Motie van het lid Futselaar over pleiten voor een afbouwstrategie ten gunste van groene gewasbeschermingsmiddelen


Gegevens


Stemmingsdatum: 2 November 2017
Dossier: 21501 - 32-1063
Soort: Motie

Informatie


Indiener Frank Futselaar
commissie: n.b.
Download link: Klik hier voor het document

Stemming


Voor-tegen
VVD
PVV
CDA
D66
Groenlinks
SP
pvda
pvdd
Christenunie
50plus
SGP
DENK
Forum voor Democratie

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen