Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over pluimveemest


Gegevens


Stemmingsdatum: 12 December 2017
Dossier: 33037 - 245
Soort: Motie

Informatie


Indiener Jaco Geurts
commissie: n.b.
Download link: Klik hier voor het document

Stemming


Voor-tegen
VVD
PVV
CDA
D66
Groenlinks
SP
pvda
pvdd
Christenunie
50plus
SGP
DENK
Forum voor Democratie

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen