Huidige fracties in de tweede kamer


Een fractie is een deel van een gekozen volksvertegenwoordigend orgaan, in jargon het gremium genoemd, dat tot een en dezelfde politieke partij of stroming behoort (bijvoorbeeld alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad of de Tweede Kamer). Het woord fractie komt uit het Latijn (frangere, breken).

Bijna alle landen met een democratisch bestel kennen in hun verkozen raden fracties of vergelijkbare groeperingen.Naam Afkorting Richting Ideologie Opgericht Fractie-voorzitter Zetels 2de kamer
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD rechts Conservatief-liberalisme 1948-01-24 Klaas Dijkhoff 33
Partij voor de Vrijheid PVV rechts Nationalisme 2005-02-22 Geert Wilders 20
Christen-Democratisch Appel CDA centrum-rechts Christendemocratie 1980-10-11 Sybrand van Haersma Buma 19
Democraten 66 D66 centrum Sociaalliberalisme 1966-10-14 Rob Jetten 19
Groenlinks GL links Groene politiek 1990-11-24 Jesse Klaver 14
Socialistische Partij SP links Socialsime 1971-10-01 Lilian Marijnissen 14
Partij van de Arbeid PvdA centrum-links Sociaaldemocratie 1946-02-09 Lodewijk Asscher 9
ChristenUnie CU centrum Chirstelijke Sociaal 2000-01-22 Gert-Jan Segers 5
Partij voor de Dieren PvdD Dierenbelangen / Groene politiek 2002-10-28 Marianne Thieme 5
50Plus 50Plus Centrum Ouderenbelangen 2009-01-10 Henk Krol 4
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP Conservatief Reformatorisch 1918-00-00 Kees van der Staaij 3
Denk Denk Links Sociaaldemocratie 2015-02-09 Tunahan Kuzu 3
Forum voor Democratie FvD Rechts Nationalisme 2016-09-22 Thierry Baudet 2
Van Kooten-Arissen VKa 2019-07-16 Femke van Kooten-Arissen 1
contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen