeeld aan huiseigenaren die geen energielabel hebben aangevraagd

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Kops (PVV) over het bericht ‘Ruim 1 miljoen euro boetes energielabel’ (ingezonden op 4

Antwoord op vragen van de leden Smeulders en Nijboer over gesjoemel met energielabels en energie-indexen

2018Z18734 Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van de leden Smeulders en Nijboer over het definitieve energielabel voor woningen

2018Z18057 Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over gesjoemel met energie-indexen

2018Z18413 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gesjoemel met ener

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Raak over de vluchtelingencrisis op Curaçao

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Van Raak en Van Dijk (beiden SP) over de vluchtelingencrisis

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken met kenmerk 2018Z17774, in

Onderzoek naar fraude door medewerkers van Vestia

2018Z21173 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek naar fraude door medewerkers van Ve

Het dreigement van accountants dat zij geen controle willen uitoefenen op topinkomens

2018Z21174 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het dreigement van accountants dat zij geen

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de penitentiaire inrichting Sint Maarten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over de penitentiaire inrichting op Sint Maarten . Deze vragen werden ingezonden o

Het ‘uitrusten’ van werknemers met microchips

2018Z20909 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de St

Het bericht ‘Nieuwe belasting op attracties voor dagjesmensen’

2018Z20904 Vragen van de leden Lodders en Aartsen (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de ministe

Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling over het bericht ‘Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur’

Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling (beiden VVD) over het ar

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Beckerman over de brandveiligheid van gebouwen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) over de conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de h

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Den Boer over de Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Middendorp (VVD) en Den Boer (D66) over de positie van andere lidstaten betreffende het v

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Diertens over het rapport 'Opgesloten en uitgezet' van Amnesty International

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen en Diertens (beiden D66) over het

Antwoorden op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Bijlage 4 2018Z18167 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre

Misstanden bij woningcorporatie Mijande

2018Z20760 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mis

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over erfpacht

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over erfpacht (ingezonden 26 september 2018

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het bericht ‘Met sociale koopwoningen gaat veel mis’

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de Kamervragen van het lid Smeulders (GL) over het bericht dat met sociale koop veel mis gaat (ingezonden op 1 november). De min

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over de gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing met kenmerk 2018Z18735,

Antwoord op vragen van de leden Van den Bosch en Lodders over het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van den Bosch en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Tientallen gemeenten h

Het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

2018Z20323 Vragen van de leden Den Boer en Bergkamp (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht

De afvalbranden op Sint Maarten

2018Z20328 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afvalbranden op Sint Ma

De voortgangsbrief van de TIB

2018Z20019 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsbrief van de TIB. (i

Het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’

2018Z20012 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘De diensten zijn regelmat

Antwoord op vragen van de leden Kops en Wilders over de vastgelopen woningmarkt

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Kops en Wilders (PVV) over de vastgelopen woningmarkt (ingezonden 15 oktober 2018, met als kenmerk 2018Z184

Het bericht ‘DELA gebruikt vingerafdruk overledenen voor commerciële doeleinden’

2018Z19930 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Den Boer (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over

Het bericht ‘Met sociale koopwoningen gaat veel mis'

Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

2018Z19406 Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Binnenlandse Zaken en Konin

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over illegale boetes door huisbazen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over illegale boetes door huisbazen, kenmerk 2018Z16175. De minister van Binnenland

De conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt

2018Z19160 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeks

Nepadvertenties op Facebook die onze democratie ondermijnen

Vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) aan de Minister

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Futselaar over verhuurder Camelot

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Beckerman en Futselaar ove

Antwoord op vragen van het lid Kops over huurders die gedwongen worden tot werk (en statushouders niet)

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Kops (PVV) over huurders van woningcorporatie Portaal in Utrecht/Nieuwegein die gedwongen worden tot werk (en statushouder

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Smeulders (GroenLinks) over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlij

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over woningen van Vestia aan de Trekweg te Den Haag

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over woningen van Vestia aan de Trekweg te Den Haag. Dez

De brandveiligheid van gebouwen

2018Z18906 Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brandveiligheid van

De gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing

2018Z18735 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van de WOZ-waarde in het huur

Gesjoemel met energielabels en energie-indexen

2018Z18734 Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gesjoemel met

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uitsterfbeleid woonwagens’

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Ronnes (CDA) over het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uitsterfbeleid woonwagens’. De

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer (kenmerk 2018Z16632,

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over studenten die naar de rechter moeten voor onterecht betaalde bemiddelingskosten

2018Z11720 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over studenten die naar de rechter moeten voor onte

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Den Boer over het uitzonderen van Nederlanders in het buitenland bij het kiezen van de Eerste Kamer

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Sjoerdsma en Den Boer (beiden D66) over het ontbreken van invloed van in het buitenland woonachtige Nederlanders op de samens

De penitentiaire inrichting Sint Maarten

2018Z18490 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de penitentiaire inrichting

Gesjoemel met energie-indexen

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse

De vastgelopen woningmarkt

Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het recht zich te vergissen

Hierbij bied ik U de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Den Boer (D66) over het recht zich te vergissen, (Kenmerk 2018Z14190), als ingezonden op 1

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

2018Z09842 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over huurto

Antwoord op vragen van het lid Middendorp over het artikel 'Twitter, Facebook en Google gaan nepnieuws aanpakken'

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Middendorp (VVD) over het artikel ‘Twitter, Facebook en Google gaan nepnieuws aanpakken’. De vragen werden ingezonden op

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

2018Z18167 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat in de vier

De verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

2018Z18166 Vragen van de leden Middendorp (VVD) en Den Boer (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Verordenin

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over signalen dat mensen lang niet kunnen verhuizen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Nijboer (PvdA) over signalen dat mensen lang niet kunnen verhuizen. Deze vragen werden ing

Het definitieve energielabel voor woningen

Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox’

AH 212 2018Z15290 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 9 oktober 2018) Z

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de reactie van Bonaire op het 'onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie'

Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de beantwoording van de Kamervragen die het lid Özütok (GroenLinks) op 4 oktober jl. aan ons

Het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uitsterfbeleid woonwagens’

2018Z17773 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uit

De achteruitgang van leefbaarheid in wijken

2018Z17774 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken.

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht “Capgemini schikt ict-fiasco SVB voor 20,2 miljoen”

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Verhoeven (D66) over het bericht “Capgemini schikt ict-fiasco SVB voor 20,2 miljoen” (

Het artikel ‘Twitter, Facebook en Google gaan nepnieuws aanpakken’

2018Z17263 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Twitter, Facebook en Google

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over de situatie van de gesloten parkeergarage in Almere

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op: · de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Smeulders (GroenLinks) over de situatie van de gesloten parkeergarage in Alme

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over scheuren in pilaren in een parkeergarage in Almere

2018Z15885 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over scheuren in pilare

Het gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties

2018Z17144 Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken e

Het uitzonderen van Nederlanders in het buitenland bij het kiezen van de Eerste Kamer

2018Z17012 Vragen van de leden Sjoerdsma en Den Boer (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het uitzonderen van N

Erfpacht

2018Z16884 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over erfpacht (ingezonden 2

Huurders die gedwongen worden tot werk (en statushouders niet)

2018Z16880 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over huurders die gedwongen worden tot werk (en sta

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het achterhouden van een rapport van de CTIVD

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het achterhouden van een rapport van de CTIVD (ingezonden 18 septe

Antwoord op vragen van de leden Von Martels, Ronnes en Beckerman over PUR-schuim in Vriezenveen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op schriftelijke vragen van de leden Von Martels en Ronnes (beiden CDA) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnen

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Koerhuis over de inventarisatie van brandgevaarlijke gevelplaten

2018Z15888 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de lessen die Nederland heeft getrokken ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op: · de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over de lessen die Nederland heeft getrokken ruim een jaar na d

Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht 'Premier Sint Maarten mengt zich in strafzaak Theo Heyliger'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de Kamervragen van het lid Bosman (VVD) over het berich

Het niet handhaven van het woningwaarderingsstelsel

2018Z16614 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet handhaven van het woningwaarderi

Het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

2018Z16632 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het instorten van een parkeergarage in Wormer

Woningen van Vestia aan de Trekweg te Den Haag

2018Z16616 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woningen van Vestia aan de

Verhuurder Camelot

2018Z16412 Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en

Seksueel misbruik door tantramasseurs

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de mi

Het achterhouden van een rapport van de CTIVD

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Za

Illegale boetes door huisbazen

2018Z16175 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over illegale boetes door h

Het bericht ‘Capgemini schikt ict-fiasco SVB voor 20,2 miljoen’

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Staatssecretaris van Bin

De situatie van de gesloten parkeergarage in Almere

Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlands

De inventarisatie van brandgevaarlijke gevelplaten

Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhui

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Verhoeven over Opinie 7/2018 van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) over het voorstel om vingerafdrukken op ID-kaarten op te nemen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) over Opinie 7/2018 van de Europese databeschermingsaut

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

2018Z15532 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het massaal vragen van teveel huur voor studentenkamers

2018Z14798 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het massaal vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Van Meenen over (buitenlandse) studenten die geen onderdak hebben

2018Z14937 Vragen van de leden Van Eijs en Van Meenen (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlands

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van der Molen over het tekort aan studentenkamers

2018Z14738 Vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van B

Antwoord op vragen van de leden Smeulders en Özdil over het bericht ‘Gemiddelde prijs studentenkamer voor het eerst boven de 400 euro’

2018Z14656 Vragen van de leden Smeulders en Özdil (beiden GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over de website www.investingindutchhousing.nl

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de diverse sets Kamervragen van de leden Smeulders (GL), Ronnes (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over de website www.investingindutchh

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Amsterdam boos: 'Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers'”

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de diverse sets Kamervragen van de leden Smeulders (GL), Ronnes (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over de website www.investingindutchh

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het aantrekken van buitenlandse investeerders voor sociale woningbouw

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de diverse sets Kamervragen van de leden Smeulders (GL), Ronnes (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over de website www.investingindutchh

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de diverse sets Kamervragen van de leden Smeulders (GL), Ronnes (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over de website www.investingindutchh

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over onveilige balkons en galerijen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over onveilige balkons en galerijen. Deze vragen werden ingezonden op 5 juli

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Veldman over het bericht 'Veel bewoners van sociale huurwoningen verdienen te veel'

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis en Veldman over het bericht ‘Veel bewoners van sociale huurwoningen verdienen t

Het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat

2018Z15432   Vragen van de leden Van Eijs en Jetten (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Van Tongeren over het bericht 'Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland'

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Özütok en Van Tongeren (beiden GroenLinks) over het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in

Het bericht 'Premier Sint Maarten mengt zich in strafzaak Theo Heyliger'

2018Z15292 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Premier Sint Maarten mengt

Het bericht ‘Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox’

2018Z15290 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Nog steeds post

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en De Lange over het bericht ‘het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties’

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Koerhuis en de La

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Eijs (D66) over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden. Deze vr

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat het aantal huurwoningen in handen van particulieren de afgelopen tien jaar met 40% is gestegen

Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat het aantal huurwoningen in handen van particulieren de afgelopen tien jaar met 40%

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over wijken die kunnen veranderen in getto’s

2018Z10592 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over wijken die kunnen veranderen in getto’s.

Opinie 7/2018 van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) over het voorstel om vingerafdrukken op ID-kaarten op te nemen

2018Z15157 Vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Opinie 7/201

Antwoord op vragen van het lid Kops over de stagnerende woningproductie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kops (PVV) over het bericht ‘Bouwmotor loopt vast’. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD'

2018Z12421 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Rijbewijs vanaf

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de stijging van externe inhuur bij gemeenten

1 Hoe verklaart u dat de inhuur van extern personeel bij gemeenten, na aanvankelijk fors te zijn gedaald, weer fors is toegenomen (van 11 procent in 2012 tot 20 procent in 2

De verantwoordelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden voor de uitstoot van de Isla-raffinaderij

2018Z14834 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheid van

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zake

Het massaal vragen van teveel huur voor studentenkamers

2018Z14798 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het massaal vragen van teveel huur voor s

Het aantrekken van buitenlandse investeerders voor sociale woningbouw

2018Z14775 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantrekken van buitenlandse investeerders v

Het bericht 'Amsterdam boos: 'Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers''

2018Z14776 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Amsterdam boos: 'Kabinet lokt

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Rijke huurder krijgt geld terug’

2018Z10269 Antwoorden op vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Finan

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Leijten over de schadevergoeding van Belastingdienst in verband met inkomensafhankelijke huurverhoging

2018Z10360 Antwoorden op vragen van de leden Beckerman en Leijten (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatss

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat statushouders nog altijd met voorrang een woning krijgen

2018Z13563 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat statushouders nog altijd met

De website www.investingindutchhousing.nl

Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de Minister van Binne

Het toegenomen aantal externen bij gemeenten

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zak

De bestuurlijke impasse op Bonaire

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (

Het recht zich te vergissen

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenla

Signalen dat mensen lang niet kunnen verhuizen

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de M

Onveilige balkons en galerijen

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Min

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Lodders over agrarische panden

Hierbij ontvangt u de antwoorden op vragen die zijn gesteld door de leden Middendorp en Lodders (beiden VVD) over agrarische panden (ingezonden 29 mei 2018) met kenmerk 2018Z09224. De

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren

AH 2674 2018Z10359 Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwi

Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantwoording afleggen aan de Kamer

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Öztürk (DENK) over het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantw

Het bericht ’Grote ICT-projecten overheid zeker €1 mrd duurder dan begroot’

Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Bin

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’

AH 2628 2018Z10584 Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Ko

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Agnes Mulder over geluid van warmtepompen en airco’s voor omwonenden

Vraag 1 Kent u het artikel ‘Frans en Ria kunnen niet meer slapen door warmtepomp van de buren: ‘Levenssfeer is ernstig aangetast’?

Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn

2018Z10595 Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wethoudersbestand dat niet repre

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht 'Wie koopt bunker van nazi-topman Seyss-Inquart?'

AH 2607 2018Z11498 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Waarom dode mensen post van de belasting krijgen’

AH 2606 2018Z08124 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 29 juni 2018)

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen over regeldruk voor kleine evenementen en festivals zoals de Lauwersland Fietsvierdaagse

AH 2602 2018Z04995 Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 28 juni 2018)

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over het ‘Evaluatieadvies van de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ door de Kiesraad van 17 mei 2018

Antwoorden op de vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ‘Evaluatieadvies van de gemeenteraadsver

Antwoord op vragen van lid Leijten over het bezoek van de Eurocommissaris Cretu in het kader van het cohesiebeleid en de volgende meerjarenbegroting

Vragen van lid Leijten (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlands

Antwoorden op vragen van het lid Van Rooijen over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het ABP

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over h

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over huurverhogingen in aardbevingsgebied

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het bericht ‘het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties’

Vragen van de leden Koerhuis en De Lange (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr

Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binn

Het bericht ‘Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD’

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht 'Utrecht stemt in met verkoop monumentale woningen door Stadsherstel Midden Nederland’

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Sta

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Koerhuis over crimineel geld in de Amsterdamse huizenmarkt

Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk

Gratis zonnepanelen voor huurders

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gratis z

Antwoord op vragen van het lid Van den Bosch over vergoedingen van volksvertegenwoordigers die nog altijd worden overgemaakt naar de partijkas

Vragen van het lid Van den Bosch (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ve

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht ‘Gemeenten neigen nog naar monisme’

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ber

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

Vragen van de leden Becker, Ten Broeke en Koopmans (allen VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgele

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Lodders over het bericht ‘RVB wil dat onjuiste pachtnota's betaald worden’

Vragen van de leden Middendorp en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koni

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Lodders over het bericht 'Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout'

Vragen van de leden Middendorp en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Kon

Studenten die naar de rechter moeten voor onterecht betaalde bemiddelingskosten

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over studenten

Het bericht ‘Veel bewoners van sociale huurwoningen verdienen te veel’

Vragen van de leden Koerhuis en Veldman (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr

Het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantwoording afleggen aan de Kamer

Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ge

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Vragen van de leden Diertens (D66) en Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werk

Het artikel ‘Zorgtop verdient aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden’

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ener

Het bericht ‘ANW compensatie is vervallen per 1 mei 2018'

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over he

Wijken die kunnen veranderen in getto’s

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk

Het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en

Het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn

Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het we

Het bericht dat er een zwarte lijst komt voor frauduleuze aanbieders van bedevaarten naar Mekka

Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Econo

Het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beri

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet over de gang van zaken rondom het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het ABP

Vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Konin

Het bericht 'Computer zegt nee. Hoe Saskia twintig jaar vastliep in het systeem'

Vragen van leden Alkaya en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koni

Antwoord op vragen van de leden Jetten en Özütok over “het verzoek van Friesland en Zeeland aan jongeren stemrecht vanaf 16 jaar te gunnen”

Vragen van de leden Jetten (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrij

De schadevergoeding van Belastingdienst in verband met inkomensafhankelijk huurverhoging

Vragen van de leden Beckerman en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Privacywet of ni

Vergoedingen van volksvertegenwoordigers die nog altijd worden overgemaakt naar de partijkas

Vragen van het lid Van den Bosch (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ve

Het bericht 'Rijke huurder krijgt geld terug'

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staa

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over de berichten 'Debacle met digitale rechtspraak was voorzienbaar' en 'Digitalisering blijft steken'

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Acht gemeenten accepteren alleen nog pinbetalingen’

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over h

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ‘Ook gemeenten doen contant geld in de ban’

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over he

Antwoord op vragen van de leden Van den Bosch en Van der Linde over het bericht ‘Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie’

Vragen van de leden Van den Bosch en Van der Linde (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Binnen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Arno Rutte en Beckerman over het gijzelen van een huurster in Groningen

Vragen van de leden Nijboer (PvdA), ArnoRutte (VVD) en Beckerman (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken

Het ‘Evaluatieadvies van de gemeenteraadsverkiezingen 2018’ door de Kiesraad van 17 mei 2018

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr

Geluid van warmtepompen en airco’s voor omwonenden

Vragen van de leden Ronnes en AgnesMulder (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

Het bericht ‘Gemeenten neigen nog naar monisme’

Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beri

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht 'Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid'

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over Cambridge Analytica

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Just

Antwoord op vragen van het lid Voortman over het feit dat AOW-gerechtigden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhoging meer betalen

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over h

De vrees van de Arubaanse premier dat Aruba een tweede Syrië aan het worden is als gevolg van de instroom van Venezolanen

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over documentatieverplichtingen voor huurwoningen met een huur rondom de liberalisatiegrens

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over document

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en De Lange over het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

Vragen van de leden Koerhuis en De Lange (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de steun van Nederland ten behoeve van detentie en uitzetting van ongedocumenteerden op Curaçao

2147 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de steun van Nederland ten behoeve van detent

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

2148 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij (

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra en Van den Bosch over het bericht ‘Eindhoven wil eigen vliegtaks invoeren’

2138 Vragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra en Van den Bosch (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Eindhoven w

Het bericht 'Utrecht stemt in met verkoop monumentale woningen door Stadsherstel Midden Nederland'

2018Z08982 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Utrecht stemt in met verkoop monumentale woningen door Stadsher

Antwoord op vragen van het lid Kops over ‘groene leningen’ voor het energieneutraal maken van woningen

AH 2099 2018Z06934   Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de

Beleggingen van het pensioenfonds ABP

2018Z08678 Vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken

Het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

2018Z08684 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verduurzaming van woningen

2074 Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat

Antwoord op vragen van het lid Arissen over de hertelling in de gemeente Zaanstad

2075 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hertelling in Zaanstad (ingezonden 4 april 2018).

Het bericht dat voor het eerst in haar geschiedenis de Universiteit van Amsterdam meer aanmeldingen heeft van studenten met een buitenlandse vooropleiding dan met een Nederlandse vooropleiding

2018Z08561 Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat voor

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Bruins Slot en Van der Molen over de hoge OZB-rekeningen voor sportverenigingen en andere Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI)

2018Z05001 Vragen van de leden Omtzigt, Bruins Slot, Van der Molen (allen CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en

Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’

2018Z06925 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeenten misbruiken Cri

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het rapport inzake kernenbeleid

2031 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport inzake kernenbeleid (ingezonden 10 april 2018). Antwoord van Minister Ol

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen

2032 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen (ingezonden 23 april 2018). Antw

Het bericht 'Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout'

2018Z08419 Vragen van de leden Middendorp en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Nieuwe pachtrekeningen door softwa

Documentatieverplichtingen voor huurwoningen met een huur rondom de liberalisatiegrens

2018Z08365 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over documentatieverplichtingen voor huurwoningen met een huur rondom de liberalis

Het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'

2018Z08271 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Streep door 2.500 studente

Het bericht ‘Waarom dode mensen post van de belasting krijgen’

2018Z08124 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Waarom dode mensen post van de belasting krijgen» (in

Het verzoek van Friesland en Zeeland aan jongeren stemrecht vanaf 16 jaar te gunnen

2018Z08123 Vragen van de leden Jetten (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verzoek van Friesland en Zeeland aan jongeren stemrecht

Het bezoek van de Eurocommissaris Cretu in het kader van het cohesiebeleid en de volgende meerjarenbegroting

2018Z08122 Vragen van lid Leijten (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bezoek van de Eurocommissaris Cretu in het kader van het c

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de mogelijkheid van een Airbnb-hypotheek

Antwoorden op Kamervragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de mogelijkheden van een Airbnb hypotheek (ingezonden 9 februari 2018) Vra

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de proefboringen naar olie en gas op Aruba

KENMERK 2018Z06940 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de proefboringen naar olie en ga

Het bericht ‘Bizarre oproep: ’Maak lawaai tijdens dodenherdenking’

2018Z07911 Vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Bizarre oproep

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Van Dam over het bericht ‘Bizarre oproep: ’Maak lawaai tijdens dodenherdenking’

2018Z07911 Beantwoording van de vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en va

Het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

2018Z07808 Vragen van de leden Koerhuis en De Lange (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties (ingezon

Antwoord op vragen van het lid Middendorp over het artikel 'Het voelt als dat bordspel: De Betoverende Doolhof'

1908 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Het voelt als dat bordspel: De Betoverende Doolhof» (ingezonden

Crimineel geld in de Amsterdamse huizenmarkt

2018Z07623 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over crimineel geld in de Amsterdamse

Het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen

2018Z07617 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen (ingezonden 23 april 2018). Vraag

Het bericht ‘Kabinet zet koppositie ICT op het spel, waarschuwt Eelco Blok’

2018Z07152 Vragen van de leden Weverling, Wörsdörfer en Middendorp (allen VVD) aan de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het ABP

1796 Vragen van de leden Omtzigt en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanhoudende proble

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen

2018Z06478 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen. (ingezonden 9 april 2018)

Het feit dat AOW-gerechtigden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhoging meer betalen

2018Z07034 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het feit dat AOW-gerechtigden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhogi

Het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam

2018Z07023 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam (ingezonden 16 april 2018).

De berichten 'Debacle met digitale rechtspraak was voorzienbaar' en 'Digitalisering blijft steken'

2018Z07019 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten «Debacle met digitale rechtspraak was voorzienbaar» en

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

2018Z07018 Vragen van de leden Özütok en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Ko

De proefboringen naar olie en gas op Aruba

2018Z06940 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de proefboringen naar olie en gas op Aruba (ingezonden 13 april 2018)

Het bericht ‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’

2018Z06925 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’ (ingezond

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen

2018Z05009 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen (inge

Antwoord op vragen van het lid Kops over het woningtekort onder senioren

2018Z04715 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningtekort onder senioren. (ingezonden 15 maart 2018)

Het bericht ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’

2018Z06864 Vragen van de leden Raemakers en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatsecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het b

De renovatie van het Binnenhof

2018Z06852 Vragen van de leden Van Eijs, Jetten en Den Boer (allen D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de renovatie van het Binnenhof (ingezonden

Antwoord op meerdere vragensets van het lid Beckerman over schimmelhuizen in diverse gemeenten

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over schimmel- en vochtproblematiek in corporatiewoningen. Deze vragen hebben het kenmerk 20

Het rapport inzake kernenbeleid

2018Z06587 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport inzake kernenbeleid (ingezonden 10 april 2018) 1

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het rapport van de CTIVD over de AIVD en het gebrek aan privacy bij informatie-uitwisseling

Bijlage beantwoording schriftelijke vragen lid Kuiken (2018Z05860) Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport van de CTI

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

2018Z04720 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Antwoord op vragen van de leden Kops en Tony van Dijck over het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

2018Z04708 Vragen van de leden Kops en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht 'Hypotheekkeurslijf nek

Corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen

2018Z06478 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen. (ingezonden 9 april 2018)

Cambridge Analytica

2018Z06479 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over Cambridge Analytica. (ingezonden 9 april 201

Het gijzelen van een huurster in Groningen

2018Z06481 Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Arno Rutte (VVD) en Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het gijz

Antwoord op vragen van de leden Laçin en Beckerman over asbest bij onderhoud en renovatie van huurwoningen

2018Z03334 Vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over asbest b

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht 'Utrecht geeft Qatar 23 miljoen euro cadeau'

2018Z01245 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Utrecht geeft Qatar 23 miljoen euro cadeau' (ingezonden 26 januari

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de gevolgen voor bewoners tijdens renovaties

2018Z03402 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen voor bewoners tijdens renovaties. (ingezonden 26 fe

Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen over het rapport "Demonstratierecht onder druk"

2018Z04851 Antwoorden op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport «Demonstratierecht onder druk»

Het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten'

2018Z06402 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten» (ingezonden 6 ap

Frauduleuze bemiddelingsbureaus

2018Z06401 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over frauduleuze bemiddelingsbureaus (ingezonden 6 april 2018). Vraag 1 Ben

Antwoord op vragen van het lid Van Raak “over goudsmokkel vanuit Venezuela naar Aruba, Curaçao en Bonaire”

2018Z02553 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de goudsmokkel vanuit Venezuela via Aruba, Curaçao en Bonaire. (inge

Het bericht dat ouderen er de dupe van zijn dat er bij sommige gemeenten alleen gepind kan worden

2018Z06275 Vragen van de leden Van Raak en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën over het bericht dat oude

De mogelijkheid van een Airbnb-hypotheek

2018Z06279 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijkheid van een Airbnb-hypotheek. (ingezonden 5 april 2018)

Het bericht dat huurders duizenden euro’s meer moeten betalen door blokverwarming

2018Z06284 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huurders duizenden euro

Antwoord op vragen het lid Van Raak over “het gebrek aan informatie van gemeenten aan burgers door ondoorzichtige bestuurlijke constructies als Zeestad in Den Helder”

2018Z03798 Antwoord op vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebrek aan informatie van gemeenten aan burgers door ondoorzichtige

Het bericht ‘Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid’

2018Z06098 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid

De hertelling in Zaanstad

2018Z06096 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hertelling in Zaanstad (ingezonden 4 april 2018) 1 Kent u het berich

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

2018Z05943 Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infras

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf over het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig medicijngebruik

2018Z04414 Vragen van de leden Dik-Faber en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het rapport van de CTIVD over de AIVD en het gebrek aan privacy bij informatie-uitwisseling

2018Z05860 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport van de CTIVD over de AIVD en het gebrek aan privacy bij informat

Het bericht ‘Hoe mooi zou het zijn, een chip bij de geboorte?’

2018Z05861 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Hoe mooi zou het zijn, een chip bij de geboorte» (ingezonden 30 maart 2

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen

1617 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen (ingezonden 27 feb

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Koopmans over de berichtgeving over het proefschrift van Marlies van Eck van de Tilburg University

1612 Vragen van de leden Middendorp en Koopmans (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Rechtsbescherming over de berichtgeving over

Het bericht ‘Slachtoffer discriminatie woningmarkt: Het is vernederend’

2018Z05761 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Slachtoffer discriminatie woningmarkt: Het is vernederend» (in

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over legionella in een wooncomplex is Amsterdam Zuidoost

1592 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de legionella in een wooncomplex is Amsterdam Zuidoost (ingezonden 8 maart 2018). Antwoor

De legionella in een wooncomplex is Amsterdam Zuidoost

2018Z04044 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de legionella in een wooncomplex is Amsterdam Zuidoost (ingezonden 8 maart 20

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

1546 Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister-President over de eerste honderd dagen van het kabinet (ingezonden 6 februari 2018). Antwoord van Minister Ollongren (Binnenland

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het feit dat een mantelzorger opdraait voor de kosten van een begrafenis

1538 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het feit dat een mantelzorger opdraait voor de kosten van een begrafenis (ingezonden

Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Leijten over nepnieuwsbestrijders van de EU die Nederlands nieuws beoordelen maar geen Nederlands spreken

Antwoord op de vragen van de leden Van Raak en Leijten (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken over nepnieuwsbestrijders van de EU die Nederlands nieuws beoor

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het artikel ‘3,7 ton voor krakers’

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 22 maart 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergader

Antwoord op vragen van het lid Voortman over het bericht 'De Rotterdamse buurten knappen niet op door armen te weren'

Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 23 maart 2018) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de evaluatie, uitgevoerd door Tw

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen

2018Z05009 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen (ingez

De hoge OZB-rekeningen voor sportverenigingen en andere Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI)

2018Z05001 Vragen van de leden Omtzigt, Bruins Slot, Van der Molen (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ho

Woningbouwplannen in grote stedelijke regio’s

2018Z04996 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woningbouwplannen in grote stedelijke regio’s (ingezonden 20 maart 2018). Vraa

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de oprichting van een dochteronderneming door woningcorporatie De Key

1484 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over breed verzet van huurders tegen oprichting dochteronderneming Woningcorporatie De K

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Diertens over het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’

1474 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezui

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het schorsen van verdachte lokale bestuurders

Beantwoording Kamervragen met kenmerk 2018Z00711 ingezonden op 19 januari 2018 1 Kent u het bericht “Schors verdachte bestuurders”? 1) Ja.

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018

Antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het lid Bosman (VVD) over de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018 Op

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

2018Z04853 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daa

Het rapport ‘Demonstratierecht onder druk’

2018Z04851 Vragen van de leden Den Boer en Groothuizen (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport «Demonstratierecht onder druk» (ingezonden 16

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Van Kent over de risico’s van gespoten purschuim

1466 Vragen van de leden Beckerman en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de risico’s van gespoten purschuim (ingezonden 21 februari 20

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over het bericht dat blindend en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

1465 Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat blind

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over het bericht 'Gasloos vergt nieuwe regelgeving'

1458 Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Gasloos vergt nieuw

Het woningtekort onder senioren

2018Z04715 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningtekort onder senioren (ingezonden 15 maart 2018). Vraag 1 Bent u

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

2018Z04720 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren» (ingezonden 15 maart 2

Het artikel 'Het voelt als dat bordspel: De Betoverende Doolhof'

2018Z04725 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Het voelt als dat bordspel: De Betoverende Doolhof» (ingez

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

2018Z04708 Vragen van de leden Kops en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht «Hypotheekkeurslijf nekt star

Verzameling Schimmelhuizen

Verzameling van 37 kamervragen

Het bericht ‘problemen met vloeren ministerie BZK: honderden inspecties, tijdelijke ontruiming en aanpassingen vereist’

2018Z04277 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Problemen met vloeren ministerie BZK: honderden inspecties,

De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017, inzake de Landbouw, Veeteelt en Visserij (L.V.V.)

2018Z04283 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2017, inzak

De beveiliging van mevrouw El-Rhazoui

2018Z04276 Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beveiliging van mevrouw El-Rhazoui (ingezonden 12 maart 2018). Vraa

Het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’.

2018Z04185 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindu

Het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

2018Z04187 Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Het bericht ‘De Rotterdamse buurten knappen niet op door armen te weren‘

2018Z04046 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «De Rotterdamse buurten knappen niet op door armen te weren» (

Het bericht ‘Acht gemeenten accepteren alleen nog pinbetalingen’

2018Z04056 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Acht gemeenten accepteren alleen nog pinbetalingen» (ingezond

Het bericht ‘Ook gemeenten doen contant geld in de ban’

2018Z04055 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Ook gemeenten doen contant geld in de ban» (ingezonden 8 maart

Antwoord op vragen van het lid Baudet over nepnieuws

1341 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nepnieuws (ingezonden 25 januari 2018). Antwoord van MinisterOllongren (Binnenlandse

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de positie van woongroepen voor ouderen

2018Z02299 Vraag 1: Hoe beoordeelt u in algemene zin de functie van seniorenwoongroepen, waarbij deze als woongroep meerdere wooneenheden kunnen omvatten, met een gem

Antwoord op de vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch over het bericht "Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’’

1338 Vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Dit gaan ze niet leuk vinden

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

2018Z02083 Antwoorden op vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport.

Het gebrek aan informatie van gemeenten aan burgers door ondoorzichtige bestuurlijke constructies als Zeestad in Den Helder

2018Z03798 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebrek aan informatie van gemeenten aan burgers door ondoorzichtige bestuu

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Rijkswaterstaat deelde vertrouwelijke informatie van 'weggepeste' vuurtorenwachter met haar collega's’

1334 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken over het bericht «Rijkswaterstaat deelde vertrouw

Het bericht dat blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

2018Z03464 Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat blind

Het wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen

2018Z03466 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wantrouwen van gemeenten in beleggers van middenhuurwoningen (ingezonden 27 feb

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over gemeentelijke herindeling in de Leidse regio

1280 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gemeentelijke herindeling in de Leidse regio (ingezonden 12 januari 2018). Ant

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen

1279 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen (ingezonden

De gevolgen voor bewoners tijdens renovaties

2018Z03402 Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen voor bewoners tijdens renovaties (ingezonden 2

Asbest bij onderhoud en renovaties van huurwoningen

2018Z03334 Vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over asb

Sugardating

2018Z03117 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Ond

De risico’s van gespoten purschuim

2018Z03106 Vragen van de leden Beckerman en Van Kent (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de risico’s van gespoten purschuim (ingezonden 21 febru

Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het aanstellen van dhr. M. Franco als regeringscommissaris op St. Eustatius

1231 Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aanstellen van dhr. M. Franco als regeringscommissaris op St. Eustatius (inge

Antwoord op vragen van de leden Den Boer, Middendorp en Özütok over het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'

1220 Vragen van het lid Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Je uitvaart kan een stuk duurzam

De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

2018Z02937 Vragen van de leden Van den Berg en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Ministers van Economische Zaken en Klim

Antwoord op vragen van het lid Kops over schimmel in huurhuizen in Haarlem

1204 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over schimmel in Haarlemse sociale huurwoningen (ingezonden 24 januari 2018). Antwoord van

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Van der Graaf over de televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 februa

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 februar

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het door ‘EU vs Disinfo’ bestempelen van journalistieke verslaggeving tot nepnieuws

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het door «EU vs Disinfo» bestempelen van journalistieke verslaggeving tot nepnieuws (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht ‘Interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op’

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht interim- gezaghebber stapt per onmiddellijk op (ingezonden 8 januari 2018).

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Koopmans over het bericht 'Online burgerinspraak kan leiden tot teleurstelling in politici' en het rapport van het Rathenau instituut 'Online meebeslissen'

2018Z01016 Antwoorden op vragen van de leden Middendorp en Koopmans (beiden VVD) over het bericht 'Online burgerinspraak kan leiden tot teleurstelling in politici' en het rapport van het Rathenau

Nepnieuwsbestrijders van de EU die Nederlands nieuws beoordelen maar geen Nederlands spreken

2018Z02550 Vragen van de leden Van Raak en Leijten (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over nepnieuwsbestrijders van de EU d

De goudsmokkel vanuit Venezuela via Aruba, Curaçao en Bonaire

2018Z02553 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de goudsmokkel vanuit Venezuela via Aruba, Curaçao en Bonaire (ingezonden 1

Voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen

2018Z02192 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring bij de aankoop van woningen (i

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de illegale goudsmokkel uit Venezuela

2018Z00387 2018-0000073953 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de illegale goudsmokkel uit Venezuela (ingezonden 16 januari

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Meer gemeenten ruilen e-mail om voor online formulier’

2018Z00397 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Meer gemeenten ruilen e-mail om voor onli

Onveilige cv-ketels

2018Z02073 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Medische Zorg over onveilige cv-ketels. (ingezonden 7 februari 2018) 1

De stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

2018Z02083 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport. (ingezonden 7 f

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

2018Z00390 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim (

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

2018Z00606 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport (ingezonden 18 januari 2018)

Antwoord op vragen van het lid Beckerman en Van Kent over het bericht dat de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

2017Z16886 2018-0000058871 Vragen van het lid Beckerman en Van Kent (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het door de bouwsector stelselmatig negeren van adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

2017Z16979 2018-0000058871 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het door de bouwsector stelselmatig negeren van adviezen van de Ond

Breed verzet van huurders tegen oprichting dochteronderneming Woningcorporatie De Key

2018Z01769 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over breed verzet van huurders tegen oprichting dochteronderneming Woningcorporatie De Ke

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

2018Z01778 Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het bericht «voorbereiding kernramp kan beter» (ingezonden 2 februari 2018).

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping geplaatst worden

antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping geplaatst worden. Deze vragen werden ing

De verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

2018Z01523 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op

Het bericht dat pensioenfonds ABP de ANW-compensatie verlengt tot 1 mei 2018 (Radar.avrotros.nl, 25 januari 2018)

2018Z01407 Mondelinge vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat pensioenfonds ABP de ANW-compensatie verlengt tot

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

2018Z01297 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over de hoge vergoedingen voor politici op Sint Maarten (ingezonden op 28 januari met kenmerk 2018Z0129

Het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

2018Z01297 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoge vergoedingen voor politici op Sint Maarten (ingezonden 29 januari 20

Het bericht 'Utrecht geeft Qatar 23 miljoen euro cadeau'

2018Z01245 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Utrecht geeft Qatar 23 miljoen euro cadeau' (ingezonden 26 januari 2018)

Het bericht ‘Rijkswaterstaat deelde vertrouwelijke informatie van 'weggepeste' vuurtorenwachter met haar collega's’

2018Z01234 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken over het bericht ‘Rijkswaterstaat deelde

Antwoord op vragen van de leden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgen

2017Z18976 Vragen van de leden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederlanders langer op de wacht

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over (partij-) politieke propaganda in en rond het stembureau

2017Z18654 Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (partij-)politieke propaganda in en rond het stembureau (ingezonden 21 december 2

Het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'

2018Z00878 Vragen van het lid Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duu

Het door ‘EU vs Disinfo’ bestempelen van journalistieke verslaggeving tot nepnieuws

2018Z00879 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het door ‘EU vs Disinfo’ bestempelen van journalistieke verslaggeving tot nepnie

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Ronnes over verlagen van administratieve lasten en overhead bij woningcorporaties

Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verlagen van administratieve lasten en overhead bij woningcorporaties. (ingez

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over het bericht dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst'

2017Z17998 Vragen van de leden Van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dat een huiseigenaar a

Antwoord op vragen van lid Middendorp over het bericht ‘grenswerker schiet weinig op met Europese eenheid’

Beantwoording vragen over het bericht 'Grenswerker schiet weinig op met Europese eenheid' Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Grenswerker schiet weinig op me

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini over het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'

2017Z18349 Vragen van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini (allen VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht

Antwoord op vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

Antwoord op vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen 1 Kent u het bericht “Huurtoeslag fors lager

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Merendeel gemeenten mailt onveilig’

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Merendeel gemeenten mailt onveilig’ Vraag 1 Kent u het bericht ‘Merendeel gemeente mailt onveilig

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de kosten van een lege buizen- en laadpaalnorm

2017Z18964 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de kosten van een lege buizen- en laadpaalnorm. (ingezonden 28 december 2017)

Het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee

2018Z00802 Vragen van de leden Azarkan en Öztürk (beiden DENK) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de voorzitter va

Het schorsen van verdachte lokale bestuurders

2018Z00711 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schorsen van verdachte lokale bestuurders (ingezonden 19 januari 2018) 1

De uitzending ‘2Doc: liever dood dan vermist’

2018Z00601 Vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ui

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

2018Z00602 Vragen van de leden Van der Molen (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de televisie-uitzending «Lie

«Kans op onnodig betalen van leges steeds groter»

2018Z00502 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Kans op onnodig betalen van leges steeds gro

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”

2017Z18348 Antwoorden op vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs v

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet

2017Z18489 Antwoorden op vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet (ingezonden 20

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

2017Z18490 Vraag 1 Is het waar dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ook nu al via de kabel mag aftappen, zolang dit gericht is? Zo nee, zou de

Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)

2018Z00398 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervallen van de Anw-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensi

De illegale goudsmokkel vanuit Venezuela

2018Z00387 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de illegale goudsmokkel uit Venezuela (ingezonden 16 januari 2018) 1

Het bericht ‘Meer gemeenten ruilen e-mail om voor online formulier’

2018Z00397 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Meer gemeenten ruilen e-mail om voor onli

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

2018Z00390 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim (

Het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie

2018Z00233 Vragen van de leden Azarkan en Kuzu (beiden DENK) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat vier Marokkaanse Nederla

De nasleep van de brand in de Grenfell Tower in Londen

2018Z00244 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de nasleep van de brand in de Grenfell Tower in Londen (ingezonden 12 januari 2018).

Gemeentelijke herindeling in de Leidse regio

2018Z00236 Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gemeentelijke herindeling in de Leidse regio (ingezonden 12 januari 2018).

Onveilige cv-ketels

2018Z00237 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onveilige cv-ketels (ingezonden 12 januari 2018). Vraag 1 Wat is uw rea

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het gevaar van rechts-extremisme

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gevaar van rechts-extremisme (ingezonden 8 december 2017, kenmerk 2017Z17470)

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)

2017Z18193 Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds

Het bericht interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op

2018Z00062 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op (ingezonden 8 januar

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘32 woonunits voor vluchtelingen in Veldhoven geplaatst’

2017Z16455 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘32 woonunits voor vluchtelingen in Veldhoven geplaatst’ (ingezonden

Het opinie-artikel ‘Wordt het niet tijd om Nederland iets ruimer te zien dan de Randstad? Kabinet, ik bied u Zuid Limburg’

2017Z19002 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opinie-artikel «Wordt het niet tijd om Nederland iets ruim

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Dijksma over kindermisbruik op Aruba

2017Z16451 Vragen van de leden Kuiken en Dijksma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kindermisbrui

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is

790 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is (ingezonden 1 december 2017). Antw

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’

791 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Rijk in stenen, arm in geld» (ingezonden 30 november 2017). Antwoord van Min

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Van Raak over het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’

792 Vragen van de leden Özütok (GroenLinks) en Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «Verkennin

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Asscher over de blokkade van een demonstratie

780 Vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de blokkade van een demonstratie (ingezonden 27 november 2017). Antwoord

Antwoord op vragen van het lid Kops over het toenemend aantal gemeenten dat de permanente bewoning van vakantiehuisjes wil uitbannen

2017Z14312 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toenemend aantal gemeenten dat de permanente bewoning van vakantiehuisjes wil uitban

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over beschimmelde huizen in Bedum en Groningen

2017Z16138 Vragen van het lid Nijboer PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beschimmelde huizen in Bedum en Groningen (ingezonden 23 november 2017).

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over kindermishandeling op Aruba

2017Z16598 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over kindermishandeling op Aruba (ingezonden 29 november 2017)

Antwoord op vragen van de leden Özütok, Den Boer en Van Raak over zwangere volksvertegenwoordigers

2017Z17213 Antwoorden op vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zwangere volksvertegenwoordig

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de berichten omtrent de nieuwbouw van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao

776 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten omtrent de nieuwbouw van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaça

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over een overeenkomst tussen marktpartijen, de gemeente en woningcorporaties in Rotterdam-Zuid

2017Z16742 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een overeenkomst tussen marktpartijen, de gemeente en woningcorporaties in Rotterdam

Het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping worden geplaatst

2017Z18649 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping worden geplaatst (in

(partij-) politieke propaganda in en rond het stembureau

2017Z18654 Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (partij-)politieke propaganda in en rond het stembureau (ingezonden 21 december 201

Het bericht ‘Merendeel gemeenten mailt onveilig’

2017Z18502 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Merendeel gemeenten mailt onveilig’ (ingezonden 20 d

Het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

2017Z18490 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden (ingezonden 20 december 201

Het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet

2017Z18489 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat raadsleden zich buitenspel voelen gezet (ingezonden 20 december 2017)

Het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders bepalen alles”

2017Z18348 Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Raadsleden samenwerkende gemeenten ontevreden: clubs van wethouders

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller over de beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen

AH 7332017Z15194Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 19 december 2017) Zie ook Aanha

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van den Berg over erfpacht in Amsterdam

2017Z13915 Vragen van de leden Ronnes en Van den Berg (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over erfpacht in Amsterdam (ingezonden 19 oktobe

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over integriteit van het lokaal bestuur in Limburg

2017Z16981 Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke situatie in Brunssum (ingezonden 4 december 2017)

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Karabulut over reddingsmissies op zee

Antwoorden Kamervragen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vr

Antwoord op van het lid Koerhuis over het huurbeleid van woningcorporaties

2017Z16144 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Woningcorporaties vragen te weinig geld voor luxere woningen’ (ing

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

2017Z15876 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen. (ingezonden 21 november 20

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat de woningbouwproductie steeds verder achteroploopt door onderbezetting bij gemeenten

2017Z15192 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de woningbouwproductie steeds verder achterop loopt door onderbezet

Dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst

2017Z17998 Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dat een huiseigena

Het artikel 'Grenswerker schiet weinig op met Europese eenheid'

2017Z17866 Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel 'Grenswerker schiet weinig op met Europese eenheid' (ingezond

Antwoord op vragen van de leden Voortman en Özdil over het bericht ‘Studentensteden sturen brandbrief over huisjesmelkers’

Vragen van de leden Voortman en Özdil (Groen Links) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Studentensteden sturen brandbrief over huisjesmelkers’ (in

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen

2017Z15651 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkome

Antwoord op vragen van het lid Arissen over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

2017Z16148 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt geco

Het gevaar van rechts-extremisme

2017Z17470 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gevaar van rechts-extremisme (ingezonden 8 december 2017)

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over huurtoeslag in familiesituaties

2017Z13518 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over huurtoeslag in familiesituaties. (ingezonden 10 oktober 2017) Vraag 1 Bent u beken

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat de consument nog steeds ten onrechte kosten betaalt aan verhuurmakelaars

2017Z16150 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de consument nog steeds onterechte kosten betaalt aan verhuurmakelaa

Zwangere volksvertegenwoordigers

2017Z17213 Vragen die de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zwangere volksvertegenwoordigers (ingezonde

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over administratieve lasten bij woningcorporaties

2017Z15193 Beantwoording Kamervragen lid Ronnes over de administratiekosten van woningcorporaties Vraag 1 Kent u het bericht dat er onvrede is bij woningcorporaties over

Antwoord op vragen van het Beckerman over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let)

Antwoord op vragen van het Beckerman over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let)

Integriteit van het lokaal bestuur in Limburg

2017Z16981 Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over integriteit van het lokaal bestuur in Limburg (ingezonden 4 decemb

Het door de bouwsector stelselmatig negeren van adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

2017Z16979 Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het door de bouwsector stelselmatig negeren van adviezen van de Onderzoeksraad voor

Overfinanciering bij agentschappen en zbo’s

2017Z16884 Vragen van de leden Van der Molen en Slootweg (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over overfinanciering bij agentschappen en zb

Het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is

2017Z16887 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is. (ingezonden 1 december 201

Het bericht dat de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

2017Z16886 Vragen van het lid Beckerman en Van Kent (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het b

De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018

2017Z16747 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018 (ingezo

De berichten omtrent de nieuwbouw van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao

2017Z16746 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten omtrent de nieuwbouw van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op

Het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’

2017Z16745 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’(ingezonden 30 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat een zakenprins illegale activiteiten onderneemt

2017Z15868 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister-president over het bericht dat een zakenprins illegale activiteiten ond

Antwoord op vragen van het lid Kops over de almaar stijgende huizenprijzen

2017Z15006 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de almaar stijgende huizenprijzen (ingezonden 9 november 2017).

Het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’

2017Z16610 Vragen van de leden Özütok (GroenLinks) en Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «Ve

Kindermishandeling op Aruba

2017Z16598 Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over kindermishandeling op Aruba (ingezonden 29 november 2017)

Kindermisbruik op Aruba

2017Z16451 Vragen van de leden Kuiken en Dijksma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kindermisbruik

Het bericht ‘32 woonunits voor vluchtelingen in Veldhoven geplaatst’

2017Z16455 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘32 woonunits voor vluchtelingen in Veldhoven geplaatst’ (ingezonden

Het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’

2017Z16453 Vragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over he

Antwoord op vragen van de leden Kops, De Graaf en Agema over het bericht dat senioren in Apeldoorn overdonderd zijn door de komst van Turkse leeftijdsgenoten

2017Z14748 2017-0000589306 Vragen van de leden Kops, De Graaf en Agema (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volks

De blokkade van een demonstratie

2017Z16308 Vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de blokkade van een demonstratie (ingezonden 27 november 2017).

Beschimmelde huizen in Bedum en Groningen

2017Z16138 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beschimmelde huizen in Bedum en Groningen (ingezonden 23 november 2017)

Het bericht ‘Woningcorporaties vragen te weinig geld voor luxere woningen’

2017Z16144 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Woningcorporaties vragen te weinig geld voor luxere woningen’ (inge

Het bericht dat de consument nog steeds onterechte kosten betaalt aan verhuurmakelaars

2017Z16150 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de consument nog steeds onterechte kosten betaalt aan verhuurmakelaa

Het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

2017Z16148 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt geco

Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht 'Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes'

2017Z13602 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes’(ingezonden

Het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’

2017Z15866 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Diertens (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van

Het bericht dat een zakenprins illegale activiteiten onderneemt

2017Z15868 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister-president over het bericht dat een zakenprins illegale activiteiten ond

Het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

2017Z15876 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen. (ingezonden 21 november 20

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid

2017Z14301 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid. (ingezonden 26 oktob

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over een belofte van vice-premier De Jonge

2017Z15772 Vragen van het lid van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een belofte van vice-premier De Jonge (ingezonden op 20 november 2017)

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de aantasting van de positie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao

2017Z13282 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aantasting van de positie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ingezonden 5 ok

Een belofte van vicepremier De Jonge

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een belofte van vice-premier De Jonge (ingezonden 20 november 2017). Vraag 1

Een gesprek met Professionalisering L.V.V. Bonaire

2017Z15652 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een gesprek met Professionalisering L.V.V. Bonaire (ingezonden 17 november 201

Het bericht ‘Studentensteden sturen brandbrief over huisjesmelkers’

2017Z15653 Vragen de leden Voortman en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Studentensteden sturen brandbrief over huisjesmel

Het bericht dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen

2017Z15651 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huurwoningen vaak onbetaalbaar zijn voor mensen met een middeninkome

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het raadplegen van de informatie over de formatie op rijksoverheid.nl

2017Z14445 Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het raadplegen van de informatie over de formatie op rijksoverheid.nl 1 Klopt het bericht op rijksoverheid.nl dat de

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Dijkgraaf over de afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen

2017Z12235 Vragen van de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over de afschaffing van de hu

Het bericht “Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten”

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten» (i

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem

Beantwoording Kamervragen lid Hijink over het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRPsysteem[2017Z13964] Vraag 1 Kunt u aangeven of

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht dat legionella doden blijft maken door de lakse bouwwereld

2017Z12164 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat legionella doden blijft maken door de lakse bouwwereld (ingezonden 15

Beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen

Vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verki

De administratiekosten bij corporaties

Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de administratiekosten bij corporaties (ingezonden 13 november 2017). V

Antwoord op vragen van de leden Voortman en Van der Lee over het bericht ‘Subsidietermijn te kort voor VVE’s en andere besparingsblokkades’

2017Z13962 1 Kent u het bericht “Subsidietermijn te kort voor VvE’s en andere besparingsblokkades”? 1) Antwoord op vraag 1:

De almaar stijgende huizenprijzen

2017Z15006 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de almaar stijgende huizenprijzen. (ingezonden 9 november 2017)

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let)

2017Z15010 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vervolg van de sluiting en de ontruiming van Fort Oranje

Vraag 1 Wat is uw reactie op de volgende tekst uit eerste brief die de bewoners van Fort Oranje ontvangen hebben van de gemeente Zundert: “De sluiting zal één jaar duren (dus t

De afhandeling van de zaak Artez

2017Z14816 Vragen van het leden Özdil en Özütok (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afhandeling va

Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht “CFT: Opschorten terugbetalingen Saba”

2017Z14686 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “CFT: Opschorten terugbetalingen Saba” (ingezonden 3 november

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Bosman over het bericht ‘Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af’

2017Z14197 2017-0000551687 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Sint-Maarten wijst voorwaarden h

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het dreigement van een politicus op Sint Eustatius om Europees Nederlandse militairen te vermoorden en te verbranden

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het dreigement van een politicus op Sint Eustatius om Europees Nederlandse militairen te vermoorden en te verbranden Vraag 1

Het bericht “CFT: Opschorten terugbetalingen Saba”

2017Z14686 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “CFT: Opschorten terugbetalingen Saba” (ingezonden 3 november

“verloedering van de bouwwereld”

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over «verloedering van de bouwwereld» (ingezonden 31 oktober 2017). Vra

Het raadplegen van de formatie en de Rijksoverheid

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het raadplegen van de formatie en de rijksoverheid (ingezonden 31 oktober 2017).

Het toenemend aantal gemeenten dat de permanente bewoning van vakantiehuisjes wil uitbannen

2017Z14312 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toenemend aantal gemeenten dat de permanente bewoning van vakantiehuisjes wil uitb

Grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid

2017Z14301 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid. (ingezonden 26 okt

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen