Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Pieter Heerma en Van Dam over het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’Antwoord op vragen van de leden Pieter Heerma en Van Dam over het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D58828

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Buitenlandse Zaken, antwoorden op de Kamervragen van de leden Heerma en Van Dam (beiden CDA) over "het bericht «So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert» "

De Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

2018Z17862

Vragen van de leden Pieter Heerma en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’ (ingezonden 8 oktober 2018)

Vraag

1

Bent u bekend met het bericht uit de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 25 september 2018 ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag

2

Kent u de berichten uit Duitsland dat deze app gebruikt wordt om personen die zich kritisch uitlaten over president Erdogan te rapporteren bij de Turkse politie?

Antwoord

Ja.

Vragen

3

Kunt u bevestigen dat deze app ook in Nederland voor dit doeleinde wordt gebruikt? Zo nee, heeft u signalen ontvangen dat deze app mogelijk ook in Nederland voor dit doeleinde wordt gebruikt? Deelt u de mening dat dit ontwrichtend en onwenselijk is dat zo’n app in Nederland wordt gebruikt?

4

Deelt u de mening dat het onacceptabel is als mensen via een app mede-burgers kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid, in dit geval Turkije? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is niet bekend hoe vaak de app in Nederland is gedownload en of de app wordt gebruikt om personen vanwege hun (vermeende) politieke uitspraken of sympathieën aan te geven. Als de app inderdaad voor dit doeleinde wordt gebruikt, dan is dit volstrekt onwenselijk. Het kabinet onderschrijft en begrijpt de zorgen over het mogelijke gebruik van deze app die er volgens berichten op sociale media binnen de Turkse-Nederlandse gemeenschap bestaan en de wijze waarop de Turkse overheid omgaat met politieke tegenstanders. Mochten er concrete aanwijzingen zijn dat de Turkse overheid actief oproept of aanmoedigt om deze app in Nederland op een dergelijke wijze te gebruiken, dan zal Nederland Turkije hierop aanspreken.

Het uitgangspunt is wel dat in Nederland van strafbare feiten aangifte wordt gedaan bij de Nederlandse politie. De handhaving van de openbare orde in Nederland behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten. De Turkse politie is vanzelfsprekend niet bevoegd haar taken op Nederlands grondgebied uit te oefenen zonder expliciete toestemming van Nederland.

Zoals eerder gemeld zijn de politie en het Openbaar Ministerie extra alert op zaken die voortvloeien uit de spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging en intimidatie worden nadrukkelijk opgeroepen om melding en/of aangifte te doen.

Vraag

5

Welke mogelijkheden heeft u om hier tegen op te treden? Bent u bereid om in gesprek te gaan met Apple en Google om deze app in Nederlandse appwinkels te verbieden? Zo nee, waarom zou dat niet mogelijk zijn?

Antwoord

Het betreft hier een algemene politie-applicatie die primair bedoeld is voor gebruik in Turkije. Dergelijke applicaties worden ook door de Nederlandse en andere overheden gebruikt om contact tussen burgers en de overheid te faciliteren.

De beoordeling of een app wordt toegelaten in een appwinkel van aanbieders zoals Google en Apple is primair de verantwoordelijkheid van die aanbieders. De beoordeling van de inhoud van een app is, mede gelet op de vrijheid van meningsuiting, geen taak van de overheid. Dit ligt echter anders als strafrechtelijke grenzen worden overschreden, bijvoorbeeld doordat een app aanzet tot haat of geweld dan wel discriminerende inhoud bevat.

Vraag

6

Zijn er, in Nederland en ons omringende landen, nog andere (online) ‘meldpunten’ bekend waar mensen medeburgers kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid?

Antwoord

De meeste Europese overheden maken gebruik van applicaties waarmee gebruikers melding kunnen maken van overtredingen of contact op kunnen nemen met de politie. Het gebruik van deze applicaties is niet geografisch beperkt.

1) http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/erdogan-kritiker-in-deutschland-offenbar-per-app-in-tuerkei-angezeigt-15805950.html

Indiener

Wouter Koolmees (D66)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Rudmer Heerema (VVD)

Chris van Dam (CDA)


descriptionAccess

Publicatiedatum
7 December 2018Gerelateerd

Het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’

Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

De Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

Huisjesmelkers aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam, Nieuw-West

Het bericht dat president Erdogan de Turkse Nederlanders per brief oproept om op zijn partij te stemmen

Het bericht ‘Taking Stock of App Stores’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl