Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over minder inzet van deurwaarders door DUO


Gegevens


Stemmingsdatum: 5 December 2017
Dossier: 25268 - 153
Soort: Motie

Informatie


Indiener Frank Futselaar
commissie: Onderwijs,Cultuur en Wetenschap
Download link: Klik hier voor het document

(Nog) Geen stemming bekend
contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen