Motie van het lid Van den Berg c.s. over het monitoren van de effecten van het besluit


Gegevens


Stemmingsdatum: 13 December 2017
Dossier: 29502 - 150
Soort: Motie

Informatie


Indiener Joba van den Berg
commissie: n.b.
Download link: Klik hier voor het document

Stemming


Voor-tegen
VVD
PVV
CDA
D66
Groenlinks
SP
pvda
pvdd
Christenunie
50plus
SGP
DENK
Forum voor Democratie

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen